برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1298 100 1

ملا عبدالله یزدی

ملا عبدالله یزدی در دانشنامه اسلامی

ملا عبدالله یزدی
این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است
یزدی، نجم الدین عبداللَّه
عالم دینی، فقیه و منطقی. جامع معقول و منقول بود. وی همدرس ملا احمد مقدس اردبیلی و ملا میرزا جان باغنوی شیرازی بود و در فراگیری علوم عقلی نزد ملا جمال الدین محمود شاگرد علامه دوانی تلمذ نمود.
شیخ حسن بن شهید ثانی، صاحب «معالم» و سید محمد بن ابوالحسن عاملی، صاحب «مدارک» بر او قرائت کرده اند. او نیز به نوبه ی خود نزد ایشان علوم شرعیه را فراگرفته است.
در «هفت اقلیم» از خود وی نقل شده که گفته است. در «هفت اقلیم» از خود وی نقل شده که گفته است اگر برهان و دلایل عقلی بر مسائل فقهی بیاورم علم فقه را چنان مدلل سازم که مجال چون و چرا نماند. وی صاحب حاشیه ی معروف بر «تهذیب المنطق» تفتازانی مشهور به «حاشیه ملا عبداللَّه» و از اساتید شیخ بهائی می باشد.
اصحاب تراجم مراتب علم، تقوی، زهد و ورع او را ستوده اند. در اواخر دولت شاه طهماسب صفوی در عراق عرب درگذشت. در «الاعلام» و «معجم المؤلفین» وفات وی 1015 ق در اصفهان ذکر شده است. از دیگر آثار او: «التجارة الرابحة فی تفسیر السورة والفاتحة»؛ «الدرة السنیة فی شرح الرسالة الالفیة» که شرح «الفیه» شهید اول است؛ حاشیه بر «حاشیه خطائی»؛ حاشیه بر «شرح شمسیه» قطبی؛ حاشیه بر «استبصار»؛ شرح «القواعد» در فقه؛ حاشیه بر «مطول»؛ شرح «العجالة» محقق دوانی.
عالمی فاضل و شیخی مجتهد مشهور به صاحب حاشیه یکی از بزرگان علمای قرن دهم است و حاشیه او مشهور به حاشیه ملا عبد الله فضلای ما را بدان آگاهیست و اصل این کتاب اقتباس از تهذیب مرحوم تفتازانی است. صاحب سلافه می نویسد: مرحوم ملا عبد الله علامه زمان خویش بود و اتقی و ازهد مردم عصر خود و او را غیر از حاشیه آثاری است به نام شرح قواعد در فقه، شرح تهذیب در منطق، حاشیه استبصار، شرح شمسیه....
ملا عبد الله از شاگردان محقق میسی و محقق ثانی و شیخ جزائری و شیخ ابراهیم قطیفی است که خود به درجه اجتهاد ارتقاء یافت و از مدرسین بزرگ عراق گردید مرحوم صاحب مدارک و صاحب معالم و شیخ بهائی، علامه ثانی از محضر او سالها بهره مند بود ...

ارتباط محتوایی با ملا عبدالله یزدی

ملا عبدالله یزدی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ملا عبدالله یزدی   • مفهوم ملا عبدالله یزدی   • تعریف ملا عبدالله یزدی   • معرفی ملا عبدالله یزدی   • ملا عبدالله یزدی چیست   • ملا عبدالله یزدی یعنی چی   • ملا عبدالله یزدی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ملا عبدالله یزدی
کلمه : ملا عبدالله یزدی
اشتباه تایپی : lgh ufnhggi dcnd
عکس ملا عبدالله یزدی : در گوگل

آیا معنی ملا عبدالله یزدی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )