انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 997 100 1

منطق احتمالاتی

منطق احتمالاتی در دانشنامه ویکی پدیا

منطق احتمالاتی
هدف منطق احتمالاتی (یا استدلال احتمالاتی) (به انگلیسی: Probabilistic logic)، ترکیب ظرفیت نظریه احتمالات برای مهار کردن عدم قطعیتی است که در منطق استقرایی وجود دارد. نتیجه یک صورت گرایی غنی تر و گویاتر است با گسترهٔ وسیعی از حوزه های کاربردی. منطق های احتمالاتی سعی می کنند یک گسترش طبیعی از جدول های درستی/نادرستی که در منطق سنتی است پیدا کنند، در عوض نتایجی که تعریف می کنند از طریق عبارت های احتمالاتی به دست می آیند. یکی از دشواری های منطق های احتمالاتی این است که آن ها میل دارند پیچیدگی محاسباتی اجزاء احتمالاتی و منطقی خود را چند برابر کنند. مشکلات دیگر شامل امکان نتایج ضد شهودی، مانند آن هایی که در نظریه Dempster-Shafer هستند. نیاز به پرداختن به زمینه ها و مشکلات مختلف و بسیار متنوع، باعث ایجاد طرح های مختلفی از این نظریه شد.
عبارت «منطق احتمالاتی» برای اولین بار در نوشتاری توسط نیلز نیلسون در سال ۱۹۸۶ میلادی منتشر شد، که در آن مقدار حقیقت داشتن هر جمله/گزاره، یک احتمال است. تعمیم معنایی پیشنهاد شده موجب یک استلزام منطقی احتمالاتی می شود، که اگر احتمال تمام جملات صفر یا یک باشند به استلزام منطقی معمولی خلاصه می شود. این تعمیم به هر سیستم منطقی که می توان رابطهٔ منطقی بین یک مجموعهٔ محدود از جملات را برقرار کرد، اعمال شدنی است.
مفهوم محوری در نظریهٔ منطق انگاشتی (Subjective Logic) پندارهایی هستند در مورد بعضی متغیرهای گزاره ای مربوط به جملهٔ منطقی داده شده. یک پندار دوجمله ای به یک گزارهٔ واحد اعمال شده و به صورت یک گسترش سه بعدی از یک مقدار احتمال، بیان می شود تا درجات مختلف ناآگاهی از حقیقت داشتن گزاره را نشان دهد. این نظریه برای محاسبهٔ پندارهای مشتق شده بر اساس یک ساختار پندارهای بحث، عملگرهای منتاظری برای هر یک از عملگرهای منطقی (مانند AND و OR و XOR) پیشنهاد می دهد. همینطور در مورد عملگرهای استنتاج شرطی (MP) و ربایش شرطی (MT).
از صورت گرایی استدلال تخمینی که منطق فازی پیشنهاد داد، می توان استفاده کرد برای دست یافتن به منطقی که در آن مدل ها توزیع های احتمالاتی بوده و نظریه ها پاکت های زیرین هستند. در چنین منطقی، مسئلهٔ انسجام اطلاعات موجود کاملاً مرتبط است با انسجام یکی از واگذاری های جزئی احتمالاتی، و در نتیجه با پدیدهٔ کتاب هلندی.
شبکه های منطق مارکوف شکلی از استنباط غیرحتمی را بر اساس اصل حداکثر آنتروپی پیاده سازی می کنند—این ایده که احتمال ها باید طوری تخصیص داده شوند که آنتروپی به حداکثر برسد، در قیاس با روشی که زنجیره های مارکوف احتمال ها را به ترجمه های ماشین حالات متناهی تخصیص می دهند.
سیستم هایی مانند سیستم استدلال غیربدیهی (توسط Pei Wang) یا شبکه منطق احتمالاتی (یا PLN، توسط Ben Goertzel)، به وضوح یک رده بندی اطمینان اضافه می کنند، علاوه بر یک احتمال به هر ذره و هر جمله. قوانین استنتاج و استقرا، این عدم قطعیت، و در نتیجه مشکلات جانبی رویکردهای محض بیزی (شامل منطق مارکوف) را داخل می کنند، در حالیکه از تناقض های نظریه Dempster-Shafer نیز دوری می کنند. پیاده سازی شبکه منطق احتمالاتی سعی می کند با توجه به این گسترش ها، از الگوریتم های برنامه نویسی منطق استفاده کرده و نیز آن ها را تعمیم دهد.
در نظریهٔ مناظره احتمالاتی، احتمال ها بطور مستقیم به جملات متصل نشده اند. در عوض فرض شده است که یک زیرمجموعهٔ W {\displaystyle W}   از متغیر V {\displaystyle V}   مربوط به جملات، یک فضای احتمالاتی روی زیر-جبر سیگما متناظر تعریف می کند. این کار دو معیار مختلف احتمالاتی را در مورد V {\displaystyle V}   ایجاد می کند، که درجهٔ پشتیبانی و درجهٔ امکان خوانده می شوند. درجهٔ پشتیبانی را می توان به عنوان احتمال قابل اثبات بودن غیرافزایشی به شمار آورد، که مفاهیم نتیجه گیری منطقی معمولی (با V = { } {\displaystyle V=\{\}}  ) و احتمالات پسین (با V = W {\displaystyle V=W}  ) را تعمیم می دهد. این دیدگاه از لحاظ ریاضی با نظریه Dempster-Shafer سازگار است.
نظریهٔ استدلال مدرک گرا احتمالات احتمال (یا احتمالات شناختی) غیرافزایشی را به عنوان یک پندار عمومی برای پیامد منطقی (اثبات پذیری) و همچنین احتمال تعریف می کند. هدف این است که با در نظر گرفتن یک عملگرِ شناختی K که شرح دهنده وضعیت دانش یک نمایندهٔ عقلانی در مورد جهان است، استاندارد منطق گزاره ای را ارتقا دهیم. سپس احتمال ها بر روی این جهانِ شناختی Kp شامل همهٔ جملات گزاره ای p تعریف می شوند، و گفته می شود این بهترین اطلاعات قابل دسترسی برای یک تحلیل گر است. با این دیدگاه، نظریه Dempster-Shafer به شکل یک تعمیم از استدلال احتمالاتی ظاهر می شود.
طرح های بسیار زیادی برای منطق احتمالاتی پیشهاد شده است. آن ها را به سختی می توان در دو گروه مختلف طبقه بندی کرد: آن هایی که سعی می کنند یک بسط احتمالاتی از مفهوم پیامد منطقی بسازند، مثل شبکه منطق مارکوف، و آن هایی که سعی می کنند مسائلی با عدم قطعیت و نبود شواهد را هدف قرار دهند.
اینکه احتمال و عدم قطعیت، دقیقاً یک چیز نیستند، می تواند این طریق درک شود که بر خلاف ریاضیاتی شدن احتمال در عصر روشنگری، نظریه احتمالات ریاضیاتی تا همین امروز در دادگاه های جزایی برای برآورد کردن احتمال مجرم بودن یک متهم، کاملاً بلااستفاده بوده است.
بطور دقیق تر، در منطق مدرک گرا، نیازی به قائل شدن تفاوت بین حقیقت یک ادعا، و اطمینان داشتن به حقیقت آن نیست. بنابراین، غیرحتمی بودن مجرمیت یک متهم مثل تخصیص دادن یک احتمال عددی به ارتکاب جرم نیست. یک متهم یا مجرم است یا مجرم نیست، مثل سکه ای که یا شیر می آید یا خط. ممکن است با در نظر گرفتن یک مجموعهٔ بزرگ از متهمان، یک درصد خاصی از آن ها مجرم باشند، درست مانند احتمال شیر یا خط آمدن سکه. با این حال، درست نیست که این قانون میانگین را به تک تک متهمان بسط دهیم: یک متهم نمی تواند «کمی مجرم» یا «نیمه مجرم» باشد، همانطور که یک سکه نمی تواند «کمی شیر و کمی خط» باشد. تلفیق کردن احتمال و عدم قطعیت ممکن است در اندازه گیری علمی کمیت های فیزیکی قابل قبول باشد، اما در زمینهٔ استدلال «عقل سلیم» و منطق، یک خطا محسوب می شود. همانطور که در استدلال دادگاهی، هدفِ استفاده از برداشت های نامطمئن این است که مدارک و شواهدی برای ایجاد اطمینان به حدس یا ادعای موردنظر جمع آوری گردد، نه اینکه مستقیماً به صورت احتمالاتی به آن ها استناد شود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

منطق احتمالاتی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی منطق احتمالاتینام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی منطق احتمالاتی   • مفهوم منطق احتمالاتی   • تعریف منطق احتمالاتی   • معرفی منطق احتمالاتی   • منطق احتمالاتی چیست   • منطق احتمالاتی یعنی چی   • منطق احتمالاتی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی منطق احتمالاتی
کلمه : منطق احتمالاتی
اشتباه تایپی : lkxr hpjlhghjd
عکس منطق احتمالاتی : در گوگل


آیا معنی منطق احتمالاتی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )