انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 956 100 1

ملت

/mellat/

مترادف ملت: آیین، روش، دین، شریعت، کیش، مذهب، امت، خلق، قوم، مردم

متضاد ملت: حکومت، دولت

برابر پارسی: مردم، توده، شهروندان، مردمان

معنی ملت در لغت نامه دهخدا

ملت. [ م ِل ْ ل َ ] (ع اِ) دین و کیش و شریعت. (غیاث ). کیش و دین و آیین و مذهب. (ناظم الاطباء). ملة. ج ، مِلَل « : فاتبعوا ملةابراهیم حنیفاً». اشتقاق ملت از امللت الکتاب است وملت و دین دو نام اند آن شرع را که خدای عزوجل نهاد میان بندگان بر زبان انبیا. (کشف الاسرار ج 1 ص 206):
امیرعالم عادل محمد محمود
جلال دولت و ملک و جمال ملت و دین.
فرخی.
و آنانکه مفسدان جهانند و مرتدان
از ملت محمد و توحید کردگار.
منوچهری.
یمین دولت و دولت بدو گرفته شرف
امین ملت و ملت بدو گرفته جمال.
عنصری.
از روزگار و خلق ملولم کنون ازآنک
پشتم به کردگار و رسول است و ملتش.
ناصرخسرو.
آفتاب پرست بوده اند یاملتی ضعیف داشته و... (ابن البلخی ).
همیشه تا رخ صورت بری است از معنی
همیشه تا دل دعوی قوی است از برهان
تو دار مایه ٔ اظهار صورت و معنی
توباش حجت برهان ملت و ایمان.
عثمان مختاری (دیوان چ همایی ص 368).
شمشیر پاسبان ملک است و نگاهبان ملت . (نوروزنامه ).
عید اضحی سنت و رسم خلیل آزر است
اهل ملت را به رسم و سنت او افتخار.
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص 410).
زین فتح نو که کردی ملت گرفت قوت
زین ملک نو که بردی دولت گرفت بالا.
امیرمعزی.
شادی به تو مخلد، شاهی به تو مؤید
ملت به تو مزین ، دولت به تو مهنا.
امیرمعزی.
معین دولت عالی نصیر ملت حق
که پهلوان ملوک است و سیدالامرا.
امیرمعزی.
خلاف میان اصحاب ملتها هرچه ظاهرتر، بعضی به طریق ارث دست در شاخی ضعیف زده و... (کلیله و دمنه ). در ترجیح دین و تفضیل مذهب خویش سخنی می گفتند و گرد تقبیح ملت خصم و نفی مخالفان می گشتند. (کلیله و دمنه ).
سپهر دانش و دولت بهار ملکت و ملت
جمال مسجد ومنبر نظام مجلس و میدان.
عمعق (دیوان چ نفیسی ص 190).
موحدی است گذشتن ز ملت ثنوی
ولیکن از ثنوی زادگی گذر نبود.
سوزنی.
مفتی شرع کرم عاقله ٔ ملت جود
آنکه از مادر احرار چنو کم زاید.
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ج 2 ص 636).
دولت و ملت جنابه زاد چو جوزا
مادر بخت یگانه زای صفاهان.
خاقانی.
از نسیم عدل او هر پنج وقت
چارملت را امان بینی بهم.
خاقانی.
امام ملت چارم که آسمان ششم
سعود مشتری او را نثار می سازد.
خاقانی.
دولت شده در زمان عمرت
چون ملت در ضمان کعبه.
خاقانی.
مراسم ملک و ملت به وی تأکید پذیرفته. (سندبادنامه ص 6). در ملت خدای ترسان و حق پرستانید. (مرزبان نامه چ قزوینی ص 254).
وز آنجایی که یزدان آفرید است
نیاکان مرا ملت پدید است.
نظامی.
هست کیش و راه و ملت بی شمار
تا تو بشماری نیابی روزگار.
عطار.
از برای تشیید قواعد دین و ملت و تشدید عواقد فرض و سنت انبیا و رسل را به خلایق فرستاد. (جوامع الحکایات عوفی ).
آنجا که الست آمد ارواح بلی گفتند
این مذهب و ملتها می دان که نبود آنجا.
مولوی (کلیات چ امیرکبیر ص 14).
ملت عشق از همه دینها جداست
عاشقان را مذهب و ملت خداست.
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص 106).
پناه ملت حق تا چنین بزرگانند
هنوز هست رسول خدای را انصار.
سعدی.
جوری که تو می کنی به اسلام
در ملت کافری ندیدم.
سعدی.
سعدی اینک به قدم رفت و به سر بازآمد
مفتی ملت اصحاب نظر بازآمد.
سعدی.
مذهب حق دارم و ملت خیرالبشر
در بد و نیک جهان عقل امام من است.
ابن یمین.
شیخ عالم قطب ملت کآسمان فضل را
محور رأی منیر او بود دائم مدار.
ابن یمین.
چون به دین اسلام درآمد و ملت نبوی و دین حنفی را به گوش هوش و سمع رضا اصغا فرمود... در اخلاص از اویس و سلمان صادقتر شد. (تاریخ غازان ص 76). اعتقاد موحدان در اعجاز ملت احمدی و اظهار دین محمدی... ممهدتر... شد. (تاریخ غازان ص 77). اشعه ٔ انوار دین محمدی بر ضمیر منیرش ساطع و لامع گشت و در خاطر عاطرش میلان به این ملت حق ظاهر می شد. (تاریخ غازان ص 78). پیری مجوسی را بر آن دیدند از اهل جدل و کلام و بحث آن شیخ از ایشان پرسید که شما را چه مذهب و ملت و کیش است. (تاریخ قم ص 66). ایشان را به اسلام دعوت کنید و مردم بدیشان فرستید و تعریف کنید و مذهب و ملت خود بر ایشان عرض کنید.(تاریخ قم ص 66).
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.
حافظ.
و رجوع به ملة شود.
- مجوسی ملت ؛آنکه بر دین مجوس است :
مجوسی ملتی هندوستانی
چو زردشت آمده در زندخوانی.
نظامی.
- ملت اسلام ؛ شریعت اسلام. (ناظم الاطباء).
- ملت بیضا ؛ شریعت اسلام. (ناظم الاطباء).
|| گروه. (غیاث ). گروه و مردمانی که بریک کیش و آیین باشند. (ناظم الاطباء). پیروان یک دین :
بشد ز ملت پور خلیل حمزه پدید
که بد به قوت اسلام احمد و حیدر.
ناصرخسرو.
از او هر امتی را امر معروف
وز او هر ملتی را نهی منکر.
امیرمعزی.
کدام فضیلت از این فراتر که از امت به امت و از ملت به ملت رسید و مردود نگشت. (کلیله چ مینوی ص 19).
دل ملت بدو شده است قوی
بازوی دین بدو گرفته ظفر.
جمال الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید دستگردی ص 177).
هم ز کلکت شرع او اندر حریم احترام
هم ز عدلت ملت او با ردای کبریا.
جمال الدین عبدالرزاق (ایضاً ص 38).
|| (اصطلاح حقوق ) گروهی از افراد انسانی که بر خاک معینی زندگی می کنند و تابع قدرت یک حکومت می باشند. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی ). در تئوری کلاسیک ناشی از انقلاب کبیر فرانسه ملت عبارت است از شخص حقوقیی که ناشی می شود از مجموعه ٔ افرادی که دولت را تشکیل می دهند و دارای حق حاکمیت می باشند. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی ). || (اصطلاح حقوق بین الملل عمومی ) دسته ای از افراد انسانی که عموماً در خاک معینی سکونت اختیار کرده و دارای وحدت نژاد و زبان و مذهب می باشند به طوری که این وحدت برای آن افراد طرز فکر و تاریخ مشترک بدان گونه ایجاد کند که پیوند همزیستی بین آنها پدید آورد. در فقه اصطلاح امت به همین معنی استعمال شود. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی ).

ملت. [م َ ] (ع مص ) حرکت دادن و سخت جنبانیدن چیزی را. (ازمنتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

ملة. [ م ِل ْ ل َ ] (ع اِ) کیش. دین. (ترجمان القرآن ). کیش. (السامی ) (مهذب الاسماء). کیش و شریعت. (منتهی الارب ) (آنندراج ). شریعت و دین. ج ، ملل. (ناظم الاطباء). شریعت یا دین و گویند ملة و طریقة یکی است و آن اسم است از «املیت الکتاب »، سپس به اعتبار اینکه پیغمبر آن را املا می کند به اصول شرایع نقل شده است. (از اقرب الموارد) (از کشاف اصطلاحات الفنون ) : ومن یرغب عن ملة اًبراهیم اًلاّ من سفه نفسه. (قرآن 130/2). و قال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من أرضنا أو لتعودن فی ملتنا فأوحی ̍ اًلیهم ربهم لنهلکن الظالمین. (قرآن 13/14). رجوع به ملت شود. || خون بها. (منتهی الارب ) (آنندراج ). دیه و خونبها. (ناظم الاطباء). دیه. ج ، ملل. (از اقرب الموارد).

ملة. [ م َل ْ ل َ ] (ع اِ)خاکستر گرم. (دهار) (از اقرب الموارد). خاکستر گرم و ریگ گرم. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
- خبزالملة ؛ نان کماج. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). نان پخته شده در ملة و گویند: «اطعمنا خبز ملة» و نگویند: «اطعمنا ملة»، زیرا ملة خاکستر گرم است و ابوعبید گوید: ملة خود گودالی را گویند که در آن نان پزند. (از اقرب الموارد). نان که درخاکستر گرم (خلواره ) پزند. مُضباة. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) : و اما الذی یخبز فی الطابق او یدفن فی الجمر و خبزالملة فکله ردی ٔ. (ابن البیطار، یادداشت ایضاً).
|| خدرک. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). شراره ٔ آتش. (از اقرب الموارد). || گودالی که در آن نان پزند. (ناظم الاطباء) || خوی تب. (منتهی الارب ). خوی و عرق تب. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || رجل ملة؛ مردی که دوستانش را زود ملول سازد. (ازاقرب الموارد).
- ذوملة ؛ به ستوه آمده. (ناظم الاطباء).
- رجل ذوملة ؛ مرد باملال. (از اقرب الموارد).

ملة. [ م ُل ْ ل ِ / م َل ْ ل َ ] (ع اِ) دوخت نخستین. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). دوخت نخستین قبل از دوباره دوزی. ج ، مُلَل. (از اقرب الموارد).

معنی ملت به فارسی

ملت
شریعت، کیش، آیین ، پیروان یک دین، مردم یک کشورکه ازیک نژادوتابع یک دولت باشند، ملل جمع
( اسم ) ۱ - دین آیین شریعت : [ و از برای تشیید قواعد دین و ملت و تشدید عواقد فرض و سنت انبیا و رسل را بخلایق فرستاد . ] ( جوامع الحکایات ۲ ) ۳:۱ - پیروان یک دین : [ و محاسن این کتاب را نهایت نیست و کدام فضیلت از این فراتر که از امت به امت و از ملت به ملت رسید و مردود نگشت ] ( کلیله . مصحح مینوی ۳ ) ۱۹ - گروه مردم قوم ۴ - مجموعه افراد یک کشور : [ چون عادت دوار صاحبقران کامکار همواره چنان بود که در کفایت مصالح و مهمات ملک و ملت بنفس مبارک خویش التفات فرماید ... ] ( ظفرنامه یزدی . چا . امیر کبیر ۴۱۱:۲ ) جمع : ملل .
حرکت دادن و سخت جنبانیدن چیزی را .
[nation] [باستان شناسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل] گروهی از مردم که خود را تشکیل دهندۀ اجتماعی با هویت سیاسی متمایز از سایر انسان ها می دانند و سنت های تاریخی و فرهنگی مشترک دارند و بیشتر در سرزمین مشخصی زندگی می کنند
پاسبان ملت . آنکه پاسبانی ملت کند .
پرورنده ملت . پرورش دهنده ملت
حالت و چگونگی ملت پرور . در اندیشه رفاه و سعادت ملت بودن .
دوستدار ملت . آنکه مردم کشور را دوست دارد .
حالت و چگونگی ملت دوست .
[non-state nation] [باستان شناسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل] ملت یا قومی که برای تشکیل کشور مستقل خود تلاش می کند
[nation building] [جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل] فرایند تقویت عوامل مرکزگرا در میان گروه های مختلف فرهنگی کشور با هدف ایجاد و تقویت حس ملی گرایی اجتماعی (civic nationalism) به جای حس ملی گرایی قومی و مذهبی (ethnic and religious nationalism)
( صفت ) آنکه باعث رونق کار ملت باشد : [ افسر خدای خسرو کشور گشای رستم ملکت طراز عادل و ملت فروز داور . ] ( خاقانی . سج . ۱۸۹ )
اصل هفتاد و دو ملت هفت ملت است و دیگر ملل منشعبات آن و آن هفت اینها هستند : جبری قدری مشبهه منزه سنی شیعه خارجی .
باید دانست که همگی ملتها هفتاد و سه اند یکی از آن سنت و جماعت و هفتاد و دو سوای آن در اصل شش گروه اند : را فضیه خارجیه جبریه قدریه جهمیه مرجیه و هر گروهی از اینها این است : فرقه های رافضیه : شامل ۱۲ فرقه اند بدین شرح : علویه ابدیه شیعیه اسحاقیه زیدیه عباسیه امامیه . نارسیه تناسخیه لاعنیه راجعیه و مرتضیه فرقه های خارجیه عبارتند از دوازده فرقه : ازرقیه ریاضیه ثعلبیه جازمیه خلفیه کوزیه کنزیه معتزله میمونیه محکمیه سراجیه و اخنسیه . فرقه های جبریه نیز دوازده اند : مضطریه افعالیه معیه تارکیه بحثیه متمنیه کسلانیه حبیبیه خوفیه فکریه حسبیه حجتیه . قدریه هم دوازده فرقه اند : احدیه ثنویه کیانیه شیطانیه شریکیه وهمیه رویدیه ناکسیه متبریه قاسطیه نظامیه متولفیه . فرقه های جهمیه نیز دوازده اند : معطلیه مترابصیه متراقبیه واردیه حرقیه مخلوقیه عبریه فانیه زنادقیه لفظیه قبریه و واقفیه . فرقه های دوازده گانه مرجیه عبارتند از : تارکیه شائیه راجیه شاکیه نهمیه عملیه منقوصیه مستثنیه اثریه مدعیه مشبهه و حشویه و ابوالقاسم رازی هفت فرقه دیگر از ایشان بر آورده : کرامیه هریه حالیه باطنیه اباحیه براهمیه اشعریه و اسمائ بعضی از ایشان سوفسطائیه فلاسفه سمنیه و مجوسیه هم یافته شده جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند . حافظ .

معنی ملت در فرهنگ معین

ملت
(مِ لَّ) [ ع . ملة ] (اِ.) ۱ - کیش ، آیین . ۲ - پیروان یک دین . ۳ - مردم یک کشور.

معنی ملت در فرهنگ فارسی عمید

ملت
۱. مردم یک کشور که از یک نژاد و تابع یک دولت باشند.
۲. [قدیمی] شریعت، کیش، آیین.
۳. [قدیمی] پیروان یک دین.

ملت در دانشنامه ویکی پدیا

ملت
ملت به گروهی از انسانهای دارای فرهنگ، ریشه نژادی مشترک و زبان واحد اطلاق می گردد که دارای حکومتی واحد هستند یا قصدی برای خلق چنین حکومتی دارند.
مِلَّت را می توان یک واحد بزرگ انسانی تعریف کرد که طی تکامل تاریخی به وجود آمده و بر شالوده اشتراک سرزمین و اقتصاد و تاریخ و فرهنگ ملی استوار است. عامل پیوند آن فرهنگ و آگاهی مشترک است. از این پیوند است که احساس تعلق به یکدیگر و احساس وحدت میان افراد متعلق با آن واحد پدید می آید. از جمله ویژگی های هر ملت اشغال یک قلمرو جغرافیایی مشترک است و احساس دلبستگی و وابستگی به سرزمین معین. علاوه بر آن، نیروی حیاتی پیوند دهندهٔ ملّت از احساس تعلق قوی به تاریخ خویش، دین خویش، فرهنگ ویژهٔ خویش و نیز زبان خویش بر می خیزد.
وجود مشتُرکات تاریخی، فرهنگی-عقیدتی، مذهبی و منافع مشتُرک اقتصادی بین گروه های مختلف ساکن یک سرزمین عوامل اصلی ایجاد یک ملت واحد محسوب می شوند. هر چه این مشترکات بیشتر باشند احساس تعلق داشتن به یک ملت واحد، بین اعضای آن ملیت افزایش می یابد، به طوریکه می توانند باعث ایجاد احساس تعلق به یک ملیت بین چندین گروه زبانی-قومی متفاوت گردد.
به طور مثال ایرانیان با وجود تفاوت های زبانی و حتی نژادی در بیشتر دوران ۳۰۰۰ سال گذشته دارای تجربه تاریخی مشترکی بوده اند، مذهب مشترک داشته (زرتشت – اسلام) و از رسوم مشترکی برخوردارند (شب یلدا، چهارشنبه سوری، عید نوروز و سیزده بدر).
پیش از پیدایش ملت ها، اشکال تاریخی دیگر اشتراک افراد وجود داشته نظیر طایفه، قبیله و قوم. ملت ممکن است به عنوان یک جماعت تاریخی و دارای بافت فرهنگی خاص امّا بدون خودمختاری سیاسی یا داشتن دولت وجود داشته باشد.
از نظر زمانی پیدایش ملت ها مربوط به دوره تلاشی فئودالیسم و ریشه گرفتن و استحکام شیوه تولید سرمایه داری و جامعه صنعتی و پیدایش بازار واحد است. سرمایه داری به تفرقه قومی پایان می دهد و اهالی را ازنظر اقتصادی به هم وابسته ساخته و تمرکز سیاسی ایجاد نموده و شرایط پیدایش و قوام ملت ها را فراهم می سازد در روند قوام ملت ها، تشکیل دولت های ملی تأثیر زیادی دارد. نژاد، زبان و مذهب مشترک شرط ضرور برای موجودیت یک ملت نیست.
«ملت» آلبومی از سپولترا است که در سال ۲۰۰۱ میلادی منتشر شد.
ملت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
ملت (آلبوم سپولترا)
ملت (دهانه)
ملت (روزنامه)
ملت (عثمانی)
ملت (دهانه) یک دهانه برخوردی در ماه است.
ملت نام یکی از مطبوعات استان فارس در دوران قاجاریه است.
این روزنامه از سال ۱۳۳۹ هـ.ق به وسیله حسین پرتو در شیراز به چاپ رسیده است.
ملت که از لغت عربی «ملة» آمده است، شیوه قضایی امپراتوری عثمانی بود که بر پایه آن هر گروهی سیستم قضایی مخصوص به خودش را داشت و مسیحیان و مسلمان و یهودیان، هر کدام به دادگاه های شرعی خود می رفتند و مجاز بودند که بر پایه سیستم قضایی خود محاکمه شوند.
«ملت خرس» (انگلیسی: Bear Nation) یک فیلم مستند آمریکایی و محصول سال ۲۰۱۰ میلادی است.این مستند به موضوع جنبش خرس در اجتماع و فرهنگ همجنسگرایان مرد می پردازد.
ملت(به انگلیسی: Mellette) شهری در ایالت داکوتای جنوبی کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۲۱۰ نفر بوده است.
منظور از ملت سازی فرایند ساختن یک هویت ملی با استفاده از قدرت حکومت است. هدف از این فرایند یکی سازی مردم درون حکومت است تا از نظر سیاسی در بلند مدت پایدار و قابل دوام بماند. برای ملت سازی ممکن است از پروپاگاندا یا توسعه گسترده زیرساختی برای پروردن هماهنگی اجتماعی و رشد اقتصادی استفاده شود.
تعریف: توسعه رفتارها، ارزشها، زبان، نهادها و ساختارهای فیزیکی که تاریخ و فرهنگ را روشن می کند، وضع حاضر را تجسم بخشیده حفاظت می کند و هویت آینده و استقلال یک ملت را تضمین می کند.
ملت سینه ایران از روزنامه های دوره ناصرالدین شاه بود که به سرپرستی علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه منتشر شد. نخستین شماره آن در سال ۱۲۸۳ قمری چاپ شد.
ملت سینه ایران از روزنامه های دوره ناصرالدین شاه بود که به سرپرستی علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه منتشر شد. نخستین شماره آن در سال ۱۲۸۳ قمری چاپ شد.
ملت شاد (انگلیسی: Happy Nation) نخستین آلبومِ ایس آو بیس، یک گروه موسیقی پاپ مستقر در سوئد است.
ملت شاد در اوایل سال ۱۹۹۳ در اروپا, آفریقا and آمریکای لاتین منتشر شد. این آلبوم در دستِ کم ۱۴ کشور بمقام نخست رسیده است، و تا کنون بیش از ۲۳ میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است.
چندین آهنگ در این آلبوم، از جمله "نشانه"، "همه چیزی که او می خواهد" و "برنگرد"، تک آهنگِ شماره ۱ در ایالات متحده و سراسر اروپا و شمال آفریقا بوده است.
ملت شاد (انگلیسی: Happy Nation) آهنگی ضبط شده از ایس آو بیس، گروه موسیقی پاپ مستقر در سوئد است که در نخستین آلبومشان به همین نام منتشر شد.
این آهنگ دو بار در انگلستان منتشر شد. یکبار در اکتبر ۱۹۹۳ هنگامی که به رتبهٔ شماره ۴۲ رسید، و یکبار هم دوازده ماهِ پس از آن وقتی به شماره ۴۰ رسیده بود.
ملت عشق (به انگلیسی: The Forty Rules of Love: A Novel of Rumi) (به ترکی استانبولی: Aşk) نام رمانی نوشته الیف شافاک است که در سال ۲۰۱۰ به صورت هم زمان به دو زبان انگلیسی و ترکی منتشر شد. این کتاب تاکنون بیش از ۵۰۰ بار در ترکیه تجدید چاپ شده و توانسته رکورد پرفروش ترین رمان ترکیه را نیز به دست آورد. ترجمه فارسی آن در مدتی کوتاه، عنوان یکی از پرفروش ترین کتاب های بازار کتاب ایران را کسب کرده است.
ملت غذای آماده (به انگلیسی: Fast Food Nation) فیلمی محصول سال ۲۰۰۶ به کارگردانی ریچارد لینکلیتر است.
ملت ناواهو (به انگلیسی: Navajo Nation؛ ناواهویی: (به ناواهو Naabeehó Bináhásdzo)) یک قلمروی شبه-خودمختار تحت کنترل سرخ پوستان آمریکایی است که مساحتی معادل ۲۷٬۴۲۵ مایل مربع (۷۱٬۰۰۰ کیلومترمربع) دارد، و در بخش هایی از شمال شرقی آریزونا، جنوب شرقی یوتا، و شمال غربی نیومکزیکو در ایالات متحدهٔ آمریکا واقع شده است. این منطقه بزرگترین مساحت سرزمینی در کنترل یک قبیلهٔ آمریکایی است و از طریق توافق هایی با کنگره ایالات متحده آمریکا به عنوان یک ملت سرخپوست دارای حاکمیت اداره می شود.
(به ناواهو Chʼínílį́)
ملت ناواهو یکی از بزرگترین دولت های قبیله ای قبیله های سرخپوست آمریکای شمالیست. نهادهای آن شامل یک نظام قضایی، یک مجلس قانونگذاری، یک مقام اجرایی و یک ابزار بزرگ اجرای قانون و خدمات اجتماعی، خدمات سلامتی، کالج دینه، و دیگر نهادهای محلی آموزشیست.
(به ناواهو Tónaneezdizí)
(به ناواهو Naatʼáaniinééz)
(به ناواهو Tséhootsooí)
(به ناواهو کروونپوینت، نیومکزیکو)
110 Chapters
ملت های سِلتی یا سِلتیک سرزمین ها یا قلمروهایی در بخشهای شمالی و غربیِ اروپا هستند که زبان های سلتی و یا برخی از ویژگی های فرهنگیِ پیشینِ خود را حفظ کرده اند.
«ارتش هفت ملت» (به انگلیسی: Seven Nation Army) ترانهٔ شماره ۱ از آلبوم فیل گروه گاراژ راک آمریکایی وایت استرایپس است. «ارتش هفت ملت» در سال ۲۰۰۳ در قالب یکی از تک آهنگ های آن آلبوم منتشر شد و برای ۳ هفته جایگاه نخست جدول ترانه های مدرن راک بیلبورد را در اختیار داشت. این تک آهنگ در زمان انتشارش در آمریکا در بیلبورد هات ۱۰۰ هم تا ردهٔ ۷۶اُم صعود کرد.
وبگاه AllMusic از «ارتش هفت ملت» به عنوان یکی از آثاری یاد کرده است که باعث احیای گاراژ راک در سال های آغازین قرن بیست و یکم شد. این ترانه در سال ۲۰۰۴ برندهٔ جایزهٔ گرمی «بهترین ترانهٔ راک» شد.
«ارتش هفت ملت» با ریف تکرارشونده ای که در سراسر ترانه زیر صدای جک وایت شنیده می شود شناخته شده است. اگرچه این بخش ها برای شنونده صدای گیتار باس را تداعی می کند(سازی که در تنظیم آهنگ های وایت استرایپس استفاده نمی شد) اما واقعیت این است که جک وایت آن را با یک گیتار هالو بادی اجرا کرده است. به گفتهٔ جک وایت «Seven Nation Army» تلفظ اشتباه نام جنبش «The Salvation Army» در دوران کودکی اش بوده است.
ایستگاه پارک ملت یکی از ایستگاه های خط ۱ قطار شهری مشهد است که در ابتدای بلوار وکیل آباد و در مجاورت پارک ملت و دانشگاه فردوسی قرار دارد. در نیمه اول سال ۱۳۹۶ این ایستگاه، سومین ایستگاه پرتردد قطار شهری مشهد بود.
ایستگاه پارک ملت در نزدیکی پایانه آزادی قرار دارد که مبدأ ۲۴ خط اتوبوس رانی مشهد و حومه است.
مختصات: ۳۵°۴۱′۲۰″ شمالی ۵۱°۲۵′۳۷″ شرقی / ۳۵.۶۸۸۸۹° شمالی ۵۱.۴۲۶۹۴° شرقی / 35.68889; 51.42694
ایستگاه متروی ملت، یکی از ایستگاه های متروی تهران است که در خیابان ملت تهران واقع شده است. این ایستگاه در خط دو مترو تهران واقع شده است.
بانک ملت، شرکت خدمات مالی و بانکداری ایرانی است، که هم اکنون پس از بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران، با حدود ۱۹۰۰ شعبه داخل کشور و دو شعبه خارج از کشور به عنوان سومین بانک بزرگ ایران محسوب می شود. بانک ملت در سال مالی ۱۳۹۱ با درآمدی بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان)، در رتبه پنجم از فهرست بزرگترین شرکت های ایرانی قرار گرفت.
بانک ملت پس از انقلاب ۵۷ و در پی ملی شدن همهٔ بانک ها توسط شورای انقلاب، سپس ادغام کلیه بانک های تجاری، در قالب دو بانک تجارت و ملت، در خرداد ماه ۱۳۵۸ تأسیس شد.
سرمایهٔ اولیه این بانک ۳۳٫۵ میلیارد ریال بود، که از دارایی های ۱۰ بانک تجاری؛ بانک پارس، بانک عمران، بانک فرهنگیان، بانک داریوش، بانک تهران، بانک تجارت خارجی، بانک اعتبارات تعاونی و توزیع، بانک بین الملل ایران، بانک ایران و عرب و بانک بیمه ایران، تشکیل می شد.
در سال ۱۳۸۷ مجموع دارایی های بانک ملت معادل ۱۳۱٫۰۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است. پس از تغییر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴، این بانک بعنوان اولین بانک دولتی، برای خصوصی سازی آماده شد و در ٣٠ بهمن ۱۳۸۷، ۵٪ درصد از سهام بانک ملت، در بورس تهران عرضه گردید، که از این میزان ۲٫۵٪ درصد به فروش رسید و تنها خریدار آن نیز شرکت آتیهٔ کارکنان بانک ملت (صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ملت) بود، که از زیرمجموعه های بانک به شمار می آید.
دولت ایران مدعی است که با ارائه ۳۰٪ درصد از سهام بانک بعنوان سهام عدالت، ۱۵٪ درصد به شستا و دو بلوک ۵٪ درصدی، به صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برای رد دیون، ۵٪ درصد به کارکنان بانک و عرضه ۵٪ درصد در بورس تهران، این بانک دیگر دولتی نیست. گرچه برخی کارشناسان معتقدند که بیشتر سهام بانک ملت، میان نهادهای حکومتی دست بدست شده و این شیوه انتقال را نمی توان خصوصی سازی نامید.
بوستان ملت می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:
بوستان ملت (تهران) یا پارک ملت، بوستانی در شمال تهران
بوستان ملت (مشهد)، قدیمی ترین بوستان شهر مشهد
بوستان ملت (بهشهر)
بوستان ملت (رشت)، معروفترین بوستان شهر رشت در چهارراه گلسار، ابتدای جاده انزلی
بوستان ملت (قزوین)، قدیمی ترین بوستان شهر قزوین، ساخته شده بر روی باغ تاریخی حکم آباد (مربوط به دوره صفویه)
بوستان ملت تبریز (ایل گلی) مهم ترین بوستان شهری در تبریز
بیمه ملت یکی از ۳۰ شرکت فعالِ صنعت بیمه در ایران و یکی از ۲۱ شرکت بیمه خصوصی این کشور است. این شرکت در سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را آغاز کرد. سرمایه اولیه شرکت در زمان تأسیس ۲۰۰ میلیارد ریال و سپس در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۴ ابتدا به ۱۲۰۰ میلیارد ریال و بعد از آن در شهریور ماه ۱۳۹۱ به ۱۵۰۰ میلیارد ریال و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ به ۲۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. شرکت سرمایه گذاری سبا تأمین (سهامی عام) وابسته به تأمین اجتماعی بزرگترین سهامدار بیمه ملت (با در اختیار داشتن ۱۹٫۴ درصد از کل سهام این شرکت) می باشد
صدور انواع بیمه نامه ها
زمینه های فعالیت این شرکت عبارت اند از:
بیمه اتکایی
آموزش
صدور بیمه نامه مشترک با همکاری شرکتهای بزرگ بین المللی بیمه
بیمه الکترونیک
ارزیابی و مدیریت ریسک
ارزیابی خسارت
مختصات: ۳۵°۴۶′۳۵.۲″ شمالی ۵۱°۲۴′۲۶.۸۳″ شرقی / ۳۵.۷۷۶۴۴۴° شمالی ۵۱.۴۰۷۴۵۲۸° شرقی / 35.776444; 51.4074528
پردیس سینمایی پارک ملت در منطقه ۳ شهرداری تهران و در زمینی کشیده و با شکلی نامعین به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع و زیربنای ۱۵۰۰۰ متر در منتهی الیه جنوب غربی بوستان ملت (پارک ملت) احداث گردیده است. این مجموعه با توجه به استقرار در محوطه پارک از کلیه مزایای آن به عنوان محوطه بهره مند است.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران این مجموعه فرهنگی- تفریحی را منحصر به فرد دانسته و معتقد است پس از تئاتر شهر، تالار وحدت و موزه هنرهای معاصر تهران، این اثر، نخستین پروژه ای است که با چنین معماری و کیفیتی ساخته می شود و به بهره برداری می رسد.
تانیا ملت (انگلیسی: Tania Mallet؛ زادهٔ ۱۹ مهٔ ۱۹۴۱(1941-05-19)) هنرپیشه، مدل، و بازیگر سینما اهل بریتانیا است.
از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می توان به پنجه طلایی و از روسیه با عشق اشاره کرد.
تولد یک ملت (انگلیسی: The Birth of a Nation) فیلمی صامت در سبک درام به کارگردانی دیوید وارک گریفیث است که در سال ۱۹۱۵ منتشر شد. برخلاف محتوای جنجالی فیلم تکنیک های مبتکرانۀ گریفیث، تولد یک ملت را به یکی از تاثیرگزارترین فیلم ها در صنعت تجاری فیلم تبدیل کرده است و اغلب در ردیف بزرگ ترین فیلم های آمریکایی قرار می گیرد.
تلویزیون ملت در ولسوالی غوریان ولایت هرات برای چند ساعت در شب پخش دارد.
جبهه صدای ملت ائتلافی از منتقدین دولت محمود احمدی نژاد در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.
علی مطهری، پس از عدم حضور در لیست جبهه متحد اصولگرایان، همراه با افرادی چون علی عباسپور و حمیدرضا کاتوزیان، ائتلافی با عنوان «صدای ملت» را تشکیل دادند و اقدام به ارائه فهرست انتخاباتی جدا کردند.
علی مطهری دربارهٔ علت تشکیل این ائتلاف گفته بود:
مطهری به همراه علی عباسپور، حمیدرضا کاتوزیان و مصطفی رضا حسینی از اصلی ترین افراد این جریان هستند. ابوالحسن نواب، معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز هم که نامش در دو فهرست دیگر قرار ندارد، در این لیست حضور دارد.
پس از اعلام موجودیت این جبهه انتخاباتی، سایت جهان نیوز، نزدیک به علیرضا زاکانی، نوشته بود علت عدم حضور این افراد در لیست جبهه متحد اصول گرایان «بخاطر مواضع عجیب آنها در دوران فتنه و پس از آن بوده است».
این سایت همچنین در واکنشی به خبر انتشار فهرست انتخاباتی جدید، این گونه اظهارنظر کرده بود: "پیش از این نیز برخی گروه های شبه اصولگرا پس از آنکه موفق به سهم خواهی از جبهه متحد اصولگرایان نشده بودند اعلام کرده بودند که بصورت مستقل در انتخابات شرکت خواهند کرد". این رسانه اصول گرا ارائه چنین فهرستی را مصداق "جرزنی و تفرقه افکنی" دانسته بود."
حمیدرضا مقدم فر معاون فرهنگی، اجتماعی فرمانده کل سپاه پاسداران، دربارهٔ جریان موسوم به صدای ملت که علی مطهری به عنوان رئیس آن مطرح است، گفت: "صدای ملت کاملاً خطا می کند و از آب گل آلود ماهی می گیرد و آن ها نه برای قصد قربت بلکه جذب رای مردم به دولت نقد می کنند."
فهرست ۲۰ نفره «صدای ملت» برای حوزه انتخابیه تهران در انتخابات مجلس دهم منتشر شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از کانال تلگرامی صدای ملت، لیست انتخاباتی صدای ملت به سرلیستی علی مطهری برای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به شرح زیر منتشر شد.
۱. علی مطهری
۲. حسن سبحانی
۳. کاظم جلالی
۴. حسن غفوری فرد
۵. علیرضا محجوب
۶. بهروز نعمتی
۷. الیاس حضرتی
۸. محمد خوش چهره
۹. سهیلا جلودارزاده
۱۰.مصطفی کواکبیان
۱۱. محمد صالحی منش
۱۲.محمدعلی وکیلی
۱۳. حسین شیخ الاسلام
۱۴. محمدرضا دشتی اردکانی
۱۵. حسن بیادی
۱۶. پروانه مافی
۱۷. محمود صادقی
۱۸. محمدرضا علایی
۱۹. محسن عابدینی پور
۲۰. سیدمحمد حسینی
۲۱. علی نوبخت حقیقی
دختران ملت (انگلیسی: Daughters of the Nation) گروهی از زنان کشمیری هستند که خواهان جدایی کشمیر از هند و برقراری قانون اسلامی در کشمیر هستند.
درد ملت (به کردی: "ژانی گه ل) (به انگلیسی: Jani Gal) نام رمانی است اثر نویسنده و سیاست مدار کرد، ابراهیم احمد.
این رمان توسط محمد قاضی و احمد قاضی زیر عنوان درد ملت از کردی سورانی به فارسی ترجمه و در ۱۹۸۰ در ایران به چاپ رسید. ابراهیم احمد این رمان را در سال ۱۹۵۶ نوشت ولی تا سال ۱۹۷۲ به صورت کتاب به چاپ نرسیده بود. در ۱۹۶۹ بخش هایی از آن در روزنامه کردی رزگاری در سلیمانیه منتشر شده بود. ابراهیم احمد این رمان را به جنگجویان الجزایر تقدیم کرده بود. رمان درد ملت به ترکی و فرانسوی هم ترجمه شده و در سال ۱۹۹۲ نسخه کرمانجی آن هم در استکهلم به چاپ رسید.
دشمنان ملت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
دشمنان ملت (فیلم ۱۹۹۶)
دشمنان ملت (فیلم ۲۰۰۹)
دولتِ ملی یا ملت-دولت (به انگلیسی: Nation-State) (یا با نام عمومی تر آن، «کشور») نوع خاصی از دولت ویژهٔ جهان مدرن است که در آن یک دستگاه سیاسی در قلمروی ارضی معینی دارای حق حاکمیت است و می تواند این حق را با قدرت نظامی پشتیبانی کند. در این نوع دولت، جمعیت کشور شهروند محسوب می شوند.
ملت-دولت یا ملت-کشور شکل خاصی از دولت سازی است که مشروعیت خود را از اعمال حاکمیت به نام یک ملت در واحد سرزمینی دارای حاکمیت کسب می کند. وبر ملت-کشور مدرن را «ساختار سیاسی دارای حق انحصاری اعمال اقتدار مشروع در سرزمینی مشخص» تعریف کرده است. ملت-کشور پدیده ای مدرن است که عقلانی شدن ساختارهای گوناگون اداری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آن را از ساختارهای سیاسی پیشین مانند امپراطوری ها و حکومت های قبیله ای متمایز می کند.
از نظر گیدنز، همهٔ دولت های کنونی، ملت-دولت محسوب می شوند. وی معتقد است در دولت های سنتی مفهوم حاکمیت به مراتب ضعیف تر از ملت-دولتها بود. همچنین در دولت های سنتی مفهوم شهروندی با حقوق و وظایف مشترک شکل نمی گرفت. وی شکل گیری ملت-دولت ها را با ظهور ناسیونالیسم در ارتباط می داند.
یکپارچگی سیاسی، استقلال از قدرت های خارجی، حاکمیت سرزمینی، برد سرزمینی بوروکراسی، مشارکت شهروندان در ادارهٔ کشور، و توسعهٔ اقتصادی و آموزشی عواملی هستند که برای سنجش میزان توسعهٔ سیاسی کشور مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع، مفهوم ملتدولت یا ملتکشور مفهومی است که به عنوان یک نمونهٔ آرمانی به حل این گونه بحران ها در فرایند پیدایش ملتکشور اشاره دارد. از این رو می توان استدلال کرد که فرایند یاد شده در بسیاری از کشورهای جهان – حتی کشورهای پیشرفتهٔ اقتصادی – در مسیر تحول و دگرگونی قرار داشته است. ملت-کشور شکل خاصی از دولت سازی است که مشروعیت خود را از اعمال حاکمیت به نام یک ملت در واحد سرزمینی دارای حاکمیت کسب می کند. وبر ملت-کشور مدرن را «ساختار سیاسی دارای حق انحصاری اعمال اقتدار مشروع در سرزمینی مشخص» تعریف کرده است. ملت-کشور پدیده ای مدرن است که عقلانی شدن ساختارهای گوناگون اداری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آن را از ساختارهای سیاسی پیشین مانند امپراطوری ها و حکومت های قبیله ای متمایز می کند.
قهرمانی شش ملت یکی از دو تورنمنت مهم سالیانه و قدیمی ترین رویداد بین المللی ورزش راگبی ۱۵ نفره است که از سال ۱۸۸۳ تاکنون به طور منظم برگزار شده است.
این مسابقات بین تیم های ملی راگبی ۱۵ نفره شش کشور صاحب راگبی در اروپا، یعنی؛ انگلیس، ولز، ایرلند، اسکاتلند، فرانسه و ایتالیا به صورت دوره ای برگزار می شود. در این تورنمنت هر تیم یک بار با دیگر تیم ها مسابقه می دهد. تیمی که مسابقه را در خانه برگزار می کند، سال آینده مسابقه را در خارج از خانه برگزار خواهد کرد. بیشترین تعداد قهرمانی در این مسابقات ۲۵ بار توسط انگلیس است. ولز ۲۴ بار، فرانسه ۱۶ بار، اسکاتلند ۱۴ بار و ایرلند ۱۰ بار قهرمان این مسابقات شده اند.
قهرمان فعلی این مسابقات ولز است که در مسابقات سال ۲۰۰۸ همه تیم ها را شکست داد.
دیگر تورنمنت مهم سالانه راگبی ۱۵ نفره، رقابت های سه ملت است که بین سه کشور صاحب راگبی نیمکره جنوبی یعنی افریقای جنوبی، استرالیا و نیوزیلند برگزار می شود.
گروه گذرنامه پنج ملت یک انجمن بین المللی بین سازمان های صادر کننده گذرنامه پنج کشور استرالیا، کانادا، نیوزیلند، بریتانیا و آمریکا است. اعضای این گروه بهترین راهکارها و نوآوری های مربوط به سیاست گذاری امور گذرنامه را به اشتراک می گذارند. بنابراین، هماهنگی بین این پنج کشور برای صدور اسناد مسافرتی امن، انجام مسافرت بین المللی ایمن، و حفاظت از مرزهای ملی آنها تضمین می شود.
گردهمایی سالانه گروه گذرنامه پنج ملت به صورت حضوری و کاملاً غیر رسمی بین مقامات سازمان های مربوطه و برخی سازمان های دعوت شده مانند وزارت بازرگانی و امورخارجه ایرلند (استثناعا دعوت شده در سال ۲۰۱۱) برگزار می شود. پیشینه این گروه، دست کم به سال ۲۰۰۴ باز می گردد.
همه یک ملت فیلمی به کارگردانی و نویسندگی حسین مختاری ساختهٔ سال ۱۳۶۹ است.
ورزشگاه بین المللی ملت (عربی: ملعب الشعب‎) عبارت است از یک ورزشگاه برای بازی های فوتبال که در سال ۱۹۶۶ گشایش یافت و محل آن در بغداد می باشد.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ملت در جدول کلمات

ملت
مردم
ملت ها
ملل
پدر ملت پاکستان
جناح
حقوق قانونی و دریافتنی دولت از درآمدهای مردم و ملت به صورت پول یا مال
مالیات
ساخته شهاب ملت خواه با شرکت فاطمه گودرزی | امیرمحمد زند و حدیث فولادوند
شب حورا
ساخته شهاب ملت خواه با شرکت فاطمه گودرزی | حدیث فولادوند و امیر محمد زند
شب حورا
عنوان اختصاری جام ملت های اروپا
یورو

معنی ملت به انگلیسی

folk (اسم)
گروه ، مردم ، خلق ، ملت ، قوم و خویش
people (اسم)
جمعیت ، مردم ، طایفه ، خلق ، ملت ، قوم ، مردمان
nation (اسم)
طایفه ، کشور ، خلق ، ملت ، امت ، قوم
creed (اسم)
عقیده ، طریقت ، کیش ، ملت

معنی کلمه ملت به عربی

ملت
امة , قوم , ناس , هالة
الشعب الثوري
الشعب العزل
قومية
وطني
الشعب الكريم
الشعب المختلف
وطني
قومية
الشعب النبيل
أبناء الشعب
جرح شعور الشعب
وطني

ملت را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی ملت

الناز ٠٩:٠٠ - ١٣٩٥/٠٩/١٧
1 - به مردمی گفته می شود که با هر دینی که دارند در یک سرزمین با مرزهایی مشخص زندگی می کنند. بر خلاف امت که به معنی کسانی است که دارای یک دین یا آئین هستند و زیستگاه آنان مهم نیست. مثلا وقتی گفته می شود ملت ایران، یعنی همه ی مردمی که در این کشور زندگی می کنند. از مسلمان گرفته تا یهودی و مسیحی و ....ولی وقتی گفته می شود امت اسلام، یعنی مسلمانان جهان که در کشورهای مختلفی زندگی می کنند.
2 - مردم، زادبــُن.
ملی = میهنی، زادبـُنی
|

بنیامین ١٠:٣٣ - ١٣٩٥/١١/٢٦
این واژه عربی است و جایگزین پارسی آن اینهاست: نَراس، ویشا، راژَر (هر سه واژه، سنسکریت است)
|

ستاره ٠٠:٤٠ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩
مربوط به مردم
|

شهریار آریابد ١٥:٣٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٤
در پهلوی " پاترم " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
|

اشکان ٠٩:٠٠ - ١٣٩٨/٠٤/٠٥
این واژه را عرب از ملکوتا سریانی گرفته و خود سریانی ها آن را از آریایی ها در زمان زیر دست و زیر فرمان بودنشان گرفتند:
واژه آریایی *لِک lek (در پهلوی lekā) همخانواده با location انگلیسی و loka در سنسکریت به معنای سرزمین اقلیم بوم زمین است که از آن واژه مَلِک (مَه=بزرگ لِک=سرزمین) به معنای سلطان را ساخته‌اند.

واژه مملکت (مام=بدنه-تمام لِک=ملت ات) به معنای امپراتوری یا شاهنشاهی است که از پیوستن چندین ملت شکل میگیرد (مام میهن=تمامیت میهن). در سنسکریت loka लोक در بلوچستان واژه mahl�k مہلوک همتای واژه ملت هستند.

عرب از مَلِک واژه ملوک و از مملکت واژه ممالک را به دست آورده است.

*پیرس:

فرهنگ واژگان پهلوی: شادروان بهرام فره وشی|

پیشنهاد شما درباره معنی ملتنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کارت به کارت بانک ملت   • انتقال وجه بانک ملت   • تلفن بانک ملت   • پرداخت اقساط بانک ملت   • دانلود همراه بانک ملت   • باشگاه مشتریان بانک ملت   • دریافت کلید تبادل بانک ملت   • شعب بانک ملت   • معنی ملت   • مفهوم ملت   • تعریف ملت   • معرفی ملت   • ملت چیست   • ملت یعنی چی   • ملت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ملت
کلمه : ملت
اشتباه تایپی : lgj
آوا : mellat
نقش : اسم
عکس ملت : در گوگل


آیا معنی ملت مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )