انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1041 100 1

مکلف

/mokallaf/

مترادف مکلف: عهده دار، متعهد، مسئول، واداشته، مجبور، موظف، بالغ

برابر پارسی: ناچار، وادار

معنی مکلف در لغت نامه دهخدا

مکلف. [ م ُ ک َل ْ ل َ ] (ع ص ) رنج رسانیده شده. (آنندراج ). به مشقت و دشواری درافتاده. (ناظم الاطباء). و رجوع به تکلیف شود. || کسی که ترتیب و انجام دادن امری را پذرفتار شده و تعهد کرده باشد و تکلیف کرده شده. (ناظم الاطباء). موظف. ملزم.
- مکلف ساختن کسی را بر کاری . رجوع به ترکیب مکلف کردن کسی را بر کاری شود.
- مکلف شدن ؛ پذرفتار انجام کاری شدن. (ناظم الاطباء).
- مکلف کردن کسی را بر کاری ؛ بر او نهادن آن کار. (یادداشت به خطمرحوم دهخدا). انجام دادن کاری را بر عهده ٔ کسی گذاشتن.
|| (اصطلاح شرع ) عاقل و بالغ را مکلف گویند. (آنندراج ). نزد فقها، عاقل بالغ. (از اقرب الموارد). کودکی که به سن بلوغ و تکلیف رسیده باشد. (ناظم الاطباء). بالغ. به حد مردان یا زنان رسیده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) : اما قصاص اندرتن واجب نشود الا به چهار رکن ، یکی قاتل و شرط آن است که مکلف باشد و مختار. (کشف الاسرار ج 3 ص 130). نظر به عموم حکم ، جمله ٔ مکلفان را صوم رمضان فرض است. (مصباح الهدایه چ همایی ص 339).
- مکلف شدن ؛ به سن بلوغ و تکلیف رسیدن. (ناظم الاطباء).
|| کلف دار. (ناظم الاطباء).

معنی مکلف به فارسی

مکلف
به مشقت ورنج افتاده، کسی که وظیفه وامری راعهده دارشده، کسی که مامورانجام دادن کاری شده، کسی که شرعابایدامری رابجابیاورد
( اسم ) ۱ - بزحمت و مشقت اندازنده . ۲ - تعیین کننده تکلیف جمع : مکلفین .

معنی مکلف در فرهنگ معین

مکلف
(مُ کَ لَّ) [ ع . ] (اِمف .) تکلیف شده ، کسی که انجام کاری را عهده دار شده باشد.
(مُ کَ لِّ) [ ع . ] (اِفا.) ۱ - به زحمت و مشقت اندازنده . ۲ - تعیین کنندة تکلیف . ج . مکلفین .
( ~. شُ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) ۱ - انجام کاری را به عهده گرفتن . ۲ - به سن بلوغ رسیدن .

معنی مکلف در فرهنگ فارسی عمید

مکلف
۱. کسی که وظیفه و امری را عهده دار شده، کسی که مٲمور انجام دادن کاری شده.
۲. (فقه) کسی که شرعاً باید امری را به جا بیاورد.
۳. [قدیمی] به مشقت و رنج افتاده.

مکلف در دانشنامه اسلامی

مکلف
شخص دارای شرایط برای عهده داری تکلیف شرعی را مکلف گویند.
مکلَّف، به شخص بالغ و عاقلی گفته می شود که مورد خطاب شارع قرار گرفته و احکام شرعی متوجه او می گردد؛ به بیان دیگر، مکلف، یعنی شخص بالغ و عاقلی که مورد امر یا نهی شارع مقدس قرار گرفته است.
عمل متعلق تکلیف شرعی را مکلفٌ به گویند.
مکلف به، هر آن چیزی است که تکلیف به آن تعلق می گیرد.
توضیح
تکلیف به معنای الزامی اکید یا غیراکید است که شارع (قانون گذار) یا مولا با وضع قانون، آن را متوجه مکلف می کند. و «مکلفٌ به» چیزی است که الزام، به آن تعلق گرفته است؛ برای مثال، اگر شارع بگوید: « نماز بر شما واجب است»، وجوب نماز، تکلیف و انجام نماز در خارج، که وجوب به آن تعلق گرفته، «مکلفٌ به» نامیده می شود.
مکلّف فاقد تکلیف منجّز، به دلیل غفلت را مکلف شانی گویند.
مکلف شانی، مقابل مکلف فعلی بوده و به انسان بالغ، عاقل و قادری گفته می شود که به جهت غفلت و عدم توجه به تکلیف، خطاب شرعی نسبت به او فعلیت نداشته و نسبت به او منجّز نیست و تا زمانی که غافل است خطاب متوجه او نمی باشد، ولی شانیت خطاب را دارد؛ یعنی کافی است که متوجه شود تا مخاطب به خطاب فعلی گردد.
مکلّف فاقد تکلیف منجّز، به دلیل غفلت را مکلف شانی گویند.
مکلف شانی، مقابل مکلف فعلی بوده و به انسان بالغ، عاقل و قادری گفته می شود که به جهت غفلت و عدم توجه به تکلیف، خطاب شرعی نسبت به او فعلیت نداشته و نسبت به او منجّز نیست و تا زمانی که غافل است خطاب متوجه او نمی باشد، ولی شانیت خطاب را دارد؛ یعنی کافی است که متوجه شود تا مخاطب به خطاب فعلی گردد.
مکلّف دارای تکلیف فعلیت یافته را مکلّف فعلی گویند.
مکلف فعلی، مقابل مکلف شانی، بوده و به انسان بالغ، عاقل، قادر و ملتفتی گفته می شود که تکلیف بر او فعلیت دارد؛ یعنی متوجه است که تکالیفی در واقع متوجه او شده و این تکالیف در حق او به فعلیت رسیده است.

مکلف را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

بهرام س ٠٠:١١ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩
خویشتن کار
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تکلیف   • تکلیف شب   • تعریف تکلیف   • تکلیف یادگیری   • مالایطاق یعنی چه   • جانا   • معنی مکلف   • مفهوم مکلف   • تعریف مکلف   • معرفی مکلف   • مکلف چیست   • مکلف یعنی چی   • مکلف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مکلف
کلمه : مکلف
اشتباه تایپی : l;gt
آوا : mokallaf
نقش : صفت
عکس مکلف : در گوگل


آیا معنی مکلف مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )