برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1313 100 1

ممالیک مصر

ممالیک مصر در دانشنامه اسلامی

ممالیک مصر
ممالیک مصر، پس از فروپاشی ایوبیان در قرن هفتم هجری به قدرت رسید و نزدیک سه قرن در منطقه مصر قدرت را به دست داشت.
لغت "مملوک" از نظر لغوی به سربازی گفته می شود که بواسطه خریداری شدن به خدمت در می آمد، گر چه ممالیک معنای غلام و برده را می دهد ولی ممالیک در حکومت ایوبیان به نیروهای نظامی دربند که آزادانه رفت و آمد می کردند و در بند و زنجیر نبودند گفته می شد.
به قدرت رسیدن ممالیک
دولت "ممالیک" پس از فرو پاشی ایوبیان در قرن هفتم هجری در مصر به قدرت رسید و نزدیک سه قرن در آن منطقه قدرت را به دست داشت. نژاد ممالیک از بردگان سفید آسیایی ترک و چرکسی بود که زادگاه اصلی آنان سرزمین قبچاق و اطراف رود ولگا در شمال دریای سیاه و قفقاز بود.تاجرانِ برده، آنان را از راه اسارت در جنگ ها یا ربودن از خانواده ایشان بدست می آوردند و گاه خانواده ها به دلیل فقر و گرسنگی به ناچار فرزندان خود را در مقابل پول یا غذا می فروختند. سپاه ایوبی شامل طبقات بسیاری بود و یکی از آن گروه ها پانصد محافظ شخصی با لباس زرد رنگ بودند که ممالیک خوانده می شدند. به خدمت گرفتن سربازان مزدور ترک از چهارصد سال قبل از ایوبیان توسط خلیفه معتصم معمول شده بود. بازرگانان خاصی بنام تجار ممالیک پسران نوجوان را خریداری می کردند و آنان را در مصر و سوریه به فرمانروایان نظامی می فروختند.این پسران جوان سوارکاران ماهری بودند که اربابانشان در شام و مصر آنها را در شرایط سخت و با مقررات ویژه ای تعلیم و تربیت نظامی می دادند. آنها در استفاده از نیزه، کمان، شمشیر و گرز بر پشت اسب مهارت خاصی داشتند و به اندازۀ کافی برای جنگ در میدان نبرد متبحر و با تجربه بودند.
زندگی ممالیک
زندگی آنها چنین بود که سلاح و زره و ادب می گرفتند و بعد از آن بواسطۀ ارباب هایشان آزاد می شدند، ولی یک مرد آزاد شدۀ وفادار بایستی اخلاقاً به اربابش متعهد باشد و در محافظت از جان و ناموس او مشارکت کند. این فداکاری، تعهد و التزامی پدید می آورد و سیستم ممالیک تماماً بر پایه همین تعهدات بنا شده بود.به محض اینکه ارباب در می گذشت مملوک آزاد بود که در هر جایی که می خواهد استخدام شود، در چنین نظامی وفا داری ممالیک فقط نسبت به اربابان خود بود و آنان به سرزمین، ارتش، یا رفقای همقطارشان چندان وفادار نبودند. ...

ارتباط محتوایی با ممالیک مصر

ممالیک مصر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ممالیک مصر   • مفهوم ممالیک مصر   • تعریف ممالیک مصر   • معرفی ممالیک مصر   • ممالیک مصر چیست   • ممالیک مصر یعنی چی   • ممالیک مصر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ممالیک مصر
کلمه : ممالیک مصر
اشتباه تایپی : llhgd; lwv
عکس ممالیک مصر : در گوگل

آیا معنی ممالیک مصر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )