برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1307 100 1

نادر شاه و بازماندگانش (کتاب)

نادر شاه و بازماندگانش (کتاب) در دانشنامه اسلامی

نادر شاه و بازماندگانش (کتاب)
«نادر شاه و بازماندگانش: همراه با نامه های سلطنتی و اسناد سیاسی و اداری» تالیف مورخ و نویسنده معاصر، عبدالحسین نوایی است. کتاب در بردارنده مکاتباتی است که از طرف نادرشاه چه در دوره حکومت وی و یا قبل از حکومتش مبادله شده است. نویسنده سعی داشته است که مکاتبات مبادله شده، تاریخ معاصر ایران را جمع آوری نماید و بخشی از این اسناد را گرد آورده است.
کتاب در پنج فصل تنظیم شده است، بدین ترتیب که نویسنده در چهار فصل اول، به شرح حوادث و اسناد زمان نادر شاه و در آخرین فصل، به بازماندگان نادر و اسناد مربوط به آن ها پرداخته است. شیوه نگارش کتاب بدین گونه است که پیش از ارائه اسناد بخشی از تاریخ یا شرح حال شخصیت ها را بیان کرده است. متن نامه ها بر اساس ادبیات آن ایام تنظیم شده است و قهرا برای کسانی که اطلاعات ادبی قدیم یا اطلاعات تاریخی کافی ندارند، شاید فهم جامع جملات تا حدی مشکل می باشد.
گزارش محتوا
مطالب فصول مختلف کتاب به اختصار به شرح زیر است:
← فصل اول
فهرست مختصر مطالب کتاب در ابتدا و فهرست اعلام و اماکن در انتهای اثر آمده است. کتاب، مشتمل بر پاورقی های مفیدی به قلم مصحح کتاب است.
منبع
...

ارتباط محتوایی با نادر شاه و بازماندگانش (کتاب)

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نادر شاه و بازماندگانش (کتاب)   • مفهوم نادر شاه و بازماندگانش (کتاب)   • تعریف نادر شاه و بازماندگانش (کتاب)   • معرفی نادر شاه و بازماندگانش (کتاب)   • نادر شاه و بازماندگانش (کتاب) چیست   • نادر شاه و بازماندگانش (کتاب) یعنی چی   • نادر شاه و بازماندگانش (کتاب) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نادر شاه و بازماندگانش کتاب
کلمه : نادر شاه و بازماندگانش (کتاب)
اشتباه تایپی : khnv ahi , fhclhkn'hka (;jhf)
عکس نادر شاه و بازماندگانش (کتاب) : در گوگل

آیا معنی نادر شاه و بازماندگانش (کتاب) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )