برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1322 100 1

منار

/menAr/

مترادف منار: گلدسته، ماذنه، مناره

معنی منار در لغت نامه دهخدا

منار. [ م َ ] (ع اِ) روشنی جای. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). موضع نور. (اقرب الموارد). || چراغدان و جای بلند که بر آن چراغ افروزند چرا که این صیغه ٔ اسم ظرف است به معنی جای نور. (غیاث ) (آنندراج ). جای بلندی که بر آن چراغ افروزند. (از ناظم الاطباء). || مجازاً جای بلند اذان گفتن و ستون که از خشت و یا سنگ بر یمین و شمال مساجد بنا کنند شاید که در زمانه ٔ قدیم بر آن چراغ می افروخته باشند به همین سبب آن را منار گویند . (غیاث ) (آنندراج ). ستون مانندی بسیار بلند که از آجر یا سنگ سازند و بر بالای آن اذان گویند. (ناظم الاطباء). گلدسته. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
- امثال :
اول چاه بکن بعد منار بدزد. (امثال و حکم ص 315).
چاه نکنده منار دزدیدن ، نظیر: پیش از آب ، موزه کشیدن. (امثال و حکم ص 607).
قبای بعد از عیدبرای گل منار خوب است ؛ هر چیز در زمان معین به کار است. (امثال و حکم ص 1156).
کسی که منار می دزدد اول چاهش را می کند. (امثال و حکم ص 1217).
|| نشان راه. (دهار). نشان که در بیابان بود. (مهذب الاسماء). نشان و نشان که در راه بر پا کنند. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). نشانی که در راه قرار دهند. (از اقرب الموارد).
- ان للأسلام صوی و منارا ؛ یعنی اسلام را نشانه ها و راههاست که بدانهاشناخته گردد. (از اقرب الموارد).
- ذوالمنار ؛ لقب یکی از پادشاهان یمن که در بیابانها نشان بر پا می کرد تا در مراجعت راه گم نکند. (ناظم الاطباء). لقب ابرهة تبعبن الرائش ، زیرا وی اولین کسی است که در جنگهای خود، در راهها نشان برپا می کرد تا در بازگشت به کمک آنها راه خود را پیداکند. (از اقرب الموارد).
|| راه واضح و هویدا. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || حد فاصل میان دو چیز. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). آنچه به عنوان حد و مرز میان دو چیز قرار دهند. (از اقرب الموارد). || نوعی از ماهی بر شکل مناره که خود را بر مرکب اندازد پس بشکند آن را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

منار.[ م ِ ] (اِخ ) شیمی دان و نویسنده و شاعر فرانسوی (1822 - 1901 م.). کاشف سریشم پنبه بود. (از لاروس ).

معنی منار به فارسی

منار
جای نور، جای روشنایی، ساختمانی برج مانندکه درکنارراه می سازندبرای چراغ روشن کردن یاراهنمایی
( اسم ) ۱ - محل نور جای روشنایی . ۲ - جای بلندی که بر آن چراغ افروزند برای راهنمایی مسافران و کشتی . ۳ - ستونی مرتفع که از آجر یا سنگ بر آورند و بر بالای آن اذان گویند .
یکی از آثار تاریخی جالب اصفهان . دو مناره بالنسبه کوتاه است موسوم به منارجنبان که در سر راه اصفهان به نجف آباد در فاصله ۶ کیلومتری شهر در دهکده ای بنام ( کارلادان ) واقع شده است . تنها تاریخی که در این بنا وجود دارد تاریخ سنگ آرامگاه ( عمو عبدالله ) است که بنای بقعه پس از وفات او در سال ۷۱۶ ه.ق . بر مزار وی صورت گرفته است. عمو عبدالله شیخ زاهد و پرهیزکاری بوده که در ۱۷ ذیحجه ۷۱۶ ه.ق . در گذشته است. سبک ساختمان از بناهای قرن هشتم هجری ( سبک مغولی ) است . کاشی های لاجوردی رنگ بشکل ستاره چهارپر و اشکال دیگری بشکل کثیرالاضلاع و برنگ فیروزه دو لنگه طاق و اطراف ایوان را زینت میدهد.
یکی از بلندترین مناره های جهان واقع در دهلی که ارتفاع آن ۲۳۹ پا ( قریب ۸٠ متر ) است و از سنگ سرخ و مرمر ساخته شده. ساختمان آن توسط قطب الدین ایبک در اوایل قرن سیزدهم آغاز گردیده است . این منار به پنج طبقه تقسیم میشود که در فاصله هر دو طبقه ایوان مدوری است که چون کمربند منار را در خود گرفته در هر طبقه دو کتیبه موجود است که آیات قر آن بر آن منقوش است . در کتیبه ها اسامی قطب الدین ایبک آلتمش اسکندر شاه فیروزشاه دیده میشود . آخرین قسمت منار در سال ۱۳۱۶ م. توسط فیروز شاه تغلق ساخته شده است .
منارهای عظیمی که بفرمان نادرشاه افشار برای راهنمائی قافله ها و سهولت امر اردو کشی از آجر و گچ و یا آهک و سنگ در صحاری بی آب و علف و کویرها ساخته شده است . یکی از این منارها که بنام منار نادری یا میل نادری مشهور است در میان ریگزار های مخوف بین کرمان و بلوچستان خودنمائی میکند. این منار عظیم که تا قریب ۳٠ فرسخ آب و آبادی در اطراف آن وجود ندارد در واقع ...

معنی منار در فرهنگ معین

منار
(مَ) [ ع . ] (اِ.) نک مناره .

معنی منار در فرهنگ فارسی عمید

منار
= مناره
نامی که در قدیم به ستون های باقی مانده در تخت جمشید داده اند.
ستون یا برجی که از سرهای بریده برپا می کردند.

منار در دانشنامه اسلامی

مَنارُ الهُدی فی النَّص عَلی امامَة ِالْائمّة الْاثْنی عَشَر کتابی کلامی به زبان عربی نوشته علی بن عبدالله بحرانی عالم شیعه در قرن چهاردهم قمری. وی به امامت از دیدگاه شیعه اثنی عشریه پرداخته و در نقد آرای معتزله و اشاعره، دیدگاه های ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه و فاضل قوشجی در الجدید فی شرح التجرید را رد می کند.
علی بن عبدالله بن علی بحرانی ستری از علمای بحرین. وی پس از رسیدن به درجه اجتهاد مرجع تقلید مردم بحرین گشت و ریاست شیعیان بحرین به او رسید. برای وی آثار فقهی و کلامی متعددی را ذکر کرده اند.
شیخ علی بحرانی در سال ۱۲۹۵ق کتاب «منار الهدی فی اثبات امامة الائمه الهدی من کتب العامة» را تألیف کرد و در سال ۱۲۹۶ق آن را پاک نویس و بر یک مقدمه و دو فصل مشتمل ساخت. این کتاب در سال ۱۳۲۰ق در بمبئی به چاپ رسید.
منار الهدی فی النص علی إمامة الأئمة الأثنی عشر(ع)، کتابی است به زبان عربی که مولف در آن به دفاع از موضوع امامت ائمه اثنا عشر پرداخته و دیدگاه های ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه را که به طعن امامیه پرداخته رد می کند و در ضمن دیدگاه های فاضل قوشچی در کتاب الجدید فی شرح التجرید را دراین باره رد و ابطال می نماید.
این کتاب دارای یک دیباچه و دو فصل است. دیباچه کتاب خود مشتمل بر دو مبحث ذیل می باشد:
مبحث نخست به بررسی معنای امامت از دیدگاه شیعه اختصاص یافته است.
مبحث دوم به بررسی این موضوع می پردازد که آیا منصوب ساختن واجب است یا نه؟ و بنابر فرض وجوب نصب امام آیا این نصب بر خداوند واجب است یا بر مکلفین؟ و آیا دلیل وجوب آن نقلی است یا عقلی؟ مولف در این مبحث به طرح دیدگاه های گوناگون اشاعره، معتزله و زیدیه و سپس امامیه می پردازد.
فصل اول کتاب، به بیان شرائط امام اختصاص یافته و ضمن پنج مساله به بیان این شرائط می پردازد. از جمله این شرائط می توان به لزوم عصمت امام، برتری وی نسبت به دیگران، خویشاوندی بسیار نزدیک وی با پیامبر و... اشاره کرد. ...


منار در دانشنامه آزاد پارسی

مِنار
منارهای تاریخی شهر باستانی هرات
منارهای تاریخی شهر باستانی هرات
(یا: مناره) به معنای «محل نور». در معماری، بنایی با حجمی عمودی و کشیده و مرتفع، که به تنهایی، یا متصل به بنایی دیگر ساخته می شود، و از دور قابل رؤیت است. منار، نخست برای نشان دادن راه یا مکان های خاص، و گاهی نشان دادن مسافت ها و منازل ساخته می شد که در این صورت با نام «میل» نیز شهرت داشت. بعدها منار از عناصر مسجد و دیگر بناهای دینی شد. در نخستین مساجد، مناره ها را به صورت منفرد و در مجاورت ورودی، و به منزلۀ نشانۀ محور قبله می ساختند. در ایران، به تدریج تک مناره جای خود را به جفت مناره در دو سوی سردر و ایوان اصلی مساجد و مقابر داد. پلانِ بیشتر مناره ها در ایران دایره است، و با افزایش ارتفاع، از قطر آن کاسته می شود. در برخی از کشورهای اسلامی، همچون ممالک شمال افریقا و اندلس (اسپانیا)، بیشتر مناره ها پلان مربع یا مستطیل دارند. در بالای برخی از مناره ها، غرفۀ نیمه بازی قرار دارد، که گاه در مناره های کوتاه مساجد، در آن اذان می گویند.

معنی منار به انگلیسی

campanile (اسم)
برج کلیسا ، منار ، محل ناقوس کلیسا

معنی کلمه منار به عربی

برج مدبب

منار را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
کوهی در مسجدسلیمان
بهداروند
نام کوهی در مناطق بختیاری
منار
اسمی بسیار زیبا هستش منار.نامی دخترانه است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی منار   • سفير افلاك   • منار مسجد   • منار جام هرات   • پایگاه خبری منار   • منار هرات   • آساره خبر   • منارجام غور   • مفهوم منار   • تعریف منار   • معرفی منار   • منار چیست   • منار یعنی چی   • منار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی منار
کلمه : منار
اشتباه تایپی : lkhv
آوا : menAr
نقش : اسم
عکس منار : در گوگل

آیا معنی منار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )