برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1299 100 1

ملائکه نوزده گانه

ملائکه نوزده گانه در دانشنامه اسلامی

ملائکه نوزده گانه
خداوند درفرآن می فرماید "علیها تسعه عشروما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه وماجعلناعدتهم الا فتنه للذین کفروا" جهنم رانوزده نگهبان است ومایاران آتش را جز ملائکه قرار ندادیم و تعداد آنها راجز برای آزمایش کافران قرار ندادیم (سوره مدثر آیه 31) منظور ازملائکه نوزده گانه قوای عالم انسانی است که سایر قوا تحت این قوا قراردارد وبرازخ سفلی اعم از حیوانی ونباتی را تدبیر میکنند که دوازده تا از آنها مبادی افعال حیوانی هستند چه مدرکه و چه محرکه که عبارتند از ده حواس باطنی وظاهر ی ودو تحریکی که یکی شهوات است که مبدا جذب میباشد و دیگر غضب است که مبدا دفع است هفت قوای دیگر مبادی افعال نباتی است که عبارتند از سه قوه تغذیه و نمووتولید که اصل اند و چهار تای دیگر فرعند مثل جذب وهضم و دفع و ....که هر نوزده قوه در روشن کردن آتش جهنم نقش دارند و انسان تا در دنیاست محبوس این قوا واسیر دست مدبرات است وخروج از دار حیوان وورود در عالم جنان برای او ممکن نیست (اسفار جلد 1 ص 373)(معرفت النفس و الحشر اصغر ظاهرزاده ص 141و142)

ملائکه نوزده گانه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ملائکه نوزده گانه   • مفهوم ملائکه نوزده گانه   • تعریف ملائکه نوزده گانه   • معرفی ملائکه نوزده گانه   • ملائکه نوزده گانه چیست   • ملائکه نوزده گانه یعنی چی   • ملائکه نوزده گانه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ملائکه نوزده گانه
کلمه : ملائکه نوزده گانه
اشتباه تایپی : lghm;i k,cni 'hki
عکس ملائکه نوزده گانه : در گوگل

آیا معنی ملائکه نوزده گانه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )