برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1350 100 1

مکابیز

معنی اسم مکابیز

اسم: مکابیز
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: مگابیز، نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی

مکابیز را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدمهدی
یکی از اسمهای اصیل ایرانی نام پسر ارشد خانواده
نام یکی از سرداران ساسانیان که نام برادر جنگجوی او نیز کامدین ( کام دین ) بوده است.
ناصر ابوطالبی عبدالملکی
این نام ظاهرا بعد از فتح بابل و آزاد سازی عبرانیان از اسارت بخت النصر توسط کوروش بزرگ،در ایران زمین مرسوم گشته و بنیه ی این نام از maccaabus (مکابیوس-مکابیز)
گرفته شده است که ریشه ای عبری دارد.
بعد از این تاریخ است که به چند مورد "روایی"
از این نام در تاریخ ایران برمیخوریم
شهریار آریابد
در سنگ نوشته داریوش بزرگ یکی از هفت تنان می باشد و در پارسی " بغابوخش " به چم رهایی یافته خداوند است و یک نام ایرانی که به یونایی دگرگون شده و مگابیز گردیده است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مکابیز   • مفهوم مکابیز   • تعریف مکابیز   • معرفی مکابیز   • مکابیز چیست   • مکابیز یعنی چی   • مکابیز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مکابیز
کلمه : مکابیز
اشتباه تایپی : l;hfdc
عکس مکابیز : در گوگل

آیا معنی مکابیز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )