برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1318 100 1

مغشوش کردن

معنی مغشوش کردن به انگلیسی

confuse (فعل)
دست پاچه کردن ، گیج کردن ، مغشوش کردن ، سراسیمه کردن ، ژولیده کردن ، گیر انداختن ، در جواب عاجز کردن ، اشفته کردن ، باهم اشتباه کردن ، گرفتار کردن ، اسیمه کردن
adulterate (فعل)
مغشوش کردن ، چیز تقلبی ساختن
rile (فعل)
مغشوش کردن ، ازردن ، متغیر کردن ، هم زدن
flummox (فعل)
گیج کردن ، مغشوش کردن ، در جواب عاجز کردن ، اشفته کردن
mix up (فعل)
مغشوش کردن
unsettle (فعل)
مغشوش کردن ، بر هم زدن ، ناراحت کردن
disorder (فعل)
مغشوش کردن ، بر هم زدن ، مختل کردن
disarrange (فعل)
مغشوش کردن ، بر هم زدن ، بی ترتیب کردن ، مختل کردن ، به هم زدن

معنی کلمه مغشوش کردن به عربی

مغشوش کردن
ثرثرة , حيرة , زعزع

مغشوش کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مخشوش   • مایه شیر   • مخدوش   • فیلم مهیج   • معنی مغشوش   • خافی   • مشوش   • کرمینه در جدول   • معنی مغشوش کردن   • مفهوم مغشوش کردن   • تعریف مغشوش کردن   • معرفی مغشوش کردن   • مغشوش کردن چیست   • مغشوش کردن یعنی چی   • مغشوش کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مغشوش کردن
کلمه : مغشوش کردن
اشتباه تایپی : lya,a ;vnk
عکس مغشوش کردن : در گوگل

آیا معنی مغشوش کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )