انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1071 100 1

مهربان

/mehrabAn/

مترادف مهربان: باعاطفه، آزرم جو، بامهر، بامحبت، پرعاطفه، حفی، حمیم، خوش خو، دلسوز، رحیم، رقیق القلب، شفیق، عاطفی مزاج، نرم دل، عطوف، غمخوار، مشفق، مهرور، مهرپرور، مهرورز، نازک دل

متضاد مهربان: جفاپیشه، نامهربان، جور، جفا

معنی اسم مهربان

اسم: مهربان
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: mehr (a) bān) با محبت، با مهر، نیکی کننده، رحم کننده، (در عرفان) مهربان صفت ربوبیت را گویند - دارای محبت و عاطفه

معنی مهربان در لغت نامه دهخدا

مهربان. [ م ِ ] (ص مرکب ) بامحبت.بامهر. عاطف. عطوف. (دهار). مشفق. شفیق. (منتهی الارب ). حفی. رؤوف. (ترجمان القرآن ). با مهر و دوستی. اریحی. صاحب مهر. قفی. ولی. (منتهی الارب ) :
خرد پادشاهی بود مهربان
بود در رمه گرگ را چون شبان.
ابوشکور.
چو زینسان سخن گفت شاه جهان
برآشفت از آن دختر مهربان.
فردوسی.
به پوزش بیاراست لب میزبان
به بهرام گفت ای گو مهربان.
فردوسی.
به دل مهربان و به تن چاره جوی
اگر تو خداوندرخشی بگوی.
فردوسی.
ای امیر مهربان این مهرگان خرم گذار
فر و فرمان فریدون ورز با فرهنگ و هنگ.
منجیک.
پردلی پردل ولیکن مهربانی مهربان
قادری قادر ولیکن بردباری بردبار.
فرخی.
روز تو باد فرخ چون دلت مهربان
دست تو باد با قدح و لبت با عصیر.
منوچهری.
باشی از برای رعیت پدر مشفق و مادر مهربان. (تاریخ بیهقی ص 313).
از این خوان خوب آن خورد نان و نعمت
که بشناسد آن مهربان میزبان را.
ناصرخسرو.
وز آنجا در جهان مردمت خواند
ز راه مام و باب مهربانت.
ناصرخسرو.
چگونه مهر نهم بر تو زآن سپس که به جهل
تو بر زمانه ٔ بدمهر مهربان شده ای.
ناصرخسرو.
این یزدجردبن شهریار دایه ای داشت مهربان. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ).
دشمنان دست کین برآوردند
دوستی مهربان نمی یابم.
خاقانی.
با غصه ٔ دشمنان همی ساز
بهر دل مهربان مادر.
خاقانی.
برحقند آنان که با عیسی نشستند ار ز رشک
خاک بر روی طبیب مهربان افشانده اند.
خاقانی.
دیک ؛ مشفق و مهربان. داسم ؛ رفیق کار مهربان. اغوز؛ مهربان و نیکی کننده بر خویشاوند و بسیارخیر بر ایشان. تهشم ؛ مهربان شدن. تجنث ؛ مهربان شدن بر کسی و دوست داشتن. تهدج ؛ مهربان شدن ناقه بر بچه. جراض ؛ ماده شتر که بر بچه مهربان باشد. رائف ، رأف ؛ سخت و بسیار مهربان. (منتهی الارب ).
- مهربان شدن ؛ رحیم شدن. دلسوز گشتن. محبت در میان آوردن. دوستدار گشتن :
در روزگار حسن سلوک تو اهل نظم
صائب شدند از ته دل مهربان هم.
صائب.
تتوبة، اتابة، متاب ، توب ، توبة؛ باز مهربان شدن خدا بر کسی. (منتهی الارب ).
- مهربان کردن ؛ رحیم کردن. به رحم آوردن. احناء. تحنیة. (تاج المصادر بیهقی ) :
برانگیخت از شهر ایران تو را
کند مهربان بادلیران تو را.
فردوسی.
- مهربان گردانیدن ؛ به رحم آوردن. رحیم کردن. اِرْآم. تعطیف. (تاج المصادر بیهقی ) : دل آن خداوند رحمةاﷲ علیه بر ما مهربان گردانید که بیگناه بودیم. (تاریخ بیهقی ص 214).
- مهربان گردیدن ؛ مهربان شدن. رحیم گشتن. دلسوز شدن. بامحبت گشتن.
- مهربان گشتن ؛ مهربان گردیدن. مهربان شدن. رحیم گشتن.
- نامهربان ؛ بی مهر. بی محبت. که دلسوز نیست. رجوع به نامهربان شود.
- امثال :
طبیب مهربان از دیده ٔ بیمار می افتد.
؟ (از امثال و حکم ).
|| معشوق. زن که موردمهر کسی است :
بدان تنگی اندر بجستم ز جای
یکی مهربان بودم اندر سرای.
فردوسی.
پس آنگه چنین گفت کای مهربان
مرا شاه چین داد هم در زمان.
فردوسی.
که آن مهربان کینه ٔ سوفرای
بخواهد به درد از جهان کدخدای.
فردوسی.
مهربان خویشتن گفتم تو را
کینه ٔ آن هر زمان چندی کشی.
عطار.
بر آن مهربان شد چنان مهربان
که جز نام وی نامدی بر زبان.
نظامی.
بکش جفای رقیبان مدام و خوشدل باش
که سهل باشد اگر یار مهربان داری.
حافظ.
|| عاشق. محب :
بسی دیدم به گیتی مهربانان
گرفته گونه گونه دوستگانان.
(ویس و رامین ).
جهان بین که با مهربانان خویش
ز نامهربانی چه آورد پیش.
نظامی.
زن نیک بود ولی زمانی
تا جز تو نیافت مهربانی.
نظامی (از تاریخ طبرستان ابن اسفندیار).
کینه گیری ز من نکو نبوَد
چون تو دانی که مهربان توام.
عطار.
خوش بود یاری و یاری در کنار جویباری
مهربانان روی در هم وز حسودان بر کناری.
سعدی.
اوحدی از جور آن نامهربانت ناله چیست
مهربانان زخمها خوردند و نخروشیده اند.
اوحدی.
|| رحم کننده. رحمت آرنده. حنان. رحیم. بخشاینده. راحم. (مهذب الاسماء). حنانه (زن مهربان ). تواب. (منتهی الارب ) :
دگر کو به درویش بر مهربان
بود راد و بیرنج و روشن روان.
فردوسی.
چون سگ به زبان جراحت خویش
میشویم و مهربان ندیدم.
خاقانی.
|| نیکی کننده. بَرّ. بارّ :
گرفتند هر دو بر او آفرین
که ای مهربان شهریار زمین.
فردوسی.
پادشاهی عادل و مهربان پیدا گشت. (تاریخ بیهقی ص 386).

مهربان. [ م ِ] (اِخ ) قصبه ٔ کوچک مهربان مرکز بخش و همچنین مرکز دهستان آلان برآغوش از شهرستان سراب ، واقع در 39هزارگزی باختر سراب و 14هزارگزی جاده ٔ تبریز به سراب. با 4568 تن سکنه. آب آن از رودخانه ٔ چاکی چای و محصول آن غلات و حبوبات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).

مهربان.[ م ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سوسن بخش ایذه ٔ شهرستان اهواز. با 175 تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول آن گندم و جو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).

مهربان. [ م َ رُ ] (اِخ ) مهروبان. بندری در شمال بندر دیلم حالیه. رجوع به مهروبان شود : هیچ بازرگانی به سیراف کشتی نیارست آورد از بهر ایمنی ، راه به کرمان یا مهربان یا دورق و بصره اوگندند. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 136).

معنی مهربان به فارسی

مهربان
ده مرکز بخش و دهستان آلان براغوش شهرستان سراب استان سوم ( آذربایجان شرقی ) در ۳۹ کیلومتری باختر سراب . ۶۳۲۳ تن سکنه دارد . رودخانه چاکی چای آنرا مشروب میکند . محصولش غلات حبوبات و از صنایع دستی آن فرشبافی است .
بامهرومحبت
۱ - با محبت با مهر . ۲ - نیکی کننده . ۳ - رحم کننده .
دهی است از دهستان سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز .
سوزنده عاشق که موجب سوز و گداز عاشق شود .
۱ - محبت . ۲ - نیکی . ۳ - رحیمیت .
دهی است از دهستان چرداول بخش شیروان چرد اول شهرستان ایلام که در ۱۸ هزار گزی جنوب خاوری چرداول کنار راه مالرو شیروان واقع است

معنی مهربان در فرهنگ معین

مهربان
(مِ) (ص .) با محبت ، نیک اندیش .

معنی مهربان در فرهنگ فارسی عمید

مهربان
با مهر و محبت.

مهربان در دانشنامه اسلامی

سیرت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و مهربان ترجمه فارسى "کُحل البصر" مرحوم شیخ عباس قمى است. "کحل البصر" فهرستى جامع از زندگانى پیامبر اسلام(ص) مى باشد که حاوى کاوش هاى بلند پایه و مطالب زیبا و جالب و سودمند است.
در این مجموعه طى پنج بخش به مباحث زیر پرداخته شده است:1- سلسله نسب پیامبر(ص) و چگونگى ولادت و ایام طفولیت و شیرخوارگى آن بزرگوار به همراه اشعارى در مدح پیامبر(ص)2- حوادث دوران کودکى و جوانى پیامبر و برخى خاطرات پیامبر از دوران کودکى خویش، نگاهى به زندگى عبدالمطلب و ابوطالب و فرزندان آنها، عباس بن عبدالمطلب و فرزندان وى، نخستین سفر پیامبر(ص) به شام و ماجراى ازدواج ایشان با خدیجه (علیهاالسلام) به همراه نمونه اى از فضایل خدیجه و داستان نوسازى کعبه و نصب حجر الاسود.3- حادثه عظیم بعثت و فلسفه بعثت از نگاه امام على(ع)، وفات ابوطالب و خدیجه، ایمان ابوطالب، معراج، ماجراى هجرت و نگاهى به فضایل اخلاقى پیامبر اکرم(ص) نظیر دلسوزى و مهربانى ایشان نسبت به همه مردم و وفادارى و صله رحم از جانب ایشان و...4- مانورها و جنگ هاى پیامبر(ص)، قطعنامه صلح حدیبیه، داستان فتح مکّه و...5- وصیت هاى پیامبر(ص) و ماجراى رحلت جانسوز آن حضرت، حدیث لشکر أسامة و تخلف گروهى از این سپاه، وصیت پیامبر به على(ع) پیرامون غسل و دفن و دشوارى رحلت ایشان بر اهل بیت علیهم السلام و سایر مردم.
کحل البصر فی سیرة سید البشر صلی الله علیه و آله
سیره و صفات پیامبر اعظم ترجمه کحل البصر فی سیره سید البشر
این کتاب ترجمه فارسی "کُحل البصر" مرحوم شیخ عباس قمی است. "کحل البصر" فهرستی جامع از زندگانی پیامبر اسلام(ص) می باشد که حاوی کاوش های بلند پایه و مطالب زیبا و جالب و سودمند است.
در این مجموعه طی پنج بخش به مباحث زیر پرداخته شده است:1- سلسله نسب پیامبر(ص) و چگونگی ولادت و ایام طفولیت و شیرخوارگی آن بزرگوار به همراه اشعاری در مدح پیامبر(ص)2- حوادث دوران کودکی و جوانی پیامبر و برخی خاطرات پیامبر از دوران کودکی خویش، نگاهی به زندگی عبدالمطلب و ابوطالب و فرزندان آنها، عباس بن عبدالمطلب و فرزندان وی، نخستین سفر پیامبر(ص) به شام و ماجرای ازدواج ایشان با خدیجه (علیها سلام) به همراه نمونه ای از فضایل خدیجه و داستان نوسازی کعبه و نصب حجر الاسود.3- حادثه عظیم بعثت و فلسفه بعثت از نگاه امام علی(ع)، وفات ابوطالب و خدیجه، ایمان ابوطالب، معراج، ماجرای هجرت و نگاهی به فضایل اخلاقی پیامبر اکرم(ص) نظیر دلسوزی و مهربانی ایشان نسبت به همه مردم و وفاداری و صله رحم از جانب ایشان و...4- مانورها و جنگ های پیامبر(ص)، قطعنامه صلح حدیبیه، داستان فتح مکّه و...5- وصیت های پیامبر(ص) و ماجرای رحلت جانسوز آن حضرت، حدیث لشکر أسامة و تخلف گروهی از این سپاه، وصیت پیامبر به علی(ع) پیرامون غسل و دفن و دشواری رحلت ایشان بر اهل بیت علیهم السلام و سایر مردم.
کحل البصر فی سیرة سید البشر (صلی الله علیه و آله)
سیره و صفات پیامبر اعظم ترجمه کحل البصر فی سیره سید البشر

مهربان در دانشنامه ویکی پدیا

مهربان
مهربان می تواند به موارد زیر اشاره کند:
مهربانی
مهربان به فرد دارای محبت گفته می شود.
مهربان (شهر)، از شهرهای استان آذربایجان شرقی
مهربان (خرم آباد)، روستایی از توابع بخش پاپی شهرستان خرم آباد
بخش مهربان، در سراب در شمال غربی ایران
دهستان مهربان علیا، از توابع بخش شیرین سو شهرستان کبودرآهنگ
دهستان مهربان سفلی، از توابع بخش گل تپه شهرستان کبودرآهنگ
مهربان همچنین می تواند به موارد زیر اشاره کند:
مهربان، روستایی از توابع بخش پاپی شهرستان خرم آباد در استان لرستان ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان چم سنگر قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۶ نفر (۶ خانوار) بوده است.

مِهرَبان یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش مهربان شهرستان سراب واقع شده است. این شهر مرکز بخش مهربان است. برپایهٔ آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ این شهر بالغ بر ۵۹۵۰۰ نفر جمعیت دارد. سابقۀ تأسیس شهرداری در مهربان اواخر دهۀ سی و استقرار رسمی آن در اوایل دهۀ چهل شمسی (۱۳۴۱) است. مهربان در ۵۰ کیلومتری غرب شهر سراب، ۸۳ کیلومتری شرق مركز استان تبریز و ۵۸۰ کیلومتری شمال غرب تهران واقع شده است. مهربانی ها در تهران بیشتر ساکن شهرری اند و یکی از اجتماعات بزرگ تهران و یکی از بزرگترین دسته های شاه حسین گویان تهران را دارا هستند.
بقعه حاج علمدار
برج ایل باغی
مسجد اسنق
عمارت شهرداری
گوی دره
شرشر دره
سد اردلان
دربند برآغوش
رودخانه کچی چای و تلخه رود(شورسو)
آبشار و دربند گورگور دمیرچی
بازار مهربان
برپایهٔ سرشماری سال ۱۳۹۰ خورشیدی، از مجموع ۶۰۰۹۵ نفر جمعیت این شهر، ۳۰۲۸۴ نفر مرد و ۲۲۳۱۱ نفر زن بوده اند. شمار خانوارهای این شهر نیز ۳۴۳۳ خانوار بوده است. برپایهٔ آمار سرشماری سال ۱۳۸۵ از مجموع کل جمعیت شهر مهربان، ۴۲٬۲۷۵ نفر باسواد و ۱۶٬۱۶۸ نفر بی سواد هستند. به عبارت دیگر بیش از ۷۰ درصد از مردم این شهر باسوادند.
در مهربان و شهرهای هم جوار بهترین نوع فرش تولید و عرضه می شود. فرش این مناطق درشت بافت و نخ آن از پشم گوسفند است. از همسایه های این شهر که در آن ها فرش تولید می شود می توان به هریس، شربیان، بخشایش، کلوانق، گوراوان و زرنق اشاره کرد که در بین این تولیدکنندگان فرش هریس و مهربان و بخشایش از معروفیت ویژه ای برخوردار است و نقشهٔ مهربان و بخشایش بعد از هریس از مرغوب ترین فرش ها ازلحاظ رنگ و نقشه هستند. کیفیت بافت هر سه شهر تقریباً یکسان است و فرش های تولیدشده در این مناطق دوامی بسیار زیاد دارد. مهربان یکی از مهم ترین شهرهای آذربایجان ازلحاظ تولید فرش و قالی است و نقشه های موجود در مهربان معروف به آبی گل، حاج محرم، افشان، بیگلر و صیاد هستند. رنگ نخ های مورد استفاده در قدیم گیاهی و طبیعی بود ولی با آمدن رنگ های شیمیایی این رنگ ها فوراً جای رنگ های طبیعی را گرفتند. بیشتر بافندگان قالی در این شهر را بانوان تشکیل می دهند اما مردانی هم هستند که هنوز به قالی بافی مشغولند. رنگ های اصلی فرش مهربان عبارت اند از قرمز، سیاه، سفید، سرمه ای و آبی. گلیم بافی نیز در طرح راه راه و با رنگ های متنوع در این شهر تولید می شود. مادران مسن مهربانی با ادغام دو هنر فرش و گلیم، پشتی های خوش طرح و رنگی خلق می کنند.
نان سنتی شهر مهربان که در اصطلاح " فطیر " نامیده می شود، یکی از سوغاتی های پر طرفدار و شیرین این شهر می باشد. مردم مهربان معمولاً فطیر را در صبحانه و عصرانه میل می کنند.
مِهرَبان یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش مهربان شهرستان سراب واقع شده است. این شهر مرکز بخش مهربان است. برپایهٔ آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۹۰ صورت گرفته است، شهر مهربان با جمعیتی بالغ بر ۵۹۵۰۹ نفر می باشد. این شهر در سال ۱۳۴۱ خورشیدی از روستا به شهرتبدیل شد. مهربان در ۳۰ کیلومتری غرب سراب، ۱۰۰ کیلومتری شرق تبریز و ۶۰۰ کیلومتری شمال غرب تهران واقع شده است.
مهربان باش، بپیچان (به انگلیسی Be Kind Rewind) یک فیلم در کمدی-درام بریتانیایی فرانسوی به کارگردانی میشل گوندری است.
میشل گوندری
جولی فانگ
جرجیز برمن
مردی جوان به نام «جری» در یک قبرستان ماشین کار می کند، سردرد های مستمر و دایمی به قدری او را خسته کرده که تصمیم می گیرد به دنبال علت این سر درد همیشگی بگردد، پس از مدتی فکر کردن به این نتیجه می رسد که گیاهی که در قسمتی از گاراژ روییده دلیل اصلی سر دردهای اوست، پس شروع به کشیدن نقشه برای از بین بردن آن گیاه می کند، در حین عملی کردن این نقشه به طور ناگهانی در قسمتی از گاراژ محل کارش نیرویی خاص به او وارد می شود و مغز او دارای نیروی مغناطیس می شود، روز بعد یکی از دوستانش که یک مغازهٔ اجارهٔ فیلم دارد و دوست صمیمی اوست، از او کمک می خواهد، اما وقتی او وارد محل کار دوستش می شود با این نیروی مغناطیسی اش تمام فیلم های دوستش را خراب می کند، این اولین باری ست که او پی به نیروی عجیبش می برد، قرار گرفتن او در شرایط مختلف داستان ماجراهای جالب و سرگرم کننده ای به وجود می آورد.
مهربان علیوا با نام کامل مهربان عارف قیزی علیوا (به ترکی آذربایجانی: Mehriban Arif qızı Əliyeva) (زاده ۲۶ اوت ۱۹۶۴ در باکو) معاون اول رئیس جمهور و بانوی اول جمهوری آذربایجان است. او رئیس بنیاد حیدر علی اف، و همسر رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، الهام علی اف است.
مهربان علیوا جوایز بسیاری در زمینه کارهای انسان دوستانه از جمله جایزه لژیون دونور بالاترین نشان کشور فرانسه گرفته است.
مدال موتسارت یونسکو را در سال ۲۰۱۰ به جهت تقویت گفتگوی فرهنگی از سیاست مدار بلغار به نام ارینا بوکووا و دبیر کل وقت یونسکو است دریافت کرد.
بنا به نوشته مجله ساندی تایمز، مهربان علیوا یکی از پرنفوذترین و قدرتمندترین شخصیت های دولت جمهوری آذربایجان است.
لس آنجلس تایمز، مهربان علیوا را یکی از عوامل گسترده در موفقیت همسرش در پست ریاست جمهوری شمرده است.
مهربان علیوا (مهربان پاشایوا) در سال ۱۹۶۴ میلادی در یکی از قدرتمندترین خانواده ها در جمهوری آذربایجان در شهر باکو متولد شد.
وی از طرف پدری اصالتاً اهل اردبیل است. پدربزرگش میرجلال پاشایف نویسنده ایرانی-آذربایجانی، زاده اردبیل میباشد.
خانواده وی از نزدیکان دولت جمهوری آذربایجان هستند. حافظ پاشایف، نخستین سفیر جمهوری آذربایجان در ایالات متحده آمریکا عموی وی، پدرش، عارف پاشایف نیز رئیس آکادمی ملی حمل و نقل هوایی در باکو بود. مادرش آیدا ایمان قلیوا یک زبان شناسی برجسته به شمار می رود.
ابراهیم مهربان رودبنه (زادهٔ ۲۲ بهمن ۱۳۵۱ در لاهیجان) کشتی گیر و مربی کشتی آزاد ایرانی، سخنگوی فعلی و رئیس سابق شورای شهر لاهیجان است. او یک مدال طلای بازی های آسیایی و دو مدال طلای قهرمانی آسیا را در وزن ۱۳۰ کیلو به دست آورده و عضو تیم ملی ایران در قهرمانی جهان ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۷ و المپیک ۱۹۹۶ آتلانتا (مقام دوازدهم با یک برد و دو باخت) بود.
مدال آوران ایران در بازی های آسیایی وب گاه فدراسیون کشتی ایران
مدال آوران ایران در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا وب گاه فدراسیون کشتی ایران
Ibrahim Mehraban Sports Reference
مهربان در قهرمانی آسیای ۱۹۹۶ در دیدار فینال مغلوب اولگ نانیف از ازبکستان شده بود اما با اعلام دوپینگ نانیف، مدال طلا به مهربان رسید. وی در رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ در کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد حضور داشت. مهربان در انتخابات خرداد ۹۲ با ۵ هزار و ۲۵۱ رأی به عضویت شورای اسلامی شهر لاهیجان درآمد.
شهر مهربان یکی از شهرهای شهرستان سراب در شمال غربی ایران است.
دهستان اردلان
دهستان آلان برآغوش
بخش شربیان
شهر مهربان
جمعیت۸۴۰۱۴ نفر بوده است
جلال مهربان (زاده ۱۳۲۰ - تهران) کارگردان و فیلم نامه نویس اهل ایران است.
دام (۱۳۷۴)
راهی به سوی خدا (۱۳۵۸)
هزار بار مردن (۱۳۵۶)
مسافر (۱۳۵۳)
حسین مهربان (زادهٔ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۵) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۱۵.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه فوتبال شهرخودرو خراسان اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران و تیم ملی فوتبال جوانان ایران بازی کرده است.
خواجه مهربان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان چشمه زیارت قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۷ نفر (۵خانوار) بوده است.
دم بادبزنی مهربان (نام علمی: Rhipidura albolimbata) نام یک گونه از سرده دم بادبزنی است.
روح مهربان یک مجموعه تلویزیونی محصول ۱۳۸۴ به کارگردانی امیر قویدل، نویسندگی محمدهادی کریمی و تهیه کنندگی ذبیح الله اجاقلو می باشد که از شبکه یک پخش شد.
بهزاد فراهانی در نقش میرزا علی اکبر / اصغر چهل تومنی
ثریا قاسمی در نقش اختر
عبدالرضا زهره کرمانی در نقش معین
پوپک گلدره در نقش مریم (دختر خانواده)
غزل صارمی در نقش پریچهر
محمد کاسبی در نقش جلال
لیلا بوشهری در نقش دختر بزرگ خانواده
رامسین کبریتی
اردلان شجاع کاوه در نقش جهانگیر
مارال فرجاد در نقش رویا
فاطمه طاهری
مریم معترف در نقش سیمین
شقایق ناظری در نقش سوگول
مدیر تولید: محمود خسروی
شهرام مهربان (زادهٔ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۹) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه فوتبال شهرداری بندرعباس، باشگاه فوتبال راه آهن، باشگاه فوتبال مهرکام پارس، باشگاه فوتبال کاوه تهران، باشگاه فوتبال پیکان تهران، باشگاه فوتبال گهر دورود لرستان و باشگاه فوتبال صبای قم اشاره کرد.
ماه مهربان فیلمی به کارگردانی و نویسندگی قاسم جعفری ساختهٔ سال ۱۳۷۴ است.
شاهرخ غیاثی
کتایون ریاحی
بهزاد فراهانی
حمیده خیرآبادی
پویا کرمی
سیامک تقی پور
حسن اسدی
لاله آق اولی
حمید رضایی
توران قادری
پردیس محبتاش
مرجان جلالی
پرویز کلویر
جمشید صادقیان
سعید اعتماد
محمدرضا اعتصام
اسماعیل نظریان
فرشته بهاری
منصور فدوی
آناهیتا علامه
لادن عزیزی
ناصر رشیدی
پرویز سندانی
شهرزاد جعفری
حمید شفیعی پس از مرگ همسرش مهتاب، زندگی جدیدی را با فرزند او آرش شروع می کند. معتمدی عموی آرش که در خارج از کشور به سر می برد برای بردن آرش به ایران بازمی گردد. حمید با مراجعه به وکیل، او را در جریان قرار داده و از او تقاضای کمک می کند. وکیل جوان (مرادی) نیز با مراجعه به استاد خود موضوع را مطرح کرده و با او مشورت می کند غافل از اینکه استاد وکیل معتمدی نیز هست. دادگاه پس از برگزاری جلسات مختلف رأی نهایی را صادر کرده و آرش را به معتمدی واگذار می کند. سرانجام مرادی به طور اتفاقی در جریان ارتباط استاد خود و معتمدی قرار گرفته و معتمدی را از قصد خود منصرف می سازد. معتمدی به خارج از کشور رفته و حمید نیز با خواهر مهتاب (مینا) ازدواج می کند.
ملیسا مهربان (۱۳۶۵) بازیگر ایرانی، متولد کشور دانمارک می باشد. وی فارغ التحصیل رشته هنرهای نمایشی از دانشگاه کپنهاگ دانمارک است. فیلم سینمایی «شکار روباه» نخستین تجربهٔ بازیگری او در سینمای ایران است. ملیسا مهربان جایزهٔ بهترین بازیگر زن از دوازدهمین جشنوارهٔ فیلم های پلیسی مسکو و جایزه جشنواره امی از کشور آمریکا برای بازی در سریال «محافظ» را در کارنامه دارد. وی در سال ۱۳۹۵ از ایران برای همیشه به ترکیه مهاجرت کرد و در شبکه تلویزیونی جم مشغول به کار شد. بازی در «ماگنولیا» را می توان نخستین حضور او در مقابل دوربین خارج از کشور محسوب کرد. همچنین او در «سیندخت» هم بازی می کند.
شکار روباه ۱۳۸۷
آدم باش ۱۳۹۴

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مهربان در دانشنامه آزاد پارسی

شهری در استان آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، و مرکز اداری بخش مهربان. با ارتفاع ۱,۵۹۰ متر، در منطقه ای کوهستانی، در ۷۰کیلومتری شرق تبریز و ۴۰کیلومتری غرب شمالی سراب، سر راه سراب به هریس، در دامنۀ جنوب غربی سبلان، قرار دارد. رودخانۀ مهربان از کنار این شهر می گذرد. اقلیم این شهر معتدلِ مایل به سرد و نیمه خشک و جمعیت آن ۶,۲۵۸ نفر است (۱۳۸۵).

ارتباط محتوایی با مهربان

مهربان در جدول کلمات

مهربان
ریوف
مهربان تر
ارحم
مهربان تر از مادر
دایه
مهربان و تســلی دهنده
دلجو
مهربان و دلرحم
ریوف
مهربان و دلسوز
مشفق
مهربان وا ز صفات باریتعالی
رحیم
ساخته اکشن جلال مهربان در سال 74 با بازی چنگیز وثوقی | حسین یار یار و محمد علی کشاورز
دام
ساخته جلال مهربان در سال 74 با بازی محمدعلی کشاورز | مرجانه دلدار گلچین | حسین یاریار و چنگیز وثوقی
دام

معنی مهربان به انگلیسی

good (صفت)
قابل ، شایسته ، پسندیده ، خوب ، صحیح ، سودمند ، مهربان ، مطبوع ، خیر ، خوش ، پاک ، نیک ، نیکو ، ارجمند ، خوشنام
humane (صفت)
خلیق ، مهربان ، بامروت ، رحیم ، تهذیبی ، باشفقت
compliant (صفت)
موافق ، مهربان ، خوشخو
tender (صفت)
دقیق ، حساس ، مهربان ، نازک ، لطیف ، ترد ، باریک ، با ملاحظه ، مشفق ، محبت امیز ، تنک ، ترد و نازک
kind (صفت)
خوب ، مهربان ، خیر ، خوش خلق ، خوش مزاج ، خوش جنس ، با محبت ، مشفق ، مهربانی شفقت امیز
friendly (صفت)
مساعد ، مهربان ، دوستانه ، خودمانی ، تعاونی
affable (صفت)
دلجو ، خوش برخورد ، مهربان ، خوش محضر ، خوشخو ، خوشرفتار ، خوشرو
merciful (صفت)
مهربان ، کریم ، بخشنده ، رحیم ، غفور ، بخشایشگر ، رحمت امیز
gentle (صفت)
مهربان ، ارام ، ملایم ، لطیف ، نجیب ، بامروت ، ظریف ، با تربیت ، اهسته ، لین
compassionate (صفت)
مهربان ، رحیم ، دلسوز ، شفیق ، غم خوار
complaisant (صفت)
مهربان ، خوشخو ، خوشرفتار ، با ادب ، خوش معاشرت
affectionate (صفت)
مهربان ، خون گرم
mellow (صفت)
مهربان ، دلپذیر ، رسیده ، نرم ، خوش طعم ، جا افتاده
meek (صفت)
مهربان ، رام ، بی روح ، فروتن ، خاضع ، ملایم ، نجیب ، حلیم ، افتاده ، بردبار ، با حوصله
amiable (صفت)
مهربان ، دلپذیر ، شیرین
soft (صفت)
مهربان ، شیرین ، نازک ، ملایم ، لطیف ، ترد ، نرم ، گوارا ، لین ، متورق ، نیم بند
benignant (صفت)
مهربان ، خیر ، خوش خیم ، لطیف
big-hearted (صفت)
مهربان ، خیر ، صمیمی ، سخی ، سخاوتمند ، گشاده دل
charitable (صفت)
مهربان ، خوشدل ، خیریه ، سخی ، سخاوتمند ، دستگیر
benign (صفت)
مهربان ، خوش خیم ، بی خطر ، ملایم ، لطیف
mild (صفت)
مهربان ، ملایم ، خوش مزاج ، معتدل
gracious (صفت)
خوشایند ، مهربان ، دلپذیر ، بخشنده ، رئوف ، توفیق دهنده ، فیض بخش ، زیر دست نواز ، خیر خواه ، مطبوع دارای لطف
placable (صفت)
مهربان ، دلپذیر ، مطبوع ، ارام ، بخشنده ، دلجویی پذیر
clement (صفت)
مهربان ، ملایم ، رئوف ، بخشاینده ، رحیم ، رحمان
condescending (صفت)
مهربان ، نوازش کننده
couth (صفت)
مهربان ، راحت و مطبوع
good-natured (صفت)
مهربان ، خوشخو ، ملایم ، خوش گوشت ، خوش قلب ، خوش خلق ، خوش مزاج ، خوش نیت ، خوش جنس
kind-hearted (صفت)
مهربان ، خوش قلب
good-hearted (صفت)
مهربان ، بخشنده ، خوش قلب
kindly (صفت)
مهربان ، دلپذیر ، خوش خلق
well-disposed (صفت)
مهربان ، خوشخو ، سرحال ، خوش جنس ، سرکیف
warm-hearted (صفت)
مهربان ، با محبت
obliging (صفت)
مهربان ، اجباری ، الزامی ، اماده خدمت
open-armed (صفت)
مهربان
open-hearted (صفت)
مهربان
tender-hearted (صفت)
مهربان ، دل رحیم ، دل نازک

معنی کلمه مهربان به عربی

مهربان
التزام , انساني , جيد , حميد , حنون , خيري , رحيم , لامبالي , لطيف , مترف , محبوب , معتدل , ناضج , ناعم , نوع , ودي , وديع

مهربان را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

نرگس ٠٨:٥٨ - ١٣٩٥/١١/٠٢
کسی که به دیگران محبت میکند
|

آیناز ٠٨:٢٣ - ١٣٩٥/١١/٢٨
مهربان شهریار ایرانی مشهور به مهربابا. ایرانی الاصل. نام پدر شهریار ایرانی و نام مادر شیرین ایرانی.
تولد 1894 پونا_ هند ____ ترک جسم (وفات) 1969
مهربابا از سال 1925 تا پایان عمر سکوت کردند و با مریدان خود توسط یک تخته که روی آن حروف الفبا انگلیسی نوشته شده بود سخن میگفتند و بعدها تخته ی الفبا را نیز کنار گذاشته و با اشارات دست سخن میگفتند.
اوتار عصر
اطلاعات بیشتردر بخش "مهربابا کیست" در سایت [www.meherbabairani.com www.meherbabairani.com]
|

یاسین ٢٠:٢٧ - ١٣٩٥/١٢/٠٧
از واژه مهر + پسوند بان تشکیل یافته است که در مجموع به معنای نگهبان ایزد مهر می باشد.
|

زهرا ٠٠:٣٣ - ١٣٩٦/٠١/٢٦
مجموعه ای ازبخشندگی ولطافت ذهن٬آرام بودن٬صبور بودن است
|

..... ١٦:٤٣ - ١٣٩٦/٠٥/٣٠
لطف کننده مهر ومحبت
|

آریا بهداروند ٢١:٥٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٢
در زمان هخامنشیان به مرد
مهربان می گفتند

مهر بان::کسی که از مهر پاسبانی و نگهبانی می کند

مهر::مهربانو*زن ها*
|

ندا ١٤:٥٦ - ١٣٩٦/٠٩/١٢
رئوف
|

احمد ١٤:٤٩ - ١٣٩٧/٠٥/٠٣
کسی که سایرین عشق میورزد
|

سروش دباغی ١٠:٤٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٦
دلجو ~ رئوف~
|

shiva_sisi‌ ١٣:٤١ - ١٣٩٧/٠٥/٢٦
باعاطفه،رئوف
|

1234 ٢٣:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/٢٨
مهربان یعنی ایمان داشتن و با ادب‌بودن و
|

سروش ١٢:٥٨ - ١٣٩٨/٠٣/٢٠
مهر به معنی خورشید و بان به معنی نگهبان است. در ایران باسنام به یکی از الهه های آتش یا همان خورشید مهربان می گفتند.
|

H.....love ١٣:٢١ - ١٣٩٨/٠٥/٢٦
فردی پر از محبت مهربانی که عاشق زندگی آرومه
|

سیما ٢٠:٤٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٦
کسی که به بقیه عشق می ورزد*****************
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عدالت مجاوری > outlook
مهرداد عزیزی > Worrisome
عدالت مجاوری > bleak
سعیده کریمی > FEMA
Zeinab > یخ زدم
لاله > افشانه اتش نشانی
کیان پور > کشانی
کسری منتظری > پادشاه

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مهربان محمد   • شهر مهربان   • معنی مهربان   • بخشداری مهربان   • مهربان خبرلری   • مهربان در جدول   • مهربان فردا   • مهربان شعر   • مفهوم مهربان   • تعریف مهربان   • معرفی مهربان   • مهربان چیست   • مهربان یعنی چی   • مهربان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مهربان
کلمه : مهربان
اشتباه تایپی : livfhk
آوا : mehrabAn
نقش : صفت
عکس مهربان : در گوگل


آیا معنی مهربان مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )