برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1307 100 1

میثاق عالم ذر

میثاق عالم ذر در دانشنامه اسلامی

میثاق عالم ذر
در بعضی از آیات و روایات به وجود عالمی اشاره شده ،که انسان قبل از آمدن به این عالم در آنجا بوده است و در اصطلاح آنرا عالم ذر می نامند.
در این باره که حقیقت میثاق عالم ذر چیست، از آیات قرآن می توان دریافت که خداوند در مرحله ای از خلقت ، همه فرزندان آدم را تا قیامت ظاهر ساخته و آنان را بر ربوبیت خویش گواه گرفته است و آدمیزادگان بر این حقیقت اقرار کرده اند تا بهانه ای برای آنان نماند و تقلید از نیاکان را دلیل کفر و شرک نیاورند و خویش را بی گناه نینگارند
پیمان فطری
اقرار فطری انسان بر ربوبیت خداوند آموزه ای از قرآن کریم است. مراد، پیمانی است که خداوند از آدمیان گرفته است؛ پیمانی که در آن اقرار کرده اند او پروردگار آنان است. از این میثاق با تعابیر دیگری نیز یاد کرده اند؛ همچون عهد الست، پیمان فطرت ، میثاق توحید و توحید فطری
چگونگی پیمان
برخی مفسران قرآن بر آن رفته اند که موجودات را دو نوع وجود است: یکی وجود جمعی نزد خدا و دیگر وجوداتی که به تدریج ظهور می یابند. بدین سان، پیش از عالم دنیوی، عالمی دیگر است که در آن هیچ موجودی از پروردگار محجوب نیست و با شهود باطنی خدا را مشاهده می کنند و به وحدانیت او اعتراف می برند برخی محققان نیز بر آن اند که میثاق الهی به زبان حال بوده است نه قال، یا مراد، همان استعداد فطری آدمی است و یا استعداد عقلی انسان مراد است

میثاق عالم ذر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی میثاق عالم ذر   • مفهوم میثاق عالم ذر   • تعریف میثاق عالم ذر   • معرفی میثاق عالم ذر   • میثاق عالم ذر چیست   • میثاق عالم ذر یعنی چی   • میثاق عالم ذر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی میثاق عالم ذر
کلمه : میثاق عالم ذر
اشتباه تایپی : ldehr uhgl bv
عکس میثاق عالم ذر : در گوگل

آیا معنی میثاق عالم ذر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )