انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1093 100 1

مقاله

/maqAle/

مترادف مقاله: نوشته، گفتار، مقال، سخن، فصل، بخش

برابر پارسی: نوشتار، سخن، گفتار، نامه

معنی مقاله در لغت نامه دهخدا

مقالت. [ م َ ل َ ] (ع اِ) گفتار. (غیاث ). مقالة. سخن. گفتار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) :
هرکه حجت خواهدت آری جوابش تیغ تیز
حجت ار تیغ است و بس درس و مقالت چیست پس.
ناصرخسرو.
بانوسخنان او کهن گشت
آن شهره مقالت کسائی.
ناصرخسرو.
مقصود از تحریر این رسالت و تقریر این مقالت اظهار فضل نیست. (چهارمقاله ص 135). و عدت و آلت در ترتیب و تمشیت این مقالت بر مدد آسمانی امید می دارد. (مقامات حمیدی چ اصفهان ص 5). و من بر گوشه ای از آن هنگامه و بر طرفی از آن مقامه متفکر آن مقالت و متحیر آن حالت بودم. (مقامات حمیدی چ اصفهان ص 17). چون این گفت به سمع جمع رسید و هر یکی این مقالت بشنید زبان هر یک به اجابت اعلام استقبال کرد. (مقامات حمیدی چ اصفهان ص 38).
هم ز بخت است کز مقالت من
همه عالم غرائب و غرر است.
خاقانی.
مقالتهای حکمت باز کرده
سخنهای مضاحک ساز کرده.
نظامی.
|| گفتگو : او [طغان ] جوابی نالایق داد و آن مقالت به مجادلت کشید. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 29). اگر آنچه حسن سیرت توست بخلاف آن تقریر کنند و در معرض خطاب پادشاه آیی آن حالت که را مجال مقالت باشد... (گلستان ). || مشاجره. مجادله : ازغایت حماقت و فرط جهالت سخنهایی که ماده ٔ وحشت و سرمایه ٔ مقالت بود می گفته... (جهانگشای جوینی چ قزوینی ج 1 ص 218).
- مقالت کردن ؛ گفتگو کردن. مجادله کردن. مشاجره کردن : روزی در میان جشنی با یک پسر از پسران مقالتی کرد هم در مجلس او را چنان بر زمین انداخت که باز برنخاست. (جهانگشای جوینی ج 1 ص 29).
|| بخشی از کتاب. فصلی از کتاب : پس این کتاب مشتمل است بر چهار مقالت اول در ماهیت علم دبیری و... (چهارمقاله ص 19). پس در سر هر مقالتی از حکمت آنچه بدین کتاب لایق بود آورده شد و بعد از آن ده حکایت طرفه از نوادر آن باب و از بدایع آن مقالت که آن طبقه را افتاده باشد آورده آمد. (چهارمقاله ص 19). پس بدین حکایت این مقالت را ختم کنیم والسلام. (چهارمقاله ص 41).

مقالت. [ م َ ل ِ ] (ع اِ) ج ِ مَقلَتة. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به مقلتة شود.

مقالة. [ م َ ل َ ] (ع مص ) گفتن. (تاج المصادر بیهقی ). قول. قیل. مقال. (منتهی الارب ). و رجوع به قول و مقال و مقالت شود. || (اِ) قسمتی از کتاب. (از اقرب الموارد). مبحث. (ناظم الاطباء). || گفتار. (آنندراج ) (ناظم الاطباء). و رجوع به مقالت و مقاله شود.

مقالة.[ م ُ قال ْ ل َ ] (ع مص ) کم کم خرج کردن آب را از ترس تشنگی. || کم کردن بخشش و دهش را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

مقاله. [ م َ ل َ ] (ع اِ) سخن. کلام. (ناظم الاطباء). مقالة. گفت. گفتار. مقال. قول. مقالت. (یادداشت به خطمرحوم دهخدا). || مبحث. (ناظم الاطباء). فصلی از کتاب یا رساله : آغاز کتاب و آن سه مقاله است. (مصنفات باباافضل ج 2 ص 393). || یک مطلب نوشته در روزنامه یا مجله. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). نوشته ای که درباره ٔ موضوعی خاص نویسندو غالباً در روزنامه یا مجله چاپ کنند. ج ، مقالات.

معنی مقاله به فارسی

مقاله
سخن گفتن ، گفتار، سخن ، یک قطعه یافصل ازکتاب، یک مطلب که تحت عنوان معینی نوشته شده باشد، مقالات جمع
۱ - ( مصدر ) گفتن سخن گفتن . ۲ - ( اسم ) گفتگو سخن گویی . ۳ - ( اسم ) سخن قول . ۴ - فصلی از کتاب یارساله : [ آغاز کتاب نفس و آن سه مقاله است . ] ( مصنفات بابا افضل ج ۵ ) ۳۹۳:۲ - نوشته ای که درباره موضوعی نویسند ( غالبا نوشته ای که برای درج در روزنامه یا مجله تهیه شود ) جمع : مقالات .
سخن کلام یا مبحث
( صفت ) آنکه مقامه نویسد .
که مقاله نویسد . که مقاله برای روز نامه ها و مجلات نویسد .
کتابی است بفارسی مرکب از چهار مقاله در ماهیت علم تدبیری شعر نجوم و طب . مولف آن ابو الحسن سمرقندی ملقب به نظامی عروضی است که آنرا بین ۵۵۱ و ۵۲ ه. ق. تالیف و به ابو الحسن حسام الدین علی شاهزاده غوری هدیه کرده است . در این کتاب شرح حالات و اشعار بعضی از شعرا که بزبان مولف نزدیک بوده اند آمده و خود کتاب از نظر سلاست انشائ و طرز سخن و اسلوب عبارت در ردیف اول آثار منثور فارسی محسوب است .
اربع مقالات . که مقاله چهار دارد . یا نام کتابی از بطلمیوس . یا نام کتاب نظامی عروضی سمرقندی .

معنی مقاله در فرهنگ معین

مقاله
(مَ لِ) [ ع . مقالة ] (اِ.) ۱ - گفتار، مبحث ، کلام . ج . مقالات . ۲ - فصلی از یک کتاب یا رساله . ۳ - نوشته ای که دربارة موضوعی نویسند.

معنی مقاله در فرهنگ فارسی عمید

مقاله
۱. هر نوع مطلبی که تحت عنوان معینی نوشته شده باشد.
۲. [قدیمی] یک قطعه یا فصل از کتاب.

مقاله در دانشنامه اسلامی

مقاله
مقاله در لغت فارسی به معنی "سخن، گفتار و بخش یا فصلی از کتاب" به کار رفته است.
مقاله (essay)در لغت فارسی به معنی "سخن، گفتار و بخش یا فصلی از کتاب" به کار رفته است. عده ای آن را برابر با Discourse نهاده اند. برخی آن را ترجمه ی Article دانسته اند. برخی دیگر نیز آن را برگردان essay گفته اند. که به معنی وزن کردن، عیار گرفتن و آزمایش کردن است که ابتدا در فرانسه به معنی مقاله به کار رفته و سپس به انگلیسی نیز راه یافته است. نخستین بار، "مونتنی،" نویسنده ی فرانسوی، آن را برای مجموعه ی مقالات خود که در زمینه ی مرگ، دوستی، درستی و مسائل اخلاقی فراهم نهاده بود، به کار برد. بعد از وی فرانسیس بیکن، نویسنده ی فرانسوی، نیز مقالاتی در زمینه ی ادبیات و فلسفه نگاشته است. پس از آن این اصطلاح بسیار رواج یافت و در مجامع علمی پذیرفته شد.
تعریف
مقاله امروزه نوشته ی نسبتاً کوتاهی است که درباره ی موضوعات مختلف ادبی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... در روزنامه ها و مجلات چاپ می شود و یا توسط پژوهندگان برای ارائه ی در جلسات سخنرانی، کنگره ها، سمینارها، یا رادیو و تلویزیون و... فراهم می گردد و یکی از رایج ترین انواع ادبی به شمار می آید. مقاله معمولا از دیدگاه محدود و مشخص به موضوع می پردازد و به تفهیم یک یا چند جنبه ی قضیه توجه دارد نه آنکه تمام جوانب یک موضوع را مفصلا شرح دهد. (در واقع هر نکته ی کوچک و جزئی می تواند موضوع یک مقاله باشد.)
رواج مقاله نویسی
مقاله غالباً بین پانصد تا پنج هزار کلمه است. تحول روزافزون دانش ها و اندیشه های بشری در عصر حاضر سبب رواج مقاله نویسی شده است؛ از این روست که در همه ی روزنامه ها و مجلات اعم از هفتگی و ماهانه و فصلنامه ها و... که در روزگار ما منتشر می شود، غیر از سرمقالات آنها که معمولا به مسائل روز اختصاص دارد، مقالات فراوانی درباره ی موضوعات مختلف می توان دید.
مقاله در زبان فارسی
...
محمد کاظم بن حسین مشهور به آخوند خراسانی از فقهای بزرگ شیعه در آغاز قرن چهاردهم هجری قمری و از علمای بزرگ حوزه علمیه نجف اشرف. و متوفای سال 1329 هجری قمری.
مصنف در ابتداء به طرح معنای لغوی، اصطلاحی و شرعی رهن می پردازد و سپس احکام، لوازم شرعی و عرفی آنرا مطرح می نماید.
آخوند خراسانی در این کتاب با همان سبک دقیق علمی خود به بررسی مسائل کتاب الرهن و طرح آراء و نظریات فقهای شیعه و ادله آنها و بیان نظر خود می پردازد.
این کتاب یکی از منابع معتبر برای آشنایی با دیدگاههای فقهی آخوند خراسانی در باب مسائل رهن می باشد و از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است. آخوند خراسانی در این کتاب با همان سبک کفایة الاصول به بررسی مباحث رهن می پردازد.
آقا بزرگ تهرانی در کتاب ارزشمند خود الذریعة إلی تصانیف الشیعه ج 17 ص 157 می فرماید: «قطرات من یراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم» رسائل فقهیه للآخوند ملا محمد کاظم بن حسین مجموع الرسائل الست الفقهیة، فی الطهارة و الصلاة و الدماء و الوقف و الرضاع و مسائل شتی و اللمعات النیرة، الخارجة من قلم شیخنا المولی محمد کاظم الخراسانی».
مقالة فی العدالة تألیف محمد کاظم بن حسین مشهور به آخوند خراسانی از فقهای بزرگ شیعه در آغاز قرن چهاردهم هجری قمری و از علمای بزرگ حوزه علمیه نجف اشرف. و متوفای سال 1329 هجری قمری.
سبک نگارش آخوند خراسانی سبکی بسیار سنگین و دقیق می باشد.
ایشان در استفاده از الفاظ بسیار صرفه جویی می کنند و سعی بر آن دارند تا بیشترین معانی را با کمترین الفاظ برسانند. لذا نگاشته های ایشان از دقت علمی بسیار بالایی برخوردار است.
این رساله یکی از منابع با ارزش فقهی برای آگاهی از نظرات آخوند خراسانی در باب عدالت می باشد.
سید محسن امین در کتاب ارزشمند خود اعیان الشیعة ج 9 ص 6 در معرفی تألیفات آخوند خراسانی می فرماید: «مؤلفاته... (17) رسالة فی العدالة» یعنی هفدهمین تألیف ایشان در موضوع عدالت است.
حضرت آیت الله جعفر سبحانی در کتاب ارزشمند موسوعة طبقات الفقهاء ج 14 قسم 2 ص 790 در معرفی تألیفات آخوند خراسانی می فرماید: «رسالة فی العدالة (مطبوعة)» یعنی از دیگر آثار ایشان کتابی در موضوع عدالت است که به چاپ رسیده است.
مقالة فی الفصد تألیف امین الدوله بن تلمیذ (466-560ق) به زبان عربی است. فصد از جمله شیوه های درمان در طب سنتی است که در آن با خون گیری از بیمار درصدد معالجه بیماری یا حفظ صحت شخص برمی آیند. از دوران کهن این شیوه درمان و معالجه مورد توجه پزشکان بوده است از این رو نگاشته های فراوانی دراین باره چه به صورت مستقل و چه در لابه لای مباحث طبی به رشته تحریر درآمده است.
مقاله فی الفصد که «الفصد، الامینیه فی الطب» و «مقاله الامینیه» نیز خوانده شده است از جمله نگاشته های مستقل پیرامون مبحث فصد است که به قلم طبیب مشهور اسلامی ابن تلمیذ به رشته تحریر درآمده است. از سال نگارش این اثر اطلاعی نداریم. همین طور از انگیزه مؤلف برای نگارش این رساله گزارشی به دست ما نرسیده است که البته شاید انگیزه او در تحریر این مباحث اهمیت آن در میان مباحث طبی باشد.
کتاب در ده باب به رشته تحریر درآمده است. مؤلف در این اثر به آراء اطباء خاص کمتر استناد می کند، بلکه آنچه تحریر می کند دستورالعمل گونه و بدون پرداختن به اقوال و نقد و کنکاش است.
مقاله فی الفصد از جمله نگاشته های مستقل پیرامون مبحث فصد است که چاپ و منتشر شده است. از سویی این مقاله مختصر است و خواننده را خسته نمی کند و از سوی دیگر مبحثی از مباحث مهم از آن فروگذار نشده است.
قلم مؤلف در تحریر مباحث و چگونگی چینش مطالب نیز خواننده این اثر را دچار سردرگمی نمی کند.
«مقاله فی الفصد» تالیف امین الدوله بن تلمیذ (۴۶۶- ۵۶۰ ق) به زبان عربی است.
فصد از جمله شیوه های درمان در طب سنتی است که در آن با خون گیری از بیمار درصدد معالجه بیماری یا حفظ صحت شخص برمی آیند. از دوران کهن این شیوه درمان و معالجه مورد توجه پزشکان بوده است از این رو نگاشته های فراوانی دراین باره چه به صورت مستقل و چه در لابه لای مباحث طبی به رشته تحریر درآمده است.مقاله فی الفصد که «الفصد، الامینیه فی الطب» و «مقاله الامینیه» نیز خوانده شده است از جمله نگاشته های مستقل پیرامون مبحث فصد است که به قلم طبیب مشهور اسلامی ابن تلمیذ به رشته تحریر درآمده است. از سال نگارش این اثر اطلاعی نداریم. همین طور از انگیزه مؤلف برای نگارش این رساله گزارشی به دست ما نرسیده است که البته شاید انگیزه او در تحریر این مباحث اهمیت آن در میان مباحث طبی باشد.
ساختار کتاب
کتاب در ده باب به رشته تحریر درآمده است. مؤلف در این اثر به آراء اطباء خاص کمتر استناد می کند، بلکه آنچه تحریر می کند دستورالعمل گونه و بدون پرداختن به اقوال و نقد و کنکاش است.
گزارش محتوا
مقاله فی الفصد از جمله نگاشته های مستقل پیرامون مبحث فصد است که چاپ و منتشر شده است. از سویی این مقاله مختصر است و خواننده را خسته نمی کند و از سوی دیگر مبحثی از مباحث مهم از آن فروگذار نشده است. قلم مؤلف در تحریر مباحث و چگونگی چینش مطالب نیز خواننده این اثر را دچار سردرگمی نمی کند.ترجمه این اثر به زبان فرانسوی که همراه اصل کتاب به چاپ رسیده نیز بازگو کننده اهمیت این رساله است.
← مطالب ابواب کتاب
...
مقالة فی تحقیق إقامة الحدود فی هذه الأعصار نوشته فقیه بزرگ جناب آقا سید محمد باقرشفتی، با تحقیق جناب آقایان علی اوسط ناطقی و لطیف فرادی تحت اشراف واحد احیای تراث اسلامی پژوهش گاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است و در آن مباحث و فروع فقهی مربوط به اجرای حدود در زمان معاصر و انواع حدود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
بر خلاف بسیاری از فقهای گذشته سید شفتی معتقد به وجوب اقامه حدود در عصر غیبت می باشد؛ ولی آنچه باعث نوشتن این کتاب شده اثبات اصل جواز اقامه حدود در زمان غیبت است.
نگارنده، دیدگاه های موافقان و مخالفان اجرای حدود در عصر غیبت را بررسی نموده و ادله روایی و عقلی مبتنی بر آن را بیان کرده و نظریه جواز اقامه حدود در زمان فعلی را برگزیده و در چهار مقام این مطلب را تحلیل نموده است.
درمقام اول تا سوم ثابت کرده که جایز است جاری کردن حدود توسط مولی برای برده هایش، زوج برای زوجه اش و پدر برای فرزندش و بر این اساس قصد دارد اصل جواز اقامه حدود را به اثبات رساند.
در ابتدای کتاب گوشه ای از حیات سید محمد باقرشفتی و خانواده و اخلاق و نسب وی بیان و مقامات علمی و معنوی او بررسی شده؛ سپس دیدگاه وی در مورد اقامه حدود در عصر حاضر بیان گردیده است.
چهار مقاله، تألیف احمد بن ‎عمر بن ‎علی نظامی عروضی سمرقندی (متوفی حدود 550ق)، کتابى است مشهور، مشتمل بر حکایات و نوادرى درباره دبیران و شاعران و منجمان و طبیبان، مربوط به قرن ششم هجری.
عنوان اصلى کتاب «مجمع‎ النوادر» است، اما چون مشتمل بر چهار مقاله در فنون مختلف است، به چهار مقاله شهرت یافته است. این کتاب، یکی از نفایس آثار قدیم و نوادر کتب ادبی زبان‎ پارسی‎ ما‎ست که از حیث سلاست انشاء، نزاهت اسلوب و لطافت بیان، دارای اهمیتی شایان بوده و در حدود‎ سال 550ق، به وجود‎ آمده‎ و نمونه دلپذیر انشای هشت قرن پیش می‎باشد. این کتاب را می‎توان به یک منبع روشنایی تشبیه نمود که شاهد زیبای ادبیات ما را از پس ظلمات اعصار‎ سالفه، به فرزندان عصر چهاردهم هجری می‎شناساند.
ازآنجاکه این کتاب، پیش از این معرفی گردیده است، در این نوشتار، به معرفی نسخه‎ای از آن پرداخته شده است که به تصحیح محمد قزوینی و با تصحیح مجدد و شرح لغات و عبارات و توضیح نکات ادبی محمد معین، به چاپ رسیده است.
این نسخه، نواقص موجود در چاپ‎های گذشته را از هر جهت تکمیل کرده است.
این کتاب نخست در تهران، به سال 1305ق، طبع شده و بار دیگر با تصحیح و مقدمه و تعلیقات محمد قزوینی در سال 1327ق، در قاهره چاپ شده و متن نسخه اخیر، در برلین و تهران، چند بار دیگر، به طبع رسیده است. چون از سال چاپ نسخه تصحیح‎شده علامه قزوینی مدت زیادی گذشته و در این مدت، خود وی و فاضلان دیگر در تصحیح متن کتاب و تعلیقات آن، نظرهایی حاصل کرده‎اند و نسخه‎هایی به‎غیر از نسخه‎هایی که در دسترس علامه قزوینی بوده، به دست آمده است، آقای معین، مجموعه تصحیحات و حواشی مذکور را با یادداشت‎های خود تدوین کرده و با مقدمه مفصل و تعلیقات چاپ‎شده و چاپ‎نشده علامه قزوینی و محققان دیگر، با فهرست‎های مختلف، به‎عنوان ضمایم این جلد، به طبع رسانده است. در این مقدمه، ضمن معرفی کتاب و نویسنده آن، نشانه‎های اختصاری که در کتاب به‎کار رفته، توضیح داده شده است.
در این نسخه، ابتدا متن کتاب قرار گرفته و سپس در پایین آن، تعلیقات و حواشی علامه قزوینی ذکر شده و پس از آن، تعلیقات و حواشی دکتر معین درج شده است. کتاب، فاقد فهرست می‎باشد.

مقاله ای که در ویکی گذاشته می شود باید اصول ابتدایی ویرایش وویراستاری را داشته باشد.

← اهمیت ویرایش
برخی از ضابطه های ویرایش عبارت است از:

← جدا نوشتن برخی از کلمات مرکّب
...


مقاله در دانشنامه ویکی پدیا

مقاله
مقاله عمدتاً به نثری با موضوعات غیر تخیلی گفته می شود که بخش مستقلی از یک کتاب، روزنامه، مجله و غیره را تشکیل می دهد. مقاله معمولاً نوشته ای است مربوط به یک موضوع ویژه.
وحدت موضوع:
مقاله باید حول یک موضوع مشخص نوشته شود. نباید مرتب از این شاخه به آن شاخه پرید و خواننده را در میان داده های متفاوت و بی ربط سرگردان کرد.
نویسنده باید زمان مقاله را از ابتدا تا به انتها ثابت نگاه دارد. اگر قرار است رویدادی در دوران حاضر بررسی شود نباید در میانهٔ مقاله به بررسی جوانب همان موضوع در عصر قاجار پرداخت. دقت شود این امر تناقضی با آوردن مقایسه های تاریخی ندارد.
مکان مقاله نیز باید ثابت نگاه داشته باشد. اگر مقاله دربارهٔ پدیده ای در ایران نوشته می شود نباید در پایان، سر از تحلیل همان موضوع در شیلی درآوریم!
مقاله عمدتاً به نثری با موضوعات غیرتخیلی گفته می شود که بخش مستقلی از یک کتاب، روزنامه، مجله و غیره را تشکیل می دهد.
مقاله الکترونیکی
مقاله (فیلم ۱۹۹۴)
مقاله همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
مقاله (به انگلیسی: The Paper) فیلمی محصول سال ۱۹۹۴ و به کارگردانی ران هاوارد است. در این فیلم بازیگرانی همچون مایکل کیتون، گلن کلوز، مریسا تومی، رندی کواید، رابرت دووال، جیسون روباردز، جیسن الکساندر، اسپالدینگ گری، کاترین اوهارا، لین تیگپن، جک کهو، روما مافیا، آملیا کمپل، کلینت هاوارد، جیل هنسی، ویلیام پرینس، آگوستا دابنی، بروک آلتمن ایفای نقش کرده اند.
۱۸ مارس ۱۹۹۴ (۱۹۹۴-03-۱۸)
مقالات الکترونیکی، مقالاتی در ژورنال های علمی یا مجلات هستند که از طریق انتقال الکترونیک در می تواند در دسترس باشند. آنها شکل خاصی از یک سند الکترونیکی با یک مطالب تخصصی، هدف، فرمت، ابر داده، و در دسترس بودن آنها ترکیب مقالات فردی از ژورنال ها علمی یا مجلات (و در حال حاضر مجلات محبوب) هستند، هدف آنها ارائه مواد برای پژوهش و مطالعه علمی است. آنها تقریباً شبیه مقالا مجلات چاپی فرمت شده اند. ابرداده در پایگاه های تخصصی مانند راهنمای مجلات دسترسی آزاد و همچنین پایگاه های داده برای این رشته وارد شده اند؛ و آنها عمدتاً از طریق کتابخانه های تخصصی و کتابخانه های دانشگاهی به طور کلی هزینه ثابت در دسترس هستند. مقالات الکترونیکی را می توان در ژورنال های فقط اینترنتی (برتری همتراز) یافت؛ اما در قرن ۲۱ آنها به عنوان نسخه های آنلاین از مقالاتی که در ژورنال ها ی چاپی منتشر می شوند رایج شدند. عمل چاپ و نشر از یک نسخه الکترونیکی قبل از آن بعد از آنکه در چاپ ظاهر شود؛ به ویژه در پاب مد گاهی پیش انتشار نامیده می شود.
این اصطلاح می تواند همچنین برای نسخه های الکترونیکی نشریات کمتر رسمی، مانند آرشیوهای آنلاین به کار برده شود، کار آرشیوهای مقاله از دانشگاه ها؛ سازمان های دولتی، مخازن دولتی و خصوصی و موسسات و وب سایتها. در بسیاری از زمینه های دانشگاهی، پایگاه های داده کتابشناختی برای پیدا کردن مطالب خود به صورت آنلاین می باشند. رایج ترین سایتها مبتنی بر اشتراک هستند یا به ازای پرداخت اجازی دسترسی می دهند. بسیاری از دانشگاه ها برای مجلات الکترونیکی برای دانشجویان و اساتید خود امکان دسترسی فراهم می کنند؛ و آن معمولاً برای افراد امکان اشتراک را فراهم می کنند. تعداد فزاینده ای از مجلات به صورت دسترسی آزاد بدون نیاز به هیچ اشتراکی هستند. بیشترین کار آرشیوهای مقالات در صفحه های خانگی سایت شخصی رایگان هستند. آنها به عنوان مجموعه هایی در مخازن سازمانی و مخازن موضوعی هستند. رایج ترین فرمهای انتقال،html؛ PDF و در زمینه های تخصصی مانند ریاضیات و فیزیک، تکس و پست اسکریپ هستند.
مقاله ای پیرامون ماهیت و اهمیت علم اقتصاد (انگلیسی: An Essay on the Nature and Significance of Economic Science) مقاله ای از لیونل رابینز است که با هدف ارائهٔ تعریفی دقیق تر از اقتصاد به عنوان یک علم، و سایر مفاهیم وابسته به آن نگاشته شده است. این مقاله، تحلیلی است که در ارتباط با «راه حل های مورد پذیرش مسائل عملی» مبتنی بر بهترین رویه عمل امروزین نوشته شده است، و به ویژه به آثار فیلیپ ویکستید، لودویگ فن میزس و دیگر اقتصاددانان از اروپای قاره ای می پردازد.
تابع رفاه اجتماعی
مقالهٔ روبینز، یکی از پر استنادترین آثار در زمینهٔ روش شناسی و فلسفه علم اقتصاد برای سال های ۱۹۳۲–۱۹۶۰ است. مفاهیم بکار رفته در آن به صورت گسترده در راستای اقتصاد به عنوان یک علم و از دیدگاه سیاست اقتصادی شناخته می شود.
مقاله سفید، گزارش سفید یا کاغذ سفید (به انگلیسی: White paper) نوعی گزارش (گزارش معتبر) یا راهنمایی برای کمک به خوانندگان است که به منظور درک یک مسئله، حل یک مشکل، و یا اتخاذ یک تصمیم تدوین می گردد. مقالات سفید در دو حوزه اصلی استفاده می شوند: دولت و بازاریابی کسب وکار به کسب وکار (به انگلیسی: business-to-business marketing) 3 نوع اصلی کاغذ سفید عبارتند از بازاریابی تکنولوژی هایبرید
وایت پیپر یک ابزار مشارکتی برای مستندسازی نه یک قطعیت غیرقابل تغییر از مقررات (به انگلیسی: policy) وایت پیپر تلاش می کند که نقش دوگانه ای در معرفی و ارایه شرکت ها (به انگلیسی: firm) یا سازمان های دولتی ایفا کند.
مقاله مروری نوعی مقاله است که به مرور پیشینه موجود در یک موضوع علمی می پردازد. در مقالات مروری، نتایج ارائه شده در نوشتارهای علمی دربارهٔ موضوعی خاص جمع بندی و ارزیابی می شود. این نوع مقاله ممکن است هر چیزی را مورد بررسی قرار دهد، به گونه ای طراحی می شود تا اطلاعاتی را که قبلاً چاپ شده اند خلاصه، تحلیل و ارزیابی کند. در این گونه مقالات به ندرت یافته ای تجربی و جدید گزارش می شود. مقالات مروری روایی کاملاً مشخص دارند، معمولاً انتقادی اند و باید تفسیرهای نظری و نوظهوری ارائه دهند. نقش مهم مقالات مروری راهنمایی به نوشتارهای علمی اصیل است. به همین دلیل دقیق و کامل بودن استنادهای ارائه شده امری ضروری است. اگرچه اکثر یا همه اطلاعات فراهم آمده در مقاله مروری قبلاً چاپ شده است، اما چاپ جدید معمولاً مشکلی به وجود نمی آورد چرا که ماهیت مرور یک اثر معمولاً روشن و پذیرفته شده می باشد.
علم سنجی
نشریات علمی پژوهشی ایران
مجله علمی
اجزای ساختار مقاله مروری با اجزای مقاله تجربی مشابهت ها و تفاوت هایی دارد. عمده ترین تفاوت در بدنه اصلی مقاله است. بدنه اصلی مقاله تجربی به ترتیب شامل مقدمه، روش، نتایج و بحث است؛ در حالی که، بدنه اصلی مقاله مروری به ترتیب شامل مقدمه، ترکیب نتایج و نتیجه گیری است.
مقاله نویس یا نوشتارنویس کسی است که نوشتار یا مقاله بنویسد.
وحدت موضوع:
مقاله باید حول یک موضوع مشخص نوشته شود. نباید مرتب از این شاخه به آن شاخه پرید و خواننده را در میان داده های متفاوت و بی ربط سرگردان کرد.
نویسنده باید زمان مقاله را از ابتدا تا به انتها ثابت نگاه دارد. اگر قرار است رویدادی در دوران حاضر بررسی شود نباید در میانهٔ مقاله به بررسی جوانب همان موضوع در عصر قاجار پرداخت. دقت شود این امر تناقضی با آوردن مقایسه های تاریخی ندارد.
مکان مقاله نیز باید ثابت نگاه داشته باشد. اگر مقاله دربارهٔ پدیده ای در ایران نوشته می شود نباید در پایان، سر از تحلیل همان موضوع در شیلی درآوریم!
مقاله های استثنائی انیشتین، (به لاتین: [Annus mirabilis، annus mīrābilis) و (انگلیسی: Annus Mirabilis papers)، (از "annus marrabilis" لاتین، "سال فوق العاده") مقاله هایی از آلبرت اینشتین در ژورنال علمی سالنامه فیزیک هستند (Annalen der Physik)؛ که در سال ۱۹۰۵ منتشر شده است. این چهار مقاله به مقدار قابل توجهی به پایه گذاری فیزیک مدرن و تغییر دیدگاه ها در زمینه هایفضا، زمان، جرم و انرژی کمک کردند. مجموعهٔ مقاله های استثنائی اغلب به عنوان «سال معجزه» به انگلیسی یا سال شگفت انگیز (Wunderjahr) در آلمان نامیده می شود.
در زمانی که این مقالات نوشته می شدند، انیشتین دسترسی آسانی به مجموعهٔ کامل منابع مرجع علمی نداشت، هرچند او به طور منظم به خواندن و مشارکت در ارزیابی نظرات در ژورنال سالنامهٔ فیزیک می پرداخت. علاوه بر این، تعداد همکاران علمی در دسترس برای بحث در مورد نظریه هایش معدود بودند. او در آن زمان به عنوان یک آزمایش گر در اداره ثبت اختراع در برن (شهر)، سوئیس کار می کرد، و او بعدها در بارهٔ همکار کاردانش، میشل بسو، گفت که «امکان نداشت که او هرگز بتواند برای ایده هایش در سراسر اروپا همکارانی به این خوبی پیدا کند». علاوه بر این، همکاران و دیگر اعضای گروه خودشیوهٔ «آکادمی المپیک»؛ (موریس سولویین و پل هبیچت)، و نیز همسرش، میلوا ماریچ، هر یک به نوبهٔ خود تأثیری بر کار اینشتین داشته اند، اما چقدر مشخص نیست
بنا به تصمیم انجمن بین المللی فیزیک خالص و کاربردی (IUPAP)، به خاطر بزرگداشت صدمین سال انتشار فعالیت گستردهٔ انیشتین در سال ۱۹۰۵، سال ۲۰۰۵ به عنوان سال جهانی؛ سال جهانی فیزیک، اعلام شود. پس از آن این پیشنهاد توسط سازمان ملل متحد تأیید شد.
فدرالیست مجموعه ای از ۸۵ مقاله است که در سال های ۱۷۸۷ و ۱۷۸۸ میلادی در دو نشریهٔ (The Independent Journal) و (New York Packet) شهر نیویورک برای تشویق مردم این ایالت به امضای قانون اساسی پیشنهادی برای ایالات متحده در کنوانسیون ۱۷۸۷ نوشته شدند.
The Federalis, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition 2008
این مقالات پیش از اتمام انتشار آن ها در اوت ۱۷۸۸ در دو مجلد به چاپ رسیدند. نویسندگان این مقالات که با نام مستعار پوبلیوس آن ها را به چاپ می رساندند، الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جی سه سیاست مدار نامدار نیویورک بودند که علی رغم اختلافات نظری فراوان، در مورد تشکیل یک جمهوری قدرتمند با یکدگر هم نظر بودند. فدرالیست هم اکنون به عنوان یکی از آثار کلاسیک فلسفه سیاسی شمرده می شود.
«پوبلیوس» نام مستعار نویسندگان این مقالات بود که از نام پوبلیوس والریوس پوبلیکولا کنسول روم که او را ناجی جمهوری روم خوانده اند، الهام گرفته بود.
الکساندر همیلتون به عنوان بخشی از استراتژی خویش برای به تصویب رسیدن قانون اساسی و تأثیرگذاری بر مردم برای انتخاب نمایندگان خود در کنوانسیون قانون اساسی طرح نوشتن این مقالات را ریخت. او نخستین مقاله را در ۲۷ اکتبر ۱۷۸۷ نوشت و با جلب حمایت جان جی و جیمز مدیسون نوشتن را به طور گروهی پی گرفتند. در مورد هویت نویسنده تک تک مقالات از دیرباز اختلاف بوده است، اما نظر مشهور این است که ۵ مقاله (۲ تا ۵ و ۶۴) توسط جان جی، ۵۱ مقاله توسط همیلتون و ۲۹ مقاله از مدیسون بوده است.
کتاب مقاله هایی در باب علم اقتصاد اثباتی کتابی از میلتون فریدمن (۱۹۵۳) است. این کتاب در واقع مجموعه ای از مقاله های اولیهٔ این مؤلف است که پیرامون مقالهٔ بنیادی خود به نام «روش شناسی علم اقتصاد اثباتی» نوشته است.
بیست گفتار از آثار مهم و مشهور علامه قزوینی است. این اثر از جمله منابع مهم ایران شناسی محسوب می شود.
بیست مقاله، مقدمه به قلم ابراهیم پورداوود، دنیای کتاب، جلد ۲، ۱۳۶۳
بیست مقاله در دو مجلد منتشر شده است. جلد اول را ابراهیم پورداود در سال ۱۳۰۷ و جلد دوم آن را عبّاس اقبال آشتیانی در سال ۱۳۱۳ به چاپ رساندند.
قزوینی در این کتاب مقالات متعددی دربارهٔ ادبیات و تاریخ ایران و اسلام دارد. وفات انوری، راحه الصدور، معرفی ملوک العرب امین ریحانی، مقاله رسم الخط، تهران، ممدوح عمادی، زین الاخبار، شهنامه قل از فردوسی تعدادی از این مقالات است.
"فراخوان مقاله ها" (CFP) یک روش مورد استفاده در زمینه های دانشگاهی و دیگر زمینه ای برای جمع آوری کتاب یا مقالات یا ارائه کنفرانس است. CFP معمولاً به طرف های ذی نفع فرستاده می شود، و موضوع گسترده ای را توصیف می کند که باید آن را بطور ضرب الاجل مشاهده کرد. CFP که معمولاً با استفاده از یک لیست پستی یا در خدمات آنلاین تخصصی توزیع شده است. مقالات معمولاً با استفاده از چکیده های آنلاین یا خدمات مدیریت مقاله مشاهده می شود.
http://en.wikipedia.org/wiki/Call_for_papers

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مقاله در دانشنامه آزاد پارسی

مقاله (essay)
نوشتۀ کوتاه غیر داستانی. غالباً به موضوعی خاص از دیدگاهی شخصی می پردازد. مقاله با انتشار کتاب مقالات(۱۵۸۰)، اثر مونتنی، نویسندۀ فرانسوی، ومقالات (۱۵۹۷)، نوشتۀ فرانسیس بیکن، سیاستمدار، فیلسوف، و نویسندۀ انگلیسی، شکلی شناخته شده پیدا کرد. در هر دوی این موارد «مقاله» به معنی گونه ای جُستار یا تتبّع به کار رفته است. امروز مقاله بخشی از روزنامه نگاری است. آبراهام کاولی، مقاله نویس انگلیسی، که مقالاتش در ۱۶۶۸ منتشر شدند، سهولت و آزادی بیشتری در این شیوه به ارمغان آورد، اما با گسترش مطالب نشریات ادواری (هفته نامه و ماهنامه) در قرن ۱۸ مقاله شکلی کاربردی تر برای همگان پیدا کرد. برخی از مقاله نویسان بزرگ عبارت اند از ساموئل جانسونِانگلیسی و اولیور گُلداسمیتِایرلندی. در امریکای شمالی نیز بنجامین فرانکلین، سیاستمدار و دانشمند، برای سبک مقاله نویسی اش مشهور بود. در قرن ۱۹ هم نوشتن «مقالات انتقادی» رواج یافت. چارلز لمب، نویسندۀ انگلیسی یک سلسله مقاله برای مجلۀ لندناز ۱۸۲۰ به بعد نوشت. لِی هانت، ویلیام هزلیت، و تامس دو کوئینسیدر انگلستان، سنت بوودر فرانسه، و رالف والدو امرسونو هنری تورودر امریکا به این دوره تعلق دارند. از قرن ۱۹ در اروپا و امریکا مقاله محملی برای استفادۀ فزاینده در نقد ادبی شده بود. ویلیام هزلیت، نویسندۀ انگلیسی، را می توان مبتکر مقاله انتقادی دانست، و بعد به متیو آرنولدو ادموند گاسانگلیسی، جانشینان او، اشاره کرد. تامس مکولی، نویسندۀ انگلیسی، که مقالاتش مدت کوتاهی پس از مقالات لمب انتشار یافتند، با لحن پرشور اما نه چندان شخصی اش در تقابل نیرومند با لمب قرار می گیرد. در سال های پایانی قرن ۱۹ و آغاز قرن ۲۰ شکل مقاله بار دیگر در آثار رابرت لوئی استیونسون، نویسندۀ اسکاتلندی، آناتول فرانسو تئوفیل گوتیهفرانسوی، و ماکس بیربومانگلیسی متداول شد. سنت روزنامه نگاری ادبی مقاله را جیمز تربر، مارک تواین، اچ اِل منکنو ادموند ویلسون، نویسندگان امریکایی و دزموند مک کارتیانگلیسی تداوم بخشیدند. در میان نویسندگان دیگر، جورج اورول، سیریل کانِلیو اِف. آر. لیویسانگلیسی، و تی اِس الیوت، نورمن میلر، جان آپدایک، نویسندگان امریکایی، و نظایر آن ها به مقاله نویسی انتقادی ادامه دادند.

ارتباط محتوایی با مقاله

مقاله در جدول کلمات

مقاله پژوهشی درباره یک موضوع
جستار
اقتصاددان انگلیسی متولد 1772 که نخستین مقاله اقتصادی خود را در روزنامه «مورنینگ کرونیکل» در سال 1809 به چاپ رساند
ریکاردو
آنکه کارش نگارش مقاله و داستان در جراید است
نویسنده

معنی مقاله به انگلیسی

article (اسم)
ماده ، عمل ، شرط ، اسباب ، مقاله ، بند ، گفتار ، فقره ، فصل ، حرف تعریف ، متاع ، کالا ، چیز
treatise (اسم)
رساله ، شرح ، مقاله ، توضیح ، دانش نویسه
dissertation (اسم)
رساله ، مقاله ، پایان نامه ، تز
tract (اسم)
رساله ، حد ، اثر ، وسعت ، مقاله ، کشش ، قطعه ، رشته ، اندازه ، مدت ، نشریه ، رد بپا
chapter (اسم)
باب ، شعبه ، قسمت ، مقاله ، فصل ، فصل یاقسمتی از کتاب ، فصل یا قسمت مختصری
paper (اسم)
مقاله ، پروانه ، ورقه ، روزنامه ، جواز ، کاغذ ، ورق کاغذ
essay (اسم)
مقاله ، تالیف ، انشاء
editorial (اسم)
مقاله ، سرمقاله ، مطلب مهم روزنامه
disquisition (اسم)
مقاله ، تحقیق ، تفحص ، جستجو
tractate (اسم)
رساله ، مقاله ، گفتگو

معنی کلمه مقاله به عربی

مقاله
اطروحة , مقالة , موضوع , ورقة
نقد
موضوعي
کاتب , معلق صحفي
مقالة

مقاله را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

بهرام س ١٥:٤٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠١
گفتنامه
|

نیک ١٦:٠١ - ١٣٩٨/٠٤/١٦
برابر فارسی: پژوهش نامه (پژوهه)
|

محمد تقي حمزه اي ٠٨:١٧ - ١٣٩٨/٠٤/٣١
هر نوع گفته شده رامی توان قال گفت وان را مکتوب کرد..اما نمیتوان نامش رامقاله گفت.!

به آن گفته که مطلبی نو بصورت مکتوب ارائه دهد مقاله گفته میشود. پس قال:گفتار شفاهی عادی بدون نیاز به توضیح را شامل میگردد. ولی مقاله مجموعه ای از گفته هایی است،که در آن هدفی دنبال میشود تا مقصود و مفهوم جدید و نوی ارائه گردد.
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود رایگان مقاله فارسی   • سایت مقالات فارسی   • مقاله علمی   • دانلود مقاله فارسی pdf   • مقاله چیست   • مقالات فارسی isi   • مقاله علمی پژوهشی   • دانلود مقاله علمی پژوهشی   • معنی مقاله   • مفهوم مقاله   • تعریف مقاله   • معرفی مقاله   • مقاله یعنی چی   • مقاله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مقاله
کلمه : مقاله
اشتباه تایپی : lrhgi
آوا : maqAle
نقش : اسم
عکس مقاله : در گوگل


آیا معنی مقاله مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )