انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1103 100 1

ملت

/mellat/

مترادف ملت: آیین، روش، دین، شریعت، کیش، مذهب، امت، خلق، قوم، مردم

متضاد ملت: حکومت، دولت

برابر پارسی: مردم، توده، شهروندان، مردمان

معنی ملت در لغت نامه دهخدا

ملت. [ م ِل ْ ل َ ] (ع اِ) دین و کیش و شریعت. (غیاث ). کیش و دین و آیین و مذهب. (ناظم الاطباء). ملة. ج ، مِلَل « : فاتبعوا ملةابراهیم حنیفاً». اشتقاق ملت از امللت الکتاب است وملت و دین دو نام اند آن شرع را که خدای عزوجل نهاد میان بندگان بر زبان انبیا. (کشف الاسرار ج 1 ص 206):
امیرعالم عادل محمد محمود
جلال دولت و ملک و جمال ملت و دین.
فرخی.
و آنانکه مفسدان جهانند و مرتدان
از ملت محمد و توحید کردگار.
منوچهری.
یمین دولت و دولت بدو گرفته شرف
امین ملت و ملت بدو گرفته جمال.
عنصری.
از روزگار و خلق ملولم کنون ازآنک
پشتم به کردگار و رسول است و ملتش.
ناصرخسرو.
آفتاب پرست بوده اند یاملتی ضعیف داشته و... (ابن البلخی ).
همیشه تا رخ صورت بری است از معنی
همیشه تا دل دعوی قوی است از برهان
تو دار مایه ٔ اظهار صورت و معنی
توباش حجت برهان ملت و ایمان.
عثمان مختاری (دیوان چ همایی ص 368).
شمشیر پاسبان ملک است و نگاهبان ملت . (نوروزنامه ).
عید اضحی سنت و رسم خلیل آزر است
اهل ملت را به رسم و سنت او افتخار.
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص 410).
زین فتح نو که کردی ملت گرفت قوت
زین ملک نو که بردی دولت گرفت بالا.
امیرمعزی.
شادی به تو مخلد، شاهی به تو مؤید
ملت به تو مزین ، دولت به تو مهنا.
امیرمعزی.
معین دولت عالی نصیر ملت حق
که پهلوان ملوک است و سیدالامرا.
امیرمعزی.
خلاف میان اصحاب ملتها هرچه ظاهرتر، بعضی به طریق ارث دست در شاخی ضعیف زده و... (کلیله و دمنه ). در ترجیح دین و تفضیل مذهب خویش سخنی می گفتند و گرد تقبیح ملت خصم و نفی مخالفان می گشتند. (کلیله و دمنه ).
سپهر دانش و دولت بهار ملکت و ملت
جمال مسجد ومنبر نظام مجلس و میدان.
عمعق (دیوان چ نفیسی ص 190).
موحدی است گذشتن ز ملت ثنوی
ولیکن از ثنوی زادگی گذر نبود.
سوزنی.
مفتی شرع کرم عاقله ٔ ملت جود
آنکه از مادر احرار چنو کم زاید.
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ج 2 ص 636).
دولت و ملت جنابه زاد چو جوزا
مادر بخت یگانه زای صفاهان.
خاقانی.
از نسیم عدل او هر پنج وقت
چارملت را امان بینی بهم.
خاقانی.
امام ملت چارم که آسمان ششم
سعود مشتری او را نثار می سازد.
خاقانی.
دولت شده در زمان عمرت
چون ملت در ضمان کعبه.
خاقانی.
مراسم ملک و ملت به وی تأکید پذیرفته. (سندبادنامه ص 6). در ملت خدای ترسان و حق پرستانید. (مرزبان نامه چ قزوینی ص 254).
وز آنجایی که یزدان آفرید است
نیاکان مرا ملت پدید است.
نظامی.
هست کیش و راه و ملت بی شمار
تا تو بشماری نیابی روزگار.
عطار.
از برای تشیید قواعد دین و ملت و تشدید عواقد فرض و سنت انبیا و رسل را به خلایق فرستاد. (جوامع الحکایات عوفی ).
آنجا که الست آمد ارواح بلی گفتند
این مذهب و ملتها می دان که نبود آنجا.
مولوی (کلیات چ امیرکبیر ص 14).
ملت عشق از همه دینها جداست
عاشقان را مذهب و ملت خداست.
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص 106).
پناه ملت حق تا چنین بزرگانند
هنوز هست رسول خدای را انصار.
سعدی.
جوری که تو می کنی به اسلام
در ملت کافری ندیدم.
سعدی.
سعدی اینک به قدم رفت و به سر بازآمد
مفتی ملت اصحاب نظر بازآمد.
سعدی.
مذهب حق دارم و ملت خیرالبشر
در بد و نیک جهان عقل امام من است.
ابن یمین.
شیخ عالم قطب ملت کآسمان فضل را
محور رأی منیر او بود دائم مدار.
ابن یمین.
چون به دین اسلام درآمد و ملت نبوی و دین حنفی را به گوش هوش و سمع رضا اصغا فرمود... در اخلاص از اویس و سلمان صادقتر شد. (تاریخ غازان ص 76). اعتقاد موحدان در اعجاز ملت احمدی و اظهار دین محمدی... ممهدتر... شد. (تاریخ غازان ص 77). اشعه ٔ انوار دین محمدی بر ضمیر منیرش ساطع و لامع گشت و در خاطر عاطرش میلان به این ملت حق ظاهر می شد. (تاریخ غازان ص 78). پیری مجوسی را بر آن دیدند از اهل جدل و کلام و بحث آن شیخ از ایشان پرسید که شما را چه مذهب و ملت و کیش است. (تاریخ قم ص 66). ایشان را به اسلام دعوت کنید و مردم بدیشان فرستید و تعریف کنید و مذهب و ملت خود بر ایشان عرض کنید.(تاریخ قم ص 66).
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.
حافظ.
و رجوع به ملة شود.
- مجوسی ملت ؛آنکه بر دین مجوس است :
مجوسی ملتی هندوستانی
چو زردشت آمده در زندخوانی.
نظامی.
- ملت اسلام ؛ شریعت اسلام. (ناظم الاطباء).
- ملت بیضا ؛ شریعت اسلام. (ناظم الاطباء).
|| گروه. (غیاث ). گروه و مردمانی که بریک کیش و آیین باشند. (ناظم الاطباء). پیروان یک دین :
بشد ز ملت پور خلیل حمزه پدید
که بد به قوت اسلام احمد و حیدر.
ناصرخسرو.
از او هر امتی را امر معروف
وز او هر ملتی را نهی منکر.
امیرمعزی.
کدام فضیلت از این فراتر که از امت به امت و از ملت به ملت رسید و مردود نگشت. (کلیله چ مینوی ص 19).
دل ملت بدو شده است قوی
بازوی دین بدو گرفته ظفر.
جمال الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید دستگردی ص 177).
هم ز کلکت شرع او اندر حریم احترام
هم ز عدلت ملت او با ردای کبریا.
جمال الدین عبدالرزاق (ایضاً ص 38).
|| (اصطلاح حقوق ) گروهی از افراد انسانی که بر خاک معینی زندگی می کنند و تابع قدرت یک حکومت می باشند. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی ). در تئوری کلاسیک ناشی از انقلاب کبیر فرانسه ملت عبارت است از شخص حقوقیی که ناشی می شود از مجموعه ٔ افرادی که دولت را تشکیل می دهند و دارای حق حاکمیت می باشند. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی ). || (اصطلاح حقوق بین الملل عمومی ) دسته ای از افراد انسانی که عموماً در خاک معینی سکونت اختیار کرده و دارای وحدت نژاد و زبان و مذهب می باشند به طوری که این وحدت برای آن افراد طرز فکر و تاریخ مشترک بدان گونه ایجاد کند که پیوند همزیستی بین آنها پدید آورد. در فقه اصطلاح امت به همین معنی استعمال شود. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی ).

ملت. [م َ ] (ع مص ) حرکت دادن و سخت جنبانیدن چیزی را. (ازمنتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

ملة. [ م ِل ْ ل َ ] (ع اِ) کیش. دین. (ترجمان القرآن ). کیش. (السامی ) (مهذب الاسماء). کیش و شریعت. (منتهی الارب ) (آنندراج ). شریعت و دین. ج ، ملل. (ناظم الاطباء). شریعت یا دین و گویند ملة و طریقة یکی است و آن اسم است از «املیت الکتاب »، سپس به اعتبار اینکه پیغمبر آن را املا می کند به اصول شرایع نقل شده است. (از اقرب الموارد) (از کشاف اصطلاحات الفنون ) : ومن یرغب عن ملة اًبراهیم اًلاّ من سفه نفسه. (قرآن 130/2). و قال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من أرضنا أو لتعودن فی ملتنا فأوحی ̍ اًلیهم ربهم لنهلکن الظالمین. (قرآن 13/14). رجوع به ملت شود. || خون بها. (منتهی الارب ) (آنندراج ). دیه و خونبها. (ناظم الاطباء). دیه. ج ، ملل. (از اقرب الموارد).

ملة. [ م َل ْ ل َ ] (ع اِ)خاکستر گرم. (دهار) (از اقرب الموارد). خاکستر گرم و ریگ گرم. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
- خبزالملة ؛ نان کماج. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). نان پخته شده در ملة و گویند: «اطعمنا خبز ملة» و نگویند: «اطعمنا ملة»، زیرا ملة خاکستر گرم است و ابوعبید گوید: ملة خود گودالی را گویند که در آن نان پزند. (از اقرب الموارد). نان که درخاکستر گرم (خلواره ) پزند. مُضباة. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) : و اما الذی یخبز فی الطابق او یدفن فی الجمر و خبزالملة فکله ردی ٔ. (ابن البیطار، یادداشت ایضاً).
|| خدرک. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). شراره ٔ آتش. (از اقرب الموارد). || گودالی که در آن نان پزند. (ناظم الاطباء) || خوی تب. (منتهی الارب ). خوی و عرق تب. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || رجل ملة؛ مردی که دوستانش را زود ملول سازد. (ازاقرب الموارد).
- ذوملة ؛ به ستوه آمده. (ناظم الاطباء).
- رجل ذوملة ؛ مرد باملال. (از اقرب الموارد).

ملة. [ م ُل ْ ل ِ / م َل ْ ل َ ] (ع اِ) دوخت نخستین. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). دوخت نخستین قبل از دوباره دوزی. ج ، مُلَل. (از اقرب الموارد).

معنی ملت به فارسی

ملت
شریعت، کیش، آیین ، پیروان یک دین، مردم یک کشورکه ازیک نژادوتابع یک دولت باشند، ملل جمع
( اسم ) ۱ - دین آیین شریعت : [ و از برای تشیید قواعد دین و ملت و تشدید عواقد فرض و سنت انبیا و رسل را بخلایق فرستاد . ] ( جوامع الحکایات ۲ ) ۳:۱ - پیروان یک دین : [ و محاسن این کتاب را نهایت نیست و کدام فضیلت از این فراتر که از امت به امت و از ملت به ملت رسید و مردود نگشت ] ( کلیله . مصحح مینوی ۳ ) ۱۹ - گروه مردم قوم ۴ - مجموعه افراد یک کشور : [ چون عادت دوار صاحبقران کامکار همواره چنان بود که در کفایت مصالح و مهمات ملک و ملت بنفس مبارک خویش التفات فرماید ... ] ( ظفرنامه یزدی . چا . امیر کبیر ۴۱۱:۲ ) جمع : ملل .
حرکت دادن و سخت جنبانیدن چیزی را .
[nation] [باستان شناسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل] گروهی از مردم که خود را تشکیل دهندۀ اجتماعی با هویت سیاسی متمایز از سایر انسان ها می دانند و سنت های تاریخی و فرهنگی مشترک دارند و بیشتر در سرزمین مشخصی زندگی می کنند
پاسبان ملت . آنکه پاسبانی ملت کند .
پرورنده ملت . پرورش دهنده ملت
حالت و چگونگی ملت پرور . در اندیشه رفاه و سعادت ملت بودن .
دوستدار ملت . آنکه مردم کشور را دوست دارد .
حالت و چگونگی ملت دوست .
[non-state nation] [باستان شناسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل] ملت یا قومی که برای تشکیل کشور مستقل خود تلاش می کند
[nation building] [جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل] فرایند تقویت عوامل مرکزگرا در میان گروه های مختلف فرهنگی کشور با هدف ایجاد و تقویت حس ملی گرایی اجتماعی (civic nationalism) به جای حس ملی گرایی قومی و مذهبی (ethnic and religious nationalism)
( صفت ) آنکه باعث رونق کار ملت باشد : [ افسر خدای خسرو کشور گشای رستم ملکت طراز عادل و ملت فروز داور . ] ( خاقانی . سج . ۱۸۹ )
اصل هفتاد و دو ملت هفت ملت است و دیگر ملل منشعبات آن و آن هفت اینها هستند : جبری قدری مشبهه منزه سنی شیعه خارجی .
باید دانست که همگی ملتها هفتاد و سه اند یکی از آن سنت و جماعت و هفتاد و دو سوای آن در اصل شش گروه اند : را فضیه خارجیه جبریه قدریه جهمیه مرجیه و هر گروهی از اینها این است : فرقه های رافضیه : شامل ۱۲ فرقه اند بدین شرح : علویه ابدیه شیعیه اسحاقیه زیدیه عباسیه امامیه . نارسیه تناسخیه لاعنیه راجعیه و مرتضیه فرقه های خارجیه عبارتند از دوازده فرقه : ازرقیه ریاضیه ثعلبیه جازمیه خلفیه کوزیه کنزیه معتزله میمونیه محکمیه سراجیه و اخنسیه . فرقه های جبریه نیز دوازده اند : مضطریه افعالیه معیه تارکیه بحثیه متمنیه کسلانیه حبیبیه خوفیه فکریه حسبیه حجتیه . قدریه هم دوازده فرقه اند : احدیه ثنویه کیانیه شیطانیه شریکیه وهمیه رویدیه ناکسیه متبریه قاسطیه نظامیه متولفیه . فرقه های جهمیه نیز دوازده اند : معطلیه مترابصیه متراقبیه واردیه حرقیه مخلوقیه عبریه فانیه زنادقیه لفظیه قبریه و واقفیه . فرقه های دوازده گانه مرجیه عبارتند از : تارکیه شائیه راجیه شاکیه نهمیه عملیه منقوصیه مستثنیه اثریه مدعیه مشبهه و حشویه و ابوالقاسم رازی هفت فرقه دیگر از ایشان بر آورده : کرامیه هریه حالیه باطنیه اباحیه براهمیه اشعریه و اسمائ بعضی از ایشان سوفسطائیه فلاسفه سمنیه و مجوسیه هم یافته شده جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند . حافظ .

معنی ملت در فرهنگ معین

ملت
(مِ لَّ) [ ع . ملة ] (اِ.) ۱ - کیش ، آیین . ۲ - پیروان یک دین . ۳ - مردم یک کشور.

معنی ملت در فرهنگ فارسی عمید

ملت
۱. مردم یک کشور که از یک نژاد و تابع یک دولت باشند.
۲. [قدیمی] شریعت، کیش، آیین.
۳. [قدیمی] پیروان یک دین.

ملت در دانشنامه اسلامی

کلمه «ملت» کلمه ای عربی است و به معنی راه و روش است. در قرآن کریم نیز این کلمه به همین معنی آمده است.
کلمه شریعت به معنای طریق است، و اما کلمه دین و کلمه ملت معنای طریقه خاصی است، یعنی طریقه ای که انتخاب و اتخاذ شده باشد، لیکن ظاهرا در عرف و اصطلاح قرآن کریم کلمه شریعت در معنائی استعمال می شود که خصوصی تر از معنای دین است، هم چنان که آیات زیر بر آن دلالت دارد، توجه بفرمائید: «ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین» (و کسی که غیر از اسلام دینی دیگر بپذیرد از او قبول نمی شود، و او در آخرت از زیانکاران است) که از این دو آیه به خوبی بر می آید هر طریقه و مسلکی در پرستش خدای تعالی دین هست ولی دین مقبول درگاه خدا تنها اسلام است، پس دین از نظر قرآن معنائی عمومی و وسیع دارد، حال اگر آن دو آیه را ضمیمه کنیم به آیه زیر که می فرماید «لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا» - برای هر یک از شما پیامبران شرعه و منهاجی قرار دادیم، و به آیه « ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها» (و سپس تو را بر شریعتی از امر دین قرار دادیم، پس همان شریعت را پیروی کن)، این معنا بدست می آید که شریعت عبارت است از طریقه ای خاص، یعنی طریقه ای که برای امتی از امت ها و یا پیامبری از پیامبران مبعوث به شریعت تعیین و آماده شده باشد، مانند شریعت نوح، و شریعت ابراهیم، و شریعت موسی، و شریعت عیسی، و شریعت محمد (صلی الله علیه و آله وسلّم)، و اما دین عبارت است از سنت و طریقه الهیه حال خاص به هر پیامبری و یا هر قومی که می خواهد باشد، پس کلمه دین معنائی عمومی تر از کلمه شریعت دارد، و به همین جهت است که شریعت نسخ می پذیرد، ولی دین به معنای عمومی اش قابل نسخ نیست.
فرق شریعت و دین
البته در این میان فرق دیگری نیز بین شریعت و دین هست و آن این است که کلمه دین را می توان هم به یک نفر نسبت داد و هم به جماعت، حال هر فردی و هر جماعتی که می خواهد باشد ولی کلمه شریعت را نمی شود به یک نفر نسبت داد، و مثلا گفت فلانی فلان شریعت را دارد، مگر آن که یک نفر آورنده آن شریعت و یا قائم به امر آن باشد، پس می شود گفت دین مسلمانان و دین یهودیان و دین عیسویان و نیز می شود گفت شریعت مسلمانان و یهودیان هم چنان که می توان گفت دین و شریعت خدا و دین و شریعت محمد و دین زید و عمروو... ولی نمی توان گفت شریعت زید و عمرو، و شاید علت آن این باشد که در معنای کلمه شریعت بوئی از یک معنای حدثی هست و آن عبارت است از تمهید طریق و نصب آن، پس می توان گفت شریعت عبارت است از طریقه ای که خدا مهیا و آماده کرده و یا طریقه ای که برای فلان پیغمبر و یا فلان امت معین شده، ولی نمی توان گفت طریقه ای که برای سابق هست، به اضافه چیزهائی که در آن شرایع نبوده و یا کنایه است از اینکه تمامی شرایع قبل از اسلام و شریعت اسلام حسب لب و واقع دارای حقیقتی واحده اند، هر چند که در امت های مختلف به خاطر استعدادهای مختلف آنان اشکال و دستورات مختلفی دارند، همچنان که آیه شریفه: «ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه» (دین را بپا دارید، و در آن متفرق مشوید) نیز بر این معنا اشعار و بلکه دلالت دارد.بنا بر این اگر شریعت های خاصه را به دین نسبت می دهیم و می گوئیم همه این شریعت ها دین خدا است، با این که دین یکی است ولی شریعت هایکدیگر را نسخ می کنند، نظیر نسبت دادن احکام جزئی در اسلام، به اصل دین است، با اینکه این احکام بعضی ناسخ وبعضی منسوخند با این حال می گوئیم فلان حکم از احکام دین اسلام بوده و نسخ شده و یا فلان حکم از احکام دین اسلام است، بنا بر این باید گفت: خدای سبحان بندگان خود را جز به یک دین متعبد نکرده، و آن یک دین عبارت است از تسلیم او شدن چیزی که هست برای رسیدن بندگان به این هدف راه های مختلفی قرار داده، و سنت های متنوعی باب کرده، چون هر امتی مقدار معینی استعداد داشته و آن سنت ها و شریعت ها عبارت است از شریعت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد (صلی الله علیه و آله وسلّم)، هم چنان که می بینیم چه بسا شده که در شریعت واحده ای بعضی از احکام به وسیله بعضی دیگر نسخ شده، برای اینکه مصلحت حکم منسوخ مدتش سر آمده، و زمان برای مصلحت حکم ناسخ فرا رسیده، مانند نسخ شدن حکم حبس ابد در زنای زنان که نسخ شد، و حکم تازیانه و سنگسار به جای آن آمد، و مانند مثالهائی دیگر، دلیل بر این معنا آیه شریفه: «و لو شاء الله لجعلکم امة واحدة و لکن لیبلوکم فی ما آتاکم...» است که به زودی تفسیرش می آید.
تعریف ملت
تا این جا معنای شریعت و دین و فرق بین آن دو روشن شد، حال ببینیم کلمه ملت به چه معنا است؟ و معنای آن چه نسبتی با شریعت و دین دارد؟ ملت عبارت است ازسنت زندگی یک قوم، و گویا در این ماده بوئی از معنای مهلت دادن وجوددارد، در این صورت ملت عبارت می شود ازطریقه ای که از غیر گرفته شده باشد، البته اصل در معنای این کلمه آن طورکه باید روشن نیست، آنچه به ذهن نزدیک تر است این است که ممکن است مرادف باکلمه شریعت باشد، به این معناکه ملت هم مثل شریعت عبارت است از طریقه ای خاص، به خلاف کلمه دین، بله این فرق بین دو کلمه ملت وشریعت هست، که شریعت ازاین جهت در آن طریقه خاص استعمال می شود، و به این عنایت آن طریقه را شریعت می گویندکه: طریقه ای است که از ناحیه خدای تعالی و به منظور سلوک مردم به سوی او تهیه و تنظیم شده، و کلمه ملت به این عنایت درآن طریقه استعمال می شود که مردمی آن طریقه را ازغیر گرفته اند و خود را ملزم می دانند که عملا از آن پیروی کنند، و چه بسا همین فرق باعث شده که کلمه ملت را به خدای تعالی نسبت نمی دهند و نمی گویند ملت خدا، ولی دین خدا و شریعت خدا می گویند، و ملت را تنها به پیغمبران نسبت می دهند و می گویند: ملت ابراهیم، چون این ملت بیان گر سیره و سنت ابراهیم (علیه السّلام) است و همچنین به مردم و امت ها نسبت می دهند و می گویند ملت مردمی با ایمان و یا ملت مردمی بی ایمان، چون ملت از سیره و سنت عملی آن مردم خبر می دهد، در قرآن کریم آمده: «ملة ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین»، و نیز از یوسف (علیه السّلام) حکایت کرده که گفت: «انی ترکت ملة قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرة هم کافرون و اتبعت ملة آبائی ابراهیم و اسحاق ویعقوب که در آیه اول کلمه ملت در مورد فرد، و در آیه دوم هم در مورد فرد و هم در موردقوم استعمال شده، و در آیه بعدی که حکایت کلام کفار به پیغمبران خویش است تنها در موردقوم به کار رفته (توجه فرمائید) «لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا» پس خلاصه آنچه گفتیم این شد که دین در اصطلاح قرآن اعم از شریعت و ملت است و شریعت و ملت دو کلمه تقریبا مترادفند با مختصر فرقی که از حیث عنایت لفظ در آن دوهست.
عناوین مرتبط
...
قانون در اتحاد دولت و ملت تألیف آیت الله سید عبدالحسین لارى(1264-1342 ق)، یکی از رسائلی است که با نام مجموعه رسائل به چاپ رسیده است.
قانون در اتحاد دولت و ملت، همانند رسالۀ مشروطه مشروعه، در حمایت و دفاع از مشروطیت و با همان نثر مکلّف و کاملا غیر متعارف، تألیف شده که این رساله چند ماه قبل از آغاز استبداد صغیر نوشته شده است.
قالب و شالوده هاى کلى دفاع لارى از مشروطیت در این رساله نیز همان شالوده هاى رسالۀ مشروطه مشروعه است.
او آن چه را در این رساله بررسى کرده است، انتظارات خودش از مشروطه است، نه مشروطیت موجود، بنا بر این در باب این رساله هم باید همان سخنى را گفت که در باب رسالۀ قبلى او گفته شده و آن این که دفاع لارى با سبک و سیاق و دلایل سایر علمائى که در حمایت مشروطیت رساله نوشته اند، تفاوت دارد، اما او که قطعا به تفاوت تلقى خود از مشروطیت با سایر علما آگاه است، همواره از مشروطه موجود حمایت مى کند و به سختى بر مشروعه خواهانى که مى گفتند: «ما دین نبى خواهیم، مشروطه نمى خواهیم»، مى تازد.
مرحوم لارى، پس از آن که در همان آغاز رساله، ابطال مشروطیت موجود را توسط مشروعه خواهان مورد انتقاد و سرزنش قرار مى دهد و در قالب ارائه آیه 121 سوره انعام، سخنان مشروعه خواهان را وحى شیاطین به ایشان مى خواند، به توصیف و بیان شروط مشروعه مجلس ملى اسلام پرداخته و مى نویسد که بسط بساط این عدل و اعتدال در ضمن چند فصل ذکر مى شود:
در فصل اول، مرحوم لارى، تعداد لازم براى صحّت انعقاد مجلس را، همان تعداد لازم براى حیازت امور حسبیّه مى داند.حد اقل این تعداد، یک نفر و حد اکثرش متّکى به اندازه کفایت براى آن حیازت است.لارى تعداد دوازده نفر را به دلیل آن که آن تعداد، عدد میمون است، مناسبتر مى داند.

ملت در دانشنامه ویکی پدیا

ملت
ملت به گروهی از انسانهای دارای فرهنگ، ریشه نژادی مشترک و زبان واحد اطلاق می گردد که بر خلاف تعریفی که برای امت در نظر گرفته شده، دارای حکومتی واحد هستند یا قصدی برای خلق چنین حکومتی دارند.
ملی گرایی
حدیث افتراق
«ملت» آلبومی از سپولترا است که در سال ۲۰۰۱ میلادی منتشر شد.
ملت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
ملت (آلبوم سپولترا)
ملت (دهانه)
ملت (روزنامه)
ملت (عثمانی)
ملت (دهانه) یک دهانه برخوردی در ماه است.
این دهانه ۸ دهانه اقماری دارد.
ملت نام یکی از مطبوعات استان فارس در دوران قاجاریه است.
سیروس رومی، فهرست مطبوعات فارس از آغاز تا امروز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس،۱۳۸۵
این روزنامه از سال ۱۳۳۹ هـ.ق به وسیله حسین پرتو در شیراز به چاپ رسیده است.
ملت که از لغت عربی «ملة» آمده است، شیوه قضایی امپراتوری عثمانی بود که بر پایه آن هر گروهی سیستم قضایی مخصوص به خودش را داشت و مسیحیان و مسلمان و یهودیان، هر کدام به دادگاه های شرعی خود می رفتند و مجاز بودند که بر پایه سیستم قضایی خود محاکمه شوند.
ملت ترور (انگلیسی: Assassination Nation) فیلمی در ژانر جنایی تریلر کمدی سیاه به کارگردانی سام لوینسون است که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد.
آرون ال. گیلبرت
دیوید اس. گویر
«ملت خرس» (انگلیسی: Bear Nation) یک فیلم مستند آمریکایی و محصول سال ۲۰۱۰ میلادی است.این مستند به موضوع جنبش خرس در اجتماع و فرهنگ همجنسگرایان مرد می پردازد.
۲۰ ژوئن ۲۰۱۰ (۲۰۱۰-06-۲۰) (FRAMELINE)
ملت(به انگلیسی: Mellette) شهری در ایالت داکوتای جنوبی کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۲۱۰ نفر بوده است.
فهرست شهرهای داکوتای جنوبی
منظور از ملت سازی فرایند ساختن یک هویت ملی با استفاده از قدرت حکومت است. هدف از این فرایند یکی سازی مردم درون حکومت است تا از نظر سیاسی در بلند مدت پایدار و قابل دوام بماند. برای ملت سازی ممکن است از پروپاگاندا یا توسعه گسترده زیرساختی برای پروردن هماهنگی اجتماعی و رشد اقتصادی استفاده شود.
Fritz V, Menocal AR, Understanding State-building from a Political Economy Perspective, ODI, London 2007
CIC/IPA, Concepts and Dilemmas of State-building in Fragile Situations, OECD-DAC, Paris, 2008
Whaites, Alan, State in Development: Understanding State-building, DFID, London 2008
تعریف: توسعه رفتارها، ارزشها، زبان، نهادها و ساختارهای فیزیکی که تاریخ و فرهنگ را روشن می کند، وضع حاضر را تجسم بخشیده حفاظت می کند و هویت آینده و استقلال یک ملت را تضمین می کند.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nation-building
ملت سینه ایران از روزنامه های دوره ناصرالدین شاه بود که به سرپرستی علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه منتشر شد. نخستین شماره آن در سال ۱۲۸۳ قمری چاپ شد.
«ارتش هفت ملت» (به انگلیسی: Seven Nation Army) ترانهٔ شماره ۱ از آلبوم فیل گروه گاراژ راک آمریکایی وایت استرایپس است. «ارتش هفت ملت» در سال ۲۰۰۳ در قالب یکی از تک آهنگ های آن آلبوم منتشر شد و برای ۳ هفته جایگاه نخست جدول ترانه های مدرن راک بیلبورد را در اختیار داشت. این تک آهنگ در زمان انتشارش در آمریکا در بیلبورد هات ۱۰۰ هم تا ردهٔ ۷۶اُم صعود کرد.
وایت استرایپس
۳۰ ثانیه (از ۳:۵۲)
وبگاه AllMusic از «ارتش هفت ملت» به عنوان یکی از آثاری یاد کرده است که باعث احیای گاراژ راک در سال های آغازین قرن بیست و یکم شد. این ترانه در سال ۲۰۰۴ برندهٔ جایزهٔ گرمی «بهترین ترانهٔ راک» شد.
مختصات: ۳۶°۱۹′۳٫۵۷″ شمالی ۵۹°۳۱′۵۸٫۰۷″ شرقی / ۳۶٫۳۱۷۶۵۸۳°شمالی ۵۹٫۵۳۲۷۹۷۲°شرقی / 36.3176583; 59.5327972
امکانات ایستگاه وکیل آباد
ایستگاه پارک ملت یکی از ایستگاه های خط ۱ قطار شهری مشهد است که در ابتدای بلوار وکیل آباد و در مجاورت پارک ملت و دانشگاه فردوسی قرار دارد. در نیمه اول سال ۱۳۹۶ این ایستگاه، سومین ایستگاه پرتردد قطار شهری مشهد بود.
تندرو۱  وکیل آباد-غدیر ۱۱  وکیل آباد-فردوسی ۱۸  آزادی -الهیه ۱۸/۱  آزادی -الهیه ۱۴  آزادی -الهیه ۹۴  آزادی -شهرک صابر ۹۶   آزادی -شهرک نیروی هوایی ۱۶/۱  آزادی -الهیه ۹۸/۱  آزادی -سرافرازان ۳۸/۱  آزادی -شهدا ۲۵  آزادی -مصلی ۸۸  آزادی -خواجه ربیع ۱۰۰  آزادی -مصلی ۶۲  آزادی -حرم مطهر ۹۴/۱  آزادی -انتهای بلوار پیروزی ۹۷  آزادی -بلوار کوثر ۲۰  آزادی -الهیه ۳۱  آزادی -الهیه ۱۵/۱  آزادی -الهیه ۱۴/۱  آزادی -الهیه ۱۷  آزادی -الهیه ۱۷/۱  آزادی -الهیه ۱۹  آزادی -شاهد
ایستگاه پارک ملت در نزدیکی پایانه آزادی قرار دارد که مبدأ ۲۴ خط اتوبوس رانی مشهد و حومه است.
مختصات: ۳۵°۴۱′۲۰″ شمالی ۵۱°۲۵′۳۷″ شرقی / ۳۵٫۶۸۸۸۹°شمالی ۵۱٫۴۲۶۹۴°شرقی / 35.68889; 51.42694
معرفی ایستگاه
ایستگاه متروی ملت، یکی از ایستگاه های متروی تهران است که در خیابان ملت تهران واقع شده است. این ایستگاه در خط دو مترو تهران واقع شده است.
بانک ملت شرکت خدمات مالی و بانکداری ایرانی است که با ۱۴۵۶ شعبه در سراسر ایران فعالیت می نماید. این بانک در سال ۱۳۹۶ در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی، منتشر شده توسط سازمان مدیریت صنعتی، رتبه نخست از بزرگترین شرکت های خصوصی را به خود اختصاص داد. بانک ملت در حال حاضر با سرمایه ۵٫۰۰۰ میلیارد تومان یکی از بزرگ ترین بانک های کشور است. شرکت به پرداخت ملت، در بین ۱۵۰ شرکت برتر جهان در حوزه پرداخت الکترونیک در سال ۲۰۱۵ رتبه ۲۳ و در خاورمیانه رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
تقدیر محمود احمدی نژاد (رئیس جمهور وقت) از بانک ملت
کسب مقام برتر در بانک های تجاری کشور
دریافت گواهینامه ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۰ از مؤسسه بین المللی Moody
کسب مقام نخست در بین بانک های دولتی در طرح ارزیابی عملکرد و تعیین کارایی بانک های دولتی در سال ۱۳۸۲
کسب مقام برتر در سال ۲۰۰۰ از سوی مؤسسه بین المللی The Banker
کسب مقام برتر در سال ۲۰۰۲ از سوی مؤسسه بین المللی The Banker
تقدیر وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی از بانک ملت در سال ۱۳۸۵
تقدیر وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی از بانک ملت در سال ۱۳۸۷
تنها بانک برگزیده در ردیف پنج سازمان برتر در زمینه ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، سال ۱۳۸۹
تقدیر وزیر وقت بازرگانی از بانک ملت در راستای طرح خرید گندم
کسب رتبه ششم صد شرکت برتر در سال مالی ۱۳۹۲
کسب عنوان سازمان برتر در حوزه فناوری و مدیریت سلامت اداری کشور، سال ۱۳۹۳
کسب تندیس زرین برند محبوب در سال ۱۳۹۳
دریافت تندیس صداقت در حوزه بانکداری الکترونیک، سال ۱۳۹۳
کسب عنوان کارآفرین برتر در کنفرانس ملی کارآفرینی و تولید ملی، سال ۱۳۹۳
کسب تقدیرنامه چهار ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی در سال ۱۳۹۳
کسب تندیس زرین برند محبوب در حوزه خدمات الکترونیکی در سال ۱۳۹۴
کسب تندیس زرین برند محبوب در حوزه خدمات بانکی در سال ۱۳۹۴
کسب تندیس زرین محبوب ترین بانک ایران در سال ۱۳۹۵ به انتخاب پنجاه هزار مشتری شبکه بانکی
کسب تندیس برترین خدمات الکترونیکی در سال ۱۳۹۵ به انتخاب پنجاه هزار مشتری شبکه بانکی
کسب عنوان سومین شرکت برتر ایران در رتبه بندی سال ۱۳۹۵ سازمان مدیریت صنعتی ایران
کسب تندیس زرین بانک محبوب ایران در سال ۱۳۹۶ به انتخاب یکصد هزار مشتری شبکه بانکی
▲ ۱۲ هزار میلیارد تومان
پس از انقلاب ۵۷ و در پی ملی شدن تمامی بانک های کشور توسط شورای انقلاب، با ادغام بانک های پارس، عمران، فرهنگیان، داریوش ، تهران، تجارت خارجی، اعتبارات تعاونی و توزیع، بین الملل ایران، بانک ایران و عرب و بیمه ایران، در خرداد ۱۳۵۸ با سرمایه اولیه ۳۳ میلیارد ریال تأسیس شد. هم اکنون شستا با ۱۵٪، صندوق بازنشستگی با ۵٪ و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز با ۵٪، گروه صنایع غذایی شیرین عسل با۳٪ و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ۵٪ نیز از مالکان اصلی آن بشمار می آیند. شعبه مرکزی بانک ملت در تهران قرار دارد و بخشی از سهام آن در بازار بورس تهران معامله می شود.
بانک ملت به موجب مصوبهٔ مورخ ۲۹ آذر ۱۳۵۸ مجمع عمومی بانک ها از ادغام۱۰ بانک تجاری کشور در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۵۹ با سرمایهٔ اولیهٔ ۵/۳۳ میلیارد ریال تأسیس و در ادارهٔ ثبت شرکت های تهران با شماره ۳۸۰۷۷ به ثبت رسید و عملیات اجرایی بانک از همان تاریخ آغازشد. به استناد مجمع عمومی فوق العاده بانک ها (مورخ ۱۷ فروردین۸۷) و تصویب نامه هیئت وزیران (شماره ۶۸۹۸۵/ت ۳۷۹۲۵ مورخ ۲ مرداد ۸۶) شخصیت حقوقی بانک ملت به سهامی عام تبدیل گردید. با ادغام بانک ها، سرمایهٔ اولیهٔ بانک ملت به سی وسه میلیارد و پانصد میلیون ریال رسید. همچنین به استناد مجمع عمومی فوق العاده بانک ها (مورخ ۱۷ فروردین۸۷) و تصویب نامه هیئت محترم وزیران (شماره ۶۸۹۸۵/ت ۳۷۹۲۵ مورخ ۲ مرداد ۸۶) شخصیت حقوقی بانک ملت به سهامی عام تبدیل گردید.
بوستان ملت می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:
بوستان ملت (تهران) یا پارک ملت، بوستانی در شمال تهران
بوستان ملت (مشهد)، قدیمی ترین بوستان شهر مشهد
بوستان ملت (بهشهر)
بوستان ملت (رشت)، معروفترین بوستان شهر رشت در چهارراه گلسار، ابتدای جاده انزلی
بوستان ملت (قزوین)، قدیمی ترین بوستان شهر قزوین، ساخته شده بر روی باغ تاریخی حکم آباد (مربوط به دوره صفویه)
بوستان ملت تبریز (ایل گلی) مهم ترین بوستان شهری در تبریز
بوستان ملت سنندج یکی از زیباترین و قدیمی ترین بوستان های شهر سنندج
بیمه ملت یکی از ۳۰ شرکت فعالِ صنعت بیمه در ایران و یکی از ۲۱ شرکت بیمه خصوصی در ایران است. این شرکت در سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را آغاز کرد.
صدور انواع بیمه نامه ها
بیمه اتکایی
آموزش
صدور بیمه نامه مشترک با همکاری شرکت های بزرگ بین المللی بیمه
بیمه الکترونیک
ارزیابی و مدیریت ریسک
ارزیابی خسارت
سرمایه اولیه شرکت در زمان تأسیس، 200 میلیارد ریال بود و در حال حاضر، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/10/1395 و صورت جلسه هیأت مدیره مورخ 95/06/19 و تأییدیه شماره 95/602/46007 مورخ 95/09/21 بیمه مرکزی، به مبلغ 2850 میلیارد ریال رسیده است. شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) وابسته به تأمین اجتماعی بزرگترین سهامدار بیمه ملت (با در اختیار داشتن ۱۹٫۴ درصد از کل سهام این شرکت) می باشد بیمه ملت در سال 1397 نیز همانند سال های گذشته در سطح یک توانگری مالی قرار گرفته و رکورد تثبیت نسبت توانگری مالی را در 7 سال متوالی در صنعت بیمه از آن خود کرده است.
زمینه های فعالیت این شرکت عبارت اند از:
*مزیت های رقابتی بیمه ملت
مختصات: ۳۵°۴۶′۳۵٫۲″ شمالی ۵۱°۲۴′۲۶٫۸۳″ شرقی / ۳۵٫۷۷۶۴۴۴°شمالی ۵۱٫۴۰۷۴۵۲۸°شرقی / 35.776444; 51.4074528
وبگاه رسمی
پردیس سینماگالری ملت در اینستاگرام
پردیس سینماگالری ملت در فیس بوک
پردیس سینماگالری ملت در آپارات
پردیس سینماگالری ملت یا پردیس سینمایی ملت در منطقه ۳ شهرداری تهران و در زمینی کشیده و با شکلی نامعین به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع و زیربنای ۱۵۰۰۰ متر در منتهی الیه جنوب غربی بوستان ملت (پارک ملت) احداث گردیده است. این مجموعه با توجه به استقرار در محوطه پارک از کلیه مزایای آن به عنوان محوطه بهره مند است. این سینما توسط مهندسین مشاور حرکت سیال (رضا دانشمیر و کاترین اسپریدونف) طراحی شده است. مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران این مجموعه فرهنگی- تفریحی را منحصر به فرد دانسته و معتقد است پس از تئاتر شهر، تالار وحدت و موزه هنرهای معاصر تهران، این اثر، نخستین پروژه ای است که با چنین معماری و کیفیتی ساخته می شود و به بهره برداری می رسد.
پردیس سینمایی پارک ملت دارای چهار سالن نمایش فیلم با ظرفیت ۲۸۰ نفر، یک سینماتک (سینمای ویژه) به ظرفیت ۳۰ نفر و فضاهای نمایشگاهی، رستوران، کافی شاپ و فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی است و در ساعات اوج جمعیت حدود دو هزار و ۲۰۰ نفر را در خود جای می دهد.
تمامی سالن های این سینما مجهز به سیستم پخش دالبی دیجیتال می باشد. یکی از سالنهای سینما دارای سن می باشد و امکان برگزاری همایشها، میزگردها و کنسرت موسیقی را دارد. همچنین کلیه امکانات درون سالن های سینماها خود-اطفا و ضدحریق هستند. به زودی پارکینگ و سایر امکانات جانبی این سینما نیز افتتاح خواهند شد.
تانیا مَلِت (به انگلیسی: Tania Mallet)؛ زادهٔ ۱۹ مهٔ ۱۹۴۱ - درگذشته ۳۰ مارس ۲۰۱۹ هنرپیشه سینما و مدل اهل بریتانیا بود.
از روسیه با عشق (فیلم) (۱۹۶۳)
پنجه طلایی (۱۹۶۴)
از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می توان به آثار زیر اشاره کرد.
تلویزیون ملت در ولسوالی غوریان ولایت هرات برای چند ساعت در شب پخش دارد. این تلویزیون در سال ۲۰۰۶ توسط محمد ناصر که از باشندگان ولسوالی غوریان است، ایجاد شده است.
شبکه های تلویزیونی در افغانستان
فهرست شبکه های تلویزیونی فارسی زبان
این تلویزیون برنامه های متعددی دارد. شبکه مذکور اخبار ملی و بین المللی را از دیگر شبکه ها اخذ و بازپخش می نماید.در سال ۲۰۰۷ این تلویزیون دست به راه اندازی مسابقه ستاره ملت زد که در چندین دوره یک نفر آواز خوان جوان بنام ستاره ملت انتخاب می گردید.
تولد یک ملت (انگلیسی: The Birth of a Nation) فیلمی صامت در سبک درام به کارگردانی دیوید وارک گریفیث است که در سال ۱۹۱۵ منتشر شد. برخلاف محتوای جنجالی فیلم تکنیک های مبتکرانهٔ گریفیث، تولد یک ملت را به یکی از تأثیرگزارترین فیلم ها در صنعت تجاری فیلم تبدیل کرده است و اغلب در ردیف بزرگ ترین فیلم های آمریکایی قرار می گیرد.
۸ فوریه ۱۹۱۵ (۱۹۱۵-02-۰۸)


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ملت در دانشنامه آزاد پارسی

مِلّت (nation)
گروهی از مردم که زبان، فرهنگ، یا میراث مشترک دیگری آن ها را به یکدیگر پیوند می دهد و معمولاً به عنوان واحدی سیاسی شناخته می شوند. اصطلاح ملت را غالباً مترادف با کشور یا دولت به کار می برند، مثلاً در عبارت سازمان ملل؛ اما ملت متضمن چیزی بیش از وجود مرزها یا نهادهای سیاسی است. پس از آن که کشور لهستان در قرن ۱۸ به چند بخش تقسیم شد و موجودیت خود را به عنوان یک دولت از دست داد، مردم لهستان خود را همچنان ملت واحدی می دانستند. در زمان تشکیل دولت یوگسلاوی پس از جنگ جهانی اول، گرچه دولتی به نام یوگسلاوی تشکیل شد، اما در دل آن اقوام مختلفی که خود را ملت صرب، کروات، اسلوون و مونتنگرو می دانستند و نه ملت یوگسلاوی، حضور داشتند. دولت های ملی اروپای نو پس از به سرآمدن عصر فئودالیسم و معطوف شدن وفاداری مردم به سوی پادشاهان به جای اربابان محلی، و در عین حال کنار گذاشته شدن جهان باوری کلیسایی و امپراتوری مقدس روم، پا به عرصۀ وجود گذاشتند. انقلاب های امریکا و فرانسه ملت بودن را به خود مردم، و نه سلطان، معطوف کردند. در قرن های ۱۹ و ۲۰، با تلاش مردمان دیگر قاره ها برای دستیابی به استقلال و تعیین سرنوشت خود، ملی گرایی به صورت نیروی سیاسی قدرتمندی درآمد.

ملت در جدول کلمات

ملت
مردم
ملت ها
ملل
پدر ملت پاکستان
جناح
حقوق قانونی و دریافتنی دولت از درآمدهای مردم و ملت به صورت پول یا مال
مالیات
ساخته شهاب ملت خواه با شرکت فاطمه گودرزی | امیرمحمد زند و حدیث فولادوند
شب حورا
ساخته شهاب ملت خواه با شرکت فاطمه گودرزی | حدیث فولادوند و امیر محمد زند
شب حورا
عنوان اختصاری جام ملت های اروپا
یورو

معنی ملت به انگلیسی

folk (اسم)
گروه ، مردم ، خلق ، ملت ، قوم و خویش
people (اسم)
جمعیت ، مردم ، طایفه ، خلق ، ملت ، قوم ، مردمان
nation (اسم)
طایفه ، کشور ، خلق ، ملت ، امت ، قوم
creed (اسم)
عقیده ، طریقت ، کیش ، ملت

معنی کلمه ملت به عربی

ملت
امة , قوم , ناس , هالة
الشعب الثوري
الشعب العزل
قومية
وطني
الشعب الكريم
الشعب المختلف
وطني
قومية
الشعب النبيل
أبناء الشعب
جرح شعور الشعب
وطني

ملت را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

الناز ٠٩:٠٠ - ١٣٩٥/٠٩/١٧
1 - به مردمی گفته می شود که با هر دینی که دارند در یک سرزمین با مرزهایی مشخص زندگی می کنند. بر خلاف امت که به معنی کسانی است که دارای یک دین یا آئین هستند و زیستگاه آنان مهم نیست. مثلا وقتی گفته می شود ملت ایران، یعنی همه ی مردمی که در این کشور زندگی می کنند. از مسلمان گرفته تا یهودی و مسیحی و ....ولی وقتی گفته می شود امت اسلام، یعنی مسلمانان جهان که در کشورهای مختلفی زندگی می کنند.
2 - مردم، زادبــُن.
ملی = میهنی، زادبـُنی
|

بنیامین ١٠:٣٣ - ١٣٩٥/١١/٢٦
این واژه عربی است و جایگزین پارسی آن اینهاست: نَراس، ویشا، راژَر (هر سه واژه، سنسکریت است)
|

ستاره ٠٠:٤٠ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩
مربوط به مردم
|

شهریار آریابد ١٥:٣٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٤
در پهلوی " پاترم " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
|

اشکان ٠٩:٠٠ - ١٣٩٨/٠٤/٠٥
این واژه را عرب از ملکوتا سریانی گرفته و خود سریانی ها آن را از آریایی ها در زمان زیر دست و زیر فرمان بودنشان گرفتند:
واژه آریایی *لِک lek (در پهلوی lekā) همخانواده با location انگلیسی و loka در سنسکریت به معنای سرزمین اقلیم بوم زمین است که از آن واژه مَلِک (مَه=بزرگ لِک=سرزمین) به معنای سلطان را ساخته‌اند.

واژه مملکت (مام=بدنه-تمام لِک=ملت ات) به معنای امپراتوری یا شاهنشاهی است که از پیوستن چندین ملت شکل میگیرد (مام میهن=تمامیت میهن). در سنسکریت loka लोक در بلوچستان واژه mahl�k مہلوک همتای واژه ملت هستند.

عرب از مَلِک واژه ملوک و از مملکت واژه ممالک را به دست آورده است.

*پیرس:

فرهنگ واژگان پهلوی: شادروان بهرام فره وشی|

فر کیانی ١٧:٥١ - ١٣٩٨/٠٥/١٨
واژه ی ملل که جَمِ ملت است یک لغت دروغین و جعل شده است ولی ریشه ی پارسی دارد، زیرا واژه ی ملت در سنسکریت به شکل milati / -te { mil } मिलति /و به ماناک unite,یکپارچه و همبسته و متحد کردن آمده است، بنابراین لغت های ملت، ملیت و ملی پارسی_ آریایی هستند ولی لغت ملل که از روی دستور اربی ساخته و جعل شده است اربی!
|

مقداد ٠٥:٣٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٠
در گویش سریانی ملهِ يا ملت مختص و مترادف با آئین، دین وهم کیش است
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کارت به کارت بانک ملت   • انتقال وجه بانک ملت   • تلفن بانک ملت   • پرداخت اقساط بانک ملت   • دانلود همراه بانک ملت   • باشگاه مشتریان بانک ملت   • دریافت کلید تبادل بانک ملت   • شعب بانک ملت   • معنی ملت   • مفهوم ملت   • تعریف ملت   • معرفی ملت   • ملت چیست   • ملت یعنی چی   • ملت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ملت
کلمه : ملت
اشتباه تایپی : lgj
آوا : mellat
نقش : اسم
عکس ملت : در گوگل


آیا معنی ملت مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )