برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1349 100 1

مگس ران

معنی مگس ران در لغت نامه دهخدا

مگس ران. [ م َ گ َ ] (نف مرکب ) آنکه مگسها را دورکند. مگس راننده. || (اِ مرکب ) به هندی مورچهل و چونری گویند که از پرهای دم طاوس و موی دم گاو کوهی سازند. (غیاث ). چیزی که بدان مگس رانند و آن را گاهی از پرهای طاوس سازند و گاهی از موی دم اسب وآن را در عرف هند چوری گویند و مورچهل نوعی است از وی. (آنندراج ). مگس پران. (ناظم الاطباء) :
علم اندر کش و با ریش مگس ران کردار
حمله کن بر مگسان سر خمهای عصیر.
سوزنی.
بر سر خوان جهان خرمگسانند طفیل
پر طاوس مگس ران به خراسان یابم.
خاقانی.
بر سرآن خوان عزت نسر طائر دان مگس
بلکه پر جبرئیل آنجا مگس ران آمده.
خاقانی.
حوروشی را چو مور زیر لگد کشته ای
پس پر طاوس را کرده مگس ران او.
خاقانی.
مصطفی پیش خلایق فکندخوان کرم
که مگس ران وی از شهپر عنقا بینند.
خاقانی.
خوان غم را پر طاوس مگس ران به چه کار
بند آن مائده آرای بطر بگشایید.
خاقانی.
بر خوان عنکبوت که بریان مگس بود
شهپر جبرئیل مگس رانت آرزوست.
سعدی.
نفع عامه عامه را اولی است آری دنب خر
خوش مگس رانی است لیکن کون خر را درخور است.
جامی.
جلوه ٔ رنگین نداردعاقبت هشیار باش
شهپر طاوس را آخر مگس ران می کنند.
صائب (از آنندراج ).
تا به شهد دل ما مهر بتان ننشیند
آمد و رفت نفسهاست مگس رانی چند.
میرزا طاهر وحید (از آنندراج ).
به زلفش لعل نوشین بی خطر بود
مگس ران خط از تنگ شکر بود.
محسن تأثیر (از آنندراج ).
و رجوع به مگس پران (معنی دوم ) شود.
- مگس ران حنابسته ؛ مگس رانی که از موی دم اسب سازند و آن را سرخ کنند مثل دم اسب. (آنندراج ) :
ریخته از هر طرفی دسته ای
همچو مگس ران حنابسته ای.
میریحیی شیرازی (از آنندراج ).
- مگس ران کردن ؛ مگس ران ساختن :
مگس ران کردن از شهپر طاوس
عجب زشت است بر طاوس زیبا.خاق ...

معنی مگس ران به فارسی

مگس ران
( صفت ) آلتی که بوسیله آن مگس را دور کنند : [ حورفشی را چو مور زیر لگد کشته ای پس پر طاوس را کرده مگس ران او . ] ( خاقانی سج . ۳۶۲ )
( مصدر ) مگس ران ساختن : [ مگس ران کردن از شهپر طاووس عجب زشت است بر طاوس زیبا . ] ( خاقانی . سج .۸۱۱ )

معنی مگس ران در فرهنگ فارسی عمید

مگس ران
آلتی که با آن مگس ها را دور می کردند: حورفشی را چو مور زیر لگد کشته ای / پس پر طاووس را کرده مگس ران او (خاقانی: ۳۶۲).

معنی مگس ران به انگلیسی

fly whisk (اسم)
مگس پران ، مگس ران

مگس ران را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پویا
مگس پراندن : کنایه از بیکاری و علافی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مگس ران   • مفهوم مگس ران   • تعریف مگس ران   • معرفی مگس ران   • مگس ران چیست   • مگس ران یعنی چی   • مگس ران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مگس ران
کلمه : مگس ران
اشتباه تایپی : l's vhk
عکس مگس ران : در گوگل

آیا معنی مگس ران مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )