انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1008 100 1

ملائکه

/malA'eke/

مترادف ملائکه: فرشتگان، ملک ها

متضاد ملائکه: شیاطین، شیطان ها

معنی ملائکه در لغت نامه دهخدا

ملائکة. [ م َ ءِ ک َ ] (ع اِ) ج ِ مَلَک. (ترجمان القرآن ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). ج ِ ملک و به صورت ملئکة نیز نویسند. (از اقرب الموارد) : قل لو کان فی الارض ملائکة یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. (قرآن 95/17). الحمد للّه فاطر السموات و الارض جاعل الملائکة رسلاً اولی اجنحة مثنی و ثلاث و رباع. (قرآن 1/35). و رجوع به ماده ٔ بعد شود.

ملائکة. [ م َ ءِ ک َ ] (اِخ ) سوره ٔ سی وپنجم از قرآن ، مکیه و آن چهل وپنج آیت است ، پس از «سبا» و پیش از «یس ». سوره ٔ فاطر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

ملائکه. [ م َ ءِ ک َ / ک ِ ] (ع اِ) مأخوذ از تازی ، فرشتگان. (ناظم الاطباء).فرشتگان. جمع ملک است. در اصل ملائک بود تاء به جهت تأکید معنی جمع زیاده کرده اند چنانکه ملاحده جمع ملحد و صیاقله جمع صیقل. (غیاث ) (آنندراج ). ملائکة : چنانکه ابلیس را خلق بپسندیدند و ملائکه وی را نپسندیدند. (کشف المحجوب هجویری چ لنینگراد ص 70). اعلاعلیین وی آن است که به درجه ٔ ملائکه رسد چنانکه از دست شهوت و غضب خلاص یابد. (کیمیای سعادت ). این شایستگی صفت ملائکه است و کمال درجه ٔ آدمی است. (کیمیای سعادت ). تفاوت میان صفات بهایم و صفات ملائکه چند است که از اسفل السافلین تا به اعلاعلیین. (کیمیای سعادت ).
بنده به دعای دولت تست
با جمع ملائکه مشارک.
ابوالفرج رونی.
در پیش صفه ٔ تو ز جمع ملائکه
صف در پس صف است و سپه در پس سپه.
خاقانی (منشآت چ محمد روشن ص 241).
گاهم به ملائکه ملاقات
باشد به مقام لا و الا.
مولوی (کلیات شمس چ امیرکبیر ص 40).
به مقام از ملائکه درگذشتی. (گلستان ). در هزیمت کفار مجاهدان جهاد اصغر را جنود ملائکه مدد و معاونت نمودند. (مصباح الهدایه چ همایی ص 237). در صورت صلوة سر عبادت جمیع ملائکه درج است چه بعضی از ملائکه آنند که پیوسته در رکوع باشند. (مصباح الهدایه ایضاً ص 297). پس مصلی به واسطه ٔ صلوة در سلک جمیع ملائکه که سکان حظایر قدس و قطان صوامع انس اند منخرط گردد. (مصباح الهدایه ایضاً ص 297). سماوات و ملائکه را از بامداد پنجشنبه تا سه ساعت روز جمعه خلق کرد. (حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 12). طایفه ای از ملائکه ٔ عظام به مقاتله ٔ ارباب ظلم و ظلام شتافتند. (حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 14). ابلیس با ملائکه به آسمان رفته نشو و نما یافت و در طاعت و عبادت به مرتبه ای مبالغت نمود... (حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 14). و رجوع به ملائکة شود.
- مثل ملائکه ؛ پارسا و بی گناه. (امثال و حکم ج 3 ص 1490).
|| در فارسی گاه در معنی مفرد آید :
اقضی القضات عُمَّرِ عبدالعزیز راست
جاهی کزآن ملائکه حرز حریز کرد.
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 855).
|| در اصطلاح فلاسفه ٔ اسلام مراد از ملائکه عقول مجرده و نفوس فلکیه و ارواح مجرده اند که تصرف در عنصریات کنند و شیطان عبارت از قوت متخیله است و برای هر فلکی روحی است کلی که از آن ارواح زیادی منشعب شود. (از فرهنگ علوم عقلی سجادی ).
- ملائکةالروحانیة ؛ مراد ارواح مجرده است. (فرهنگ علوم عقلی سجادی ).
- ملائکة الطباع الارضیة ؛ مراد طبایع کلیه اند. (فرهنگ علوم عقلی سجادی ).
- ملائکة موکله ؛ مراد عقول است. (فرهنگ علوم عقلی سجادی ).

معنی ملائکه به فارسی

ملائکه
( اسم ) جمع ملک و ملائک فرشتگان : [ ... و ملایکه باستماع مجلس مبادرت نمودند ... ] ( جوامع الحکایات ۷۶:۱) توضیح در فارسی گاه بجای مفرد آید : [ اقضی القضاه عمر عبد العزیز راست جا هی کزان ملایکه حرز حریز کرد . ] ( خاقانی . سج . ۸۵۵ )
ماخوذ از تازی فرشتگان . جمع ملک است . در اصل ملائک بود تائ به جهت تاکید معنی جمع زیاده کرده اند چنانکه ملاحده جمع ملحد و صیاقله جمع صیقل .

معنی ملائکه در فرهنگ معین

ملائکه
(مَ ئِ کِ) [ ع . ] (اِ.) نک ملائک .

ملائکه در دانشنامه اسلامی

ملائکه
ملائکه (فرشتگان ) موجوداتی صاحب عقل و شعور هستند و وظایف گوناگونی بر عهده دارند.
موجوداتی شریف و باکرامت اند که همواره در تسبیح و تقدیس پروردگارند . فرشتگان از عقل و شعور برخوردارند و بندگان گرامی خداوندند . وظیفه فرشتگان- پس از عبادت- وساطت میان پروردگار و جهان هستی است. آنان فرمان خداوند درباره جهان را جاری می کنند .
ایمان به وجود فرشتگان
ایمان به وجود فرشتگان از واجبات دینی است و در ردیف ایمان به خدا و پیامبران و کتب آسمانی جای دارد.
اثبات وجود فرشتگان
اثبات وجود فرشتگان از راه نقل و ایمان به غیب امکان پذیر است.
مقام فرشتگان در پیشگاه خدا
...
ملائکه
معنی مَلاَئِکَةُ: فرشتگان (جمع مَلـَک)
معنی يَخْلُفُونَ: جانشين باشند - جاي يکديگر را بگيرند (از آنجايي که معجزات حضرت عيسي به نظر مردم آن زمان تنها درتوان ملائکه بود در آيه "وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنکُم مَّلَائِکَةً فِي ﭐلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ "منظور اين است که از ميان شما اگر بخواهيم به بعضي توانايي م...
معنی مُرْدِفِينَ: گروهي كه در پي آنها گروهي ديگرند(ردف به معناي تابع است و ترادف به معناي اين است که دو چيز و يا دو کس يکديگر را تعقيب كنند ، و رادف به معناي متاخر است (آن كس كه عقب تر است)، و مردف آن کس است که جلو سوار شده و کسي را پشت سر خود سوار کند .منظور از نزول...
معنی رُّوحَ: چيزي که مايه حيات و زندگي است ، البته حياتي که ملاک شعور و اراده باشد (در عبارتهایی نظیر "ينزل الملائکه بالروح من امره علي من يشاء من عباده " منظور موجودی غیر از ملائکه است که واسطه نزول برخی فیوضات الهی بر انبیاء و پیامبران است)
معنی رُوحَنَا: روح ما (منظور از روح يا چيزي که مايه حيات و زندگي است ، البته حياتي که ملاک شعور و اراده باشد و يا در عبارتهایی نظیر "ينزل الملائکه بالروح من امره علي من يشاء من عباده " منظور موجودی غیر از ملائکه است که واسطه نزول برخی فیوضات الهی بر انبیاء و پیامبر...
معنی رُّوحِهِ: روح او (منظور از روح يا چيزي که مايه حيات و زندگي است ، البته حياتي که ملاک شعور و اراده باشد و يا در عبارتهایی نظیر "ينزل الملائکه بالروح من امره علي من يشاء من عباده " منظور موجودی غیر از ملائکه است که واسطه نزول برخی فیوضات الهی بر انبیاء و پیامبر...
معنی رُّوحِي: روح من (منظور از روح يا چيزي که مايه حيات و زندگي است ، البته حياتي که ملاک شعور و اراده باشد و يا در عبارتهایی نظیر "ينزل الملائکه بالروح من امره علي من يشاء من عباده " منظور موجودی غیر از ملائکه است که واسطه نزول برخی فیوضات الهی بر انبیاء و پیامبر...
معنی نَشْطاً: خروجی به ملایمت و نشاط (نشط به معناي جذب ، و نيز خروج و اخراج به ملايمت و سهولت است ، و نيز به معناي گرهگشايي است . مراد از "نَّاشِطَاتِ نَشْطاً"ملائکه مخصوصی هستند که مامور گرفتن جانهاي مؤمنين از اجسادشان به رفق و سهولتند )
معنی نَّاشِطَاتِ: اخراج کنندگان به ملایمت و نشاط (نشط به معناي جذب ، و نيز خروج و اخراج به ملايمت و سهولت است ، و نيز به معناي گرهگشايي است . مراد از "نَّاشِطَاتِ نَشْطاً"ملائکه مخصوصی هستند که مامور گرفتن جانهاي مؤمنين از اجسادشان به رفق و سهولتند )
معنی طَرَائِقَ: راههاي عبور و مرور (جمع طريقه . درعبارت " وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ "اگر آسمانها را طرائق ناميده از اين باب است که آسمانها محل نازل شدن امر از ناحيه خدا به سوي زمين است ، همچنان که فرموده : يتنزل الامر بينهن و نيز فرموده : يدبر ...
معنی مَعْمُورِ: آباد - آباد شده (بعضي گفتهاند : مراد از بيت معمور کعبه مشرفه است ، چون کعبه اولين خانهاي بود که براي عبادت مردم بنا شد ، و همواره از اولين روز بنايش (چهار هزار سال پیش ) تاکنون آباد و معمور بوده است ، همچنان که قرآن کريم در بارهاش ميفرمايد : ان اول ب...
معنی مَعِيشَةً: آذوقه و هر چيزي است که با آن زندگي ميکنند- زندگی (کلمه معيشت از مشتقات عيش است وکلمه عيش تنها در حيات جانداران استعمال ميشود ، و اين کلمه اخص از کلمه حيات است چون حيات هم در مورد جاندار بکار ميرود ، و هم در مورد خداي تعالي ، و هم فرشتگان ، ولي کلمه ...
معنی مَعِيشَتَهَا: زندگیش (معیشت :آذوقه و هر چيزي است که با آن زندگي ميکنند.کلمه معيشت از مشتقات عيش است وکلمه عيش تنها در حيات جانداران استعمال ميشود ، و اين کلمه اخص از کلمه حيات است چون حيات هم در مورد جاندار بکار ميرود ، و هم در مورد خداي تعالي ، و هم فرشتگان ، ول...
معنی مَّعِيشَتَهُمْ: زندگیشان (معیشت :آذوقه و هر چيزي است که با آن زندگي ميکنند.کلمه معيشت از مشتقات عيش است وکلمه عيش تنها در حيات جانداران استعمال ميشود ، و اين کلمه اخص از کلمه حيات است چون حيات هم در مورد جاندار بکار ميرود ، و هم در مورد خداي تعالي ، و هم فرشتگان ، ...
ریشه کلمه:
الک‌ (۸۸ بار)
لئک‌ (۸۸ بار)
ملک‌ (۲۰۶ بار)
ملائکه (فرشتگان ) موجوداتی صاحب عقل و شعور هستند و وظایف گوناگونی بر عهده دارند.
موجوداتی شریف و باکرامت اند که همواره در تسبیح و تقدیس پروردگارند
شوری/سوره۴۲، آیه۵.    
ایمان به وجود فرشتگان از واجبات دینی است و در ردیف ایمان به خدا و پیامبران و کتب آسمانی جای دارد.
اثبات وجود فرشتگان
اثبات وجود فرشتگان از راه نقل و ایمان به غیب امکان پذیر است.
مقام فرشتگان در پیشگاه خدا
...
فرشتگان در بهشت بر مومنین وارد می شوند و این ورودشان بر اهل بهشت در قرآن بیان شده است.
ورود ملائکه بر اهل بهشت، از دربهای گوناگون:«جنت عدن یدخلونها و من صلح من ءابآئهم و ازوجهم و ذریتهم و الملـئکة یدخلون علیهم من کل باب.» «(همان) بهشت های عدن که آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که درستکارند در آن داخل می شوند و فرشتگان از هر دری بر آنان درمی آیند.» و الملائکة یدخلون علیهم من کل باب فرشتگان از درهای هشتگانه بهشت بر آنها وارد می شوند. برخی گویند: یعنی فرشتگان از درهای مختلف نیکی بهشت بر آنها وارد می شوند.برخی گویند: یعنی فرشتگان از درهای مختلف نیکی مثل نماز، زکات، روزه و... بر آنها وارد می شوند.ابن عباس گوید: یعنی فرشتگان از درهای مختلف قصرها و باغها بر آنها وارد می شوند و تحیت خداوندی و تحفه ها و هدایا را به آنها تقدیم می کنند.
نزول ملائکه در غزوه احزاب، یکی از امدادهای الهی بود.
نزول ملائکه در غزوه احزاب، جلوه ای از امدادهای غیبی خداوند:یـایها الذین ءامنوا اذکروا نعمة الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها وکان الله بما تعملون بصیرا.
نزول ملائکه در غزوه بدر، یکی از امدادهای الهی بود.
بشارت نزول پنج هزار فرشته امدادگر، برای یاری رسانی به مجاهدان بدر، در صورت صبر و تقواپیشگی آنان:بلی إن تصبروا وتتّقوا ویأتوکم مّن فورهم هذا یمددکم ربّکم بخمسة ءالف مّن الملئکة مسوّمین. ظاهراً مصداق آیه، یوم بدر (غزوه بدر) است.
یاری رساندن به وسیله ملائکه
یاری رساندن خداوند به رزمندگان بدر، با فرستادن سه هزار فرشته:إذ تقول للمؤمنین ألن یکفیکم أن یمدّکم ربّکم بثلثة ءالف مّن الملئکة منزلین.
نزول ملائکه بعد از کمک خواهی
فرود هزاران فرشته امدادگر از سوی خداوند برای مجاهدان جنگ بدر، پس از کمک خواهی آنان:إذ تستغیثون ربّکم فاستجاب لکم أنّی ممدّکم بألف مّن الملئکة مردفین. «مردفین» به این معناست که هر فرشته ای فرشته دیگری را به دنبال داشت.
وحی خداوند به ملائکه
...
خداوند درفرآن می فرماید "علیها تسعه عشروما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه وماجعلناعدتهم الا فتنه للذین کفروا" جهنم رانوزده نگهبان است ومایاران آتش را جز ملائکه قرار ندادیم و تعداد آنها راجز برای آزمایش کافران قرار ندادیم (سوره مدثر آیه 31) منظور ازملائکه نوزده گانه قوای عالم انسانی است که سایر قوا تحت این قوا قراردارد وبرازخ سفلی اعم از حیوانی ونباتی را تدبیر میکنند که دوازده تا از آنها مبادی افعال حیوانی هستند چه مدرکه و چه محرکه که عبارتند از ده حواس باطنی وظاهر ی ودو تحریکی که یکی شهوات است که مبدا جذب میباشد و دیگر غضب است که مبدا دفع است هفت قوای دیگر مبادی افعال نباتی است که عبارتند از سه قوه تغذیه و نمووتولید که اصل اند و چهار تای دیگر فرعند مثل جذب وهضم و دفع و ....که هر نوزده قوه در روشن کردن آتش جهنم نقش دارند و انسان تا در دنیاست محبوس این قوا واسیر دست مدبرات است وخروج از دار حیوان وورود در عالم جنان برای او ممکن نیست (اسفار جلد 1 ص 373)(معرفت النفس و الحشر اصغر ظاهرزاده ص 141و142)
خلافت انسان در زمین دارای نوعی ارتباط با فرشتگان است.
و اذ قال ربک للملـئکة انی جاعل فی الارض خلیفة قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک.... و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی خواهم گماشت(فرشتگان) گفتند آیا در آن کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد و خونها بریزد و حال آنکه ما با ستایش تو(تو را) تنزیه می کنیم و به تقدیست می پردازیم
بقره/سوره۲، آیه۳۰.    
و علم ءادم الاسماء کلها.... و(خدا) همه(معانی) نامها را به آدم آموخت...
بقره/سوره۲، آیه۳۱.    
و علم ءادم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملـئکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صدقین قالوا سبحنک لاعلم لنا الا ما علمتنا.... و(خدا) همه(معانی) نامها را به آدم آموخت سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود اگر راست می گویید از اسامی اینها به من خبر دهید گفتند منزهی تو ما را جز آنچه(خود) به ما آموخته ای هیچ دانشی نیست...
بقره/سوره۲، آیه۳۱- ۳۲.    
...
در قرآن مجید به همراه بودن ابلیس با ملائکه در فرمانی از طرف خداوند تصریح شده است.
ابلیس در میان فرشتگان و مامور به سجده بر آدم علیه السّلام :واذ قلنا للملـئکة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس.... .
بقره/سوره۲، آیه۳۴.    
 ۱. ↑ بقره/سوره۲، آیه۳۴.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۱۵۵، برگرفته از مقاله «ابلیس در میان ملائکه».    
...
نام برخی از فرشتگان الهی در قرآن آمده است، که در زیل به آنها اشاره می شود.
 ۱. ↑ سوره بقره/۲، آیه۹۸.    
فرهنگ نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«اسامی قرانی ملائکه».    
...
نزول ملائکه، نزول فرشته وحی برای ابلاغ پیام الهی را می گویند.
«ارسال ملک » یکی از شیوه های ابلاغ پیام الهی و وحی آسمانی است. در این نوع از وحی ، خداوند سبحان به گونه ای غیرمستقیم و با وساطت (ارسال) فرشتگان با بندگان خاص خود سخن گفته است. آیاتی از قرآن کریم از جمله آیات ۵۲ سوره شوری و ۹۷ سوره بقره از شواهد قطعی ارسال ملک در ابلاغ وحی هستند.
راه های نزول وحی توسط فرشته وحی
بعضی معتقدند نزول وحی توسط فرشته وحی ، به سه طریق صورت گرفته است:۱. القای پیام الهی توسط فرشته، بی آن که بر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم ظاهر شود؛ چنان که در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم می خوانیم: «… روح القدس در قلب من این معنا را دمید که هیچ کس نمی میرد تا روزیِ خود را به طور کامل بگیرد؛ بنابراین، از خدا بپرهیزید و در طلب روزی حریص نباشید!».۲. گاهی فرشته به صورت انسانی درمی آمد و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم را خطاب می کرد و مطالبی را به او می گفت؛ مانند ظهور جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم به صورت دحیه کلبی .۳. گاهی جبرئیل به صورت اصلی اش که خداوند او را بر آن صورت آفریده بود بر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم ظاهر می شد، و این در طول عمر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم تنها دو بار صورت گرفت.


ملائکه در دانشنامه ویکی پدیا

ملائکه
فهرست فرشتگان
اسرافیل (فرشته صور)
جبرئیل (روح القدس)
رافائل (فرشته)
عزرائیل (ملك الموت)
فطرس ملک
مالک (فرشته)
میکائیل (فرشته روزی)
نکیر و منکر
ماروت
هاروت
||بشیر و مبشر||
فرشته ها در اسلام(جبروت)
فرشته ها در مسیحیت
فرشته ها در یهودیت
مصطفی ملائکه (عربی: مصطفي ملائكة‎؛ زادهٔ ۲۱ مهٔ ۱۹۸۶) یک ورزشکار اهل عربستان سعودی است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه فوتبال الاتحاد، باشگاه فوتبال الانصار عربستان سعودی، و باشگاه فوتبال هجر عربستان سعودی اشاره کرد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ملائکه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی ملائکهنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

- > درمان ریشه دندان
روشویی های لبه نازک > دور استایل
علیرضااا > Throw a tantrum
روبا > آریانا
میلان > تاوریژ
Abolfaz > Volition
#yasy@ > arrive
ماندانا > senorita

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اسامی ملائکه   • دانلود فیلم فرود آمدن فرشته بر روی کعبه   • دیدن ملائکه   • ملائکه در قرآن   • ملائکه چیست   • ملائکه در کعبه   • عالم فرشتگان کجاست   • آفرینش زمین وآسمان چند روز طول کشید   • معنی ملائکه   • مفهوم ملائکه   • تعریف ملائکه   • معرفی ملائکه   • ملائکه یعنی چی   • ملائکه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ملائکه
کلمه : ملائکه
اشتباه تایپی : lghm;i
آوا : malA'eke
نقش : اسم
عکس ملائکه : در گوگل


آیا معنی ملائکه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )