برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1221 100 1

مقررات

/moqarrarAt/

مترادف مقررات: آیین نامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط، قوانین

برابر پارسی: آيين نامه، آیین نامه، آیین نامه ها، آیین ها، روش ها، شیوه ها

معنی مقررات در لغت نامه دهخدا

مقررات. [ م ُ ق َرْ رَ ] (ع اِ) ج ِ مقرره. رجوع به مقرره شود. || در اصطلاح اداری و حقوقی ایران در دو مورد بکار رود: الف - به معنی عام شامل قانون ، تصویب نامه ، آئین نامه ، بخشنامه و هر چه که ضمانت اجرا داشته باشد ب - به معنی خاص در مقابل قانون (به معنی اخص ) استعمال می شود. (ترمینولوژی حقوق ، تألیف جعفری لنگرودی ). || (اصطلاح حقوق ) تصمیمات و اقداماتی راجع به اعلان و اجرای قوانین که توسط وزرا (مقررات وزارتی ) یا استانداران (مقررات ایالتی ) یا شهرداری (مقررات شهرداری ). یا برخی دیگر از مراجع صلاحیتدار اداری گرفته می شود و کتبی است نهایت اینکه اسلوب و فرم آن با فرم نامه های اداری فرق می کند. ممکن است به صورت مقررات کلی (نظامنامه ) باشد و یا مخصوص به مورد خاص و شخص معین باشد، اولی را مقررات کلی و دومی را مقررات فردی (مانند ابلاع انتصاب شخصی به سمتی )نامند. (ترمینولوژی حقوق ، تألیف جعفری لنگرودی ).
- مقررات شهرداری ؛ مقرراتی که شهرداری در زمینه ٔ اعلان و اجرای قانون وضع می کند. (ترمینولوژی حقوق ، تألیف جعفری لنگرودی ).
- مقررات فردی ؛ مقررات ناظربه اعلان و اجرای قوانین که از مرجع صالح صادر شود وناظر بخصوص مورد معین باشد مانند ابلاع انتصاب شخص معین به سمت معین. (ترمینولوژی حقوق ، تألیف جعفری لنگرودی ).
- مقررات کلی ؛ مقرراتی که در زمینه ٔ اعلان و اجرای قوانین از مراجع صلاحیتدار صادر می شود و اختصاص بخصوص مورد معین ندارد، در مقابل مقررات فردی بکار رفته است. (ترمینولوژی حقوق ، تألیف جعفری لنگرودی ).
- مقررات وزارتی ؛ مقرراتی که وزیری در مقام اعلان یا اجرای قانون وضع می کند. (ترمینولوژی حقوق ، تألیف جعفری لنگرودی ).

معنی مقررات به فارسی

مقررات
۱ - ( اسم ) جمع مقرره ( مقرر ) . ۲ - مجموعه اصولی که برای جریان امور موسسه ای عملا اجرا میشود بدون اینکه جنبه قانونی داشته باشد : مقررات مربوط بامتحانات مقررات مالیاتی . توضیح مفرد کلمه باین معنی استعمال نمیشود .
[medical device regulation] [مهندسی پزشکی] تمامی دستورعمل ها و استانداردها و قوانین مرتبط با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و واردکنندگان و فروشندگان افزار پزشکی
[Visual Flight Rules, VFR] [حمل ونقل هوایی] مقررات ناظر بر پرواز با استفاده از نقشۀ هوایی منطبق با زمین و نشانه های زمینی متـ . پرواز با دید
[Instrument Flight Rules, IFR] [حمل ونقل هوایی] مقررات ناظر بر پرواز با استفاده از انطباق نشان دهنده های پروازی با دستگاه های کمک ناوبری متـ . پرواز کور
[مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] ← مقررات جنگل دولتی
[state forest regulation] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] مجموعۀ مقرراتی که در مدیریت جنگل های دولتی اعمال می شود متـ . مقررات جنگل خالصه
[rules of engagement] [علوم نظامی] آیین نامه و قوانینی که مقامات ذی صلاح نظامی صادر می کنند و تعیین کنندۀ شرایط و محدودیت هایی است که نیروهای نظامی براساس آنها با نیروهای دشمن درگیر می شوند یا به درگیری ادامه می دهند
[army regulation] [علوم نظامی] ضوابط ناظر بر بخش های مختلف نیروهای مسلح

معنی مقررات در فرهنگ معین

مقررات
(مُ قَ رَّ) [ ع . ] (اِ.) امور و قواعدی که باید مراعات شوند.

مقررات در جدول کلمات

به صورت جدی و برابر با مقررات و تشریفات
رسمی
تشریفات و مقررات اداری
بوروکراسی

معنی مقررات به انگلیسی

provisions (اسم)
خواربار ، تدارکات ، مقررات
prescriptions (اسم)
مقررات
requirements (اسم)
مقررات
stipulations (اسم)
مقررات

معنی کلمه مقررات به عربی

مقررات
بنود , دليل , معهد ، إِجراءات
إِجراءاتٌ (تَدابيرُ) إدارية
إجراءاتُ أمْنية
إجراءاتٌ انْتِخابية
إِجراءاتُ إعادَة النَّظَرِ
حظر التجول
إجراءاتُ الْمُرُورِ
محظور
ديباجة

مقررات را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود مقررات ملی ساختمان   • مقررات ملی ساختمان چیست   • دفتر مقررات ملی   • سامانه ثبت نام آزمون نظام مهندسی   • مقررات ملی ساختمان مبحث 13   • نظام مهندسی ساختمان   • مقررات ملی ساختمان چند مبحث دارد   • منابع آزمون نظام مهندسی   • معنی مقررات   • مفهوم مقررات   • تعریف مقررات   • معرفی مقررات   • مقررات چیست   • مقررات یعنی چی   • مقررات یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مقررات
کلمه : مقررات
اشتباه تایپی : lrvvhj
آوا : moqarrarAt
نقش : اسم
عکس مقررات : در گوگل

آیا معنی مقررات مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )