برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1313 100 1

معرکه گرفتن

معنی معرکه گرفتن در لغت نامه دهخدا

معرکه گرفتن. [ م َ رَ ک َ / م َ رِ ک ِ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) مردم را گرد خود جمع کردن و آنان را با شعبده بازی و مسأله گویی یا مارگیری و مناقب خواندن و شرح معجزات رسول اکرم و اولیای دین سرگرم کردن یا به وسایل دیگر (از قبیل عملیات پهلوانی ، قصه گویی و غیره ) آنان را مشغول داشتن و سرانجام پولی به عنوان خرجی از آنان خواستن. چنین اشخاصی را «معرکه گیر» و کارشان را «معرکه گیری » و مجموع گوینده و شنونده و مجلسی را که منعقد شده است «معرکه » نامند. (فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمال زاده ). در میدانها و معابر به سخنوری یا مدیحه خوانی یا قصه سرایی یا مسئله گویی یا مارگیری و شعبده بازی پرداختن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) :
از بهر وصال جا نماند
چون معرکه ٔ خیال گیرند.
ظهوری (از آنندراج ).
و رجوع به معرکه شود.

معنی معرکه گرفتن به فارسی

معرکه گرفتن
( مصدر ) درمحلی و سایل حقه بازی میمون بازی یا نمایشهای دیگر را فراهم کردن .

معرکه گرفتن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کاظم
هنگامه ساختن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معرکه گرفتن در جدول   • معرکه در جدول   • آشکار و صریح   • ماه کردی   • معنی معرکه گرفتن   • مفهوم معرکه گرفتن   • تعریف معرکه گرفتن   • معرفی معرکه گرفتن   • معرکه گرفتن چیست   • معرکه گرفتن یعنی چی   • معرکه گرفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معرکه گرفتن
کلمه : معرکه گرفتن
اشتباه تایپی : luv;i 'vtjk
عکس معرکه گرفتن : در گوگل

آیا معنی معرکه گرفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )