برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1229 100 1

معلول

/ma'lul/

مترادف معلول: بیمار، دردمند، علیل ، اثر، پیامدعلت

متضاد معلول: تندرست، سالم، علت

برابر پارسی: بیمار، رنجور، زمین گیر

معنی معلول در لغت نامه دهخدا

معلول. [ م َ ] (ع ص ) بیمار. (دهار) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). بیمار و علیل و ناخوش و آزرده. (ناظم الاطباء). مریض. رنجور. علیل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). به معنی بیمار خطاست زیرا که از علت که به معنی بیماری است صیغه ٔ صفت علیل می آید نه معلول... لیکن با وصف این معنی در کلام بعض ثقات واقع شده. (غیاث ) (آنندراج ) :
سخت نالان چو ناقه ٔ معلول
زار و گریان چو عاشق مهجور.
مسعودسعد.
گفت بنگر که از چه معلولم
کز خور و خواب جمله معزولم.
سنائی.
و میان گفتار و کردار تو مسافت تمام می توان شناخت و راه اقتحام مخوف است و من به نفس معلول... (کلیله و دمنه چ مینوی ص 298). هیچکس به مردم از ذات او نزدیکتر نیست چون بعضی از آن معلول شود به داروها علاج پذیرد. (کلیله و دمنه ). ابوالحسن بن یحیی اندرکتاب معالجت بقراطی... برشمرد از ائمه و حکما و فضلاو فلاسفه که چند از ایشان بدان علت معلول گشته اند. (چهارمقاله ).
سنگ زردم شده معلول به وقت
لعل رخشان شوم انشااﷲ.
خاقانی.
نه خورشید همخانه ٔ عیسی آمد
چه معنی که معلول وحیران نماید.
خاقانی.
و در شهر و روستاق صد کس نمانده بود و چندان مأکول که آن چند معدود معلول را راضی باشد نمانده... (جهانگشای جوینی چ قزوینی ج 1 ص 132). || صاحب علت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). معیوب. که دارای عیب ونقصی است : و باید که از معلولان چون اعور و اعرج و اقرع و ابرص اجتناب نماید. (اخلاق جلالی ، یادداشت ایضاً).
بمرد مردمی آخر که صله ٔ چو منی
کم از قراضه ٔ معلول قلب کردار است.
خاقانی.
مفلوج گشته آتش و معلول گشته باد
هم خاک با عفونت و هم آب ناگوار.
جمال الدین اصفهانی.
|| سقیم. نادرست. نااستوار. سست : خلف کس فرستاد و به عذرهای معلول و سخنهای نامقبول تمسک جست. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 238). تا معاذیر نامقبول و علتهای معلول در میان نهاد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 341). || کم قوت و کم زور شده. || شراب ممزوج با آب. (ناظم الاطباء). || (اِ) چیزی که آن را به علت و سببهای ضرو ...

معنی معلول به فارسی

معلول
چیزی که آنرابعلت وسبب ضروری آن ثابت کرده باشند ، به معنی بیماروعلیل هم میگویند
( اسم ) ۱ - شیئی که دیگری علت و جود او شده مقابل علت . توضیح معلول امریست که همواره بدنبال علت آید و شانی از شئون علت و اثری از آثار اوست و از این جهت گویند : معلول باید مناسب با علت خود باشد و و حدت معلول ملتزم و حدت علت است وبالعکس و تخلف معلول از علت تامه محال است و معلول بعلت خود و اجب میشود و شرایط علیت و معلولیت سنخیت میان آن دو است . انفکاک میان علت و معلول محال است و معلول و احد شخصی مستند بدوعلت نمیشود و بطور اجتماع یا تبادل و تعاقب . یا معلول ابداعی . عبارت از عقول مجردهاند که موجودات ابداعی اند و بصورت مفرد عقل اول مراد است . یا معلول اخیر ( آخر ) . عبارت از معلولی است که خود علت برای چیزی دیگر نباشد . ۲ - بیمار علیل : و میان گفتار و کردار تو مسافت تمام می توان شناخت و راه اقتحام مخوف است و من بنفس معلول ... توضیح بمعنی بیمار خطاست زیرا که از علت - که بمعنی بیماری است - صیغ. صفت علیل می آید نه معلول لیکن با و صف این معنی در کلام بعض ثقات واقع شده . جمع : معلولات .
بیمار گونه نزار و ناتوان و پژمرده
بیمار کردن سست و ناتوان کردن

معنی معلول در فرهنگ معین

معلول
(مَ) [ ع . ] (اِمف .) ۱ - بیمار، علیل . ۲ - هر چیزی که آن را به علت وسبب ثابت کرده باشند.

معنی معلول در فرهنگ فارسی عمید

معلول
۱. علیل.
۲. (اسم، صفت) [مقابلِ علت] (فلسفه) آنچه چیز دیگر سبب آن باشد، نتیجه.
۲. (اسم، صفت) [قدیمی] بیمار.

معلول در دانشنامه اسلامی

اخذ علت مکان معلول از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و یکی ازاسباب وقوع غلط در تعریف است.
خطای در تعریف اقسامی دارد که اخذ علت، مکان معلول، یکی از آنهاست؛ یعنی به جای ماهیت یک چیز، سبب و علت آن آورده شود؛ اعم از اینکه آن علت، علت فاعلی باشد یا غایی، مادی باشد و یا صوری.۱. مثال علت فاعلی: «درد، جداکننده هماهنگی بین اعضای بدن است». در این مثال، علت، جای معلول قرار گرفته است، زیرا به هم ریختگی نظام و هماهنگی بدن، سبب درد است؛ پس اگر بخواهیم «درد» را تعریف کنیم باید ماهیت «درد» را بیان کنیم، نه علت و سبب آن ماهیت را.۲. مثال علت مادی: «صندلی، همان چوب است». در این مثال، چوب که علت مادی صندلی است، جای تعریف آورده شده است و این یک نوع خطای در تعریف است.۳. مثال علت غایی: «غذا همان سیر شدن است». این گونه تعریف درست نیست، چرا که سیر شدن، علت غایی غذاست، نه تعریف و ماهیت غذا.۴. مثال علت صوری: «دزدی، همان قدرت بر برداشتن پنهانی مال غیر است». این گونه تعریف هم، درست نیست، چرا که «قدرت بر برداشتن پنهانی مال غیر» علت صوری دزدی است، نه ماهیت و تعریف آن.همان گونه که اخذ علت، مکان معلول درست نیست، عکس آن، یعنی اخذ معلول، مکان علت هم درست نیست؛ مانند: «العقل ادراک صحیح»، زیرا ادراک صحیح، معلول عقل است و نمی تواند ماهیت و تعریف عقل باشد.
دو مفهوم علت و معلول از معقولات ثانی فلسفی است که بیانگر نحوه وجود بوده است. ما اگر دو وجود "الف" و "ب" را با هم مقایسه کنیم و ببینیم وجود "الف" به گونه ای است که هرگاه محقق می شود، وجود "ب" نیز محقق می شود و هرگاه الف معدوم گردد، ب نیز معدوم شده و وجود ب مبیّن وابستگی و تعلق و ارتباط به وجود الف است، در این صورت می گوییم الف علت ب و ب معلول الف است.
با پذیرفتن کثرت در موجودات، این سؤال پیش می آید که آیا موجودات مختلف، ارتباطی با یکدیگر دارند یا نه؟ و آیا وجود برخی از آنها متوقف بر وجود بعضی دیگر هست یا نه؟ و اگر هست چند نوع وابستگی وجودی داریم؟ و احکام و ویژگی های هر کدام چیست؟ اما اگر کسی کثر ...

معلول در دانشنامه ویکی پدیا

معلول
فرد کم توان یا فرد معلول به کسی گفته می شود که بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآمدی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود. این گروه، شامل حسی نظیر مانند ناشنوا و نابینا، و همچنین معلول جسمی و معلول ذهنی هستند.
آینده معلول (آلمانی: Behinderte Zukunft) فیلمی در ژانر مستند به کارگردانی ورنر هرتسوک است که در سال ۱۹۷۱ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به ورنر هرتسوک اشاره کرد.
انجمن بین المللی غواصان معلول(به انگلیسی: International Association for Handicapped Divers) یا به اختصار (IAHD)، سازمانی است غیر انتفاعی که در راستای گسترش فعالیت های ورزشی، تفریحی در زمینه غواصی معلولان تشکیل گردیده است.
جهت توان بخشی به افراد، با ناتوانائی های فیزیکی برای شرکت در فعالیت های غواصی، نیاز به مربیان مجرب، همیاران توانا، برنامه آموزشی جامع، استانداردهای جهانی، تجهیزات و امکانات خاص و نیز حمایت فعالان و علاقه مندان محسوس بوده است. انجمن بین المللی غواصان معلول، با فراهم آوردن این امکانات لذت مشاهده دنیای شگفت انگیز اقیانوس هارا برای معلولان به ارمغان آورده است.
تأسیس این انجمن در آوریل ۱۹۹۳ دریچه ای بود کوچک رو به جهان لا متناهی اقیانوس ها، جهانی که جاذبه زمین خاکی را با جذابیتهای خدادادی آبزیان در هم می شکند.
جهانی که ناتوانائیهای فیزیکی در آن غرق شده و بی وزنی لذت توانایی را دوچندان می نماید.
علی معلول (انگلیسی: Ali Maâloul؛ زادهٔ ۱ ژانویهٔ ۱۹۹۰) بازیکن فوتبال اهل تونس است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۰۶:۴۲, ۱۶ ژانویه ۲۰۱۵ (UTC) ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

معلول در دانشنامه آزاد پارسی

امری که همواره درپی علت پدید آید. در فلسفۀ سنتی فلاسفه بدین باورند هرگاه علت امری تامّ باشد، حصول معلول قطعی است و این معلول همواره با علّت خود هم سنخ است، ورنه صدور هرچیزی از هر چیز دیگر باید صحیح باشد. از سوی دیگر به اقتضای «قاعدة الواحد» هر معلولی دارای یک علت تامّه است؛ اما از دیدگاه معرفت شناسی، تعریف منطقی «معلول» به سان علت محال و شناسایی آن همیشه در گرو شناخت علت است، چه این دو، مفاهیمی متضایف هستند و کیفیت دریافت این دو، پیوسته یکی از معضلات معرفت شناسی در فلسفه است، چندان که برخی منکر آن شده یا به نقض قاعده های میان این دو پرداخته اند.

معلول در جدول کلمات

معلول
عقب افتاده
معلول و ازپا افتاده
فلج

معنی معلول به انگلیسی

ill (صفت)
مریض ، خسته ، ناشی ، بد ، خراب ، زیان اور ، بیمار ، علیل ، معلول ، ناخوش ، سوء ، رنجور ، ببدی ، غیر دوستانه ، از روی بدخواهی و شرارت
defective (صفت)
معیوب ، معلول ، ناقص ، دارای کمبود ، نا تمام
caused (صفت)
معلول
effected (صفت)
معلول

معلول را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب
توان یاب
سمیرا
توان خواه
Zina
توانیاب که متضاد معلول است.معلول یعنی علیل و از کار افتاده ولی توانیاب یعنی کسی که تلاش می کند برای بدست آوردن توانایی بیشتر
Cyberfashgar
سبب
به همین جهت
به همین سبب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معلول و علت   • معلولان موفق   • معلول جسمی   • معلولیت چیست   • معلول جسمی به انگلیسی   • معلول ذهنی   • معلولیت حرکتی   • تعریف معلولیت   • معنی معلول   • مفهوم معلول   • معرفی معلول   • معلول چیست   • معلول یعنی چی   • معلول یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معلول
کلمه : معلول
اشتباه تایپی : lug,g
آوا : ma'lul
نقش : صفت
عکس معلول : در گوگل

آیا معنی معلول مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )