برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1336 100 1

مغلوب کردن


مترادف مغلوب کردن: شکست دادن، غلبه کردن، پیروز شدن، چیره شدن، برنده شدن، بردن، مجاب کردن

معنی مغلوب کردن به فارسی

مغلوب کردن
( مصدر ) شکست دادن چیره شدن .

معنی مغلوب کردن به انگلیسی

conquer (فعل)
تسلیم کردن ، تسخیر کردن ، فتح کردن ، مغلوب کردن ، پیروزی یافتن بر ، غالب امدن ، ستاندن
overbear (فعل)
مغلوب کردن ، بزمین زدن ، فائق امدن ، زیاد میوه دادن
lick (فعل)
مغلوب کردن ، زبانه کشیدن ، تازیانه زدن ، لیسیدن ، زبان زدن

معنی کلمه مغلوب کردن به عربی

مغلوب کردن
لعقة

مغلوب کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مقلوب در جدول   • معنی علم سیاست   • معنی بال بزرگ   • علم سیاست در حل جدول   • معنی بلور شده   • معنی دلیری   • معنی مغلوب کردن   • مفهوم مغلوب کردن   • تعریف مغلوب کردن   • معرفی مغلوب کردن   • مغلوب کردن چیست   • مغلوب کردن یعنی چی   • مغلوب کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مغلوب کردن
کلمه : مغلوب کردن
اشتباه تایپی : lyg,f ;vnk
عکس مغلوب کردن : در گوگل

آیا معنی مغلوب کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )