برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1305 100 1

موافق نبودن

معنی موافق نبودن به انگلیسی

disagree (فعل)
ناسازگار بودن ، مخالف کردن ، مخالفت کردن با ، مغایر بودن ، مخالفت کردن ، مخالف بودن ، نا همرای بودن ، موافق نبودن ، نساختن با

معنی کلمه موافق نبودن به عربی

موافق نبودن
اختلف

موافق نبودن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی موافق نبودن   • مفهوم موافق نبودن   • تعریف موافق نبودن   • معرفی موافق نبودن   • موافق نبودن چیست   • موافق نبودن یعنی چی   • موافق نبودن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی موافق نبودن
کلمه : موافق نبودن
اشتباه تایپی : l,htr kf,nk
عکس موافق نبودن : در گوگل

آیا معنی موافق نبودن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )