برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1332 100 1

نادر اوفتادن

معنی نادر اوفتادن در لغت نامه دهخدا

نادر اوفتادن. [ دِ دَ ] (مص مرکب )نادر افتادن. رجوع به نادر افتادن شود :
دوران تو نادر اوفتاده ست
کاین حسن خدا به کس نداده ست.
سعدی.

معنی نادر اوفتادن به فارسی

نادر اوفتادن
نادر افتادن .

نادر اوفتادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نادر اوفتادن   • مفهوم نادر اوفتادن   • تعریف نادر اوفتادن   • معرفی نادر اوفتادن   • نادر اوفتادن چیست   • نادر اوفتادن یعنی چی   • نادر اوفتادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نادر اوفتادن
کلمه : نادر اوفتادن
اشتباه تایپی : khnv h,tjhnk
عکس نادر اوفتادن : در گوگل

آیا معنی نادر اوفتادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )