برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

منطقه ای در شمال ایتالیا

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جوادقیاسوند
توسکانا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی منطقه ای در شمال ایتالیا   • مفهوم منطقه ای در شمال ایتالیا   • تعریف منطقه ای در شمال ایتالیا   • معرفی منطقه ای در شمال ایتالیا   • منطقه ای در شمال ایتالیا چیست   • منطقه ای در شمال ایتالیا یعنی چی   • منطقه ای در شمال ایتالیا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی منطقه ای در شمال ایتالیا
کلمه : منطقه ای در شمال ایتالیا
اشتباه تایپی : lkxri hd nv alhg hdjhgdh
عکس منطقه ای در شمال ایتالیا : در گوگل

آیا معنی منطقه ای در شمال ایتالیا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )