برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1265 100 1

مهره های شطرنج

مهره های شطرنج در دانشنامه ویکی پدیا

مهره های شطرنج
پیاده (سرباز): نماد P (البته این مهره معمولاً بدون نماد هم در نظر گرفته می شود)
اَسب (اَسپ)؛ نماد مدرن N - نماد کلاسیک C (ایتالیایی)
فیل (پیل)؛ نماد مدرن B - نماد کلاسیک F (ایتالیایی)
رخ (قلعه)؛ نماد مدرن R - نماد کلاسیک T (ایتالیایی)
وزیر (فرزین)؛ نماد مدرن Q - نماد کلاسیک D (ایتالیایی)
شاه؛ نماد مدرن K - نماد کلاسیک R (ایتالیایی)
مهره های شطرنج شامل شش شیء است که هرکدام بر اساس قوانین خاصی در صفحه شطرنج حرکت می کنند. یک شطرنج استاندارد دارای ۳۲ مهره (۱۶ مهره سفید و ۱۶ مهره سیاه) است. هر بازیکن ۱۶ مهره را در اختیار دارد. هشت عدد پیاده، دو عدد رخ، دو عدد اسب، دو عدد فیل، یک وزیر و یک شاه. مهره های بازیکن سفید در عرض های ۱ و ۲ و مهره های بازیکن سیاه در عرض های ۷ و ۸ قرار می گیرند. رخ ها گوشه صفحه، اسب ها کنار رخ ها و فیل ها کنار اسب ها هستند. وزیر در خانه همرنگ در ستون d و شاه در خانه غیر همرنگ در ستون e قرار می گیرند. بازی با حرکت بازیکن سفید شروع می شود و در طی بازی بازیکنان به صورت نوبتی مهره های خود را حرکت می دهند. در نهایت بازی به سه صورت پایان می یابد: یا سفید برنده می شود، یا سیاه برنده می شود، یا بازی مساوی می شود.
شطرنج معمولی امروزی پیش از سال ۱۸۴۹ وجود نداشت. این بازی در طول قرن ها با انواع مختلفی از قطعات بازی می شد، که بیشتر تفاوتشان در ظاهر مهره ها بود. پس از گسترش این بازی در قرن یازدهم، قوانین بازی تکامل پیدا کرد، و قطعات شکل منظم تری پیدا کردند و شکل رسمی به خود گرفتند. این بازی در اروپا محبوب شد و به جای چند قطعه مهره های زیادی به وجود آمد. در شطرنج اصلی مهره ها از عنوان پیاده نظام، سواره نظام، فیل، و ارابه به وزیر، سرباز، اسب، فیل و رخ تبدیل شدند. در سال ۱۸۴۹ مهره های شطرنج استانتون معرفی شدند. این مهره ها همان مهره های عادی امروزی هستند که بیشترین طرفدار را هم دارند.
اولین گام برای آغاز بازی چیدن صحیح مهره ها در صفحهٔ شطرنج است. خانه های صفحهٔ شطرنج به صورت ۸×۸ است و هر خانه دارای یک عدد و حرف انگلیسی است. اعداد از یک تا هشت و حروف انگلیسی از a تا h هستند. مهره های سفید در عرض های ۱ و ۲ و مهره های سیاه در عرض های ۷ و ۸ قرار می گیرند. رخ ها در گوشه صفحه قرار می گیرند. ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با مهره های شطرنج

مهره های شطرنج را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مهره های شطرنج   • مفهوم مهره های شطرنج   • تعریف مهره های شطرنج   • معرفی مهره های شطرنج   • مهره های شطرنج چیست   • مهره های شطرنج یعنی چی   • مهره های شطرنج یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مهره های شطرنج
کلمه : مهره های شطرنج
اشتباه تایپی : livi ihd axvk[
عکس مهره های شطرنج : در گوگل

آیا معنی مهره های شطرنج مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )