برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1309 100 1

مقوله (کانت)

مقوله (کانت) در دانشنامه ویکی پدیا

مقوله (کانت)
مفهوم پایه ای ترین مبنای فکر است. مفاهیم شامل مفاهیم اولیه یا مقوله ها و مفاهیم ثانویه هستند. مفاهیم ثانویه بر اساس مقوله ها هستند. کانت در بخش منطق استعلایی در کتابش با عنوان نقد عقل محض به بررسی مفاهیم، مفاهیم اولیه (مقوله ها) و ارتباط آنها با فکر پرداخته است. او مقوله ها را شرط ماتقدم برای فکر می داند. از نظر کانت فکر کردن بدون مفاهیم امکان ندارد.
کمیت (کلی یا جزئی یا شخصی)
کیفیت (ایجابی یا سلبی یا عدولی)
نسبت (حملی یا شرطی یا انفصالی)
جهت (ظنی یا قطعی یا یقینی)
کانت در کتابش نقد عقل محض مطرح می کند که نمی توان از مقوله ها کاربرد ورای تجربه انتظار داشت یعنی همه مفاهیم محض محدود به تجربه حسی است.
کانت دوازده مقوله ای که مطرح می کند را در چهار دسته:
تقسیم بندی می کند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با مقوله (کانت)

مقوله (کانت) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مقوله (کانت)   • مفهوم مقوله (کانت)   • تعریف مقوله (کانت)   • معرفی مقوله (کانت)   • مقوله (کانت) چیست   • مقوله (کانت) یعنی چی   • مقوله (کانت) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مقوله کانت
کلمه : مقوله (کانت)
اشتباه تایپی : lr,gi (;hkj)
عکس مقوله (کانت) : در گوگل

آیا معنی مقوله (کانت) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )