برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1313 100 1

میزان العمل

میزان العمل در دانشنامه اسلامی

میزان العمل
"میزان العمل"، از آثار سودمند امام ابوحامد غزالی (طوس 450- 505ق همان جا) است که در آن، حقیقت سیر و سلوک اخلاقی و عرفانی و سعادت جویی و راز موفقیت در این زمینه را به زبان عربی توضیح داده است. کتاب حاضر را دکتر سلیمان دنیا، تصحیح و با افزودن مقدمه ای عالمانه به زبان عربی جدید در مورد اندیشه های او در زمینه سعادت و حقیقت منتشر کرده است.
کتاب حاضر، از مقدمه مصحح و مقدمه نویسنده و متن اصلی (شامل ده ها بحث) تشکیل شده است. روش نویسنده در این اثر، ترکیبی (نقلی- عقلی) است و نویسنده افزون بر آیات و روایات از تحلیل و استدلال نیز بهره گرفته است. مصحح در مقدمه اش که آن را در پانزدهم شعبان 1380 در مصر نوشته- با تفصیل شرح داده است: غزالی در جستجوی حقیقت بود و آن را در نزد متکلمان، فیلسوفان، معلمان (اهالی تعلیم) جستجو کرد ولی نیافت و سرانجام به سوی صوفیان رفت و در آنجا کاوید و به مقصود رسید. مقصود غزالی از حقیقت، رسیدن به پاسخ این سه پرسش جاودانه بود که باید هر انسانی از خودش بپرسد: "من أین أتی؟ و لما ذا أتی؟ و إلی أین یعود؟" از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر ننمایی وطنم؟! (ر.ک: مقدمه کتاب، ص7- 176) زبان و ادبیات کتاب حاضر، عربی قدیم است ولی مصحح مقدمه اش را به زبان عربی جدید نوشته است.
هر چند درباره محتوای این اثر سودمند؛ گفتنی ها فراوان است ولی به جهت ضیق مجال، به ذکر نمونه هایی کوتاه و گویا از مطالب آن اکتفا می شود:
1. مقدمه دکتر سلیمان دنیا درباره اندیشه های غزالی، واقعا عالمانه است و ایشان افزون بر توضیح روش اندیشه غزالی، گاه به نقد برخی از مباحث او نیز پرداخته است: وی در بحثی مفصل تحت عنوان "مفاجاة" یعنی شگفت انگیزی، موضعگیری دوگانه غزالی را در انتقاد از فیلسوفان و تکفیر آنان و تأیید صوفیان در همان مواردی که اهالی فلسفه به سبب آن کافر معرفی شده اند؛ توضیح داده و به نقادی آن پرداخته و آن را از تناقضات و شگفتی های غزالی شمرده است! (ر.ک: همان، ص163- 171)
2. نویسنده تحت این عنوان که تغییر اخلاق ممکن است؛ افزوده است: برخی از مشتاقان بیکاری پنداشته اند که اخلاق مانند خلقت انسان است و قابل تغییر نیست و توجه به قول پیامبر(ص) کرده است که "فرغ اللّه من الخلق." یعنی خدا از خلقت فراغت یافت، و خیال کرده که ...

ارتباط محتوایی با میزان العمل

میزان العمل را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی میزان العمل   • مفهوم میزان العمل   • تعریف میزان العمل   • معرفی میزان العمل   • میزان العمل چیست   • میزان العمل یعنی چی   • میزان العمل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی میزان العمل
کلمه : میزان العمل
اشتباه تایپی : ldchk hgulg
عکس میزان العمل : در گوگل

آیا معنی میزان العمل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )