برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1287 100 1

موثر


مترادف موثر: اثربخش، اثرگذار، تاثیرگذار، ثمربخش، جایگیر، سودبخش، کارآ، کارگر، گیرا، مثمر، مفید، نافذ، نافع، نتیجه بخش، عامل، کاری، دخیل نقش پرداز

متضاد موثر: بی اثر

برابر پارسی: کارساز، کارآمد، کارایی، کارگر، کاری، نشانگذار، هنایا، هناینده

معنی موثر در لغت نامه دهخدا

مؤثر. [ م ُ ءَث ْ ث ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از تأثیر. گذارنده ٔ اثر و نشان. (از منتهی الارب ). اثر و نشان گذارنده. (آنندراج ). اثرکننده و در چیزی اثر و نشان گذارنده. هرآنچه تأثیر کند در چیزی و نشان و علامت گذارد در آن. کردگر. (ناظم الاطباء). تأثیرکننده. (غیاث ). اثرکننده. تأثیرکننده. اثر گذارنده. کارگر. کاری. (یادداشت مؤلف ) :... و افعال ستوده... مدروس گشته... و دروغ مؤثر و مثمر. (کلیله ودمنه ). روزگاری تعلیمش کرد مؤثر نبود. (گلستان ).
هرچند مؤثر است باران
تا دانه نیفکنی نروید.
سعدی.
- مؤثر آمدن ؛ مؤثر شدن. تأثیر کردن. مؤثر واقع شدن. کار کردن : دمنه... دانست که افسون او درگوش شیر مؤثر آمد. (کلیله و دمنه ).
- مؤثر شدن ؛ مؤثر گردیدن. اثر کردن. تأثیر نمودن :
سعدی اگر داغ عشق در تو مؤثر شود
فخر بود بنده را داغ خداوندگار.
سعدی.
|| مسبب. علت. مقابل اثر. (یادداشت مؤلف ) :
مقدری است نه چونان که قدرتش دوم است
مؤثری است نه از چیز و نه به دست افزار.
ناصرخسرو.
مسافران نواحی هفت گردونند
مؤثران مزاج چهار ارکانند.
مسعودسعد.
- مؤثر تام ؛ مراد از مؤثر تام علت تامه است ، چنانکه مؤثر ناقص علت ناقصه است. و بالجمله هر امری که در غیر اثر کرده و موجب انفعال متأثر خود شود و یا موجب وجود متأثر خود شود مؤثر تام است. (فرهنگ علوم عقلی ).

مؤثر. [ م ُ ءَث ْ ث َ ] (ع ص ) نعت مفعولی از تأثیر. اثر کرده شده. قبول اثر و نشان نموده. (ناظم الاطباء). رجوع به تأثیر شود.

مؤثر.[ م ُءْ ث ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از ایثار. (از منتهی الارب ). رجوع به ایثار شود. (از منتهی الارب ، ماده ٔ اث ر). برگزیننده. (ناظم الاطباء). آن که فایده و سود دیگران را بر سود خود مقدم می دارد. (ناظم الاطباء). کرامت کننده. مقدم دارنده غرض دیگران را بر غرض خود. اهل ایثار. (یادداشت مؤلف ). ایثارکننده. (غیاث ). || توانگر. دارا. مقابل معسر. (یادداشت مؤلف ).

معنی موثر به فارسی

موثر
اثرکننده
( اسم ) اثر کننده نشان گذارنده : خودموثرتر نباشد مه زنان ای بسانان که ببرد عرق جان . ( مثنوی . نیک. ۲۷۶ : ۶ ) یا موثر تام . علت تام .
نعت فاعلی از ایثار . برگزیننده .
( مصدر ) موثر شدن .
( مصدر ) تاثیر کردن اثر گذاشتن .
( مصدر ) موثر شدن .
( مصدر ) موثر شدن .

موثر در جدول کلمات

موثر
کارا
موثر و پایه ای
رکین
موثر و علت
مسبب
از وسایل خیلی موثر در ماشین
ترمز
مجموعه ای از اقدامات و کوششهای حساب شده ای که هر سازمان برای برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروههایی که با سازمان در ارتباطند انجام دهد
روابط عمومی

معنی موثر به انگلیسی

operational (صفت)
قابل استفاده ، دایر ، موثر ، وابسته به عمل
valid (صفت)
صحیح ، درست ، موثر ، معتبر ، قوی ، قانونی ، سالم ، دارای اعتبار
drastic (صفت)
کاری ، جدی ، موثر ، قوی ، شدید ، عنیف
effective (صفت)
کاری ، مفید ، موثر ، قابل اجرا ، تاثیر پذیر
live (صفت)
دایر ، موثر ، زنده ، سرزنده
operative (صفت)
قابل استفاده ، دایر ، موثر
striking (صفت)
زننده ، خیلی خوب ، موثر ، برجسته ، گیرنده ، قابل توجه
impressive (صفت)
گیرا ، موثر ، برانگیزنده ، برانگیزنده احساسات
affective (صفت)
موثر ، نفسانی
efficient (صفت)
موثر ، کارا ، کارامد ، با کفایت ، بهره ور
efficacious (صفت)
موثر ، سریع الاثر
effectual (صفت)
موثر ، انجام شدنی
sensational (صفت)
موثر ، مهیج ، احساساتی ، حسی ، شورانگیز
pivotal (صفت)
موثر ، محوری ، اساسی
forcible (صفت)
موثر ، اجباری ، قوی ، شدید ، قهری
weighty (صفت)
موثر ، مهم ، سنگین ، وزین ، پربار ، با نفوذ
pithy (صفت)
موثر ، مغزی ، مختصر و مفید ، پر مغز ، شبیه مغز
forceful (صفت)
موثر ، قوی ، موکد
fruity (صفت)
جاذب ، موثر ، میوهای ، میوه مانند ، انگور مزه
operant (صفت)
موثر ، کار کننده

معنی کلمه موثر به عربی

موثر
بشکل مباشر , ثقيل , رائع , شغال , صحيح , ضرب , عاطفي , عنيف , فعال , کفوء , مدهش , مشارک
کافي
عضوي
عمل
غير موثر , غير نافع

موثر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم
این واژه عربی است و پارسی جایگزین آن اینهاست:
شِویناک، شِوینار (شوین= اثر؛ کردی + پسوند یاتاکی (= فاعلی) «اک، ار»)
صادق کمالی
دخیل
خداوردی شمس
پی افزا،کارساز
جمشید احمدی
پُرنمود
matin
اثرکننده، اثرگذار
عصمت
کار امد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• موثر در جدول   • نوعی نی که در اب می روید   • معنی موثر در حل جدول   • مرد برقی درحل جدول   • معنی موثر در جدول   • ماثر   • مترادف موثر   • مؤثر   • مفهوم موثر   • تعریف موثر   • معرفی موثر   • موثر چیست   • موثر یعنی چی   • موثر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی موثر
کلمه : موثر
اشتباه تایپی : l,ev
عکس موثر : در گوگل

آیا معنی موثر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )