برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

موثّق


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

موثّق را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی موثّق   • مفهوم موثّق   • تعریف موثّق   • معرفی موثّق   • موثّق چیست   • موثّق یعنی چی   • موثّق یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی موثّق
کلمه : موثّق
اشتباه تایپی : l,eّr
عکس موثّق : در گوگل

آیا معنی موثّق مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )