برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1284 100 1

مفت

/moft/

مترادف مفت: رایگان، مجانی، ناخریده، کم ارزش، ارزان، بیهوده، لاطائل، مزخرف

متضاد مفت: بمزد، گران

معنی مفت در لغت نامه دهخدا

مفت. [ م ُ ] (ص ، ق ) رایگان و بدون مزد و بدون اجرت که چلمله و شایان نیز گویند. (ناظم الاطباء). رایگان. به رایگان. مجان. مجاناً. بی بها. بی قیمت. آنچه بی رنج وکوشش به دست آید. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آنچه بی رنج و محنت به دست آید. (آنندراج ) :
به دو کونش خریده ام ، نتوان
دامن او ز دست دادن مفت.
جامی.
من که نگفتم تو بده بوسه مفت
طاق بده بوسه و برگیر جفت.
ایرج میرزا.
- به مفت نیرزیدن ؛ رایگان گران بودن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ناچیز و بی ارز بودن ، نظیر: به لعنت خدا نیرزیدن. به نانی نیرزیدن. (از امثال و حکم ج 1 ص 464).
- مال مفت ؛ مال رایگان. مالی که بی پرداخت بها به دست آید :
به مال مفت رسیدی هلاک کن خود را
که گاهگاه چنین اتفاق می افتد.
؟ (از امثال و حکم ج 1 ص 462).
در جهان هر کس که دارد مال مفت
می تواند حرفهای خوب گفت.
؟ (از فرهنگ نظام ).
- مفت از دست دادن چیزی را یا به مفت از دست دادن ؛ به سهولت وسادگی از دست دادن آن را. بیهوده از دست دادن. مفت باختن :
شاد است بخت بد که به مفتم ز دست داد
گویی مرا فروخته یوسف خریده است.
کلیم (از آنندراج ).
- مفت باختن . رجوع به ترکیب قبل شود.
- مفت پانصد. رجوع به ترکیب مفت کالذی شود.
- مفت چنگ ؛ ارزانی کسی بودن. بی خرج و رنج چیزی را به دست آوردن. به نفع کسی بودن : اگر رفیق تو آدم ثروتمندی است مفت چنگ تو... (فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمالزاده ).
- مفت خود شمردن ؛ مفت خود دانستن. مغتنم شمردن. غنیمت دانستن. گفتن که چه بهتر از این. (یادداشت به خطمرحوم دهخدا).
- مفت خوردن ؛ اکل چیزی یا مالی بی ادای قیمت یا در ازای کاری. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). بدون سعی و عمل از مال و نعمتی بهره مند شدن :
به جامع رو و دست مفتی بگیر
که ای مفتی از مفت خوردن نفیر.
(دستورنامه ٔ نزاری قهستانی چ روسیه ص 70،یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
و رجوع به مفتخوار و مفتخور شود.
- مفت زدن ؛ به معنی سود کردن و ...

معنی مفت به فارسی

مفت
رایگان، آنچه که بی زحمت وبدون دادن پول وعوضی بدست آید
( صفت ) ۱ - رایگان مجانی . ۲ - آنچه که بی زحمت و کوشش بدست آید: [ در جهان هرکس که دارد مال مفت میتواند حرفهای خوب گفت . ] ( فرنظا.) یا حرف مفت . ۱ - سخن بیهوده : [ نا نجیب موذی گردن کلفت . تا بی گویی بمحضر حرف مفت ? ] ( بهار ۲ ) ۲۱۹:۲ - هر چیز لغو و بیهوده . یا مفت و مسلم . مفت رایگان . یا مفت خود دانستن چیزی را. آنرا غنیمت دانستن مغتنم شمردن .
( مصدر ) برایگان از دست دادن چیزی را.
کسی که در قمار کلاه سرش برود حریف گول در قمار .
حالت و چگونگی مفت باز
آنکه رایگان و بدون رنج و زحمت چیزی را می برد .
کار آدم مفت بر و متقلب در قمار
( صفت ) ۱ - کسی که ازسفره دیگران غذا خورد . ۲ - آنکه بدون سعی و رنج مال دیگران را تصاحب و صرف کند.
عمل مفت خوار
( صفت ) مفت خوار
عمل مفت خوار
( مصدر ) بدست آوردن چیزی بطور مفت و رایگان .
سخن پوچ
( اسم ) مفت رایگان : پول یا مفت بکسی نمیدهم .

معنی مفت در فرهنگ معین

مفت
(مُ) (ص ) ۱ - رایگان ، بدون مزد. ۲ - مجازاً: هر چیز لغو و بیهوده . ، ~چنگ کسی (کن .) ارزانی او، مال او.
(مُ خا) (ص فا.) کسی که بی رنج و زحمت چیزی به دست می آورد.

معنی مفت در فرهنگ فارسی عمید

مفت
آنچه بی زحمت و بدون دادن پول و عوض به دست آید، رایگان.
آن که مال خود را مفت از دست بدهد.
مفت باختن، چیزی را به رایگان از دست دادن.
۱. [مجاز] کسی که بی رنج و زحمت چیزی به دست بیاورد.
۲. آن که مال دیگران را به رایگان بخورد.

مفت در جدول کلمات

مفت
رایگان
مفت به چنگ امده
باداورده
حرف مفت و بیهوده
یاوه
حرف های مفت و اضافی
زرزر
ولگرد و مفت خور
کلاش
کلاهبردار | مفت خور
کلاش

معنی مفت به انگلیسی

gratis (صفت)
ازاد ، رایگان ، مجانی ، مفت
gratuitous (صفت)
رایگان ، مفت ، بلاعوض ، بیخود
free of charge (صفت)
مجانی ، مفت

معنی کلمه مفت به عربی

مفت
غير مبرر , مجاني
ثعلب

مفت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا
مجانی به زبان عامیانه
مفتکی: رایگان به دست آوردن
مصیب مهرآشیان مسکنی
بلا عوض و رایگان بدون اجرت
مصیب مهرآشیان مسکنی
کالای خیلی ارزان که با کنایه میگویند مفت ومجانی است
مصیب مهرآشیان مسکنی
سخن بی ارزش و بی بها
مصیب مهرآشیان مسکنی
نظر و عقیده سخیف و بی ارزش
مصیب مهرآشیان مسکنی
کارشناسی غیر اصولی
مصیب مهرآشیان مسکنی
داد خواست هیچ و پوچ
مصیب مهرآشیان مسکنی
لایخه و اعتراض بی مورد
مصیب مهرآشیان مسکنی
هرچیزی که بهایی نداشته باشد
مصیب مهرآشیان مسکنی
کاری که خراب انجام داده شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حرف مفت   • معنی بی عار و مفت خور   • مفت بر پوکر   • معنی مفت خور   • معنی بقایا پسمانده   • معنی رایگان دوحرفی   • مفت در جدول   • معنی پادرمیانی   • مفهوم مفت   • تعریف مفت   • معرفی مفت   • مفت چیست   • مفت یعنی چی   • مفت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مفت
کلمه : مفت
اشتباه تایپی : ltj
آوا : moft
نقش : صفت
عکس مفت : در گوگل

آیا معنی مفت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )