برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1277 100 1

معطوف ‏

/ma'tuf/

مترادف معطوف ‏: مورد نظر، موردتوجه، متمایل، متوجه، عطف شده، برگشت

برابر پارسی: برگشت، بازگشت، بازگردانده

معنی معطوف ‏ در لغت نامه دهخدا

معطوف. [ م َ ] (ع ص ) پیچانیده شده. (غیاث ) (آنندراج ). پیچیده شده. (ناظم الاطباء) : سزاوارتر چیزی که زبان گوینده بدان مشعوف باشد و عنان جوینده بدان معطوف حمد و ثنای باری جلت قدرته... (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 6).
- معطوف کردن ؛ عطف عنان کردن و باز گردانیدن عنان. (ناظم الاطباء).
|| دوتاشده. || خمیده و کج شده. || مایل گشته. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) : و همت مبارک بر حسن تدبیر آن مصروف و معطوف و از جمیع شهوات نفسانی... محترز و مجتنب بوده. (تاریخ قم ص 4). || بازگردانیده. (ناظم الاطباء). برگشته. بازگردانیده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || پیوسته و متصل و وصل کرده شده. (ناظم الاطباء).
- معطوف کردن ؛ پیوسته کردن و متصل نمودن. (ناظم الاطباء).
|| سخنی که بر سخن دیگر بازگردانند. (ناظم الاطباء). در اصطلاح علمای نحو آنچه بوسیله ٔ عطف ، تابع ما قبل خود گردد. (از اقرب الموارد). و رجوع به عطف شود.
- معطوف علیه ؛ آن سخنی که به روی سخن دیگر باز می گردد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

معنی معطوف ‏ به فارسی

پیچانده شده، خمیده ومایل گشته ، موردنظروتوجه واقع شده ، کلمهای که به کلمه ماقبل خودعطف شود
( اسم ) ۱ - پیجانده شده خمانیده . ۲ - باز گردانده .
پیچانیده شده پیچیده شده

معنی معطوف ‏ در فرهنگ معین

(مَ) [ ع . ] (اِمف .) ۱ - پیچیده شده ، مایل شده . ۲ - مورد توجه و نظر واقع شده .

معنی معطوف ‏ در فرهنگ فارسی عمید

۱. مورد نظر و توجه واقع شده.
۲. (ادبی) در دستور زبان، کلمه ای که به کلمۀ ماقبل خود عطف شود.
۳. [قدیمی] پیچانده شده، خمیده، مایل گشته.

معطوف ‏ در دانشنامه آزاد پارسی

در اصطلاح دستور زبان، کلمه یا جمله ای که به وسیلۀ حرف عطف (ربط همپایگی) هم نقش یا هم پایۀ کلمه یا جملۀ پیش از خود باشد. در چنین حالتی، کلمه یا جملۀ پیشین را معطوف علیه می گویند. مثلِ کلمۀ «بازرگان» در جملۀ «روزی درویش و بازرگانی از راهی می گذشتند»؛ یا جملۀ دوم این عبارت: «زندگی را دوست می دارم و برای زیباترشدنِ آن از جانم مایه می گذارم».

معنی کلمه معطوف ‏ به عربی

اعر , حول

معطوف ‏ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

R
توجه داشتن

جمشید احمدی
سوگشت/ سوی گشت
واژه ی اربی معطوف، به چم بازگشت یا برگشت به معنای واژه ای دیگر و یا مفهومی دیگر است؛بنابراین من به جای آن واژه ی پارسی " سوگشت یا سوی گشت" را پیشنهاد می کنم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معطوف در زبان فارسی   • معطوف ومعطوف عليه   • معطوف چیست   • معنی معطوف   • معطوف در عربی   • معنی عطف به نامه   • مفهوم معطوف ‏   • تعریف معطوف ‏   • معرفی معطوف ‏   • معطوف ‏ چیست   • معطوف ‏ یعنی چی   • معطوف ‏ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معطوف ‏
کلمه : معطوف ‏
اشتباه تایپی : lux,t ‏
آوا : ma'tuf
نقش : صفت
عکس معطوف ‏ : در گوگل

آیا معنی معطوف ‏ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )