برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1287 100 1

نائل

/nA'el/

معنی نائل در لغت نامه دهخدا

نائل. [ ءِ ] (ع اِ) (از «ن ی ل ») عطیه. (اقرب الموارد). نصیب. (ناظم الاطباء).

نائل. [ ءِ ] (ع ص ) (از «ن ی ل ») آن که می یابد و حاصل میکند و میرسد به چیزی. (ناظم الاطباء). رسنده. یابنده. || رسیده. (ناظم الاطباء). دریافته.
- نائل آمدن به ؛ رسیدن به. موفق شدن. دریافتن. به دست آوردن. تحصیل کردن.
- نائل شدن ؛ دریافتن و رسیدن. (ناظم الاطباء).
|| (اِ) (از «ن ول ») عطا. (مهذب الاسماء). دهش.(منتهی الارب ) (آنندراج ). بخشش. (شمس اللغات ). || (ص ) عطادهنده. (مهذب الاسماء). عطاکننده. (شمس اللغات ). || (مص ) نال الرجل نائلا؛ جوانمرد و بسیار عطا گردید آن مرد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

نائل. [ءِ ] (اِخ ) ابن قیس. یکی از سرداران سپاه معاویةبن ابی سفیان در جنگ با علی بن ابیطالب. در حبیب السیر ج 1 ص 545 نام وی در جمع سران سپاه معاویه ذکر شده است.

نائل. [ ءِ ] (اِخ ) ابن مطرف بن رزین بن انس السلمی. از رواة احادیث نبوی است. در المصاحف ص 104. حدیثی از او نقل شده است.

نائل. [ ءِ ] (اِخ ) ابن فروةالعبسی یکی از شجاعان دیار شام به روزگار حکومت مروان و از سرشناسان قوم خویش بود. به سال 122 هَ. ق. هنگام قیام زیدبن علی در عراق ، نائل در کوفه بود و به جنگ زید شتافت. نصربن خزیمه (از طرفداران زید) به مقابله ٔ او برخاست با هم جنگیدند و هر دو از پای درآمدند. از (الاعلام زرکلی ).

معنی نائل به فارسی

نائل
( اسم ) ۱ - رسیده .۲ - بمقصودرسیده .
بن فروه العبسی یکی از شجاعان دیار شام بروزگار حکومت مروان و از سرشناسان قوم خویش بود بسال ۱۲۲ ق هنگام قیام زید بن علی در عراق نائل در کوفه بود و بجنگ زید شتافت .

نائل را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تارا
رسیده ،موفق شدن
جمشید احمدی
بدست آوردن/ دست پیدا کردن/ دست یافتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نائل شدن   • مامور ممیزی   • معنی رسنده   • معنی گناهان   • معنی پنهانی   • کارگردان مردم عادی   • معنی نایل شدن   • معنی مامور ممیزی   • معنی نائل   • مفهوم نائل   • تعریف نائل   • معرفی نائل   • نائل چیست   • نائل یعنی چی   • نائل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نائل
کلمه : نائل
اشتباه تایپی : khmg
آوا : nA'el
نقش : اسم
عکس نائل : در گوگل

آیا معنی نائل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )