برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1296 100 1

معلق گرداندن روابط

معنی کلمه معلق گرداندن روابط به عربی

معلق گرداندن روابط
تجميد العلاقات

معلق گرداندن روابط را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی معلق گرداندن روابط   • مفهوم معلق گرداندن روابط   • تعریف معلق گرداندن روابط   • معرفی معلق گرداندن روابط   • معلق گرداندن روابط چیست   • معلق گرداندن روابط یعنی چی   • معلق گرداندن روابط یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معلق گرداندن روابط
کلمه : معلق گرداندن روابط
اشتباه تایپی : lugr 'vnhknk v,hfx
عکس معلق گرداندن روابط : در گوگل

آیا معنی معلق گرداندن روابط مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )