برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1289 100 1

مغشوش

/maqSuS/

مترادف مغشوش: آشفته، پریشان، درهم، درهم برهم، درهم ریخته، شوریده، قاطی پاطی، مختل، غش دار، غشی، ناخالص، ناسره ، ناب

متضاد مغشوش: منظم

برابر پارسی: شوریده، درهم، ناسره، آشفتن

معنی مغشوش در لغت نامه دهخدا

مغشوش. [ م َ ] (ع ص ) ناسره ٔ غیرخالص. (منتهی الارب ) (آنندراج ). ناسره و قلب. غیرخالص و آمیخته. (از ناظم الاطباء). غیرخالص و گویند: لبن مغشوش ؛ شیر آمیخته به آب غیرخالص. (از اقرب الموارد). هر چیز که غیرخالص باشد. (غیاث ). غش دار. که در آن غش کرده اند. نبهره. باردار. پربار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) :
کافور تو بالوس بد و مشک تو، ناک
بالوس تو کافور تو مغشوش بود.
رودکی (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص 252).
زر مغشوش کم بهاست برنج
زعفران مزور است زریر.
ناصرخسرو.
بادیه بوته ست و ما چون زر مغشوشیم راست
چون بپالودیم از او خالص چو زر کان شویم.
سنایی (دیوان چ مصفا ص 227).
|| آمیزش کرده شده. || خیانت کرده شده. (غیاث ). || مزور و خائن. (ناظم الاطباء). || آشفته. پریشان. درهم و برهم : افکار مغشوش.

معنی مغشوش به فارسی

مغشوش
غش دار، آمیخته شده، غیرخالص، ناسره
۱ - ( اسم ) آمیخته شده دارای غش نا خالص نا سره . ۲ - ( صفت ) آشفته پریشان .
ناسره و قلب و غیر خالص و آمیخته
حیله باز و فریبنده

معنی مغشوش در فرهنگ معین

مغشوش
(مَ) [ ع . ] (اِمف .) ناخالص ، ناسره ، آشفته ، پریشان .

معنی مغشوش در فرهنگ فارسی عمید

مغشوش
غش دار، آمیخته شده، غیر خالص، ناسره.

معنی مغشوش به انگلیسی

confused (صفت)
سرافکنده ، سراسیمه ، خجل ، ژولیده ، مغشوش
disarranged (صفت)
مغشوش

معنی کلمه مغشوش به عربی

شوش
ثرثرة , حيرة , زعزع

مغشوش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید جلال
در هم ریخته ، یعنی همان حالت آشفتگی ، پریشانی و قاطی پاطی بودن . مثال : فکر بهم ریختن موهایم مرا مغشوش می کند . این واژه معمولاً در همین معنا کاربرد دارد و از دیگر معنایش بسیار بسیار اندک استفاده می شود .
علی دوستی نوگورانی
ناخالص

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مخشوش   • فیلم مهیج   • مخدوش   • خافی   • مشوش   • کشور غله   • مایه شیر   • کرمینه در جدول   • معنی مغشوش   • مفهوم مغشوش   • تعریف مغشوش   • معرفی مغشوش   • مغشوش چیست   • مغشوش یعنی چی   • مغشوش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مغشوش
کلمه : مغشوش
اشتباه تایپی : lya,a
آوا : maqSuS
نقش : صفت
عکس مغشوش : در گوگل

آیا معنی مغشوش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )