برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1325 100 1

مغلوب

/maqlub/

مترادف مغلوب: بازنده، بی اعتبار، بی مقدار، ذلیل، زبون، تارومار، شکست خورده، مقهور، منکوب، منهزم، تسلیم، مجاب

متضاد مغلوب: فاتح

برابر پارسی: شکست خورده، درهم شکسته، ازپای درآمده

معنی مغلوب در لغت نامه دهخدا

مغلوب. [ م َ ] (ع ص ) آنکه بر وی چیره باشند. غلبه کرده شده. مقهورشده. مفتوح شده. مطیعگشته. (از ناظم الاطباء). شکست خورده. شکست یافته : فدعا ربه أنی مغلوب فانتصر. (قرآن 10/54). اقوال پسندیده مدروس گشته... و حرص غالب و قناعت مغلوب. (کلیله و دمنه ).
آکل و مأکول را حلق است و پای
غالب و مغلوب را عقل است و رای.
مولوی.
یار مغلوبان مشوتو ای غوی.
مولوی.
رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب. (گلستان ). مغلوب را حکم عدم گیرند. (بهاءالدین ولد از امثال و حکم ص 1719).
- مغلوب آمدن ؛ مغلوب شدن. شکست یافتن : هرکه قدم تعدی فراتر نهد... منکوب و مغلوب آید. (مرزبان نامه ).
- مغلوب ساختن ؛ مغلوب کردن : کأصه کأصاً؛ مغلوب و مقهور ساخت. (منتهی الارب ). و رجوع به ترکیب مغلوب کردن شود.
- مغلوب شدن ؛ شکست یافتن. مقهورشدن.
- مغلوب کردن ؛ شکست دادن. شکستن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
- مغلوب گردانیدن ؛ مغلوب کردن : خود را مغلوب طمع و مغمور هوی نگرداند. (مرزبان نامه ). و رجوع به ترکیب قبل شود.
- مغلوب گشتن ؛ مغلوب شدن. شکست یافتن :
مغلوب گشت اول از این دیوان
نوح رسول من نه نخستینم.
ناصرخسرو.
- مغلوب و غالب ؛ طلسم و حسابی است که از آن غالب و مغلوب را معین می کنند.(گنجینه ٔ گنجوی ) :
به مغلوب و غالب چو بشتافتیم
در آن فتح غالب تو را یافتیم.
نظامی (از گنجینه ٔ گنجوی ).
|| (اِ) (اصطلاح موسیقی ) یکی از گوشه های سه گاه و چهارگاه. (فرهنگ فارسی معین ). || نام یکی از دو شعبه ٔ مقام عراق موسیقی است و نام شعبه ٔ دیگر مخالف. (فرهنگ نظام ).

معنی مغلوب به فارسی

مغلوب
شکست خورده، آنکه بروی چیره شده باشند
۱ - ( اسم ) کسی که دیگری بر او غلبه کرده شکست یافته جمع : مغلوبین . ۲ - ( اسم ) الف - یکی از گوشه های سه گاه و چهار گاه . ب - نام یکی از دو شعبه مقام عراق و نام شعبه دیگر مخالف است .
مغلوب شدن : [ هر که قدم تعدی فراتر نهد و پیکار او را متصدی شود منکوب و مغلوب آید . ] ( مرزبان نامه . تهران . چا ۹۳ : ۱ )
( مصدر ) شکست یافتن شکست خوردن .
( مصدر ) مغلوب کردن : [ خود را مغلوب طمع و مغمور هوی نگرداند . ] ( مرزبان نامه . تهران . چا . ۲۳ : ۱ )
( مصدر ) مغلوب شدن : [ ... ممکن است گفته شود که بالاخره مغلوب گشت ... ] ( ایران باستان . ج . ۱۹۴۶ : ۲ )
( مصدر ) شکست دادن چیره شدن .
[dominated, intermediate, subdominant] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] درختی که تاج آن در لایه های میانی تاج پوشش قرار دارد و تنها ستاک های انتهایی آن آزاد است
[dominated convergence theorem] [ریاضی] فرمول دار

معنی مغلوب در فرهنگ معین

مغلوب
(مَ) [ ع . ] (اِمف .) شکست خورده ، غلبه شده .

معنی مغلوب در فرهنگ فارسی عمید

مغلوب
۱. آن که بر وی چیره شده باشند، شکست خورده.
۲. (اسم) (موسیقی) گوشه ای در دستگاه های سه گاه و چهارگاه.

مغلوب در دانشنامه اسلامی

مغلوب
معنی مَغْلُوبٌ: مغلوب
معنی عَزَّنِي: مرا مغلوب ساخت
معنی غُلِبُواْ: شکست خوردند - مغلوب شدند
معنی يُغْلَبُونَ: مغلوب مي شوند - شکست مي خورند
معنی مَسْبُوقِينَ: مغلوبين (کلمه سبق به معناي غلبه و مسبوق به معناي مغلوب است )
معنی غُلِبَتِ: شکست خورد - مغلوب شد (در اصل "غُلِبَتْ" بوده که به دليل رسيدن ساکن به تشديد در عبارت "غُلِبَتِ ﭐلرُّومُ " حرف "ت" کسره گرفته است )
معنی غَلَبِهِمْ: غلبه کردنشان - پيروز شدنشان - مغلوب شدنشان (اگر مصدر غلبهم را مصدر مفعولي بگيريم)
ریشه کلمه:
غلب‌ (۳۱ بار)

مغلوب در جدول کلمات

مغلوب طالوت | پادشاه بنی اسراییل شد
جالوت

معنی مغلوب به انگلیسی

beaten (صفت)
چکش خورده ، مغلوب ، کوبیده ، زده ، فرسوده ، پخت

معنی کلمه مغلوب به عربی

مغلوب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم قاسمی
وارونه شده
شهریار آریابد
در پارسی " کالیده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
مریم
تأثیر پذیرنده
توحيد
هوالعلیم

مغلوب : شکست خورده ؛ تخت سلطه ؛ تسلیم شده...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اتوزوم مغلوب چیست   • معنی مقلوب   • معنی مغلوب شدن   • تعریف ژن غالب و مغلوب   • ژن غالب و مغلوب چیست   • صفات اتوزومی   • لیست بیماری های اتوزومی مغلوب   • اتوزوم چیست   • مفهوم مغلوب   • تعریف مغلوب   • معرفی مغلوب   • مغلوب یعنی چی   • مغلوب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مغلوب
کلمه : مغلوب
اشتباه تایپی : lyg,f
آوا : maqlub
نقش : صفت
عکس مغلوب : در گوگل

آیا معنی مغلوب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )