برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1279 100 1

ملاک

/mallAk/

مترادف ملاک: ارباب، خان، زمین دار، فئودال، ملک دار | اصل، مایه، الگو، سند، معیار، مقیاس، مناط

متضاد ملاک: زارع

برابر پارسی: مایه، بنیاد، پایه

معنی ملاک در لغت نامه دهخدا

ملاک. [ م َ ] (ع اِ) مخفف مَلأَک. (ازاقرب الموارد) (المنجد). مَلَک. فرشته :
بود هاروت از ملاک آسمان
از عتابی شد معلق همچنان.
مولوی (مثنوی چ نیکلسن دفتر5 بیت 3620).
و رجوع به ملأک و ملک شود. || قدرت و توانایی. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). اقتدار. (از اقرب الموارد): لیس له ملاک ؛ قدرت و توانایی ندارد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

ملاک. [ م ِ / م َ ] (ع اِ) ملاک الامر؛ سرمایه ٔ امر که بدان قائم باشد و یقال : القلب ملاک الجسد. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). سرمایه ٔکار که بدان قائم باشد. (ناظم الاطباء). || کتخدایی یا عقد. یقال : شهدنا ملاکه ؛ ای تزوجه و عقده. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

ملاک. [ م ِ ](ع اِ) قوام کار. (از اقرب الموارد). اصل چیزی و آنچه چیزی به او قایم باشد. (غیاث ) : باید که فقر بر غنا اختیار کند تا مرید را اختیار فقر که ملاک تصوف و شرط سلوک است آسان بود. (مصباح الهدایة چ همائی ص 229). سالکان طریق حقیقت را در مبداء سلوک ازقطع علائق... و موافقت طبیعت که شرط سلوک و ملاک سیر است چاره نیست. (مصباح الهدایه ایضاً ص 256). || معیار. قاعده. قانون. ضابطه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || علت و منشاء وضع یک قانون. در همین اصطلاح ، لغت مناط هم در فقه استعمال شده است ، ولی ملاک هم در فقه و هم در حقوق جدید استعمال می شود. (ترمینولوژی حقوقی تألیف جعفری لنگرودی ). || گل. (منتهی الارب ). گل و طین. (ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). || ناقة ملاک الابل ؛ ناقه ای که شتران پیرو وی باشند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || ملاک الدابة؛ دست و پای ستور. ج ، مُلک. مُلُک. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). واحد مُلُک. (از اقرب الموارد). و رجوع به مُلُک شود.

ملاک. [ م َل ْ لا ] (ع ص ، اِ) مأخوذ از تازی ، خداوند ملک و صاحب ملک. (ناظم الاطباء). صاحب قریه ها و مزارع بسیار. صاحب ملک بسیار. ج ، ملاکین. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). به این معنی در عربی نیامده و ساختگی است. (نشریه ٔ دانشکده ٔ ادبیات تبریز سال دوم شماره ٔ 3 ص 101).

ملاک. [ م ُل ْ لا ] (ع ص ، اِ) ج ِ مالک. (م ...

معنی ملاک به فارسی

ملاک
( اسم ) فرشته جمع : ملائک ( ملایک ) ملائکه ( ملایکه ) .
سرخوش . نشوه . کسی که بر اثر نوشیدن مشروب الکلی یا استعمال مواد مخدر سرمست شده باشد .
[information criterion] [آمار] ابزاری برای مقایسۀ مدل ها براساس میزان توازن بین برازش و پیچیدگی هر مدل
در تداول فارسی زبانان بدون ماخذ . بدون مدرک و دلیل . نه از روی قاعده و اساس .

معنی ملاک در فرهنگ معین

ملاک
(مِ) [ ع . ] (اِ.) اصل و مایة چیزی .
(مَ لّ) [ ع . ] (ص .) کسی که ملک و زمین بسیار داشته باشد.

معنی ملاک در فرهنگ فارسی عمید

ملاک
کسی که ملک و زمین بسیار داشته باشد.
= مالک
اصل و مایۀ چیزی که مبنای سنجش آن قرار می گیرد، معیار.

معنی ملاک به انگلیسی

support (اسم)
پشت ، تقویت ، پا ، کمک ، طرفداری ، تایید ، پشت گرمی ، تکیه گاه ، پشتیبانی ، متکا ، پشت بند ، ملاک ، تکیه ، نگاهداری ، اتکاء ، پشتیبان زیر برد ، زیر بری
ground (اسم)
پا ، سبب ، زمین ، خاک ، میدان ، زمینه ، پایه ، اساس ، مستمسک ، ملاک ، کف دریا
reason (اسم)
سبب ، عنوان ، مایه ، علت ، خرد ، مورد ، موجب ، مناسبت ، ملاک ، عذر ، عقل ، شعور ، دلیل ، عاقلی ، خوشفکری
criterion (اسم)
محک ، میزان ، معیار ، ملاک ، ضابطه ، مقیاس ، نشان قطعی
proof (اسم)
محک ، اثبات ، نشانه ، عیار ، برهان ، مدرک ، ملاک ، چرک نویس ، گواه ، دلیل ، مقیاس خلوص الکل
exemplar (اسم)
مثل ، نظیر ، مثال ، نمونه ، نسخه ، ملاک ، سرمشق
pattern (اسم)
نظیر بودن ، طرح ، ملاک ، انگاره ، نقش ، سرمشق ، مدل ، الگو ، صفات و خصوصیات فردی ، مسطوره
sample (اسم)
نمونه ، ملاک ، ازمون ، سرمشق ، مدل ، الگو ، مسطوره ، واحد نمونه
landowner (اسم)
ملاک ، مالک ، صاحب ملک
landlord (اسم)
ملاک ، مالک ، موجر ، صاحبخانه
landholder (اسم)
ملاک ، زمین دار ، اجاره دار ، صاحب ملک

ملاک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
هو
با سلام ، اصل چیزی و آنچه که به آن قایم باشد.
سپاس.
امیرمحمد رمضانی
معیار-ابزار سنجش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مترادف ملاک   • املاک   • الفنانه ملاک   • املاك   • ملّاک   • معنی ملاک   • مفهوم ملاک   • تعریف ملاک   • معرفی ملاک   • ملاک چیست   • ملاک یعنی چی   • ملاک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ملاک
کلمه : ملاک
اشتباه تایپی : lgh;
آوا : mallAk
نقش : اسم
عکس ملاک : در گوگل

آیا معنی ملاک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )