انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1073 100 1

موم

/mum/

مترادف موم: شمع، مومیا

معنی موم در لغت نامه دهخدا

مؤم. [ م ُ ءَم م ] (ع ص ) مقارب و موافق. || امر بَیّن و آشکار. (منتهی الارب ).

موم. [ م َ ] (ع مص ) چیچک زده گردیدن. (منتهی الارب ). || برسام زده گردیدن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

موم. (ع اِ) جرجس. (منتهی الارب ). شمع. (منتهی الارب ) (دهار) (اختیارات بدیعی ). روغن عسل. (آنندراج ) (منتهی الارب ). رجوع به موم (لغت فارسی ) شود. || افزاری است مر جولاهان را که در آن رشته نهند و بافند. (منتهی الارب ) (آنندراج ). ابزاری مر جولاهگان را که مکو گویند. (ناظم الاطباء). || افزاری است مر کفشگران را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || برسام. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء)(آنندراج ) (از المعرب جوالیقی ص 312). علت برسام. (مهذب الاسماء). برسام. مرض برسام. ذات الجنب. (یادداشت مؤلف ). || سخت ترین چیچک . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).

موم. (اِ) ماده ٔ زردرنگ و نرم و بسیار قابل جذب که آن را زنبور عسل حاصل می کند و به تازی شمع گویند. (ناظم الاطباء). اسم فارسی شمع است. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ) (آنندراج ). مومها در حرارت معمولی جامدند، در الکل و آب غیرمحلولند و در اتر و سولفوردوکربن قابل حل می باشند و در حرارت شصت درجه ذوب می شوند. در امریکای جنوبی نباتی با نام نخل موم یا سروکسیلن وجود دارد که موم آن را به جای موم زنبور عسل مورد استفاده قرار می دهند. (از گیاه شناسی ثابتی صص 73-75). استریدها و سریدهای موم بر اثر محلول الکلی پتاس صابونی می شوند و الکلهای مختلف و اسیدهای چرب تولید میکنند. الکلهایی که بدین وسیله از موم جدا شود در نباتات مختلف متفاوت است. از موم زیتون و آلو، ایپورانول استخراج می شود. در موم های پنبه دانه و الیافی که برای پارچه بافی مصرف می شود الکل کرنوبیک و در کتان و رازک ، الکل سریلیک و بالاخره در موم نباتات دیگر الکلهای دیگری وجود دارد... موم گلبرگهای گل سرخ دارای هفت نوع مختلف از این هیدروکربورهاست. (گیاه شناسی ثابتی ص 74).
موم را اقسامی است : 1- موم گیاهی که در اندامهای مختلف گیاهی (ساقه و برگ و میوه ) به وجود می آید، مانند موم موجود در سطح برگ کلم و کاکتوس و برگ نیشکر و غیره. در درخت نخل موم یا سروکسیلن مقدار موم به حدی زیاد است که آن را استخراج می کنند و به آن موم خرما نیز گویند. 2- موم معدنی که از گیاهان فسیل شده خصوصاً تورب ها به دست می آید. توضیح اینکه در اطراف تشکیلات نفتی قسمی موم معدنی زردرنگ یا قهوه ای به دست می آید که به اوزوکریت موسوم است و آن جز مومیائی است. 3- موم حیوانی ماده ای است که از چهار جفت غده ٔ مترشحه ٔ موم که در داخل شکم زنبور عسل کارگر است به دست می آید. زنبورهای عسل این موم را جهت ساختن حجرات لانه های خود به کار می برند. برای استخراج این موم معمولاً عسل را تصفیه می کنند و موم را به دست می آورند. این همان ماده ٔ چسبنده است که در عسل است و آن را نخورند. خواص شیمیایی این موم نیز مشابه با موم گیاهی است :
بگرفت سر زلف تو رنگ از دل تو
نزدود وفا و مهر زنگ از دل تو
تا کم نشود کبر پلنگ از دل تو
موم از دل من برند و سنگ از دل تو.
عنصری.
کوکبی آری ولیکن آسمان تست موم
عاشقی آری ولیکن هست معشوقت لگن.
منوچهری.
تا موم را در آتش سوزان نیفکنی
از کام او برون نرود طعم انگبین.
ظهیر فاریابی.
چو رحم آرد دلت بینم که آب از سنگ می زاید
چو خشم آرد لبت بینم که موم از انگبین خیزد.
خاقانی.
که موم و زر به کژی نقش راستی یابند
ز مهر خاتم سلطان و سکه ٔ ضراب.
خاقانی.
درخت خرما از موم ساختن سهل است
ولیک ازآن نتوان یافت لذت خرما.
خاقانی.
مومی افسرده را در این گرمی
نرم گردان ز بهر دل نرمی.
نظامی.
چو آهن تاب آتش می نیارد
نمی باید که پیشانی کند موم.
سعدی.
قومی که به چنگ اندرشان سنگ سیه موم
اینک همه در چنگ تو چون موم به فرمان.
قاآنی.
ختام ؛ گل و موم و مانند آن که بدان مهر کنند بر چیزی. جُث ّ؛ پر زنبور در عسل و موم. (منتهی الارب ).
- از موم رطب کردن ؛ کار ناشدنی کردن. کاری شگرف کردن :
بری خوردمی آخر از دست کشت
اگر نه ز مومی رطب کردمی.
خاقانی.
- از موم سنگ ساختن ؛ کنایه است از کار عجیب و غریب کردن. (از آنندراج ). کار دشوار کردن :
که چون شاه عالم به دانای روم
بفرمود تا سنگ سازد ز موم
به پیروزی آن نقش درخواسته
چو پیروزه نقشی شد آراسته.
نظامی.
- چو مهره ٔ موم ؛ چون مهره ٔ موم سخت نرم و ملایم و در فرمان. تحت سلطه. که شخص برآن تواناست :
از طبیعی و هندسی و نجوم
همه در دست او چو مهره ٔ موم.
نظامی.
- چون (چو، مثل ) موم ؛ سخت نرم و ملایم. (از یادداشت مؤلف ) :
دشمن ار اژدهاست پیش سنانش
گردد چون موم پیش آتش سوزان.
(منسوب به رودکی ).
کشاورز بودم در آن دشت و بوم
به برزیگری سنگ پیشم چو موم.
فردوسی.
من به دلها انگبینم او چو موم
پس تو زین دو آنچه بهتر برگزین.
خاقانی.
صلیب زنگ را بر تارک روم
به دندان ظفر خاییده چون موم.
نظامی.
- مثل موم ومرهم ؛ سخت کوفته. سخت پخته. (یادداشت مؤلف ).
- موم پنداشتن (دانستن ) ؛ کنایه از سخت نرم و سبک انگاشتن :
به زور از زمین کوه برداشتی
گران سنگ را موم پنداشتی.
فردوسی.
- موم دانستن ؛ بی اثر دانستن. دانستن که برندگی ندارد :
جهان را تو بی لشکر روم دان
همان تیغ پولادشان موم دان.
فردوسی.
- موم سیاه ؛ بره موم. موم سیاه رنگ که زنبور با آن در لانه را به هنگام زمستان مسدود می کند. (یادداشت مؤلف ) :
چشمش ز خواب و غمزه زنبور سرخ کافر
شهد سپید در لب ، موم سیاه خالش.
خاقانی.
- موم کافوری ؛ شمع کافوری. مَن ّ قاطوس. (یادداشت مؤلف ). و رجوع به ترکیب شمع کافوری در ذیل مدخل شمع شود.
- موم و مرهم ؛ (از اتباع ) سخت نرم و کوفته. (از یادداشت مؤلف ). کنایه از سخت نرم و ملایم.
- امثال :
مخواه از موم نفع مومیایی . (امثال و حکم دهخدا).
موم هر جای که آتش بود افتد به گداز. (امثال و حکم دهخدا).
|| شمع. شمع که سوزند روشنایی را. نام شمع که در لاله و جز آن نهند و بسوزند و برافروزند، ورفته رفته در مفهوم پس مانده ٔ انگبین به کار رفته است. (از یادداشت مؤلف ).
- موم برافروختن ؛ برافروختن شمع.
- || آشکار کردن راستی و حقیقت.
- || به نرمی گفتن. (ناظم الاطباء).
- موم خرما ؛ مومی که از گونه ای نخل به نام نخل موم حاصل می شود.
- موم فسیل ؛ موم معدنی. رجوع به ترکیب موم معدنی شود.
- موم معدنی ؛ موم فسیل. مومی که از گیاهان فسیل شده خصوصاً توربها به دست می آید. ترکیب این موم منحصراً هیدروکربور است ولی نقطه ٔ ذوبش مانند سایر مومها در حدود 60 درجه است و وزن مخصوصش نیز مانند مومهای دیگر /95. است.

معنی موم به فارسی

موم
مادهای زردرنگ که زنبورعسل تولیدمیکندواز آن برای خودلانه می سازد، تفاله عسل که پس ازتصفیه عسل باقی می ماند
( اسم ) ماده نرم و جامد و غالبا زرد رنگی که از منابع مختلف گیاهی یا حیوانی و معدنی بدست میاید . ساختمان شیمیایی مومها نزدیک بساختمان چربیها است و معمولا در ترکیب آنها یک اسید چرب و یک الکل یک ظرفیتی با تعداد کربن بسیار زیاد موجود است مانند الکل ملیسیک والکل ستیلیک و بعلاوه در ترکیب مومها برخی اسیدهای چرب بحالت آزاد نیز موجودند از قبیل اسید استاریک و اسید پالمیتیک و اسید لینولئیک و غیره نقطه ذوب مومها از نقطه ذوب چربیهامعمولا بالاتر و در حدود ۶٠ درجه است . و وزن مخصوص آنها در حدود ۹۵ است . تمام مومها در چربیها و روغنها حل میشوند : [ چون موم که نقش انگشتری قبول کند نه انگشتری را . ] یا موم حیوانی . مومی که از چهار جفت غده مترشحه موم که در داخل شکم زنبور عسل کارگر است بدست میاید . زنبورهای عسل این موم را جهت ساختن حجرات لانه های خود بکار میبرند . برای استخراج این موم معمولا عسل را تصفیه میکنند و موم را بدست میاورند . خواص شیمیایی این موم نیز مشابه با موم گیاهی است . یا موم خرما. مومی که از گونه ای نخل بنام نخل موم حاصل میشود . یا موم فسیل . موم معدنی . یا موم گیاهی . مومی که در سطح برخی از اندامهای گیاهی از قبیل ساقه و برگ و میوه تشکیل میشود . مومهای گیاهی در حرارت ۳۵ درجه نرم میشوند و نقطه ذوب آنها نزدیک ۶٠ درجه است و در اتر و بنزین و سولفور دو کربن و تربانتین حل میگردند . مومهای گیاهی گاهی در روی بشره اندامهای گیاهی تشکیل میشوند مانند مومهای موجود بر روی بشره برگ کلم و بشره ساقه کاکتوس و بشره برگ نیشکر . و گاهی در داخل سلولهای گیاهی نیز تشکیل میگردند مانند مومی که در داخل سلولهای گیاه انجیر موم و گیاه بالانوفورا بوجود میاید . در برخی از گیاهان از قبیل نخل موم باندازه ای تشکیل موم زیاد است که آنرا استخراج میکنند . در داخل سلولهای گیاه بالانوفورا مقدار موم بحدی زیاد میباشد که ساقه های آنرا مانند شمع برای روشنایی بکار میبرند . یا موم معدنی . مومی که از گیاهان فسیل شده خصوصا تورب ها بدست میاید . در ترکیب این موم مقدار زیادی از هیدرو کربورها موجود است و قهوه یی رنگند . بعلاوه در اطراف تشکیلات نفتی گونه ای موم معدنی زرد رنگ یا قهوه یی رنگ بدست میاید که نتیجه اکسیداسیون نفت است و به اوزو کریت موسوم است . ترکیب این موم منحصرا هیدروکربور است ولی نقطه ذوبش مانند سایر مومها در حدود ۶٠ درجه است و وزن مخصوصش نیز مانند مومهای دیگر ۹۵ است . این قسم موم را استخراج میکنند و مانند سایر مومها بمصرف میرسانند موم فسیل .
جرجس . شمع .
[wax] [زیست شناسی- علوم گیاهی] 1. ماده ای محلول در حلاّل های چربی که گیاهان برای کاهش تعرق ترشح می کنند 2. ماده ای که زنبورعسل برای ساختن کندو ترشح می کند
[ گویش مازنی ] /moom/ ماده ی نرم و جامد و غالبا زرد رنگی که از منابع گیاهی و حیوانی به دست آید
موم آلوده .
مومیا .
به آئین موم .
[bone wax] [ارتاپزشکی] آمیزه ای از موم و روغن و گندزدا که با پر کردن فضاهای داخل استخوان خون ریزی آن را در هنگام جراحی بند می آورد
ماده لزج گندم .
موم اندوده .
شمع برافروختن .
پارچه مومی شده و به موم اندود شده و مشمع .
نرم دل و رقیق القلب .
صفت و حالت موم دل .
به رنگ موم زرد .
[encaustic, encaustic painting] [هنرهای تجسمی] فنی در نقاشی که سابقۀ آن به یونان باستان می رسد و در آن رنگ ماده (pigment) را با موم داغ مخلوط می کنند
قیروطی .
ریزنده موم .
[dewaxing] [شیمی، مهندسی بسپار، مهندسی شیمی] فرایند جدا کردن موم های هیدروکربنی جامد از ترکیبات آلی
[dewaxed] [شیمی، مهندسی بسپار، مهندسی شیمی] ویژگی ماده ای که موم آن گرفته شده باشد
موم کردار .
آنکه مانند موم نرم باشد : [ این هیون هین و این جمل مومن نهاد موم سرشت لین را گناهی نیست و نقشی که خرس بر آن موم می نهاد می پنداشت ... ]
کنایه است از نرم و ملایم گشتن .
موم ساز و شمع ساز و شماع .

معنی موم در فرهنگ معین

موم
(اِ.) ماده ای است که زنبور عسل آن را تولید می کند و از آن برای خود خانه می سازد.

معنی موم در فرهنگ فارسی عمید

موم
ماده ای زردرنگ که زنبورعسل تولید می کند و از آن برای خود لانه می سازد، تفالۀ عسل که پس از تصفیۀ عسل باقی می ماند.

موم در دانشنامه ویکی پدیا

موم
موم، ماده ای زردرنگ و نرم و بسیار قابل جذب است که معمولاً آن را زنبور عسل تولید می کند. موم ها حاوی استرها،اسیدها و الکل های بسیار چرب هستند که گاهی اوقات دارای هیدروکربن های آزاد می باشند. موم ماده ای با ثبات و بسیار مقاوم در برابر رطوبت است؛ در صورتی که در برابر حرارت و فشارهای مکانیکی ماندگاری ای ندارد. از پیش از میلاد تاکنون موارد استفاده از موم به عنوان بست، لایه محافظ، مات کننده،چسب، واسطه قالب گیری، مدل سازی، مقاوم سازی و غیره می باشد.
موم گیاهی که در اندام های مختلف گیاهی (ساقه و برگ و میوه) به وجود می آید، مانند موم موجود در سطح برگ کلم و کاکتوس و برگ نیشکر و غیره. در درخت نخل موم یا سروکسیلن مقدار موم به حدی زیاد است که آن را استخراج می کنند و به آن موم خرما نیز گویند.
موم معدنی که از گیاهان فسیل شده خصوصاً تورب ها به دست می آید. توضیح اینکه در اطراف تشکیلات نفتی قسمی موم معدنی زردرنگ یا قهوه ای به دست می آید که به اوزوکریت موسوم است و آن جز مومیائی است.
موم حیوانی ماده ای است که از چهار جفت غده مترشحه موم که در داخل شکم زنبور عسل کارگر است به دست می آید. زنبورهای عسل این موم را جهت ساختن حجرات لانه های خود به کار می برند. برای استخراج این موم معمولاً عسل را تصفیه می کنند و موم را به دست می آورند. این همان ماده چسبنده است که در عسل است و آن را نخورند. خواص شیمیایی این موم نیز مشابه با موم گیاهی است.
موم واژه ای فارسی است و در عربی از واژهٔ «شمع» بدین منظور استفاده می شود. امروزه واژهٔ شمع (به عنوان وام واژه) در زبان فارسی معنی دیگری یافته است..
موم ها در دمای اتاق جامدند، در الکل و آب غیرمحلولند و در اتر و سولفوردوکربن قابل حل می باشند و در حرارت شصت درجه ذوب می شوند.
در آمریکای جنوبی گیاهی با نام نخل موم یا سروکسیلن وجود دارد که موم آن را به جای موم زنبور عسل مورد استفاده قرار می دهند. (از گیاه شناسی ثابتی صص ۷۳-۷۵).
عکس موم
موم استخوان آمیزه ای از موم و روغن و گندزدا که با پر کردن فضاهای داخل استخوان خون ریزی آن را در هنگام جراحی بند می آورد.
موم زنبور عسل یا موم زنبور (Cera alba) (به انگلیسی: Beeswax) موم طبیعی است که توسط زنبور عسل از جنس genus Apis ساخته می شود. این موم توسط ۸ غده تولید موم در قسمتهای شکمی زنبورهای کارگر تولید شده که به درون کندو تخلیه می شود. زنبورهای کارگر کندو با جمع کردن آن سلولهای قفسه مانند را برای ذخیره عسل و حفاظت از لارو و نوزادان در داخل کندو ایجاد می کنند. از لحاظ شیمیایی، موم زنبور از استرهای اسید چرب و الکلهای بلند زنجیره مختلف تشکیل شده است. موم زنبور استفاده های کاربردی فراوانی در صنایع غذایی و طعم دهنده ها دارد (مثلاً به عنوان عامل براق کننده یا منبع روشنایی/گرما). با توجه به سمی بودن جزئی موم های گیاهی، موم زنبور قابل خوردن است و در اکثر کشورها و اتحادیه اروپا تحت نام E901 برای استفاده در صنایع غذایی مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به اینکه مونواسترهای موم زنبور به میزان کمی در روده انسان و سایر پستانداران تجزیه می شود می توان گفت که ارزش تغذیه ای چندانی ندارند. برخی پرنده ها مثل پرنده عسل نما honeyguides توانایی هضم موم عسل را دارند. موم زنبور منبع غذایی اصل در رژیم غذایی پروانه لارو است.
این موم توسط زنبورهای کارگر تولید شده که از هشت غده که به صورت آینه ای در دیواره داخلی استرنوم (سپر شکمی یا صفحه قسمت شکمی) در قسمتهای شکمی ۴ تا ۷ ترشح می شود. اندازه این غدد ترشح موم به سن زنبور کارگر وابسته بوده و بعد از افزایش مقدار پروازهای روزانه این غدد دچار آتروفی و کاهش اندازه می شوند. موم تازه به شفافیت شیشه و بدون رنگ است که در نتیجه جویدن و ترکیب با گرده توسط زنبورهای کارگر کندو کدر و تیره می شود. علاوه بر این، موم با ترکیب روغن های گرده و صمغ ها به صورت افزاینده ای به سمت زرد و قهوه ای شدن پیش می رود. موم حدود ۳ میلیمتر (۰٫۱۲ اینچ) طول و ۰٫۱ میلیمتر (۰٫۰۰۳۹ اینچ) ضخامت داشته و ۱۱۰۰ عدد از آن برای تولید ۱ گرم موم ضروری است.
زنبور عسل از موم برای ساختن سلولهای شانه عسل استفاده می کنند که در آن جوانترها با عسل و گرده ای که ذخیره شده است رشد می کنند. برای ترشح موم از زنبورهای سازنده موم دمای کندو باید بین ۳۳ تا ۳۶ درجه سانتیگراد (۹۱–۹۱ درجه فارنهایت) باشد. میزان عسلی که برای تولید موم توسط زنبورها مصرف می شود بطور دقیق اندازه گیری نشده است. کتاب تولید موم، کاشت، پردازش و محصولات، پیشنهاد می کند که ۱ کیلو موم برای تولید ۲۲ کیلو عسل کفایت می کند. بر اساس آزمایش Whitecomb در سال ۱۹۴۶ میزان ۶٫۶۶ تا ۸٫۸ کیلوگرم عسل ۱ کیلوگرم موم تولید می کند. مطالعه دیگری ۲۴–۳۰ کیلوگرم عسل را برای تولید هر کیلو موم تخمین می زند.
، وقتی زنبورداران عسل را استخراج می کنند، کلاهک هر شانه عسل را با چاقو یا وسیله مخصوص آن می برند. رنگ آن از تقریباً سفید تا قهوه ای متغیر است اما بخش اعظم آن سایه های از رنگ زرد دارند که به درجه خلوص، منطقه و نوع گلهایی که زنبورها گرد آن آمده اند بستگی دارد. موم های حاصل از شانه نگهداری زنبورهای تازه متولد شده در کندو عسل رنگ تیره تری از شانه عسل دارند. ناخالصیها سریعتر در شانه تازه متولدشدگان جمع می شود. بخاطر ناخالصیها، موم باید قبل از استفاده پردازش شود. به میزان باقیمانده slumgum می گویند.
در فیزیک، علم مواد و مهندسی مکانیک به فرایند تغییر شکل های برگشت ناپذیر مواد جامد تحت اثر نیرو رفتارهای خمیری یا موم سانی یا پلاستیسیته گویند. به عنوان مثال مو مسانی را به صورت تغییر شکل دائمی پدید آمده در یک قطعه از فلزی سخت که از طریق خم شدن و یا کوبیدن به شکل جدیدی در می آید، را نشان می دهند. در مهندسی تغییر رفتار ماده از حالت کشسان به موم سان را تسلیم می گویند.
تئوری پلاستیسیته
تنش
نمودار تنش-کرنش
گرانروی
الاستیسیته
بسیاری از مواد چکش خوار هنگامی که کشیده شوند، از خود خاصیت کشسانی نشان می دهند. بدین معنا که متناسب با افزایش بار، ماده کشیده می شود و اگر ماده رها شود، به شکل اولیه خود بازمی گردد. اما هنگامی که بار وارده از حد معینی (تنش تسلیم) بگذرد، آنگاه ماده با سرعت بیشتری تغییر شکل می دهد و بخشی از تغییر شکل نیز پس از برداشتن بار باقی می ماند. بدین بخش از تغییر شکل، تغییر شکل موم سان و یا تغییر شکل پلاستیک گفته می شود. تئوری پلاستیسیته  علمی است که به بررسی رفتار مواد، در کرنش هایی که از قانون هوک تبعیت نمی کنند، می پردازد.برخی از جوانب تغییر شکل پلاستیک، فرمول بندی ریاضی آن را مشکل تر از تغییر شکل الاستیک مواد می نماید. مثلاً تغییر شکل الاستیک یک تابع حالت است ولی تغییر شکل پلاستیک تابع مسیر. مواد مختلف بر اساس نمودار تنش-کرنشی که بر اثر بارگذاری دوره ای دارند به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند . از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: الاستیک خطی ، الاستیک غیرخطی، پلاستیک، ویسکوالاستیک، ویسکوپلاستیک، الاستیک با رفتار پلاستیک ایده آل، الاستیک سخت شونده بر اثر کرنش، الاستیک صلب با رفتار پلاستیک ایده آل ، الاستیک صلب سخت شونده بر اثر کرنش .
قانون هوک بیان می کند که نیروی اعمال شده به یک ماده با مقدار کشیده شدن آن، متناسب است . یعنی مثلاَ اگر نیروی کشش وارد بر یک فنر را دو یا سه برابر کنید ، دو یا سه برابر بیشتر کشیده خواهد شد . اما این قانون پس از رسیدن به حد کشسانی ماده ، دیگر برقرار نیست. ثابت تناسب رابطه بین نیروی کشسانی و مقدار کشش ماده، ثابت کشسانی گفته می شود.
تغییر شکل موم سان در بیشتر مواد، به ویژه در فلزات، خاک، سنگ ها، بتن، کف، استخوان و پوست دیده می شود. با این حال، مکانیزم های فیزیکی که باعث تغییر شکل پلاستیک می شوند، می توانند به طور بسیار متفاوت باشند. در مقیاس بلوری، موم سانی در فلزات معمولا نتیجه نابجایی است. چنین نقایصی در اغلب مواد بلورین نسبتا نادر است، اما در بعضی و بخشی هایی از ساختار بلوری متعدد هستند؛ در چنین مواردی ممکن است بلور پلاستیکی ایجاد شود.
موم نخل مومی سخت و در عین حال شکننده و با نقطهٔ ذوب بالا است که در صنعت کاربرد دارد. موم نخل از برگ درخت نخل برزیلی گرفته می شود و به نام های موم برزیلی و موم کارنابا (به انگلیسی: Carnauba wax) هم نامیده می شود. موم نخل از اسیدهای چرب، الکل های چرب، اسید، و هیدروکربن های موجود در گیاه ساخته شده است. این موم که به صورت پولک های زرد-قهوه ای فروخته می شود خاصیت براق کنندگی خاصی دارد. موم نخل از سخت ترین موم ها و از گران قیمت ترین موم ها است.
موم نخل در ساخت واکس چوب و پوشش های مات به کار می رود. موم نخل عامل صیقل دهنده و گران قیمتی برای چرم است و دوام آن را زیاد می کند. اثر انگشت و تاخوردگی روی آن باقی نمی ماند و رنگ آن در اثر گرد و غبار تیره نمی گردد و چرم را نرم می کند.
این موم در صنایع غذایی برای روکش صیقلی محصولات بکار می رود. در آدامس به عنوان براق کننده مصرف می گردد و بدنه خودروها را در کارواش ها با براق کننده گرانقیمتی که حاوی موم نخل و الکل است تمیز و براق می کنند. این موم در واکس های خودرو کاربرد فراوانی دارد زیرا در برابر نور خورشید، باران و برف مقاوم است. در رژهای لب ترکیبی از سه موم را می توان یافت: موم زنبور عسل، موم گیاه کندلیلا و موم نخل.
از دیگر مزایای آن نفوذ در درزها و شیارها است که باعث می شود خط و خش های افتاده بر روی رنگ را از دید محو کند و باعث براقیت دو چندان رنگ بدنه شود. این موم باعث می شود مولکول های آب ریخته شده بر روی بدنه به هم بچسبند و باعث جاری شدن آب از روی رنگ می شود. این ماده به پوست آسیبی نمی رساند بنابراین در لوازم آرایشی نیز از آن بهره برده می شود. از موم نخل برای سفت کردن ورنی های سیال و روان نیز استفاده می شود. به خاطر غیر سمی بودن، از آن در قالب ها و به عنوان پوشش نخ دندان نیز استفاده می شود و حتی به عنوان یک پوشش برای جلوگیری از ذوب شکلات و آب نبات از موم نخل استفاده می شود.
موم یی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه ایران است.
این روستا در دهستان حومه جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۳۰۱ نفر (۲۵۱خانوار) بوده است.
بَره موم ماده ای شبیه موم و از تولیدات زنبور عسل است، حالت آن خمیری شکل و چسبناک با بوی مطبوع که رنگ آن از سبز تا قهوه ای تیره متغیر است. رنگ و عطر بره موم در مناطق مختلف متفاوت بوده و خصوصیات آن بستگی به نوع گیاهان موجود در هر منطقه دارد. بره موم، در هوای سرد، ترد و شکننده و در هوای گرم، نرم و چسبناک می شود.
نقطه ذوب بره موم ۸۳ درجه سانتیگراد و نقطه ذوب موم خالص زنبور عسل ۶۳ درجه سانتی گراد است. بنابراین با کمک حرارت می توان آن دو را از یکدیگر تفکیک نمود. موم از نظر استحکام هفت برابر سخت تر از بره موم است.
بره موم در الکل اتیلیک، استون و بنزن حل می شود و الکل می تواند مواد قابل حل آن جدا نماید.
بره موم حاوی حدود ۵۰ درصد صمغ یا رزین گیاهان، ۳۰ درصد موم، ۱۰ درصد اسیدهای چرب ضروری، ۵ درصد گرده گل و ۵ درصد دیگر آن از ترکیبات آلی، ویتامینها و عناصر معدنی مانند نقره، سدیم، جیوه، مس، منگنز، آهن، کلسیم، وانادیم و سیلیس است. مقدار و نوع ترکیبات بره موم بسته به مکان، زمان جمع آوری و روش تولید آن متفاوت است.
ماندهٔ موم یا فوتس اویل به عنوان محصول جانبی فرایند تولید پارافین جامد است که در این محصول مقدار زیادی روغن و اسیدهای چرب وجود دارد.
2017. Atlaskimia.Com. Accessed December 16 2017. .
مانده موم در جریان خارج سازی روغن از اسلاک واکس یا از مشتق شدن در جریان تولید پارافین نیمه تصفیه شده به دست می آید.
این محصول به عنوان ترکیب اجزا یا عوامل ضدآب در تولید محصولات مختلف صنعتی از قبیل شمع، پولیش، کبریت سازی، جوهر و کاغذ کربن مورد استفاده قرار می گیرد و به طور گسترده در لاستیک سازی صنایع نساجی، چرم، لاستیک، پلاستیک، گریس به کار می رود.
معمای موزه موم (انگلیسی: Mystery of the Wax Museum) فیلمی در ژانر ترسناک، معمایی و مهیج به کارگردانی مایکل کورتیز است که در سال ۱۹۳۳ منتشر شد.
۱۸ فوریه ۱۹۳۳ (۱۹۳۳-02-۱۸)
نخل های موم (نام علمی: Ceroxylon) نام یک سرده از تیره نخل است.
هفت مهر و موم یک عبارت در کتاب مقدس است که اشاره به هفت مهر و موم نمادین دارد که حفظ کتاب مقدس و حفاظت از جان عیسی در مکاشفه او با پاتموس را ذکر می کند. سخن از مهر و موم در سند آخرالزمانی در فصل مکاشفه ۵–۸ رخ می دهد. در چشم انداز جهان، نشانه های آخرالزمان، شیر یهودا و گوسفند هفت شاخ و هفت چشم است.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

موم در دانشنامه آزاد پارسی

موم (wax)
مادۀ چرب جامدی با منشأ گیاهی، حیوانی یا معدنی. انواع موم ها به صورت های گوناگون از استرها۱، اسیدهای چرب۲، الکل های آزاد۳، و هیدروکربن های جامد۴ تشکیل می شوند. موم های معدنی۵ از نفت خام به دست می آیند. سختی این نوع موم ها بسیار متفاوت است. ژلۀ نفتِ سبک۶ (وازلین۷) که در پمادها به کار می رود، و موم پارافینی سخت۸ که در ساخت شمع ها و کاغذهای مومی به کار می رود، از این نوع اند. موم های حیوانی۹ عبارت اند از موم طبیعیِ۱۰ حاصل از زنبور عسل، لانولین (موم پشم)۱۱، و موم کافور۱۲ی حاصل از روغن عنبر ماهی۱۳. از این نوع موم ها عمدتاً در وسایل آرایشی، پمادها، و پولیش ها استفاده می کنند. نوعی موم حیوانی دیگر، پیه۱۴، نیز از چربی گاو و گوسفند به دست می آید. زمانی پیه به فراوانی برای ساخت شمع و صابون به کار می رفت. موم آب بندی۱۵ از لاک۱۶ یا شلاک۱۷ ساخته می شود. این نوع موم جسمی صمغی، و حاصل ترشحات حشرات فلس دار۱۸ است. موم های گیاهی۱۹، که معمولاً پوشش ضد آب گیاهان در نواحی گرم و خشک اند، عبارت اند از موم کارنوبا۲۰ که از برگ های نخل کارنوبا۲۱ به دست می آید، و موم کاندلیلا۲۲. هر دو اجزای سازندۀ پولیش های سخت۲۳، از جمله واکس های ماشین۲۴ اند.
estersfatty acidsfree alcoholssolid hydrocarbonsmineral waxespetroleum jellypetrolatumhard paraffin waxanimal waxesbeeswaxwool wax lanolinspermacetisperm-whale oiltallowsealing waxlacshellacscale insectsvegetable waxesCarnauba waxCarnauba palmCandelilla waxhard polishescar waxes

موم در جدول کلمات

مهر و موم شده
ممهور
مهر و موم شده توسط قانون
پلمب
مهر و موم کردن
پلمب

معنی موم به انگلیسی

beeswax (اسم)
موم
wax (اسم)
موم ، شمع مومی

معنی کلمه موم به عربی

موم
شمع , شمع العسل

موم را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• موم اپیلاسیون   • موم موبر   • قیمت موم   • موم سرد   • انواع موم برای اپیلاسیون   • طرز تهیه موم عربی بدون نیاز به پارچه   • موم بدن   • موم اپیلاسیون دائم   • معنی موم   • مفهوم موم   • تعریف موم   • معرفی موم   • موم چیست   • موم یعنی چی   • موم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی موم
کلمه : موم
اشتباه تایپی : l,l
آوا : mum
نقش : اسم
عکس موم : در گوگل


آیا معنی موم مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )