برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1186 100 1

معهد

معنی معهد در لغت نامه دهخدا

معهد. [ م َ هََ ] (ع اِ) منزلی که همیشه به وی بازگردند از هرکجا که رفته باشند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). محل بازگشت و منزلی که همیشه به آن بازگردند از هرکجا که رفته باشند. ج ، معاهد. (ناظم الاطباء). آن منزلی که هرجای که شوند آنجا آیند. منزل. سرای. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || محضر مردمان. (ناظم الاطباء). || محل عهد بستن. جایی که در آن عهد می بندند : اگرچه در خدمت تو هیچ سابقه ای جز آنکه در متعارف ارواح به معهد آفرینش رفته است... دیگر چیزی نداریم. (مرزبان نامه ص 295).

معنی معهد به فارسی

معهد
مکانی که در آن قراری گذاشته شده وامری معهودگردیده ، محل بازگشت ، جائی که عدهای گردهم جمع شوند، باشگاه، معاهد جمع
۱ - محلی که در آن قراری گذاشته شده جای عهد بستن عهد گاه : [ اگر چه در خدمت تو هیچ سابقه ای جز آنک در متعارف ارواح به معهد آفرینش رفتست ... دیگر چیزی نداریم . ] ( مرزبان نامه ۱۳۱۷ ص ۲ ) ۲۹۵ - جای رجوع قوم محل بازگشت . ۳ - محضر مردم مجلس . ۴ - باشگاه جمع : معاهد .
منزلی که همیشه به وی باز گردند از هر کجا که رفته باشند .

معنی معهد در فرهنگ معین

معهد
(مَ هَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - محل بازگشت . ۲ - محضر مردمان . ج . معاهد.

معنی معهد در فرهنگ فارسی عمید

معهد
۱. مکانی که در آن قراری گذاشته شده و امری معهود گردیده.
۲. محل بازگشت.
۳. جایی که عده ای گرد هم جمع شوند، باشگاه.

معهد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

توحید
هوالعلیم

قرار گاه ، محل وعده وقرار ، جائی که درآن عهد و پیمان می بندند
توحيد

هوالعلیم


معهد یعنی قرار گاه ، محل وعده وقرار ، جائی که درآن عهد و پیمان می بندند ، باشگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مدرسه دینی بندرعباس   • سایت جماعت دعوت و اصلاح ایران   • مدرسه دینی لنگه   • انجمن خیریه اهل سنت بندرعباس   • مجتمع دینی خنج   • مجتمع دینی امام شافعی اوز   • شیخ عبدالکریم محمدی   • مجتمع دینی بستک   • معنی معهد   • مفهوم معهد   • تعریف معهد   • معرفی معهد   • معهد چیست   • معهد یعنی چی   • معهد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معهد
کلمه : معهد
اشتباه تایپی : luin
عکس معهد : در گوگل

آیا معنی معهد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )