انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1072 100 1

موز

/mowz/

معنی موز در لغت نامه دهخدا

موز. [ م َ / م ُ ] (ع اِ) میوه ای گرمسیری است و در مصر و یمن و هندوستان و فلسطین بسیار می باشد ودرخت آن یک سال بیشتر بار ندهد و هر سال از بیخ می برند باز بلند می شود و میوه می دهد و آن را به هندی کیله خوانند و به ضم اول هم آمده و او به اندام ماه پنج شبه است. (از برهان ). مویز که به هندی کیله گویند.(منتهی الارب ). کیله و آن میوه ای است به هندوستان و این لغت عربی است و موز مکی به بزرگی بادنجان می شود.(آنندراج ). میوه ٔ یک نوع درختی گرمسیری که در مصر و یمن و هند و صومالی بسیار عمل می آید و ثمر آن از میوه های مأکول و درازای برگهایش از دو تا سه گز است. (از ناظم الاطباء). میوه ای باشد در مصر معروف. و موز مکی چون باتنگان [ بادنجان ] بود. (از لغت فرس اسدی ) (فرهنگ اوبهی ). لغت عربی است و به هندی او را کرک گویند و بیخ درخت او از دوزیاده نبود و چون درختان دیگر بزرگ نشود و ساق او باقی نماند و طعم موز پس از چیدن و چند روز داشتن خوش شود. میوه ٔ موز که در تابستان رسیده شود از زمستانی بهتر باشد و از بدر آمدن میوه ٔ او مدت دو ماه ببایدو میان شکوفه آوردن او و تمام رسیدن چهل روز باشد. (از تذکره ٔ صیدنه ٔ ابوریحان بیرونی ). کیله. بنان. بانان. (اینکه صاحب برهان می گوید «موز به اندام ماه پنج شبه است و موز مکی به بزرگی بادنجان می شود»، او و اسلاف او را لغت نامه ٔ منسوب به اسدی به اشتباه انداخته. موز دو نوع است قسمی خرد و قسمی بزرگ. لکن موز مکی وجود خارجی ندارد و بیت طیان را غلط خوانده اند. طیان «مرمکی » گفته و آن مشهور است و سیاق کلام هم بر صحت این دعوی گواهی می دهد چه کردن موز در جام برای عطرو طعم شیرین که دارد امر بعیدی است. طیان می گوید: «مر اگرچه منسوب به مکه است برای بدی طعم آن را به جای شکر در جام نکنند» یعنی انتساب به بلدی طیب در نیکویی و بدی مر اثری ندارد و صاحب منتهی الارب موز را مویز ترجمه کرده و مانند صاحب برهان گوید که آن را به هندی کیله نامند). (از یادداشت مؤلف ) :
موز مکی اگرچه دارد نام
نکنندش چو شکّر اندر جام.
طیان.
موز با لقمه ٔ خلیفه به راز
رطبش را سه بوسه برده به گاز.
نظامی.
جد، میوه ای است مشابه به موز. غفعف ؛ بار درخت موز. (منتهی الارب ). و رجوع به تذکره ٔ داود ضریر انطاکی ص 334 و اختیارات بدیعی و تحفه ٔ حکیم مؤمن و مخزن الادویه و ذخیره ٔ خوارزمشاهی شود.
- موز مکی ؛ درست نیست و آن مرمکی است که در شعر طیان به تصحیف موز مکی خوانده اند. (از یادداشت مؤلف ). رجوع به توضیح ذیل موز در همین ستون شود.
|| (اصطلاح گیاه شناسی ) (موزها) نام تیره ٔ گیاهی از رده ٔ تک لپه ایها. طلح ، طلحة، درخت موز. (دهار). طلح منضود، درخت موز است.(منتهی الارب ). و طلح منضود، و اندر میان موز باشد بر یکدیگر گرد کرده. (تفسیر کمبریج ج 2 ص 341 سوره ٔ 29/56). || درخت طلح. (مجمل اللغة). درخت کیله که میوه ٔ آن معروف است. (از غیاث ). سرداح. سرداحة. (منتهی الارب ). گیاهی است پایا از رده ٔ تک لپه ایها که تیره ٔ خاصی را در این رده به نام تیره ٔ موزها به وجود آورده است. این گیاه با وجود عظمت و رشد و نمو زیادش از گیاهان علفی محسوب می شود و بر خلاف درختها و درختچه ها تنه اش چوبی و سخت نمی گردد. برگهای آن نیز بسیار بزرگ و طویل می شوند و گاهی طول یک برگ به سه متر بالغ می گردد و عرض هر برگ در راستای بیشترین پهنه از 60 سانتی متر نیز تجاوز میکند. گلهایش به طور فراهم در غلافی جای می گیرند و گل آخرینش شبیه خرما است. میوه اش گوشتدار و مطبوع و خوراکی است و مجموع میوه ها خوشه را به وجود می آورند که رژیم نامیده می شود. درخت موز در اکثر نقاط گرم دنیا کاشته می شود و اخیراً درنواحی جنوبی ایران به کشت آن مبادرت کرده اند. اصل این کلمه «موشه » و هندی است. و اخیراً از میناب به جیرفت برده اند و در بندر تیس نیز کاشته اند و ثمر می دهد. میوه ٔ آن را نیز موز می گویند. (یادداشت مؤلف ). و رجوع به گیاه شناسی گل گلاب ص 286 و بیولوژی وراثت ج 1 ص 159 و نزهةالقلوب شود. || نرگس. (از انجمن آرا) (آنندراج ). رجوع به توضیح ذیل معنی بعد شود. || ترکش. (لغت فرس اسدی ) (فرهنگ اوبهی ). و رجوع به توضیح ذیل شود. صاحب برهان گوید «در بعضی نسخه ها به معنی ترکش که تیردان باشد و نرگس که گلی معروف باشد به نظر آمده است و می تواند بود که هر دو غلط باشد و «برگش » باشد یعنی برگ درخت موز را نیز موز می گویند و تصحیف خوانی کرده باشند» -انتهی. صاحب برهان در غلط شمردن ترکش و نرگس ذی حق است و «برگش » دنباله داشته و کاتب حذف کرده است و سپس آن را نرگس و ترکش خوانده اند. مثلاً اصل این بوده : و برگش به درازای چند گز است. (یادداشت مؤلف ).

موز. (اِخ ) نام هر یک از نه ربةالنوع موسیقی یونان باستان. (یادداشت مؤلف ). موزها نه ربةالنوع بودند که هر یک صنعتی را مانند شعر و موسیقی و نمایش و غیره حمایت می کردند. مهمترین صنایع، شعر و فصاحت بود. (از ایران باستان ج 1 ص 67).

موز. (اِخ ) نام کوهی در مازندران است و آن را ماز نیز گویند. (از انجمن آرا) (از آنندراج ). کوه البرز کوه عظیم است و کوههای فراوان پیوسته چنانکه از ترکستان تا حجاز کمابیش هزار فرسنگ طول دارد. طرف غربش که به جبال گرجستان پیوسته است کوه لگزی خوانند و چون به مکه و مدینه رسد عرج گویند و طرف شرقی اش که با جبال اران و آذربایجان پیوسته قفق خوانندو چون به حدود عراق و گیلان رسد موز خوانند و مازندران در اصل موزاندرون بوده. (از نزهةالقلوب مقاله ٔ 3 چ اروپا صص 191-192). اما این گفته قابل تأمل است.

موز. [ م ُ ] (اِخ ) مُز. رودی در اروپای غربی که از شمال شرقی فرانسه سرچشمه می گیرد و حدود 890 هزار گز طول دارد و از بلژیک و هلند می گذرد و به دریای شمال می ریزد.

معنی موز به فارسی

موز
رودی در اروپای غربی که از شمال شرقی فرانسه سرچشمه می گیرد و حدود ۹۵٠ کیلومتر طول دارد . از بلژیک و هلند میگذرد و وارد دریای شمال میشود . دره های آن خاصه در بلژیک و فرانسه به علت داشتن موقعیت دفاعی در جنگ جهانی اول و دوم صحنه نبردهای شدید بوده است.
( اسم ) گیاهی است پایا از رده تک لپه ییها که تیره خاصی را در این رده بنام تیره موزها بوجود آورده است . این گیاه با وجود عظمت و رشد و نمو زیادش از گیاهان علفی محسوب میشود و بر خلاف درختها و درختچه ها تنه اش چوبی و سخت نمیگردد . برگهای آن نیز بسیار بزرگ و طویل میشوند و گاهی طول یک برگ به ۳ متر بالغ میگردد و عرض هر برگ در راستای بیشترین پهنه از ۶ سانتیمتر نیز تجاوز میکند . گلهایش بطور فراهم در غلافی جای میگیرند و گل آذینش شبیه خرما است . میوه اش گوشت دار و مطبوع و خوراکی است و مجموع میوه ها خوشه ای را بوجود میاورند که رژیم نامیده میشود . درخت موز در اکثر نقاط گرم دنیا کاشته میشود و اخیرا در نواحی جنوبی ایران به کشت آن مبادرت کرده اند طلر بنان : [ و طلح منضود و اندر میان موز باشد بر یکدیگر گرد کرده . ] ( تفسیر کمبریج ورق ۸ . ۲۸۸ سوره ۷۱ براون تفسیر ۴۸۸ )
رودی در اروپای غربی که از شمال شرقی فرانسه سرچشمه می گیرد .
[Musa] [زیست شناسی- علوم گیاهی] یکی از سه سردۀ موزیان با حدود 50 گونه که علی رغم ظاهر درختی، ساقۀ آنها علفی است
( اسم ) مزقانچی : [ از نو موزقانچیان محشر باد در گلو انداختند . ] ( جمال زاده . شیخ و فاحشه . سخن ۷:۴ ص ۵۳۳ )
شهر و بندری در انگلستان است که بر کنار تین واقع است
[ گویش مازنی ] /Kharak joz mowz/ از انواع بازی بومی استبازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند و با قرعه کشی(آفتاب وضو یا ماقوتی) گروهی که باید پل تشکیل دهند معین می شودیکی از اعضای این گروه دست به دیوار می گذارد و خم می شود، نفر بعد کمر او را گرفته و او نیز خم می شود، به همین ترتیب پلی تشکیل می دهندبازی کنان دسته ی شروع کننده، از مسافت چندین متری شروع به دویدن می کنند و به ترتیب بر پشت گروه اول می پرندپرش باید به گونه ای انجام گیرد که همه بتوانند به راحتی سار شوند و جا برای دیگران باقی بماندوقتی آخرین نفر پرید و سوار شد باید با صدای بلند از یک تا بیست بشمارداگر در این فاصله پای کسی با زمین تماس حاصل کند یا بازیکنی بر زمین بیفتد گروه بازنده خواهد شد و نوبت به گروه دیگر می رسد

معنی موز در فرهنگ معین

موز
(مُ) (اِ.) گیاهی است پایا از ردة تک لپه ای ها که تیرة خاصی را در این رده به نام تیرة موزها به وجود آورده است . میوه اش گوشت دار و مطبوع و خوراکی است ومجموع میوها خوشه ای را به وجود می آورد.

معنی موز در فرهنگ فارسی عمید

موز
میوه ای دراز، خمیده، و گوشتی که در نواحی گرمسیری به عمل می آید.

موز در دانشنامه ویکی پدیا

موز
موز نام میوه و گیاه با همین نام است که بومی مناطق گرمسیری جنوب شرق آسیا، شبه جزیره مالزی، و استرالیا است. امروزه این گیاه در همه مناطق گرمسیری با رطوبت مناسب کاشت می شود.موز کاوندیش         موز سرخ شده   موز سرخ شده   درخت موز     گیاه موز در آبخوست رئونیون     موز وحشی   کشتزار موز در دیوار بزرگ چین   نهال جوان موز
درخت موز در کناره جنگل رشد می کند از این رو بیشتر در برابر خطر تغییر اقلیم، آتش سوزی و تخریب جنگل قرار دارد.
۹۹/۹ درصد موزی که امروز در جهان تولید می شود گونه ای موز به نام «موز کاوندیش» است.
کشورهای هند، چین، اوگاندا، فیلیپین و اکوادور به ترتیب بزرگترین تولیدکنندگان و کشورهای اکوادور، کاستاریکا، کلمبیا و فیلیپین بزرگترین صادرکنندگان موز در جهان هستند.
عکس موز
موز می تواند به هریک از موارد زیر اشاره داشته باشد:
موز، یک نوع میوه و درخت معروف گرمسیری
موز، الهه گان هنرهای زیبا در یونان باستان
موزها (به فرانسوی: Muses) یا مُوْساها (به یونانی: Μοῦσαι) و در اساطیر یونانی دختران زئوس، شاه خدایان و منه موزین به شمار می روند، که نگاهبانان و تجسم بخشان هنرها و دانش ها بودند. در افسانه های اولیه آن ها ۹ خواهر با یک اندیشه، روح و دل بودند و همه میوز نامیده می شدند. چنانچه این دخترها به مردی ابراز عشق می کردند، آن مرد از هر نوع تشویشی دور می شد و آرامش می یافت و از تمام مردان مقدس جایگاهی بالاتر می یافت. در زبان امروز به شخص الهام دهنده هنرمند میوز می گویند.
ویکی پدیای انگلیسی بازدید ۲۵ آبان ۱۳۸۷
what is muse بازدید ۲۵ آبان ۱۳۸۷
مجله موسیقی میوز
اواخر قرن دوم پیش از میلاد ۳ میوز اصلی به نام های Aoede (به معنای صدا و نغمه و موسیقی)، Melete (به معنای ممارست کردن و ورزیدن) و Mneme (به معنای حافظه) شناخته می شدند، این سه پیش تر از آن هم در معبد دلفی پرستیده می شدند اما نام های متفاوتی داشتند. در اساطیر اولیه میوزها در مجموع الهه های هنر و شاعرانگی بودند و تفکیکی در شاخه های مختلف وجود نداشت اما در قرون بعدی به تدریج فردیت یافته و هر یک الهه یکی از سبک های هنری شدند. جدول زیر این تقسیم بندی را نشان می دهد.
در زبان امروزی به شخصی که باعث تحریک خلاقیت و ایجاد انگیزه در هنرمند می شود، میوز گفته می شود، این شخص غالباً موضوع اثر هنری نیز می شود. به عنوان نمونه کاربرد لغت میوز برای جان لنون و یوکو اونو که باعث الهام و تحریک هم شده و موضوع اثر یکدیگر می شدند، یا فرانسیس گیلوت و ژنویو لاپورت معشوقه های پابلو پیکاسو نمونه هایی از کاربرد میوز در زبان امروزین هستند (رابطه پیکاسو با زنان از مراحل عاشقانه شروع می شد و به بحران و جدایی کشیده می شد و تمام این تغییرات رابطه آنها در آثار پیکاسو بازتاب می یافت). الهام بخش یک هنرمند نباید الزاماً یک شخص حقیقی باشد تا میوز نام گیرد و افراد خیالی و حتی موضوعات متافیزیکی نیز به عنوان الهام دهنده های هنری وجود داشته اند.
رود موز (به فرانسوی: Meuse)، رود ماس (به هلندی: Maas) یا رود میوز (تلفظ انگلیسی نام فرانسوی)، رودی مهم به طول ۹۲۵ کیلومتر در اروپاست که از فرانسه آغاز شده و پس از گذشتن از بلژیک و هلند در پایان به دریای شمال می ریزد. حوضهٔ آبریز این رود ۳۶٬۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد.
موز علیا از سال ۱۳۰۱، پس از آنکه کُنت هنری سوم بار بخش غربی استان بار را از شاه فیلیپ چهارم دریافت نمود، حدوداً مرز غربی امپراتوری مقدس روم با پادشاهی فرانسه را مشخص می کرده است. این مرز، مرزی ثابت بود تا آنکه هانری دوم، پادشاه فرانسه، در سال ۱۵۵۲ سه اسقف نشین متز، تول و وردون را ضمیمهٔ خاک خود ساخت و دوک نشین لورن نیز در سال ۱۶۳۳ به تصرف نیروهای لوئی سیزدهم درآمد. بخش پایین دست رودخانه در والون بلژیک نخستین منطقه ای بود در اروپا که به طورکامل صنعتی شد.
Around 70, see text.
موز اگزوتیکا
آباچا
موز باریوئنسیس
موز بالبیساینا
موز بائنسیس
موز صورتی
موز عزیزی
موز لوکک
موز وحشی جاوه
موز وونی
موز ویریدیس
موز یانان
موز بانکسی
موز بکاری
موز بنفش
موز بورنئو
موز چمنزار
موز روشن
موز زرد
موز قرمز
موز کوهستانی
موز نارنجی
موز یا موسا (نام علمی: Musa) نام یک سرده از راسته زنجبیل سانان است.
مختصات: ۴۹°۰۰′۰″ شمالی ۰۵°۲۰′۰″ شرقی / ۴۹٫۰۰۰۰۰°شمالی ۵٫۳۳۳۳۳°شرقی / 49.00000; 5.33333
موز (به فرانسوی: Meuse) پنجاه و پنجمین شهرستان فرانسه است. شهرستان موز در شمال شرقی این کشور قرار دارد. این شهرستان زیرمجموعه ناحیه لورن می باشد. مساحت این شهرستان ۶٬۲۱۱ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۱۹۲٬۱۹۸ نفر است. این شهرستان در خلال انقلاب فرانسه بر پا گردید. موز با کشور بلژیک هم مرز است.
سیارک ۳۰۱۶ (به انگلیسی: 3016 Meuse، نامگذاری:1981EK) سه هزار و شانزدهمین سیارک کشف شده است که در ۱ مارس ۱۹۸۱ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۲٫۴۰ است.
موز اگزوتیکا (نام علمی: Musa exotica) نام یک گونه از سرده موز است که متعلق به تیره میوزیشی می باشد.
موز بائنسیس (نام علمی: Musa bauensis) نام یک گونه از سرده موز است.
موز باریوئنسیس (نام علمی: Musa barioensis) نام یک گونه از سرده موز است. این گونه به طور طبیعی در ساراواک در مالزی رشد می کند.
موز بانکسی (نام علمی:Musa banksii) نام یک گونه از سرده الموز است که متعلق به تیره میوزیشی
برکه موز (به عربی: برکة الموز ) روستایی کوهستانی از توابع شهرستان نزوی در منطقه داخلیه در کشور پادشاهی عمان است. این روستا در پایه زنجیره کوه حجر غربی واقع شده است. روستا تهٔ دره قرار دارد وباغهای نخل خرما از سه ناحیه روستا را احاطه نموده است. در دوطرف روستا دوتپه وجود دارد، روی هریک از این تپه ها برج نگهبانی به چشم می خورد، به گفته مردم روستا در دوران گذشته نگهبانانی در این دوبرج پاسبانی می داده اند مخصوصاً در شبها نگهبانان در برج مستقر می شده اند و از روستا در برابر دزدان وشورشگران پاس می داده اند. اما حالا این دوبرج به عنوان یک معلم تاریخی وگردشگری پا برجا مانده است. خانه های روستا در سینه کوه حجر ساخته شده به طوری که که هنگام بارش باران آب دره به درون خانه ها نرود، قسمتی از خانه از کاه و گِل و سنگ ساخته شده است، وقسمتی که قدیمی تر است از ساروج ساخته اند، اما قسمتی از خانه ها که جدید تر هستند از گچ وسنگ بنا نهاده اند. مردم ایم روستا کشاورز هستند. بعضی از مردم نیز دام خانه ای نیز دارند.
السلطان:قابوس، البوسعید، موسوعة دلیل الأعلام: مسقط، چاپ اول، سال ۱۹۹۸ میلادی. (به عربی).
المعمری، بن معتوق، سالم ،.(«عمان ۹۲») چاپ مسقط سال میلادی۱۹۹۲ میلادی. به (عربی).
دکتر:القاسمی، سلطان، بن محمد ، «(تقسیم الإمبراطوریة العُمانیة)» ،. چاپ دوم، مطابع البیان التجاریة دبی: سال انتشار ۱۹۸۹ میلادی.
عمان فی عام ۱۹۸۶ (عام الحصاد والتراث) إصدار وزارة الإعللام، دارالعرب للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۹۸۶ میلادی
لفتنانت کولونیل، سیر آرنولد ویلسون، ، «(تاریخ عمان والخلیج)» ،. انتشار سال ۱۹۸۸ میلادی.
دکتر:ادوارد، هندرسون، “ (ذکریات عن دولة الإمارات و سلطنة عمان) “، چاپ موتیف ایت للنشر، مطبعة راشد، عجمان ۱۹۸۸ میلادی.
روستای الجوف| روستای برکه موز| روستای وکان| روستای وادی فهود| روستای وادی سمائل| روستای وادی بنی عوف| روستای وادی حوقین| روستای وادی تنوف|
چیپس موز از خشک کردن یا سرخ کردن عمیق حلقه های موز درست می شود. بر روی چیپس موز می توان شکر یا عسل ریخت تا طعمی شیرین داشته باشد یا می توان در روغن سرخ کرد و به آن نمک و ادویه زد تا مزه ای نمکی یا فلفلی بدست آورد. چیپس موز معمولاً در هند و اندونزی (با نام کریپیک) یافت می شود. در بعضی از رستوران ها بر روی این چیپس ها شکلات مذاب ریخته می شود. چیپس موز را نباید با شیفل که از لایه های نازکتر و لطیفتر موز درست می شود اشتباه گرفت.
معمولاً، این چیپس را از با حلقه حلقه کردن موزهای نرسیده و سرخ کردن در روغن آفتاب گردان یا روغن نارگیل درست می کنند. بر روی چیپس موز یا شکر سفید و شکر زرد می ریزند یا مانند سیب زمینی سرخ کرده بر رویش نمک و ادویه می پاشند.
البته می تواند از موز رسیده هم استفاده کرد که در این صورت چیپس ها روغنی شده و به عنوان دسر استفاده می شوند.
گاهی اوقات هم از موز خام استفاده می گردد.
پروژه فهرست آزاد، که دی موز (برگرفته از دایرکتوری موزیلا) نیز خوانده می شد، یک فهرست چندزبانه با محتوای باز از پیوندهای وب است که متعلق به نت اسکیپ بوده و توسط جامعه ای از ویراستاران داوطلب نگهداری و پشتیبانی می شد.
دی موز از تمهید طبقه بندی برای سازمان دادن سیاههٔ وبگاه ها استفاده می کند. سیاهه های یک موضوع در شاخه ها گروه بندی می شوند که می توانند دارای زیرشاخه های کوچکتری هم باشند. عملکرد وب گاه DMOZ سرانجام بعد ۱۹ سال در تاریخ بیست و هشتم فروردین ۹۶ (۱۷ مارس ۲۰۱۷) متوقف شد.
رود موز (به فرانسوی: Meuse)، رود ماس (به هلندی: Maas) یا رود میوز (تلفظ انگلیسی نام فرانسوی)، رودی مهم به طول ۹۲۵ کیلومتر در اروپاست که از فرانسه آغاز شده و پس از گذشتن از بلژیک و هلند در پایان به دریای شمال می ریزد. حوضهٔ آبریز این رود ۳۶٬۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد.
موز علیا از سال ۱۳۰۱، پس از آنکه کُنت هنری سوم بار بخش غربی استان بار را از شاه فیلیپ چهارم دریافت نمود، حدوداً مرز غربی امپراتوری مقدس روم با پادشاهی فرانسه را مشخص می کرده است. این مرز، مرزی ثابت بود تا آنکه هانری دوم، پادشاه فرانسه، در سال ۱۵۵۲ سه اسقف نشین متز، تول و وردون را ضمیمهٔ خاک خود ساخت و دوک نشین لورن نیز در سال ۱۶۳۳ به تصرف نیروهای لوئی سیزدهم درآمد. بخش پایین دست رودخانه در والون بلژیک نخستین منطقه ای بود در اروپا که به طور کامل صنعتی شد.
رود موز از Pouilly-en-Bassigny در لو شاتلت-سور-موز در فرانسه به سمت شمال سرچشمه گرفته، از سدان و شارلویل مزیر گذشته وارد بلژیک می شود. در نامور، رود سامبر به آن می پیوندد و به سمت شرق ادامهٔ مسیر می دهد. پس از گذشتن از لیژ به سمت شمال می چرخد و بخشی از مرز بلژیک با هلند را تشکیل می دهد. رود موز پس از ورود به هلند مسیرش به سمت شمال را ادامه داده که این مسیر تقریباً در امتداد مرز این کشور با آلمان قرار دارد و پس از آن به سمت غرب تغییر مسیر داده، به رود وال می پیوندد و همراه با رود شلت در جنوب و رود راین در شمال، بخشی از دلتای وسیع راین-موز-شلت را تشکیل می دهد.
این رود در نزدیکی هوسدن به دو رود Afgedamde Maas در راست و برگسه ماس در چپ تقسیم می شود. برگس ماس سپس تحت عنوان آمر ادامهٔ مسیر داده و پس از پیوستن Nieuwe Merwede به آن، هالندز دیپ نام می گیرد و در پایان به دریای شمال می ریزد.
شهر سن-ژورژ-سور-موز (به فرانسوی: Saint-Georges-sur-Meuse) در شهرستان ورم (بلژیک) در استان لیئژ در منطقه فدرال والوون در کشور بلژیک واقع شده است.
بلژیک
فهرست شهرهای بلژیک
شاپرک ساقه خوار موز (نام علمی: Telchin licus) نام یک گونه از تیره شاپرک های پروانه ای بزرگ است.
مگس های موز (نام علمی: Pseudopomyzidae) نام یک تیره از راسته مگس است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

موز در دانشنامه آزاد پارسی

موز (banana)
گیاهان حاره ای درختی شکل، از جنس Musa، تیرۀ موز، با ارتفاع حدود ۸ متر. موز خوراکی میوۀ یک شکل دورگۀ نازاست. میوه های خمیدۀ زردرنگ موز تجاری که در دسته های معروف به «دست» آرایش می یابند، توده هایی استوانه ای متشکل از بیش از صد میوه می سازند. میوه ها را نارس و سبز از گیاه می چینند. طی حمل با کشتی های یخچال دار میوه ها می رسند. گیاه پس از محصول دهی از بین می رود. نوع بارهنگی نوع دورگۀ درشت تر و تنومند تری از موز است که نارس و سبز، و به صورت سبزی پختنی مصرف می شود و جزو اصلی رژیم غذایی بسیاری از کشورهاست. موز در طبیعت برای گرده افشانی به خفاش و پرندگان وابسته است.

ارتباط محتوایی با موز

موز در جدول کلمات

موز
بنان
موز بیگانه
بنانا
خوشه میوه هایی مانند موز و خرما
پنگ

معنی موز به انگلیسی

banana (اسم)
موز

معنی کلمه موز به عربی

موز
موز

موز را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

ملیکا ٠٦:٢٤ - ١٣٩٥/١٢/٠٤
موز گیاهی است علفی که مانند درختچه است . برگهای آن بسیار بزرگ و پهن و گاهی تا 2 متر می رسد . گلهیا آن مجتمع و بصورت سنبله است میوه آن ابتدا سبز و بعد از رسیدن برنگ زرد در می آید .موز از چهار هزار سال قبل در هندوستان کشت می شده است . در سال 1482 پرتغالیها موز را در سواحل گینه پیدا کردند و به جزائر قناری بردند و سپس بوسیله میسیونر مذهبی اسپانیولی به نواحی حاره آمریکا برده شد و اکنون موز در تمام مناطق گرمسیر دنیا کشت می شود .موز را هنگامیکه هنوز سبز است از درخت می چینند و به مناطق مختلف می فرستند و در آنجا بوسیله گرما دادن آنرا می رسانند .موز انواع مختلف درد یک نوع آن بسیار درشت و نوعی از آن هم خیلی ریز است که مزه شیرینی درد .در کشورهای استوایی معمولا موز را می پزند و همراه با برنج و لوبیا می خورند در کشورهای آمریکای لاتین موز را ورقه ورقه کرده و در آفتاب خشک می کنندهنگامیکه موز انتخاب می کنید باید پوست آن زرد و سفت و روی آن لکه های سیاه وجود داشته باشد و این نشانه موز رسیده است . موز نارس بدلیل داشتن نشاسته زیاد هضمش سنگین است .
ترکیبات شیمیایی:
قندی که در موز وجود دارد بسرعت قابل جذب استدر صد گرم موز مواد زیر موجود است .
انرژی 100 کالری
آب 70 گرم
پروتئین 0/8 گرم
چربی 0/2 گرم
قند 6/5 گرم
کلسیم 8 میلی گرم
فسفر 25 میلی گرم
آهن 0/7 میلی گرم
سدیم 1 میلی گرم
پتاسیم 370 میلی گرم
ویتامین آ 190 واحد
ویتامین ب1 0/05 میلی گرم
ویتامین ب 2 0/06 میلی گرم
ویتامین ب 3 0/07 میلی گرم
ویتامین ث 10 میلی گرم
در موز چند ماده شیمیایی بسیار مهم مانند سروتونین ، نوروپی تفرین ، دوپامین و کاته چولامین وجود دارد .
خواص داروئی:
موز از نظر طب قدیم ایران معتدل و تر است و خون را غلیظ می کند . موز انرژی زیادی درد و چون نرم هست غذای خوبی برای کودکان و اشخاص مسن می باشد.
بدلیل داشتن پتاسیم زیاد ضد سرطان بوده و غذای خوبی برای ماهیچه ها می باشد.
موز ملین بوده و همچنین درمان اسهال و اسهال خونی است.
موز خونساز است بنابراین اشخاص لاغر و کم خون حتما باید موز بخورند.
موز تقویت کننده معده و نیروی جنسی است.
موز درمان زخم معده و روده می باشد.
گرد موز همچنین داروی خوبی برای پائین آوردن کلسترول است.
شیره گلهای موز درمان کننده اسهال خونی است.
جوشانده موز اثر قطع خونریزی دارد.
ضماد برگ درخت موز برای درمان و سوختگی مفید است.
ریشه موز دفع کننده کرم معده است.
موز نفاخ است و زیادخوردن آن خصوصا در سرد مزاجان تولید گاز معده می کند برای رفع این عارضه باید پس از موز کمی نمک خورد.
موز تاثیر خوبی در تامین رشد و تعادل سیستم اعصاب دارد.
برای درمان ضعف بدن موز را با عسل بخورید.
موز مدر است.
موز بعلت درا بودن قند زیاد برای مبتلایان به مرض قند مضر است و نباید در خوردن آن افراط کنند.
رشد.
همچنین:
تاریخچه و پراکنش موز در جهان
موز یکی از قدیمیترین گیاهانی است موطن اصلی آن بدرستی روشن نیست ولی حکاکی هایی از درخت موز بر روی سنگها و غارهای هندوستان یافت شده است .
باستان شناسان موطن اصلی آن را جنوب شرقی آسیا می دانند این گیاه از دو راه در سایر ممالک دنیا منتشر شده است یکی از راه جنوب شرقی آسیا به جزایر اقیانوسیه تا مجمع الجزایر هاوائی ، ژاپن و جنوب چین رفته است و دیگری از سمت غرب به کشورهای آفر یقایی و از آنجا به سواحل شرقی آمریکای مرکزی و مجمع الجزایر آنتیل و آمریکای جنوبی رسیده است .
قدمت موز به بیش از 3000 سال می رسد و مورخین معتقدند که بشر از زمانهای ماقبل تاریخ این گیاه را می شناختند و از میوه آن استفاده می کردند .
موز یکی از بهترین میوه های گرمسیری است که در سطح گسترده ای در جهان کشت شده و دارای تجارت جهانی و سیع می باشد . کل تولید جهانی موز در سال 1993 حدود 5224200 تن بوده است .
پیشرفته ترین مالک تولید کننده موز هند ، مالزی ، اندونزی ، جامائیکا ، کنگو ، اکوادور ، کنیا و اوگاندا می باشد .
وضعیت کشت موز در ایران
الف-موقعیت کشت موز در استان هرمزگان:
باغات موز استان هرمزگان در شهرستان میناب ، رودان و جاسک قرار داد که سطح زیرکشت آنها به ترتیب عبارتند از 65 ، 18 و 30 هکتار می باشد. ارقام کشت شده موز در استان هرمزگان عبارتند از: دوارف کاوندیش ، کاوندیش چینی ، گراندناین ، میسیوری ، رقم محلی (پلنتین) می باشد.
با توجه به شرایط آب و هوایی و حداقل و حداکثر دمای سالانه در طی دوره 36 ساله شهرستان میناب (8/2 درجه سانتیگراد ، 48 درجه سانتی گراد) ، رودان (1 درجه سانتیگراد ، 49 درجه سانتیگراد) و جاسک (6 درجه سانتی گراد ، 43 درجه سانتی گراد) ، مناسبترین مکان جهت پرورش موز در استان هرمزگان در صورت تأمین آب آبیاری مناسب شهرستان جاسک می باشد.
کشاورزی شهرستان جاسک در سه حوزه : شرق جاسک ، بخش بشاگرد و غرب جاسک واقع می باشد که حوزه بشاگرد به دلیل دوری از دریا و کوهستانی بودن منطقه ، کشت گیاه موز بازده خوبی ندارد.
حوزه غرب مناسب کشت موز می باشد و سطح زیرکشت موجود موز که رقم کاوندیش می باشد در حدود 5 هکتار است و امکان توسعه آن در سطح 180 هکتار وجود دارد( جدول 1)
حوزه شرق جاسک که به استان سیستان و بلوچستان و شهرستان چابهار منتهی می شود و مناسبترین حوزه شهرستان جاسک جهت پرورش کشت گیاه موز می باشد که سطح زیرکشت موجود حدود 20 هکتار است و امکان توسعه آن در صورت تامین آب ، آبیاری مناسب در سطح حدود 830 هکتار وجود دارد. (جدول 2)
ب-موقعیت کشت موز در استان سیستان و بلوچستان
استان سیستان و بلوچستان یکی از مستعدترین مناطق کشت موز در ایران می باشد و کشت موز در چابهار در مناطق باهوکلات ، کهیر ، زرآباد و ایرانشهر صورت می گیرد که کل ...
|

روژان ١٥:٣٣ - ١٣٩٨/٠٤/٠٥
میوه ای بسیار خوشمزه و عالی
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Najme dorostkar > diligently
اورمزد > طاق بستان
تمیم حقمل > bust
اورمزد > وسان
ماردین > از تیم های مطرح بلژیک
Mahdi kamkat > undulations
هادی > پای پوران
Alire_za > Avicena

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مضرات موز   • خواص موز برای کودکان   • فواید موز برای کمر   • خواص موز در بارداری   • موز چاق میکند یا لاغر   • خواص موز برای پوست   • خواص موز سیاه شده   • خواص موز در بدنسازی   • معنی موز   • مفهوم موز   • تعریف موز   • معرفی موز   • موز چیست   • موز یعنی چی   • موز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی موز
کلمه : موز
اشتباه تایپی : l,c
آوا : mowz
نقش : اسم
عکس موز : در گوگل


آیا معنی موز مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )