مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 283 100 1

منشور

/manSur/

مترادف منشور: اجازه، حکم، خط، رقعه، رقیمه، طغرا، طومار، عرضحال، عریضه، فرمان، کاغذ، مراسله، مرقومه، مکتوب، نامه، نبشته، نوشته، ورقه، بلور، چندوجهی، پراکنده، منتشر، زنده شده، مبعوث، اصول، نظریات

برابر پارسی: شوشه، فرمان، فرمان شاهی

معنی اسم منشور

اسم: منشور
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: manšur) (عربی) اصول، نظریات و عقاید کسی یا سازمانی که به صورت رسمی و اعلامیه اعلام و منتشر می شود، (درقدیم) حکم، فرمان، سند، قباله، عهد و پیمان - از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی در سپاه افراسیاب تورانی

معنی منشور در لغت نامه دهخدا

منشور. [ م َ ] (ع اِ) فرمان. (دهار). فرمان شاهی مهرناکرده. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). فرمان پادشاهی و بعضی گویند به معنی فرمان پادشاهی در لطف و عنایت باشد. (غیاث ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). حکم و فرمان امیر یا شاهی ، غیر مختوم یعنی سرگشاده. ج ، مناشیر. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
نبشتند منشور بر پرنیان
به رسم بزرگان و فر کیان.
فردوسی.
به منشور بر مهر زرین نهاد
یکی دل کف رام بر زین نهاد.
فردوسی.
بپیچید و اندیشه زو دور داشت
به مردی ز خورشید منشور داشت.
فردوسی.
بدان تا هرآن کس که دارد خرد
به منشور آن دادگر بنگرد.
فردوسی.
ور ز تیغ است ملک را منشور
جز به منشور ملک را مستان.
فرخی.
در خور پیل کنون رایت و منشور بود
مرتبت را به جهان برتر از این چیست مکان.
فرخی.
خلعت شاهی و منشور فرستد بر تو
تا شود دشمن تو کور و بداندیش تو کر.
فرخی.
از میر مؤمنینش منشور و نامه بود
خورشید خاص بود و سزاوار جامه بود.
منوچهری.
وگر فغفور چینی را دهد منشور دربانی
به سنباده حروفش را بسنباند در احداقش.
منوچهری.
مرا بر عاشقان داده یکی منشور سالاری
که طومارش رخ زردست و مژگانست وراقش.
منوچهری.
لوا به دست سواری و منشور و نامه در دیبای سیاه پیچیده به دست سواری دیگر.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 376). بونصر مشکان نامه بخواند و به پارسی ترجمه کرد و منشور بخواند و نثار کردن گرفتند. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 378). هارون الرشید نیزه و رایت خراسان ببست به نام فضل و منشور بدو دادند. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 422).
چو بختش به هر کار منشور داد
سپهرش یکی نامور پور داد.
(گرشاسب نامه ).
ای پسر، من پیر شدم... ومنشور عزل زندگانی از موی خویش بر روی خویش کتابی می بینم. (قابوسنامه چ نفیسی ص 1). سلمان بن یحیی... را صاحب دیوانی سمرقند دادند و با خلعت و منشوری بفرستادند. (قابوسنامه چ نفیسی ص 162). چنان شنودم که ابوالفضل بلعمی سهل خجند را صاحب دیوانی سمرقند داد، منشوربنوشتند و توقیع بکردند. (قابوسنامه ایضاً ص 162).
شادمانی بدان کت از سلطان
خلعتی فاخر آمد و منشور.
ناصرخسرو.
معزول شده ست جان ز هرچه
داده ست بر آنت دهر منشور.
ناصرخسرو.
از اینجا منشور جهالت خویش برخوان. (کیمیای سعادت چ احمد آرام ص 806).
به لقا سود با بهشت عنان
به بقا یافت از ازل منشور.
ابوالفرج رونی (دیوان چ پرفسور چایکین ص 55).
به توقیعت چو شد منشور مطوی
همانگه شد لوای حمد منشور.
ابوالفرج رونی (ایضاً ص 57).
توقع نیست بی توقیع میمونت
که دارد هیچ حاصل هیچ منشور.
ابوالفرج رونی (ایضاً ص 57).
اقبال دست ملک روان کرد هر سویی
منشورها نوشت جهان را به نام تو.
مسعودسعد.
چون به منشور و نامه آمد کار
رفت چیزی که گفت نتوانم.
مسعودسعد.
با ملک خود از یزدان منشور ابد برخوان
فتنه ز جهان بنشان در صدر شرف بنشین.
عثمان مختاری (دیوان چ همایی ص 434). راست گویی خسرو عادل جلال ملت است
جبرئیل آورد منشورش به ملک جاودان.
عثمان مختاری (ایضاً ص 429).
چو مدّ و نقش او با نامه و منشور شد پیدا
کلید و قفل شد پیدا در توفیق و خذلان را.
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص 12).
تا نام تو بنوشت دبیر از بر منشور
سیاره غلام قلم و دست دبیر است.
امیر معزی (ایضاً ص 111).
توقع است که منشور من بیاراید
بدان عبارت شیرین که در شهوار است
مرا نوشتن منشور من به از خلعت
که درج پرگهر است آن و گنج دینار است.
امیر معزی (ایضاً ص 117).
منشور خراسان و طبرستان وجرجان ، معتضد به اسماعیل فرستاده با خلعت. (مجمل التواریخ والقصص ).
چون امیر اسماعیل عمرولیث را نزدیک خلیفه فرستاد خلیفه منشور خراسان به وی فرستاد. (تاریخ بخارا).
هست در منشور دین توقیع امر و نهی تو
امر و نهیش را کنم اظهار «کنتم تکتمون ».
سنائی (دیوان چ مصفا ص 280).
ای یافته جمالت در جلوه ٔ نخستین
منشور حسن و تمکین از خلعت خدایی.
سنائی (ایضاً ص 538).
بر جهان وصل باری بنده را منشور ده
تات بنمایم که من فرمان روائی چو کنم.
سنائی (ایضاً ص 482).
یکی از دولت و اقبال ، منشور شرف بخشد
یکی از نصرت و توفیق ، تأیید و ظفر دارد.
عمعق (دیوان چ نفیسی ص 138).
نکرد جلوه ٔ حسن آفتاب تا نستاد
ز نور رای تو منشور عالم آرایی.
بهاءالدین محمد بغدادی (از لباب الالباب چ نفیسی ص 123).
از هوای تو دلم را بخت منشوری نوشت
سوره ٔ اخلاص را توقیع آن منشور کرد.
عبدالواسع جبلی (دیوان چ صفا ج 1 ص 98).
خیال هیبتش در دست شمشیر اجل گیرد
همای همتش بر پای منشور ظفر بندد.
عبدالواسع جبلی (ایضاً ص 110).
طلعت میمون تو طغرای منشور فرح
رایت منصور تو خورشید گردون ظفر.
عبدالواسع جبلی (ایضاً ص 149).
مثل آن منشور کاندر حق تو سلطان نبشت
کس ندید و کس نخواهد دید تا روز شمار.
عبدالواسع جبلی (ایضاً ص 185).
طغرای نکوکاری و منشور سعادت
پیش ملک العرش به توقیع تو بردم.
برهانی.
فرخنده فال صدری و دیدار روی تو
منشور شادمانی و بیزاری غم است.
سوزنی.
شهریارا شادمان بنشین به تخت و ملک خویش
تا برد منشور خانی از تو صد خان دگر.
سوزنی.
خورشید را کسوف و زوال است مر ورا
منشور بی کسوف و زوال است از ازل.
سوزنی.
ای جهان شرف به تو معمور
یافته از دو پادشا منشور.
سوزنی.
منشور تو درج پرجواهر
ایوان تو چرخ پرکواکب.
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص 35).
آنکه ملک بقاش را شب و روز
از سواد و بیاض منشور است.
انوری (ایضاً ص 68).
منشی ملک فلک در هرچه منشوری نوشت
کلکش اندر عهده ٔ توقیع آن منشور باد.
انوری (ایضاً ص 101).
آنکه به منشور اوست مملکت آن و این
و آنکه به تدبیر اوست سلطنت این و آن.
جمال الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید دستگردی ص 307).
داده ایام ترا منشوری
به همه نعمت جاویدانی.
جمال الدین عبدالرزاق (ایضاً ص 339).
ذات حق سلطان سلطانان و کعبه دار ملک
مصطفی را شحنه و منشور قرآن دیده اند.
خاقانی.
از پی طغرای منشور ظفر
تیر حکمش بر کمان ملک باد.
خاقانی.
منشور فقر بر سر دستارتست رو
منگر به تاج تاش به طغرای شه طغان.
خاقانی.
برادر خویش را... به رسولی سوی یعقوب فرستاد... و عهد و منشور و لوا فرستاد به ولایت بلخ و تخارستان و... (تاریخ سیستان ).
چون هر دو صف به هم رسیدند شمشیر خطیب وار بر منابر مناکب منشور عزل عامل سنان می خواند. (ترجمه ٔتاریخ یمینی چ 1 تهران ص 193). حق طاعت و ضراعت او به تیسیر امل و تقریر عمل به ادا رسانید و به تجدید منشور ایالت او مثال داد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ایضاً ص 337).
چو منشور اقبال او خواند پیش
در او بست عنوان فرزند خویش.
نظامی.
پس آنگه داد با تشریف و منشور
همه ملک مهین بانو به شاپور.
نظامی.
فرمود تا به مکافات آن ضیافت منشور آن دیه... به نام دهقان نوشتند. (مرزبان نامه چ قزوینی ص 22).
گفتم ترا خواهم که فضل فاضلتری... چون تو مرا باشی منشور فضل و کرم درنوشتم. (تذکرةالاولیاء عطار).
خسرو حسام دولت و دین اردشیر آنک
منشور ملکش از قلم کن فکان رسید.
کمال الدین اسماعیل (دیوان چ حسین بحرالعلومی ص 71).
بی خم طغرای چین ابروی تو چرخ را
نیست بر منشور دیوان حوادث اعتماد.
کمال الدین اسماعیل (ایضاً ص 150).
پیوسته تاب مهر تو در جان آفتاب
بنوشته دست عمر تو منشور روزگار.
کمال الدین اسماعیل (ایضاً ص 325).
تا به وقتی که از دارالقضا منشور اجل به عزل او نافذ نگشت در آن عمل بود. (جهانگشای جوینی چ قزوینی ج 1 ص 69). مبشران روان شدند و منشورها به هر طرفی فرستاد. (جهانگشای جوینی ).
باز منشوری نویسد سرخ و سبز
تا رهند ارواح از سودا و عجز.
مولوی.
شنیدم که طی در زمان رسول
نکردند منشور ایمان قبول.
سعدی (بوستان ).
گر آن است منشور احسان اوست
ور این است توقیع فرمان اوست.
سعدی.
در این مقام محبان را منشور خلافت نویسند و خلعت شیخوخت بخشند. (مصباح الهدایة چ همایی ص 110). بر منشور خلافت او این توقیع آمد که ان اﷲ خلق آدم علی صورته. (مصباح الهدایه ایضاً ص 95).
هر مثالی کاندر آن توقیع امر و نهی اوست
همچو منشور قضا عقلش نماید امتثال.
ابن یمین.
شه سریر چهارم که شاه انجم اوست
نوشته بر رخ منشور دولتش طغرا.
عبید زاکانی (دیوان چ اقبال ص 3).
امید هست که منشور عشقبازی من
از آن کمانچه ٔ ابرو رسد به طغرایی.
حافظ.
- منشور آتلانتیک ؛ رجوع به سازمان ملل متحد شود.
- منشور ملل متحد ؛ رجوع به سازمان ملل متحد شود.
- منشورنویسان باغ ؛ کنایه از پرندگان باغ است که بلبل و قمری و امثال آن باشد. (برهان ) (آنندراج ). مرغان خوش آواز باغ چون بلبلان و امثال آن. (فرهنگ رشیدی ) :
محضر منشورنویسان باغ
فتوی بلبل شده بر خون زاغ.
نظامی.
|| جسم جامدی که دارای دو قاعده ٔ متساوی و متوازی بود و آن دو قاعده بواسطه ٔ ضلعهای متوازی به هم متصل شده باشد. (ناظم الاطباء). شکلی فضایی است که دو وجه آن چندضلعیهای متساوی و متوازی است و قاعده نام دارند. وجوه دیگر آن متوازی الاضلاع هستند و تعداد آنها برابر با عده ٔ اضلاع هر یک از دو قاعده است مثلاً منشور مثلث القاعده ، که دو قاعده ٔ آن دو مثلث متساوی هستند و وجوه اطراف آن شامل سه متوازی الاضلاع است. (فرهنگ اصطلاحات علمی ). منشور که از اصطلاحات معروف هندسه است در اصل «موشور» به واو است به جای نون و منشور به نون به معنی مزبور در کتب لغت عرب موجود نیست. (از نشریه ٔ دانشکده ٔ ادبیات تبریز). فرهنگستان ایران «شوشه » را بجای اصطلاح فرنگی و عربی آن برگزیده است. || (اصطلاح فیزیک ) محیط شفافی است که بین دو سطح مستوی و متقاطعقرار گرفته است. غالباً منشور را به شکل منشور مثلث القاعده می سازند. معمولاً برای نور مرئی از منشورهای شیشه ای و برای اشعه ٔ ماوراء بنفش و مادون قرمز از منشورهای دُر کوهی استفاده می کنند. (از فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- منشور نیکل ؛ منشوری که برای تهیه ٔ نور پولاریزه ٔ مسطح و در مواردی از این قبیل به کار می رود. اگر این منشور از دُر کوهی ساخته شده باشد برای آزمایش تابشهای ماوراء بنفش استعمال می شود. (از فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- منشور ولاستون ؛ منشوری است که برای تولید نور «پولاریزه » صفحه ٔ «پولاریزاسیون » به کار می رود. این منشور معمولاً از دُر کوهی ساخته میشود و نظیر منشور نیکل هنگام کار با تابش ماوراء بنفش می تواند مورد استفاده قرار گیرد. (از فرهنگ اصطلاحات علمی ).
|| (ص ) پهن گسترده شده.(ناظم الاطباء). گشاده. گشوده : و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامة کتاباً یلقیه منشوراً. (قرآن 13/17). و الطور و کتاب مسطور فی رق ة منشور. (قرآن 1/52 و 2 و 3).
به توقیعت چو شد منشور مطوی
همانگه شد لوای حمد منشور.
ابوالفرج رونی (دیوان چ پروفسورچایکین ص 57).
اعلام علم و ادب به یفاع قدر علمای آن دیار مرتفع و منشور. (المعجم چ 1 مدرس رضوی ص 2 و 3).
- منشور گردیدن ؛ گشوده شدن. باز شدن. آشکار شدن. گسترده شدن :
کنون کرد باید عمل را حساب
نه وقتی که منشور گردد کتاب.
سعدی (بوستان ).
|| پراکنده شده. (غیاث ) (آنندراج ). || آشکارگشته و شایعشده و فاش شده. || دمیده شده. || با اره بریده شده. (ناظم الاطباء). || مرد پریشان کار. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد).
|| ضد منظوم و آن را منثور نیز گویند و در مجمعالصنایع آرد: کلام یا منظوم است و یا منشور و منشور بر سه قسم است مرجز و مسجع و عاری. مرجز آن است که وزن شعر دارد اما قافیه ندارد و مسجعآنکه قافیه دارد اما وزن ندارد، و عاری آن است که از این هر دو عاری است یعنی نه وزن دارد و نه قافیه ، قافیه ٔ بی وزن شعر نیست چنانکه وزن بی قافیه شعر نیست.(از کشاف اصطلاحات الفنون ص 1384). رجوع به منثور شود. || قسمی از خط عربی و از متفرعات قلم ریاضی است. رجوع به ترجمه ٔ الفهرست ص 14 شود.

معنی منشور به فارسی

منشور
اعلامیه، فرمان، فرمان پادشاهی، نامه سرگشاده
( اسم ) چند وجهیی است که قاعده هایش چند ضلعی متوازی الاضلاع باشند. فصل مشترک هر دو وجه را [ یال ] نامند شوشه یا منشور قایم . منشوری است که یالش بر قاعده عمود باشد . یا منشور مایل . منشوری است که یالش بر قاعده عمود نباشد . یا منشور ناقص . منشوری است که قاعده های آن با هم متوازی نباشند .
[prism] [فیزیک- اپتیک] یکی از اجزای نوری سه بَر، از جنس شیشه یا هر جسم شفاف دیگر، که نور سفید را به طولِ موج های مختلف تجزیه می کند یا نور تک رنگ را از مسیر انتشار منحرف می سازد
منشور السلطان
( میرزا ) اسدالله افشار.
منشور برافزایشی
[accretionary prism] [زمین شناسی] توده ای معمولاً گوِه ای شکل از رسوبات دگرشکل شده در زون فرورانش متـ . گوِۀ برافزایشی accretionary wedge
منشور پاشان
[dispersing prism] [فیزیک- اپتیک] منشوری که نور مرکب را به اجزای آن تجزیه کند
منشور پروژه
[project charter] [مدیریت-مدیریت پروژه] سندی که آغازگر یا حامی پروژه صادر می کند و بر پایۀ آن پروژه را رسمیت می بخشد و به مدیر پروژه اختیار می دهد تا منابعِ دراختیار را برای فعالیت های پروژه به کار گیرد
منشور چشمی
[ocular prism] [فیزیک] منشوری در فاصله یاب که باریکۀ پرتوها را به سمت چشمی هدایت می کند
منشور چهارگوش
[زمین شناسی] ← منشور چهارگوشه ای
منشور چهارگوشه ای
[tetragonal prism] [زمین شناسی] دیسۀ بلوری دارای چهار وجه همسان موازی با محور تقارن که در حالت آرمانی دارای برش عرضی مربع هستند متـ . منشور چهارگوش
منشور دوچهارگوش
[زمین شناسی] ← منشور دوچهارگوشه ای
منشور دوچهارگوشه ای
[ditetragonal prism] [زمین شناسی] دیسۀ بلوری دارای هشت وجه موازی با محور تقارن که در آن هر برش عمود بر محور منشور، دوچهار گوش است متـ . منشور دوچهارگوش
منشور دوسه گوش
[زمین شناسی] ← منشور دوسه گوشه ای
منشور دوسه گوشه ای
[ditrigonal prism] [زمین شناسی] دیسۀ بلوری دارای شش وجه موازی با محور تقارن که در آن هر برش عمود بر محور، دوسه گوش است متـ . منشور دوسه گوش
منشور دوشش گوش
[زمین شناسی] ← منشور دوشش گوشه ای
منشور دوشش گوشه ای
[dihexagonal prism] [زمین شناسی] دیسۀ بلوری دارای دوازده وجه بلوری موازی با محور تقارن که در آن هر برشِ عرضی عمود بر محور منشور، دوشش گوش است متـ . منشور دوشش گوش
منشور سه گوشه ای
[trigonal prism] [زمین شناسی] دیسۀ بلوری دارای سه وجه موازی با یک محور تقارن سه تایه (threefold) متـ . منشور سه گوش
منشور شش گوش
[زمین شناسی] ← منشور شش گوشه ای
منشور شش گوشه ای
[hexagonal prism] [زمین شناسی] دیسۀ بلوری دارای شش وجه موازی با محور تقارن و زوایای بین وجهی 60 درجه متـ . منشور شش گوش
منشور ملل متحد
پیمان نامه ای است شامل ۱۱۱ ماده که پس از پایان جنگ دوم جهانی روز ۲۶ ژوئن سال ۱۹۴۵ م . مطابق با ۵ تیرماه ۱۳۲۴ شمسی در شهر سانفرانسیسکو طی تشریفات خاص و در یک محیط امید بخش و با حسن نیت از طرف نمایندگان کشورهای متفق بامضائ رسید. مفاد این منشور بمنظور حفظ صلح و امنیت جهان و جلوگیری از جنگ است که بابتکار سازمان ملل متحد تهیه و تدوین گردید .
منشور مینایی
[enamel prism, enamel fiber] [پزشکی-دندان پزشکی] هریک از میله های منشورمانند تشکیل دهندۀ مین‍ای دندان متـ . میلۀ مینایی enamel rod
منشور نویس
( صفت ) نویسنده فرمان شاهی دبیر یا منشور نویسان باغ . پرندگان باغ ( بلبل قمری و جز آنها) .

معنی منشور در فرهنگ معین

منشور
(مَ) [ ع . ] ۱ - (اِ مف .) نشر شده ، گسترده شده . ۲ - برانگیخته شده ، مبعوث .
(مَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - فرمان ، فرمان پادشاهی . ۲ - شکلی هندسی که قاعده هایش یک چند ضلعی و وجوه جانبیش متوازی الاضلاع باشد. ۳ - جسمی از جنس بلور به شکل منشور که نور پس از عبور از آن تجزیه می شود.

معنی منشور در فرهنگ فارسی عمید

منشور
۱. اعلامیه.
۲. [جمع: مواشیر] (فیزیک) قطعۀ بلور که دارای قاعدۀ مثلث است و نور را تجزیه می کند.
۳. نامۀ سرگشاده.
۴. [قدیمی] فرمان، فرمان پادشاهی.

معنی منشور در دانشنامه اسلامی

منشور
این کلمه به معنی حکم و فرمان سرگشاده امیران و پادشاهان است و در آن لطف یا بخششی صورت می گیرد. از مقایسه متون فارسی سده های نخستین برمی آید که در دربار شاهان فارسی زبان ــ مثل صفاریان ــ به فرمان شاه منحصراً منشور و فرمان گفته می شد و حال آن که در دربار شاهان ترک زبان ــ مانند غزنویان و سلجوقیان ــ فرمان شاه را "مثال" نیز می گفته اند، اما برای واگذاری شغل و منصب وزارت و اشراف و تولیت و امثال آنها منشور بکار می رفته و مناسبت صدور آن از مناسبت صدور مثال برتر بوده است؛ مانند منشور وزارت، منشور قضا، منشور اشراف، منشور تولیت و جز آن.
از متون فارسی استنباط می شود که چون منشوری به نام کسی صادر می شد، صاحب منشور پس از دریافت، متن آن را همراه با خطبه ای به نام صادرکننده می خوانده است. در تاریخ بیهقی در چند جا اشاراتی به این رسم دیده می شود، از جمله در جایی که از منشورِ لقب و حکمرانی سلطان مسعود که خلیفه فرستاده بود، سخن می گوید: "سلطان مسعود دستور داد تا نسخه ها برداشتند از منشور و نامه و القاب پیدا کردند تا این سلطان بزرگ را بدان خوانند و خطبه کنند" و نیز در جای دیگر می گوید: "سلطان منشوری فرستاد بنام سپاه سالار غازی به ولایت بلخ و سمنگان و کسان وی آن را به بلخ براند بزودی تا بنام وی خطبه کنند".
در دوره خوارزمشاهیان در معنی و مورد استعمال منشور توسعه و بسطی حاصل شد به این معنی که این اصطلاح علاوه بر این که شامل موضوع های مناصب و مشاغل و ملازمت های بزرگ می شد، برای اعطای اقطاع و مواجب و مستمری ها هم بکار می رفت. چنانکه از منشورهای این زمان استنباط می شود، از خواص منشور این بوده که در آن از چند مأموریت و وظیفه و دستور صحبت می شد و بدین ترتیب بر بسیاری از موضوع ها اشتمال داشته است. از فرهنگ غیاث اللغات هم جایی که درباره توقیع سخن می گوید نکته دیگری در مورد منشور استنباط می گردد و آن چنین است که مضمون منشورها همیشه شامل استمالت، مراحم، الطاف و اعطای چیزی بوده است.
بعد از خوارزمشاهیان، ظاهراً به علت حکومت ایلخانان، استعمال این اصطلاح در دیوان ها منسوخ شد. در دوره تیموریان منشور نوع خاصی از فرمان ها بوده که درباره اعطای قاضی القضاتی و یا کلانتری یک شهر صادر می شد.
در دوره قاجاریه، اصطلاح منشور در بعضی از احکام شاهان و شاهزادگان آمده و موضوع آنها عبارتست از: مواجب و مستمری برای اشخاص سرشناس، اظهار لطف و مرحمت، اعطای لقب، انتصاب به سمتی مهم، برقراری خانواری، جلوگیری از تعدی، واگذاری مطلق ملک به افراد صاحب نام و نیز در سندی منشور به معنی دستورالعمل آمده است.
منشورهای این دوره با سایر فرمان ها و رقم ها از نظر تهیه، تنظیم و صدور تفاوتی ندارد و این اصطلاح در متن اسناد چنین آمده است: "...آن عالیجاه را به صدور این منشور همایون پادشاهی مباهی داشتیم..."؛ "...کَتَبه کرام شرح منشور سعادت دستور را ثبت و ضبط نموده..."؛ "...مستوفیان عظام شرح منشور خجسته دستور را در دفاتر خلود ثبت نمایند...". همچنین در این دوره احکامی از سوی آستان قدس رضوی برای اشخاص صاحب نام صادر و طی آن خلعت یا خدمت خادمی به آنها اعطا می شده است.
در بالای سطر اول اسناد مذکور مهر چهارگوش کلاهک دار به سجع: العزّة لله + یا قاهرالعدوّ و یا والی الولی یا مظهر العجایب یا مرتضی علی + یا ولی الله ابوالحسن علی ابن موسی الرضا + 1272 بوده و در متن آنها کلمه منشور چنین آمده است: "...کَتَبه دفترخانه شرح منشور مبارک را ثبت و ضبط نموده...".
در دوره پهلوی از اصطلاح منشور به طور مستقیم در احکام شاهان استفاده نشده است، اما محمدرضا شاه در کتاب خود در اجرای لوایح ششگانه، منشور را معادل اصول دانسته و درباره انقلاب سفید چنین می نویسد: "...بعداً سه ماده دیگر بر این اصول ششگانه افزوده شد و بدین ترتیب منشور انقلاب سفید ایران به صورت یک منشور نه ماده ای درآمد...".
منشور
معنی مَّنشُورٍ: گسترده شده - باز شده (کلمه نشر که مصدر کلمه منشور است به معناي گستردن و متفرق کردن است)
ریشه کلمه:
نشر (۲۱ بار)

تعبیر به «مَنْشُور» (گشوده) از مادّه «نَشر» اشاره به این معناست که: آنچه در اینجا پنهان و سربسته است، در آنجا آشکار و باز می شود. (بعضی معتقدند این واژه معنای درخشندگی و لمعان را نیز در بردارد).
نشر در اصل به معنی گستردن و گسترده شدن است لازم و متعدی به کار رود «نَشَرَ الثَّوْبَ وَ الْکِتابَ نَشْراً: بَسَطَهُ» لازم و متعدی بودن آن در مصباح و اقرب مذکور است. . آنگاه که نامه‏ها گسترده و باز شوند. . قسم به کتاب نوشته شده در پوستی گسترده. . قسم به بادهای گسترنده که ابر را به طرز مخصوصی می‏گسترند. نشر و انشار به معنی زنده کردن آمده «نَشَرَ اللَّهُ الْمَوْتی وَ اَنْشَرَهُمْ: اَحْیاهُمْ» به نظر می‏آید این از آنجهت است که زنده شدن یکنوع گسترده شدن است ذرات بدن در اثر حرکت و جنبش رشد کرده و گسترده شده بدن را تشکیل می‏دهند. . سپس آنگاه که خواهد او را زنده می‏کند . او که از آسمان آب به اندازه نازل کرد و به وسیله آن سرزمین مرده را زنده نمود مثل . انتشار: گسترده شدن و پراکنده شدن. . پس چون نماز تمام شد در زمین متفرق شده و در طلب روزی و فضل خدا باشید. . از آیات خداوند آنست که شما را از خاک آفرید آنگاه شما بشرید که در زمین گسترده و منتشر می‏شوید. نشور: مصدر است لازم و متعدی هر دو آید . با آن آب سرزمین مرده را زنده کردیم زنده شدن مردگان نیز همانطور است. . بلکه از زنده شدن نمی‏ترسیدند.
منشور حکومت مدینه
منشور حکومت مدینه، مرزبندی روابط رسول خدا (ص) پس از مدّت کوتاهی که به عقیده برخی پنج ماه می شود، عهدنامه ای بین خود و یهودیان مدینه نوشت و دین و دارایی آنان را به رسمیت شناخت و از آن ها تعهّد گرفت که احدی را بر ضدّ پیغمبر (ص) یاری نکنند و اگر مشکلی پیش آید، به مسلمانان در حلّ آن کمک کنند. چنان که مسلمانان هم در مقابل، همین تعهّدات را بر عهده دارند؛ لیکن یهودیان به سرعت پیمان شکستند و به مکر و نیرنگ بر ضدّ حکومت پیغمبر (ص) روی آوردند.
حضور قبایل مختلف و طوایف متعددی که در مدینه زندگی می کردند بر طبق سنتهای جاهلی، سبب نزاع و اختلاف بود. افزون بر آن، قبایل یهودی علاوه بر مسائل قبیله ای، تعارض تازه ای با مسلمانان پیدا کرده و بر زمینه های اختلاف وتعارض افزوده بودند. این اختلافات می بایستی از میان می رفت تا امکان تشکیل یک «دولت» فراهم شود. بعضی از این اختلافات عبارت بودند از »
تشکیل چنین دولتی که بتواند در محیطی با این تشتت، قدرت برتر خود را حفظ کند مشروط به ایجاد انسجام در میان مردم بود.در این میان، آنچه که اهمیت فراوان داشت، حل و فصل اختلافات نه در نزد رؤسا و متنفذان محلی بلکه ارجاع آنها به خدا و رسول بود. ایجاد چنین گرایشی در میان قبایلی که هیچ گاه دولتی راتجربه نکرده بودند، امری سخت بوده و نیاز به فرصتی طولانی داشت.
'پیمان عمومی که رسول خدا(ص) در همان سال نخست هجرت میان مسلمانان، یهودیان و مشرکان یثرب به امضا رساند، نخستین گام برای ایجاد قانون اساسی مبتنی بر قرآن به شمار می رفت. حرکتی که بعدها باید در طول تمدن اسلامی ادامه می یافت و سرمایه ای عظیم برای اندیشه سیاسی در این تمدن سترگ می شد.این سند به مثابه یک نظام نامه (منشور) است که اصول روابط خارجی و داخلی دولت جدید را تبیین می کرد.
برخی مدّعی اند که این نظام نامه یک سند نیست، بلکه عبارت است از چند سند و عهدنامه جداگانه که برخی پیوست همدیگر شده است. اینان معتقدند که این اسناد در دو مرحله نوشته شده است؛
به هر حال این سند متضمّن مسائل مهم و اساسی در زمینه روابط افراد در جامعه نوپای اسلامی است. به عنوان مثال مواردی را مورد توجّه قرار می دهیم؛
این قرارداد دارای ابعاد سیاسی و آثار حقوقی است. چنان که بر وضعیت سیاسی و اجتماعی، و حالت روانی، عاطفی، فکری، معیشتی و همه جنبه های زندگی، به طور عام تأثیر می گذارد.
یهودیان بنی قریظه، بنی نضیر و بنی قین قاع به حضور رسول خدا (ص) رسیدند و خواستار مداهنه شدند. پیامبر (ص) پذیرفت و عهدنامه ای برای آنان نوشت و شرایطی برای ایشان و برایشان قرار داد. از جمله:
منشور سعادت شرح وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی (ره)
منشور سعادت، از آثار محمود لطیفی است که در آن، وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی را به صورت روان و مستند به آیات و روایات و آثار امام و کتب متعدد اندیشمندان توضیح داده است.
در مورد این شرح که به همت جامعة الزهراء(س) منتشر شده، چند نکته گفتنی است:
وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره) / نوع اثر: کتاب / نقش: نویسنده
وصیت نامه امام خمینی (ره) (نسخه خطی)
وصیت نامه حضرت امام خمینی (جاوید نامه)
وصیت سیاسی - الهی امام یا مسئولیت امت از دیدگاه امام
منشور عقاید امامیه (کتاب)
منشور عقاید امامیه نام کتابی از آیت الله جعفر سبحانی است که عقاید شیعه را در قالب ۱۵۰ اصل اعتقادی به صورتی استدلالی بیان می کند. هدف از نگارش این کتاب، معرفی باورهای دینی اسلام و تشیع با زبان و استدلال هایی ساده به جوانان است. این کتاب اولین بار در ۱۳۷۶ش توسط نشر امام صادق(ع) در قم به چاپ رسید.
مطالب این کتاب در ۱۰ بخش ارائه شده که عبارتند از:
در این بخش مباحثی همچون هستی از دیدگاه اسلام و انسان از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است. مسائلی همچون فطرت، جبر و اختیار، قضا و قدر و ایمان از موضوعاتی هستند که در این بخش به آنها اشاره شده است.
منشور عقاید امامیه شرحی گویا و مستدل از عقاید شیعه اثنی عشری در یکصد و پنجاه اصل
«منشور عقاید امامیه، شرحی گویا و مستدل از عقاید شیعه اثنی عشری در یکصد و پنجاه اصل»، از آثار ارزنده آیت الله جعفر سبحانی (متولد 1308ش) است که در آن یک دوره کامل عقاید شیعه از توحید تا معاد را به صورت استدلالی و با استفاده از آیات و روایات و تاریخ اسلام، تحلیل کرده و شناسانده است.
هدف از نگارش این اثر معرفی علمی اعتقادات شیعی و تقویت وحدت اسلامی و مقابله با فتنه اختلاف و شبهات دشمنان بوده است.
کتاب از یک مقدمه و ده بخش تشکیل شده است: 1. راه های شناخت در اسلام، 2. توحید و مراتب آن، 3. صفات خداوند، 4. عدل الهی، 5. نبوّت عامّه، 6. نبوّت خاصه، 7. امامت و خلافت، 8. جهان پس از مرگ، 9. ایمان و کفر و بدعت و تقیه و توسل و بدا، 10. حدیث، اجتهاد و فقه. هر بخش نیز از اصل هایی تشکیل شده است که در مجموع این کتاب شامل 150 اصل و گزاره اعتقادی است.
اثر حاضر با زبان و استدلال هایی ساده نگارش شده و برای جوانان قابل استفاده است.
در مورد روش و محتوای کتاب مذکور چند نکته گفتنی است:

معنی منشور در دانشنامه ویکی پدیا

منشور
منشور (آلبوم کیتی پری)
منشور (به انگلیسی: Prism) چهارمین آلبوم استدیویی خواننده آمریکایی کیتی پری می باشد. که توسط کپیتال رکوردز در تاریخ ۱۸ اکتبر منتشر شد.غرش اولین تک آهنگ این آلبوم در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۱۳ منتظر شد که موفقیت زیادی یافت و در جدول ۱۰۰ آهنگ داغ بیلبورد اول شد. و توانست در ۲۵ کشور تاپ تن شود.
«غرش»
پخش: ۱۰ اگوست ۲۰۱۳
اولین آهنگ تبلیغاتی به نام "اسب تیره" در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳ منتشر شد که مانند غرش در جدول ۱۰۰ آهنگ داغ بیلبورد اول شد.دومین آهنگ تبلیغاتی این آلبوم نیز "قدم زدن در هوا" بود که در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳ منتشر شد.
«بی قید و شرط»
پخش: ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳
«اسب تیره»
پخش: ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳
«زادروز»
پخش: ۲۱ آوریل ۲۰۱۴
«این جوری انجامش می دهیم»
پخش: ۱۱ آگوست ۲۰۱۴
منشور (ابهام زدایی)
منشور ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
منشور (آلبوم کیتی پری)
منشور (قانون)
منشور (هندسه)
منشور (قانون)
منشور شامل حقوقی است که از جانب اقتدار به دریافت کننده داده می شود و بیان می کند که جانب اقتدار حق ویژه دریافت کننده را به رسمیت شناخته و به او اجازه اجراء و استفاده از آن حقوق را می دهد. در این رابطه به طور معمول جانب اقتدار در موقعیت برتری (حاکمیت) نسبت به دریافت کننده قرار دارد. اصطلاح منشور (به انگلیسی: Charter) برگرفته شده از لاتین است و نخستین بار در زبان فرانسوی کهن مطرح گشته و سپس به زبان انگلیسی و دیگر زبان ها منتقل گشت. امروزه منشور به معنای سندی می باشد که حقوق و امتیازات ویژه ای را به دریافت کننده اعطا می نماید.
منشور (هندسه)
در هندسه، یک منشور، یک چندوجهی است با یک قاعدهٔ n-ضلعی، انتقال یافتهٔ چندضلعی قاعده (در صفحه ای دیگر) و n وجه دیگر که لزوماً همه متوازی الاضلاع بوده و رأس های متناظر دو n-ضلعی را به هم متصل می کنند. همهٔ سطح مقطع های موازی با قاعده، یکسان هستند. منشورها با توجه به تعداد اضلاع قاعده شان نام گذاری می شوند. بنابراین به عنوان مثال، یک منشور با قاعدهٔ پنج ضلعی، منشور پنج ضلعی نامیده می شود.
منشور آتلانتیک
منشور آتلانتیک نام بیانیه مشترکی است که وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت در اوت ۱۹۴۱ منتشر کردند. نام این منشور اشاره به اقیانوس اطلس (آتلانتیک) دارد. مذاکرات سری مربوط به این بیانیه در کشتی نیروی دریایی آمریکا بنام آگوستا در سواحل نیوفاندلند انجام گرفت. پس از انتشار، منشور آتلانتیک در کنفرانس متفقین و با شرکت بلژیک، چکسلواکی، یونان، لوکزامبورگ، هلند، شوروی، یوگسلاوی و نماینده ژنرال دوگل که دولت فرانسه آزاد را نمایندگی می کرد، به تصویب رسید. این منشور سپس دراول ژانویه ۱۹۴۲ با اعلامیه ملل متحد دنبال شد.
منشور آتن
منشور آتن (به انگلیسی: Athens Charter) نام منشوری است که نتایج کلی گردهمایی پنجمین کنگرهٔ جهانی معماران مدرن با تجدید نظر در ۱۹۱۴ با نام مستعار و در ۱۹۴۳ به چاپ رسید.
در چهارمین کنگره جهانی معماران مدرن به سال ۱۹۳۳ که در طول سفر بین مارسی و آتن در کشتی پاتریس دو برگزار شد، سازمان سیام رسیدگی به ۳۳ شهر مهم را بر عهده گرفت و در نتیجه کنگرهٔ پنجم، برنامه ریزی شد که به موضوع شهر عملکردی مربوط می شد (که دو سال پیش در گردهم آیی برلین تعریف شده بود) و به طور کلی اصول آن گردهمایی بر مبنای عقاید لوکوربوزیه تدوین شد که نتایج کلی آن گردهمایی با تجدید نظر در ۱۹۱۴ با نام مستعار و در ۱۹۴۳ به عنوان کتاب منشور آتن به چاپ رسید.
اصول کلی آن، شامل توزیع و تنظیم چهار عملکردی شهر بود (اسکان، کار، اوقات فراغت و ترافیک) که مدرنیسم طراحی شهری را در یک فرمول ساده و موجز قابل درک و بحث انگیز تشریح می نمود.
منشور آدریاتیک
منشور آدریاتیک (انگلیسی: Adriatic Charter)، اتحادی است متشکل از آلبانی، کرواسی، جمهوری مقدونیه و ایالات متحده آمریکا که هدفش کمک به تلاش های آنها برای پیوستن به ناتو است.
این منشور در دوم مه ۲۰۰۳ در تیرانا و زیر نظر ایالات متحده به امضا رسید. نقش ایالات متحده ابهاماتی را ایجاد کرده است. در مباحث پیرامون این موضوع در سایر کشورهای عضو معمولاً از این منشور به عنوان منشور آمریکا - آدریاتیک نام برده می شود.
در سپتامبر ۲۰۰۸، از مونته نگرو و بوسنی و هرزگوین برای پیوستن به منشور دعوت به عمل آمد و آن ها در ۴ سپتامبر ۲۰۰۸ به عضویت منشور درآمدند. در همان زمان صربستان، موقعیت ناظر را پذیرفت. در اول آوریل ۲۰۰۹، آلبانی و کرواسی به عنوان اولین کشورهای این گروه به عضویت ناتو درآمدند.
در ۵ ژوئن ۲۰۱۷، مونته نگرو عضو ناتو شد.
منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال ایران
منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال ایران یک آئین نامه انضباطی مصوب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران (۱۳۸۷) است که دستوراتی را برای انطباق مسائل فوتبال ایران با فرهنگ اسلامی ایران ارائه می دهد.
رعایت مقررات این منشور برای تمامی افرادی که در فوتبال نقش دارند شامل؛ هیئت های فوتبال، باشگاه ها، مقامات رسمی تیم ها، مقامات رسمی مسابقه، بازیکنان، داوران، هر فرد و سازمانی که از سوی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، کمیته اجرایی مسابقات، هیئت های استانی و محلی برای برگزاری مسابقات جهت انجام مسئولیتی منصوب شده باشند، تماشاگران و هواداران، رسانه ها و خبرنگاران مرتبط با محیط های فوتبال الزامی است.
منشور اخلاقی ابتدا درفصل ۸۸-۸۹ لیگ برتر اجرا شد. اجرای این آئین نامه مخالفت های فراوانی را در بین بازیکنان، مربیان، مدیران باشگاه ها، رسانه ها و حتی برخی مسئولان فدراسیون فوتبال برانگیخت اما اجرای آن با موافقت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و بویژه پشتیبانی عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ و حجت الاسلام علیرضا علیپور دبیر ستاد منشور اخلاقی ادامه یافت.
منشور اروپایی برابری زنان و مردان در سطح محلی
منشور اروپایی برابری زنان و مردان در سطح محلی خطاب به دولت های اروپایی و خواستار پایبندی آنها به اصل برابری زن و مرد و دعوت از آنها برای امضاء تعهدنامه رسمی و عمومی برای به اجرا در آوردن تعهدات منشور ملل متحد است.
منشور اروپایی زبان های ناحیه ای یا اقلیت
منشور اروپایی زبان های ناحیه ای یا اقلیت (به انگلیسی: European Charter for Regional or Minority Languages) از معادهدات اروپایی است که در ۱۹۹۲ توسط شورای اروپا برای حفظ و ترویج زبان های ناحیه ای و اقلیت تاریخی در اروپا ایجاد شد. آماده سازی منشور پیش از کنگرهٔ مقامات منطقه ای و محلی، انجام شد. منشور اصلی در مجمع پارلمانی شورای اروپا بر مبنای پیشنهادهای کنگره نوشته شد. این منشور تنها به زبان هایی که به طور سنتی توسط اتباع کشورهای عضو (نتیجتاً سوا از زبان های مهاجرین اخیر از دیگر کشورها) یا مبنای ارضی دارند یا توسط اقلیت های زبانی درون یک کشور یا در کل (مانند یدیش یا رومانی) استفاده می شوند قابل اعمال است.
منشور استقلال اسرائیل
منشور المپیک
منشور المپیک مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل هایی است که به منظور سازماندهی بازی های المپیک و هدایت جنبش المپیک وضع شده اند.
این منشور برپایه اساسنامه و قوانین و اصول اساسی کمیته بین المللی المپیک (IOC) تصویب گردیده و آخرین بار در ۸ ژوئیه ۲۰۱۱ به روزرسانی شده است.
زبان های رسمی منشور المپیک فرانسوی و انگلیسی بوده و هر گاه مغایرتی در متون دیده شود نسخه فرانسوی ارجحیت خواهد داشت.
منشور پروژه
منشور پروژه (انگلیسی: Project charter) به سندی اطلاق می شود که آغازگر یا حامی پروژه صادر می کند و بر پایهٔ آن پروژه رسمیت می یابد. بر اساس منشور پروژه، مدیر پروژه اختیار پیدا می کند تا منابع موجود را برای فعالیت های پروژه تخصیص داده و به کار گیرد. تفصیل و اندازه منشور پروژه متناسب با ابعاد و پیچیدگی پروژه و هم چنین اطلاعات موجود در آغاز برنامه ریزی برای پروژه متفاوت است، با این حال منشور پروژه باید مرزها و حدود اصلی پروژه را تعریف و مشخص کند. اعضای گروه پروژه از منشور پروژه به عنوان نقطه آغازین برنامه ریزی پروژه استفاده می کنند.
منشور جنبش سبز
منشور حقوق ایالات متحده آمریکا
سند حقوق یا منشور حقوق ایالات متحده (به انگلیسی: United States Bill of Rights) نام ده اصلاحیه ای است که به قانون اساسی امریکا الحاق شد. این متمم ها که قدرت دولت فدرال را محدود و حقوق شهروندان ایالات متحده را تضمین می کرد، پس از نبرد آمریکا با بریتانیا به قانون اساسی ایالات متحده افزوده شد.
منشور حقوق در معیارهای تصویب قوانین کشوری و حقوقی و زندگی مردم امریکا تاثیر بسیاری داشته است. موسسان ایالات متحده آمریکا در آن زمان با هدف حفاظت از آزادی های فردی و محدود کردن قدرت حکومت خودکامه، ده متمم را به قانون اساسی این کشور تازه تاسیس اضافه کردند که به «منشور حقوق» معروف شد.
شماری از ایالت ها به رهبری ویرجینیا ، هنگام تصویب قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۹ در کنگره دوم قاره ای در فیلادلفیا، تائید قانون اساسی را به تصویب «منشور حقوق» (Bill of Rights) مشروط کردند. این ایالت ها که نسبت به نقض حقوق شهروندان توسط دولت در حال تأسیس در ایالات متحده آمریکا به شدت نگران بودند، بر این باور بودند که الحاق اصلاحیه هایی به قانون اساسی می توانست آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان تضمین کند. ده اصلاحیه اول قانون اساسی که به «منشور حقوق» مشهور شد از تلاش های توماس جفرسون در جهت احقاق حقوق و آزادی های شهروندان از جمله آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات، دین و حق برابری در مقابل دادگاه به شمار می آید.
در اصل برای جلوگیری از خودکامگی حکومت این حقوق شهروندان تصریح شد و موسسان ایالات متحده این اختیار را به مردم دادند تا با ایجاد گروه های شبه نظامی برای مقابله با خودکامگی احتمالی زمامداران و جلوگیری از ایجاد استبداد در این کشور بتوانند عکس العمل نشان دهند.
منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی لیستی از مهم ترین حقوق شهروندان یک کشور است. نخستین منشور با این نام در ایران باستان در 538 پیش از میلاد توسط کوروش کبیر پادشاه امپراتوری بزرگ ایران و شاه سلسله هخامنشی هنگام فتح بابل صادر شد وبر روی استوانه گلی معروف به منشور کوروش حک گردید و مهمترین اصل آن آزادی دین بود. بعد از قرنها در بریتانیا که نتیجهٔ یک قرن مبارزه (قرن ۱۷ میلادی) بین پادشاهان استوارت از یک سو و مردم و پارلمان انگلیس از سوی دیگر بود و با نگاهی به ماگنا کارتا نوشته شد. پس از آن در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، منشور حقوق شهروندی ایالات متحده به تصویب رسید که بر پایهٔ ماگنا کارتا، منشور حقوق شهروندی بریتانیا و مبارزه های کلنی نشین ها با امپراتور و پارلمان بود.
از جمله حقوقی که می تواند در منشور حقوق شهروندی بیاید آزادی بیان، آزادی عقیده و دین هستند.
منشور حقوق و آزادی کانادا
منشور دایکرویک
منشور دایکرویک یک منشور است که نور را به دو پرتو با طول موج (رنگ) متفاوت تقسیم می کند. یک منشور تریکرویک ترکیبی از دو منشور دایکرویک است که تصویر را به ۳ رنگ به طور معمول به عنوان قرمز و سبز و آبی RGB مدل رنگ تقسیم می کند. آنها معمولاً ساخته شده از یک یا چند شیشه منشور با با پوشش اپتیکی دایکرویک است که به صورت انتخابی منعکس کننده یا انتقال دهنده نور بسته طول موج نور می باشد. ابه این معنی که در برخی از سطوح در این منشور به عنوان فیلتر دایکرویک عمل می کند. این به عنوان تقسیم کننده نور در بسیاری از دستگاه های نوری استفاده می شود. (نگاه کنید: Dichroismبرای ریشه یابی واژه)
منشور سلطنتی
منشور سلطنتی (انگلیسی: Royal charter) یک سند رسمی است که توسط یک پادشاه به عنوان نامه ثبت اختراع، اعطای حق یا قدرت به یک فرد، مؤسسه و انجمن سلطنتی و دولتی یا یک شرکت خصوصی صادر می شود و هنوز هم مورد استفاده برای ایجاد سازمان های قابل توجه مانند شهرستانها (با منشور شهرداری) و یا دانشگاه است..
منشور باید از حکم و نامه های انتصاب مشخص و به عنوان دائمی باشد. به طور معمول و سنتی، منشور سلطنتی به عنوان یک کار با کیفیت بالای خوشنویسی در پوست گوساله تولید می شد. پادشاهی بریتانیا بیش از ۹۸۰ منشور سلطنتی را صادر کرده است که از این تعداد حدود ۷۵۰ عدد باقی مانده اند. اولین منشور در سال ۱۰۶۶ بود و قدیمی ترین منشور سلطنتی در Burgh اسکاتلند است و آخرین منشور در ۷ آوریل ۲۰۱۱ از طرف دربار انگلستان برای مؤسسه تخصصی و حکم مدیریت ورزش و فعالیت بدنی صادر شد.
منشور در اروپا از قرون وسطی مورد استفاده برای ایجاد و تأسیس شهرستانها و بخش ها با حقوق قانونی و امتیازات در نظر گرفته می شد.
معروفترین منشورهای سلطنتی: کمپانی هند شرقی (۱۶۰۰)، شرکت خلیج هودسون، استاندارد چارترد، شبه جزیره و بخار شرقی شرکت کشتیرانی تجاری (P & O)، شرکت انگلیسی آفریقای جنوبی، و برخی از مستعمرات سابق بریتانیا در سرزمین اصلی آمریکای شمالی، بانک انگلستان و بنگاه سخن پراکنی بریتانیا (بی بی سی) و... هستند.
منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران
منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران بیانیه ای است که توسط چهار تشکل کارگری ایرانی (سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه) در ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ صادر شده و طی آن بر برخی مطالبات صنفی، اجتماعی و سیاسی جنبش کارگری ایران تاکید شده بود.چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

معنی منشور به انگلیسی

- اسم -
charter
خط ، مزایا ، فرمان ، اجازه نامه ، منشور ، امتیاز
prism
منشور ، بلور ، شوشه ، رنگهای شوشه

معنی کلمه منشور به عربی

منشور
دستور

پیشنهاد کاربران درباره معنی منشور

علیرضا ٠١:٣٥ - ١٣٩٥/٠٨/٢٨
منشور محیط شفافی است که توسط دو سطح تخت متقاطع از محیط اطراف جدا شده باشد. زاویه بین دو سطح متقاطع را زاویه راس و سطح مقابل آن را قاعده منشور گویند. هر یک از دو سطح متقاطع را وجه منشور نامند. هرگاه نور تکرنگی از یک وجه منشور با زاویه معین نسبت به خط عمود بر آن وجه بتابانیم، این نور پس از دو بار شکست متوالی در دو سطح جدایی محیطها (وجهای منشور) با زاویه ای متفاوت از منشور خارج می شود. زاویه بین پرتو تابش و پرتو خروجی را زاویه انحراف گویند.
زاویه انحراف ، بستگی به زاویه بین دو وجهی که نور از آنها وارد و خارج می شود دارد. انتخاب نور تکرنگ بدین دلیل می باشد که منشور نور سفید را علاوه بر انحراف به هفت رنگ تجزیه می کنند. چون طول موجهای متفاوت در یک محیط معین با زوایای متفاوتی شکسته و در منشور نیز خروجی شامل هفت رنگ ، که نور سفید شامل آنها است می باشد. با توجه به قوانین اسنل - دکارت و ساختار منشور روابط زیر در مورد منشورها حاکم هستند:
i: زاویه پرتو تابش ́i: زاویه پرتو خروجی
r: زاویه شکست پرتو تابشی ŕ: زاویه شکست پرتو خروجی
A = r+r زاویه راس منشور D = i+í-A زاویه انحراف
زاویه انحراف بستگی به زاویه تابش داشته و اگر منشور را حول محوری که از محل تلاقی پرتو تابشی با وجه منشور می گذرد، دوران دهیم، زاویه انحراف ابتدا کم می شود و به مقدار مینیممی می رسد و سپس با این که دوران در همان جهت ادامه دارد، زاویه انحراف بیشتر می شود.
در شرایط مینیمم انحراف i =i  و در نتیجهr = r ، در این صورت زاویه مینیمم انحراف برابر است با:
Dm = 2i - A یا i= Dm + A/2 و در نهایت ضریب شکست منشور به صورت زیر بر حسب زاویه مینیمم انحراف و زاویه راس منشور حاصل می شود:
n = (Sin (Dm +A)/2)/Sin A/2
وسایل لازم
اسکپترومتر منشوری
کلیماتور (موازی ساز)
شعله سدیم یا لوله گسیلر حاوی گاز هلیوم و یا لامپ جیوه
شرح آزمایش
تنظیم اسکپترومتر
عدسی چشمی دوربین را طوری تنظیم کنید که تصویر خطوط متقاطع به نحوی دیده شود. دوربین را برای نور موازی میزان کنید (آنرا متوجه جسم دوری نمایید و تصویر آن را واضح ببینید) در این حالت نباید بین خطوط متقاطع که از داخل چشمی دیده می شود و تصویری که از داخل دوربین دیده می شود، پارالکس وجود داشته باشد. منبع را نزدیک شکاف کلیماتور قرار داده و پس از قرار دادن دوربین در امتداد لوله کلیماتور (موازی ساز) تصویر دقیق شکاف را در آن ببینید و یقین حاصل کنید که بین تصویر شکاف کلیماتور و خطوط متقاطع چشمی پارالکسی وجود ندارد.
تراز کردن منشور
منشور را روی حامل خود طوری قرار دهید که یکی از رئوس آن به محور حامل نزدیک باشد. آنگاه آن را بچرخانید تا یکی از وجوه آن بر خط رابط دو پیچ تنظیم دستگاه عمود باشد. حامل را چرخانده تا نور منعکس شده از هر دو وجه دیده شود. با تنظیم پیچهای تراز کاری کنید که تصویر شکاف در وسط میدان دید قرار گیرد (با تکرار).

اندازه گیری زاویه راس منشور
شکاف را تا آنجا که عملی است باریک کرده و تصویر آن را در اوضاع T1 دوربین با دقت بر تار رتیکول چشمی قرار دهید. پس از حصول این وضع زوایای1 θ و θ2 را روی ورینه ای که به دوربین متصل است بخوانید و ثبت نمایید.
2A = θ1 - θ2
با استفاده از این رابطه زاویه رأس منشور بدست می آید.
نتایج آزمایش
زاویه راس منشور مستقل از مسیر پرتوی تابسی است.
زاویه راس منشور به نوع ماده (ضریب شکست) ماده وابسته نیست.
تغییرات ضریب شکست منشور سبب تغییرات زاویه منیمم انحرافش می شود نه زاویه راسش.
برای سایر اندازه گیریهای اپتیکی زاویه راس منشور را ثابت و معین در نظر می گیرند.

پیشنهاد شما درباره معنی منشورنام نویسی   |   ورود
معنی منشور
کلمه : منشور
اشتباه تایپی : lka,v
آوا : manSur
نقش : اسم
عکس منشور : در گوگل
جستجوی معنی عبارات مرتبط با منشور در گوگلآیا معنی منشور مناسب بود ؟     بله - خیر     ( امتیاز : 94% )
بستن آگهی ها
زبان مارکت
خرید بلیط هواپیما
حقوق و دستمزد
نرم افزاری مریم
فروشگاه کمپو