برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1277 100 1

منظومه

/manzume/

مترادف منظومه: سیستم، مجموعه سیارات، حکایت منظوم

برابر پارسی: چکامه، چامه، سروده

معنی منظومه در لغت نامه دهخدا

منظومة. [ م َ م َ ] (ع ص ) رجوع به مدخل بعد شود.

منظومه. [ م َ م َ / م ِ ] (از ع ، ص ، اِ) تأنیث منظوم. منظومة. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به منظوم شود. || هر چیز واقعشده در صف و قطار و در نظم. (ناظم الاطباء).
- منظومه ٔ زواهر ؛ رشته ٔ مروارید. (ناظم الاطباء).
|| هر یک از شموس با سیارات و اقمار او. (یادداشت مرحوم دهخدا).
- منظومه ٔ شمسی ؛ عبارت است از خورشید و عطارد و زهره و زمین و مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتون و اقمار سیارات و ذوات الاذنابی که در حول و حوش خورشید درحال سیر و حرکتند. (یادداشت مرحوم دهخدا).
|| هر کلام موزون و مسجع و شعر و نظم. (ناظم الاطباء). داستانها و افسانه های بلند که در قالب مثنوی به نظم درآورده باشند مانند منظومه ٔ ویس ورامین ، منظومه ٔ وامق و عذرا و...
- منظومه های اهالی پسند ؛ شعرهایی که مردمان دانامی پسندند. (ناظم الاطباء).

معنی منظومه به فارسی

منظومه
( اسم ) مونث منظوم جمع : منظومات
[system] [عمومی] مجموعه ای از اجرام آسمانی که تحت تأثیر نیروهای جاذبه حول یک مرکز می چرخند
منظومه ایست بعربی در منطق و حکمت که معروفترین تالیف شیخ ملاهادی سبزواری معروف به اسرار ( متوفی به سال ۱۲۸۹ ه. ق .) است . این منظومه دو شرح بنامهای لئالی المنتظمه و غررالفرائد دارد که بنام [ شرح منظومه ] مشهورند.
منظومه شمسی یا عالم شمسی . قسمتی از کهکشان راه شیری است که تشکیل شده است از خورشید که مرکز منظومه شمسی است و نه سیاره اصلی دیگر و عده زیادی سیاره های کوچک که همگی بدور خورشید درگردشند . ۶ سیاره از سیارات نه گانه اصلی دارای یک یا چند قمر میباشند ( قمر زمین از بزرگترین اقمار منظومه شمسی است ) . نام سیارات نه گانه بترتیب فاصله از خورشید عبارتند از : عطارد زهره زمین مریخ مشتری زحل اورانوس نپتون پلوتن .

معنی منظومه در فرهنگ معین

(مَ مِ ة شَ) (اِمر.) خورشید و سیاراتی که به دورش می چرخند تشکیل منظومة شمسی را می دهند.

معنی منظومه در فرهنگ فارسی عمید

منظومه
۱. (ادبی) مجموعه ای بلند از اشعاری با موضوعات گوناگون که معمولاً در قالب مثنوی سروده شده.
۲. (نجوم) = * منظومۀ شمسی
۳. (صفت) [قدیمی] = منظوم
* منظومهٴ شمسی: (نجوم) مجموعه ای از اجرام سماوی شامل خورشید و نُه سیاره که سیارۀ زمین را نیز شامل می شود.

منظومه در جدول کلمات

منظومه ای حماسی به زبان فارسی منسوب به خواجه عمید عطاری رازی شاعر سده 5 ق در دربار غزنویان
برزو نامه
منظومه ای حماسی تاریخی در 5000 بیت از قاسمی گنابادی
شاهرخ نامه
منظومه ای در قالب مثنوی سروده شیخ بهایی
نانوحلوا
منظومه ای عاشقانه به زبان فارسی در قالب مثنوی نوشته محمد عصار تبریزی که در سال 778 هجری قمری در وزن خسرو و شیرین سروده شده و دارای 5120 بیت است
مهر و مشتری
منظومه ای مشتمل بر 14000 بیت به وزن شاهنامه فردوسی از ادیب پیشاوری
قیصرنامه
منظومه ای مشهور سروده «امیر خسرو دهلوی»
ایینه اسکندری
منظومه حماسی ازاسدی طوسی
گرشاسب نامه
منظومه خواجوی کرمانی
همای و همایون
ازسیارات منظومه شمسی
نپتون
بزرگترین سیاره منظومه شمسی
سرس

معنی منظومه به انگلیسی

system (اسم)
دستگاه ، جهاز ، ترتیب ، نظم ، رشته ، سبک ، سلسله ، روش ، منظومه ، اسلوب ، نظام ، سیستم ، همست ، همستاد ، قاعده رویه
poem (اسم)
نظم ، شعر ، منظومه ، چکامه ، چامه
epopee (اسم)
حماسه ، منظومه ، شاهنامه ، اشعار حماسی ، شاعر اشعار حماسی ، رجز

معنی کلمه منظومه به عربی

منظومه
قصيدة , نظام
تنين

منظومه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهرام س
سامانه
کورش
سامانه خورشید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سیارات منظومه شمسی به ترتیب   • نام سیاره های منظومه شمسی   • منظومه شمسی برای کودکان   • منظومه شمسی عکس   • منظومه شمسی چیست   • منظومه شمسی+تحقیق   • منظومه شمسی و سیارات آن   • بزرگترین سیاره منظومه شمسی   • معنی منظومه   • مفهوم منظومه   • تعریف منظومه   • معرفی منظومه   • منظومه چیست   • منظومه یعنی چی   • منظومه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی منظومه
کلمه : منظومه
اشتباه تایپی : lkz,li
آوا : manzume
نقش : اسم
عکس منظومه : در گوگل

آیا معنی منظومه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )