انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری، مترجم یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 389 100 1

نادر

/nAder/

مترادف نادر: بی مانند، شاذ، شگفت، طرفه، طریف، عجیب، کمیاب، نایاب، نایافت

متضاد نادر: وافر

برابر پارسی: کم، کمیاب، نایاب

معنی اسم نادر

اسم: نادر
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: nader) (عربی) آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، آن که در نوع خود بی نظیر باشد، بی همتا، عجیب، شگفت آور، (در حالت قیدی) به ندرت، (در اعلام) نادر شاه افشار پادشاه ایران و مؤسس سلسله ی افشاریه - آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا، نام مؤسس سلسله افشاریه

معنی نادر در لغت نامه دهخدا

نادر. [ دِ ] (ع ص ) اسم فاعل از ندر.(اقرب الموارد). رجوع به ندر شود. || (اِ) جمع اندر به معنی خرمن یا خرمن گندم است. (از منتهی الارب ). رجوع به اندر شود. || خر وحشی. (از اقرب الموارد). || النادر من الجبل ؛ ما خرج منه و برز. (اقرب الموارد). نادرالجبل ؛ آنچه بیرون می آید از کوه و آشکار میگردد. (ناظم الاطباء). ندرالنبات ؛ خرج ورقه. یقال : شبعت الابل من نادره و نوادره ؛ ای مما خرج منها. (از اقرب الموارد). || (ص ) النادر من الکلم ؛ ماقل وجوده و ان لم یخالف القیاس او ماشذّ. (اقرب الموارد). ماشذّ و خالف القیاس.(المنجد). نوادرالکلام ؛ سخنی که از جمهور بطرز شذوذ و گاهی وقوع یابد. (منتهی الارب ). || یکتا.(لغتنامه ٔ مقامات حریری ). تنها. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). بی مثل. بی مانند. (ناظم الاطباء).بی نظیر. یگانه. که مثل و مانندی ندارد :
سزد که فخر کند روزگار برسخنم
از آنکه در سخن از نادران کیهانم.
مسعودسعد.
بس نادر جهانی ای جان و زندگانی
جان و دلم نماند گر تو چنین بمانی.
عطار.
حسن تو نادر است در این وقت و شعر من
من چشم بر تو و دگران گوش بر منند.
سعدی.
|| چیزی که کم پیدا شود. چیزی که مانندش بسیار کم باشد. (فرهنگ نظام ). کمیاب. (ناظم الاطباء). قلیل الوقوع. شاذ.تک و توک : این دو خواب نادر و این حکایات بازنمودم. (تاریخ بیهقی ص 201). از اتفاق نادر سرهنگ علی عبداﷲ و... از غزنین اندر رسیدند. (تاریخ بیهقی ). چون پیر طالقانی این حکایت بکرد پدرم گفت سخت نادر و نیکو خوابی بوده است. (تاریخ بیهقی ص 201). بر نادر حکم نتوان کرد. (گلستان ). || غریب. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). برخلاف معهود. (ناظم الاطباء). عجیب. شگفت. (ناظم الاطباء) :
تا همی خندی همی گرئی و این بس نادر است
هم تو معشوقی و عاشق هم بتی و هم شمن.
منوچهری.
اگر از این حادثه بجهد نادر باشد. (تاریخ بیهقی ص 371). از قضای آمده نادر کاری افتاد. (تاریخ بیهقی ص 705). در این باب مرا حکایتی نادر یاد آمد اینجا نبشتم. (تاریخ بیهقی ص 134). استادم نامها نسخت کرد سخت غریب و نادر. (تاریخ بیهقی ص 344).
بنویسد آنچه خواهد و خود باز بسترد
بنگر بدین کتابت پر نادر و عجیب.
ناصرخسرو.
چاره نمی شناسم از اعلام آنچه حادث شود از... نادر و معهود.(کلیله و دمنه ).
هر که آن پنجه ٔ مخضوب تو بیند گوید
گر به این دست کسی کشته شود نادر نیست.
سعدی.
|| قلیل. از (اقرب الموارد). شی ٔ قلیل و کمتر، چرا که ندر در لغت به معنی برآمدن است و شی ٔ قلیل نیز از حد کثرت برآمده است. (آنندراج از مقامات حریری ) (غیاث اللغات ). || گاهی نادر به معنی معدوم نیز آید. (آنندراج ) (غیاث اللغات ). || عزیزالوجود. گرانمایه. باقدر. باقیمت. (ناظم الاطباء). نفیس. قیمتی. کمیاب : خلیفه را سی بار هزار هزار درم جواهر می باید هر چه نادرتر و قیمتی تر. (تاریخ بیهقی ص 427). در ستایش وی سخن دراز داشتم و تا ده پانزده تألیف نادر وی در هر بابی دیدم. (تاریخ بیهقی ص 262). همه نسخت ها من داشتم وبقصد ناچیز کردند دریغا و بسیار بار دریغا که آن روضه های رضوانی بر جای نیست که این تاریخ بدان چیزی نادر شدی. (تاریخ بیهقی ص 297). || طرفه : این خاتون را عادت بود که سلطان محمود را غلامی نادر و کنیزکی دوشیزه ای نادره هر سالی فرستادی. (تاریخ بیهقی ص 253). از همه شهرهای خراسان و بغداد و ری و... نادرتر چیزها به دست آورده بود. (تاریخ بیهقی ).
- به نادر ؛ گاه گاه. کمتر. ندرةً. به ندرت : و گاه از گاه به نادر چون مجلس عظیم بودی او را نیز به خوان فرود آوردندی. (تاریخ بیهقی ص 243).
|| (ق ) به ندرت. ندرةً :
هر که را با دلستانی عیش می افتد زمانی
گو غنیمت دان که نادر در کمند افتد شکاری.
سعدی.
شکم بنده نادر پرستد خدای.
سعدی (گلستان ).
گر از جاه و دولت بیفتد لئیم
دگرباره نادر شود مستقیم.
سعدی.
- امثال :
النادر کالمعدوم .
بد از نیک نادر شناسد غریب .
بر نادر حکم نتوان کرد.
زن پارسا در جهان نادر است .

معنی نادر به فارسی

نادر
کمیاب، چیزکم، گرانمایه، سخن کم ونیکو
۱ - ( اسم و صفت ) آنچه کم بدست آید آنچه کم اتفاق افتد کمیاب : [ چون پیرطالقانی این حکایت بکرد پدرم گفت : سخت نادر و نیکو خوابی بوده است . ] ۲- بی مثل بی مانند . ۳ - عجیب شگفت : تا همی خندی همه گریی و این بس نادرست هم تو معشوقی و عاشق هم بتی وهم شمن . ( منوچهری ) ۴ - چیزکم شئ قلیل . ۵ - گرانمایه باقدرو قیمت طرفه . یابه نادر. ندره بندرت آنچه که کمتراتفاق افتد:[ وگاه ازگاه بنادر چون مجلس عظیم بودی او را نیز بخوان فرود آوردندی ...]
نادر الحسن
آنکه در زیبایی کم نظیرباشد گویند خواجه ای را بندهای نادر الحسن بود .
نادر الوجود
کم نظیر .
نادر الوقوع
آنچه کم اتفاق افتد .
نادر اوفتادن
نادر افتادن .
نادر اکبر آبادی
مولف تذکره صبح گلشن اسم او را نادر حسن اکبر آبادی نوشته .
نادر برابر
بیجا بی موقع .
نادر تبریزی
کلب علی متخلص به نادرا یا نادر از شاعران عهد صفویه است .
نادر خور
ناسزاوار ناشایست که در خور و سزاوار نیست .
نادر دامغانی
صاحب صبح گلشن آرد : معروف به ملانادر دامغانی است و زبانش گویا بالفاظ نادر معانی است .
نادر زمان
( صفت ) آنچه که در زمان نباشد: [ نه در مکان و نه در نامکان و نه در زمان و نه نادر زمان .] [ ونه ناموصوف و نه نادر زمان و نه نادر مکان .]
نادر شاه
نادر شاه ( و. ۱۱٠٠ - ف. ۱۱۶٠ه. ق .) پادشاه ( ۱۱۶٠ - ۱۱۴۸ ه.ق .) ایران و موسس سلسله افشاریه . نام اصلی او ندرقلی یا نادر قلی بود و در ناحیه دستگرد از توابع دره گز متولد شد . در هفده سالگی با مادرش اسیر ازبکان شد و در این اسارت مادرش را از دست داد. پس از چهار سال از اسارت ازبکان گریخت و به خدمت حکمران ابیورد بابا علی بیگ کوسه لوی افشار در آمد . و مقام و مرتبه ای یافت . آنگاه به مشهد رفت و با ملک محمود سیستانی از در مخالفت در آمد و شهرت و آوازه یافت و بدین ترتیب سرانجام به دربار شاه طهماسب صفوی رسید و به مناسبت خدماتی که به وی در دفع افغانها کرد به لقب طهماسب - قلی خان ملقب گشت و حکومت بسیاری از ایالات ایران را و سرداری سپاه ایران را بدست آورد و به کار قلع و قمع و یکسره کردن فتنه افغانها و دیگر دشمنان ایارن پرداخت در ۱۱۴۳ ه.ق . عثمانیها را از آذربایجان و همدان بیرون راند و در قفقازیه تا دل داغستان پیش رفت . در این هنگام شاه طهماسب قراردادی با دولت عثمانی و روسیه منعقد ساخت که به سود ایران نبود و این امر بهانه به دست نادر داد و وی شاه طهماسب را از سلطنت خلع کرد و پسر هشت ماهه شاه طهماسب را به نام شاه عباس سوم به سلطنت برداشت تا اینکه در سال ۱۱۴۸ رسما خود را شاه خواند . هزینه سرسام آور جنگهای پی در پی . نادر را به لشکر کشی درخشان و موفقیت- آمیزش به هند در سال ۱۱۵۲ - ۱۱۵۱ وادار ساخت و در نتیجه این لشکرکشی محمد شاه امپراطور مغول هند ناگزیر تمام ایالات واقع در شمال و غرب رود سند را به نادر واگذاشت و نیز خراج گزافی را عهده دار شد. در سال ۱۱۵۴ ه.ق . سوئ قصدی به جان نادر شد که شک میرفت از جانب پسرش رضاقلی میرزا باشد .این حادثه مایه تغییر اخلاق نادر گردید . و از آن پس سیاست و رفتار وی روز به روز ظالمانه تر و نامعقول تر گردید . در ایالات مختلف شورشهایی علیه سختگیریهای او برپا شد و سرانجام در سال ۱۱۶٠ ه.ق . عده ای از روسای افشاریه و قاجاریه به چادر او ریختند و او را به قتل رسانیدند .
نادر شاه افشار
نادر شاه ( و. ۱۱٠٠ - ف. ۱۱۶٠ه. ق .) پادشاه ( ۱۱۶٠ - ۱۱۴۸ ه.ق .) ایران و موسس سلسله افشاریه . نام اصلی او ندرقلی یا نادر قلی بود و در ناحیه دستگرد از توابع دره گز متولد شد . در هفده سالگی با مادرش اسیر ازبکان شد و در این اسارت مادرش را از دست داد. پس از چهار سال از اسارت ازبکان گریخت و به خدمت حکمران ابیورد بابا علی بیگ کوسه لوی افشار در آمد . و مقام و مرتبه ای یافت . آنگاه به مشهد رفت و با ملک محمود سیستانی از در مخالفت در آمد و شهرت و آوازه یافت و بدین ترتیب سرانجام به دربار شاه طهماسب صفوی رسید و به مناسبت خدماتی که به وی در دفع افغانها کرد به لقب طهماسب - قلی خان ملقب گشت و حکومت بسیاری از ایالات ایران را و سرداری سپاه ایران را بدست آورد و به کار قلع و قمع و یکسره کردن فتنه افغانها و دیگر دشمنان ایارن پرداخت در ۱۱۴۳ ه.ق . عثمانیها را از آذربایجان و همدان بیرون راند و در قفقازیه تا دل داغستان پیش رفت . در این هنگام شاه طهماسب قراردادی با دولت عثمانی و روسیه منعقد ساخت که به سود ایران نبود و این امر بهانه به دست نادر داد و وی شاه طهماسب را از سلطنت خلع کرد و پسر هشت ماهه شاه طهماسب را به نام شاه عباس سوم به سلطنت برداشت تا اینکه در سال ۱۱۴۸ رسما خود را شاه خواند . هزینه سرسام آور جنگهای پی در پی . نادر را به لشکر کشی درخشان و موفقیت- آمیزش به هند در سال ۱۱۵۲ - ۱۱۵۱ وادار ساخت و در نتیجه این لشکرکشی محمد شاه امپراطور مغول هند ناگزیر تمام ایالات واقع در شمال و غرب رود سند را به نادر واگذاشت و نیز خراج گزافی را عهده دار شد. در سال ۱۱۵۴ ه.ق . سوئ قصدی به جان نادر شد که شک میرفت از جانب پسرش رضاقلی میرزا باشد .این حادثه مایه تغییر اخلاق نادر گردید . و از آن پس سیاست و رفتار وی روز به روز ظالمانه تر و نامعقول تر گردید . در ایالات مختلف شورشهایی علیه سختگیریهای او برپا شد و سرانجام در سال ۱۱۶٠ ه.ق . عده ای از روسای افشاریه و قاجاریه به چادر او ریختند و او را به قتل رسانیدند .
نادر علی
نادر علی الحسنی فرزند میرزا محمد کاظم مشهور به میرزا آقای نقاش از کاتبان و خوشنویسان قرن سیزدهم است .
نادر قلی
نادر شاه ( و. ۱۱٠٠ - ف. ۱۱۶٠ه. ق .) پادشاه ( ۱۱۶٠ - ۱۱۴۸ ه.ق .) ایران و موسس سلسله افشاریه . نام اصلی او ندرقلی یا نادر قلی بود و در ناحیه دستگرد از توابع دره گز متولد شد . در هفده سالگی با مادرش اسیر ازبکان شد و در این اسارت مادرش را از دست داد. پس از چهار سال از اسارت ازبکان گریخت و به خدمت حکمران ابیورد بابا علی بیگ کوسه لوی افشار در آمد . و مقام و مرتبه ای یافت . آنگاه به مشهد رفت و با ملک محمود سیستانی از در مخالفت در آمد و شهرت و آوازه یافت و بدین ترتیب سرانجام به دربار شاه طهماسب صفوی رسید و به مناسبت خدماتی که به وی در دفع افغانها کرد به لقب طهماسب - قلی خان ملقب گشت و حکومت بسیاری از ایالات ایران را و سرداری سپاه ایران را بدست آورد و به کار قلع و قمع و یکسره کردن فتنه افغانها و دیگر دشمنان ایارن پرداخت در ۱۱۴۳ ه.ق . عثمانیها را از آذربایجان و همدان بیرون راند و در قفقازیه تا دل داغستان پیش رفت . در این هنگام شاه طهماسب قراردادی با دولت عثمانی و روسیه منعقد ساخت که به سود ایران نبود و این امر بهانه به دست نادر داد و وی شاه طهماسب را از سلطنت خلع کرد و پسر هشت ماهه شاه طهماسب را به نام شاه عباس سوم به سلطنت برداشت تا اینکه در سال ۱۱۴۸ رسما خود را شاه خواند . هزینه سرسام آور جنگهای پی در پی . نادر را به لشکر کشی درخشان و موفقیت- آمیزش به هند در سال ۱۱۵۲ - ۱۱۵۱ وادار ساخت و در نتیجه این لشکرکشی محمد شاه امپراطور مغول هند ناگزیر تمام ایالات واقع در شمال و غرب رود سند را به نادر واگذاشت و نیز خراج گزافی را عهده دار شد. در سال ۱۱۵۴ ه.ق . سوئ قصدی به جان نادر شد که شک میرفت از جانب پسرش رضاقلی میرزا باشد .این حادثه مایه تغییر اخلاق نادر گردید . و از آن پس سیاست و رفتار وی روز به روز ظالمانه تر و نامعقول تر گردید . در ایالات مختلف شورشهایی علیه سختگیریهای او برپا شد و سرانجام در سال ۱۱۶٠ ه.ق . عده ای از روسای افشاریه و قاجاریه به چادر او ریختند و او را به قتل رسانیدند .
از دهات دهستان گاو دول است و در بخش مرکزی شهرستان مراغه قرار دارد .
نادر مازندرانی
میرزا اسداله متخلص به نادر از شاعران قرن سیزدهم است .
نادر محمد
چهارمین فرمانروا از سلسله جانیه یا هشترخانی از امرای بخارا . وی از سال ۱٠۵٠ تا ۱٠۵۷ ه.ق . بر ولایات سمرقند و بخارا و فرغانه و بدخشان و بلخ حکومت کرد و بسال ۱۵۶۱ در گذشت .
چهارمین فرمانروا از سلسله امرای جانی یا هشتر خانی بخاراست .
نادر مقابل
نادر برابر .
نادر مکان
( صفت ) آنچه که درمکان نباشد [ ونه نا موصوف و نه نادر زمان و نه نادر مکان .]
نادر میرزا
نادر میرزای افشار پسر شاهرخ میرزا از شاهزادگان افشاریه که چندی بنیابت پدر نابینای خود شاهرخ میرزا بر مشهد حکومت کرد و پس از کشته شدن آغا محمد خان قاجار نادر میرزا با مساعدت افغانها بر مشهد مسلط شد ولی در اواخر ذیقعده ۱۲۱۸ به دست فرمانروای خراسان اسیر و روانه تهران شد و به دستور فتحعلیشاه قاجار کشته شد و با قتل او سلسله افشاریه منقرض گردید .
وی فرزند شاهرخ میرزا فرزند رضا قلی میرزا فرزند نادر شاه افشار است .

معنی نادر در فرهنگ معین

نادر
(د ) [ ع . ] (ص .) کمیاب ، نایاب .

معنی نادر در فرهنگ فارسی عمید

نادر
۱. کمیاب.
۲. (اسم، صفت) بی همتا.
۳. عجیب، شگفت.
۴. ویژگی چیزی که به ندرت اتفاق می افتد.
۵. (قید) به ندرت.

نادر در دانشنامه ویکی پدیا

نادر
نادر پادشاه ایران و بنیانگذار دودمان افشاریه بود.
محمد نادر شاه
نادر همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
نادر (زابل)
نادر (نام)
نادر (ابهام زدایی)
نادر پادشاه ایران و بنیانگذار دودمان افشاریه بود.
محمد نادر شاه
نادر همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
نادر (زابل)
نادر (نام)
نادر (نام)
نادر به معنی «استثنایی و کمیاب» از نام های پسران در ایران و کشورهای اسلامی است. نامدارترین فردی که این نام را داشته است نادر شاه است.
نادر (هیرمند)
نادر ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان هیرمند در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
نادر آراسته
نادر آراسته (زاده ۱۲۶۶ تبریز - درگذشته ۱۳۵۳) سفیر، استاندار و وزیر ایرانی بود.
نادر آفونسو
نادر آفونسو (انگلیسی: Nadir Afonso؛ ۴ دسامبر ۱۹۲۰(1920-12-04) – ۱۱ دسامبر ۲۰۱۳(2013-12-11)) یک نقاش، و معمار اهل پرتغال بود.
نادر ابراهیمی
نادر ابراهیمی (۱۴ فروردین ۱۳۱۵ در تهران - ۱۶ خرداد ۱۳۸۷، تهران)، داستان نویس معاصر ایرانی بود.
او علاوه بر نوشتن رمان و داستان کوتاه، در زمینه های فیلم سازی، ترانه سرایی، ترجمه، و روزنامه نگاری نیز فعالیت کرده است.
نادر احمدی
نادر احمدی (زاده ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۶(1986-09-12)) بازیکنان تیم فولاد خوزستان بود که اهل شهرستان جوانرود از توابع استان کرمانشاه میباشد.
نادر احمدی قانع
نادر احمدی قانع (زاده ۱۳۱۶ - درگذشته ۶ فروردین ۱۳۹۳) کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی بود
نادر ادیب سمیعی
نادر ادیب سمیعی نماینده لنگرود در دوره های ۲۱ و ۲۲ مجلس شورای ملی و مجلس مؤسسان سوم و نماینده لاهیجان در دوره ۲۳ مجلس شورای ملی بود.
او نماینده رشت در مجلس مؤسسان سوم بود که در سال ۱۳۴۶ ه. ش تشکیل گردید و کار آن تغییر اصولی از قانون اساسی ایران جهت تعیین ملکه فرح پهلوی به نیابت سلطنت بود تا در صورت فوت شاه، تا رسیدن ولیعهد به سن قانونی با همکاری شورای سلطنت امور کشور را اداره کند.
نادر اردلان
نادر اردلان (زاده ۱۹۳۹ میلادی) معمار و شهرساز و محقق و نویسنده اهل ایران است که در زمینهٔ معماری ایران و معماری اقلیمی ایران کارهای بسیاری انجام داده است وی به عنوان یکی از معماران سبک مدرن شناخته می شود.
نادر افشار نادری
دکتر نادر افشار نادری (زاده ۱۳۰۵- درگذشته ۱۳۵۸) در سال ۱۳۰۵ در مشهد به دنیا آمد. پدرش اسماعیل میرزا با شش پشت از نوادگان نادرشاه افشار بود. خانواده میرزا اسماعیل هشت فرزند داشت که«نادر» کوچکترین این فرزندان به شمار می رفت. نادر برادری به نام «داوود میرزا» داشت. این دو، شش خواهر نیز داشتند. نادر تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مشهد به پایان برد. برای تحصیل دانشگاهی به تهران آمد و در حین تحصیل رشته فلسفه وعلوم تربیتی در دانشگاه تهران، در وزارت فرهنگ آن روز ( وزارت آموزش و پرورش فعلی ) به تدریس می پرداخت. در سال ۱۳۳۷ موفق به اخذ درجه لیسانس گردید و تحصیلات خود را در رشته جامعه شناسی در مؤسسة مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ادامه داد و در سال ۱۳۳۹ مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت کرد. آنگاه برای تحصیلات تکمیلی راهی کشور فرانسه شد. در فرانسه وی به تحصیل رشتة مردم شناسی پرداخت و در سال ۱۳۴۳ مدرک دکترای خود را در این رشته دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران، در سال ۱۳۴۴ و با موافقت دکتر غلامحسین صدیقی، به تدریس« مردم شناسی نظری « مشغول شد. دکتر افشار نادری همواره پژوهش را با تدریس ترکیب کرده بود. وی با گروه های تحقیقاتی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی همکاری می کرد، تا سرانجام، با سه محقق دیگر یعنی جواد صفی نژاد، هوشنگ کشاورز صدر و حسن پارسا، گروه عشایری را از درون گروه روستایی/ عشایری موسسه مطالعات اجتماعی جدا کرد و به آن استقلال بخشید وسرپرستی آن را به عهده گرفت. وی در این جایگاه سفرهای پژوهشی بسیاری را انجام داد و بسیاری از نقاط ایران از قزوین به ترکمن صحرا، از کهگیلویه وبویراحمد به کوشک و باشت وبابوئی، از عشایرنشین شاهسون به ایل بهمئی را مورد بررسی قرار داد. انگیزه تحقیق او در کهگیلویه، مقاله دکتر علی بلوکباشی درباره ایل بهمئی بود. از سفرهای پژوهشی دکتر افشار نادری به این موارد می توان اشاره کرد : سفربه باقرآباد قزوین، منطقة دشتابی بوئین زهرا در بهمن۱۳۴۴ ( نتایج این تحقیق منتشرنشده است )، اولین سفرعشایری پژوهش گران گروه عشایری به سرپرستی او در تیرومرداد۱۳۴۵. دراین سفر ۲۵ روزه ابتدا سراسرمنطقه ترکمن صحرا تا نوارمرزی ایران و شوروی(سابق) مورد بررسی پژوهشی عشایری قرارگرفت.پس از پایان این سفرقلمروعشایرنشین شاهسون مورد بررسی پژوهشی قرارگرفته، سراسر منطقه، دره ها و کوهستان های عشایرنشین تا ابه حاتم بک و فرزندانش (سرپرست بزرگ شاهسون ها) مورد مطالعه قرار گرفت( نتایج این تحقیق نیز منتشرنگردیده است)، سفر مقدماتی پژوهشی به کهگیلویه وبویراحمد (شش روز در زمستان۱۳۴۵:)، گروه پژوهشی عشایری در این سفر، بررسی مقدماتی در شش ایل منطقه را آغاز نموده و گزارشی در این مورد به سازمان عمران منطقه ای کهگیلویه وبویر احمد ارسال داشت، ضمن معرفی و به دست دادن شناختی از شیوة زیست کوچندگی عشایر، ضرورت مطالعه طرح جامع یکساله را متذکر گردید.(پیشگفتار+۱۰۸ صفحه، این تحقیق نیز به ورت عمومی انتشار نیافت. ) طرح بررسی ایلات ایران : در این طرح پژوهشی ۱۲ نفر پژوهشگر مرد و زن در سراسر ماههای سال ۱۳۴۶ به سرپرستی نادر افشارنادری به صورت پراکنده در ایل های مختلف مطالعه کردند. در این پژوهش نتیجه نهائی، ، به صورت تکثیری به این شرح زیردر سال ۱۳۴۷ منتشرگردید : ۱ ـ چرام، ده شیخ حسین: شهریور۱۳۴۷، مهندس عزیزرخش خورشید. (مقدمه+۱۰۱ ص.) ۲ ـ سی سخت بویراحمدسفلی، شهریور۱۳۴۷، جوادصفی نژاد.( مقدمه +۱۱۸ص.) ۳ ـ باشت و بابوئی، شهریور۱۳۴۷، حسن پارسا.(۹۳ ص.) ۴ ـ کوشک دشمن زیاری، شهریور۱۳۴۷ ، هوشنگ کشاورز.( ۱۰۰ ص.) ۵ ـ یاسوج بویراحمدعلیا، شهریور۱۳۴۷ ، علی اکبرقدیری. ۱۰۹( ص.) ۶ ـ سوق طیبی شهریور۱۳۴۷ ، جواد صفی نژاد، هوشنگ کشاورز، نادرافشارنادری.(۵۸ ص.) ۷ ـ مونوگرافی ایل بهمئی شهریور۱۳۴۷ ، نادرافشارنادری.(ُنه +۱۸۲ ص.) ۸ ـ جمعیت وشناسنامة ایلات کهگیلویه شهریور۱۳۴۷ ، کارگروهی.( بیست وهفت +۴۶۰ ص.) ۹ ـ اطلس ایلات کهگیلویه شهریور۱۳۴۷، جوادصفی نژاد.( هفت +۲۲۳ ص.) تمام مجلدات با نقشه های منطقه ای و محلی و نیز نمودارهایی همراه است .وی به عنوان یکی از متخصصان کوچ عشایر، از صاحب نظران اسکان عشایر به شمار می رفت.
نادر افشارعلوی نژاد
نادر افشارعلوی نژاد بازیکن سابق فوتبال اهل ایران است. وی سابقه بازی در باشگاه فوتبال تاج تهران را دارد.
وی سابقه ۸ بازی و ۱ گل ملی نیز در کارنامه دارد.
نادر افشارنادری
نادر افشارنادری بازیکن سابق فوتبال اهل ایران است.
وی سابقه ۳ بازی ملی نیز در کارنامه دارد.
نادر البزری
نادر البزری، (به عربی: نادر البزری)، (۱۹۶۶، صیدون -) فیلسوف، تاریخنگار علم و معمار ساکن بریتانیا.
نادر الذهبی
نادر الذهبی (عربی: نادر الذهبی‎؛ زادهٔ ۷ اکتبر ۱۹۴۶(1946-10-07)) یک سیاست مدار اهل اردن است.
نادر السید
نادر السید (عربی: نادر السید‎؛ زادهٔ ۱۳ دسامبر ۱۹۷۲(1972-12-13)) یک ورزشکار اهل مصر است.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه ورزشی زمالک، باشگاه فوتبال کلوب بروژ، باشگاه فوتبال المصری، باشگاه ورزشی الاهلی مصر، و تیم ملی فوتبال مصر اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال مصر بازی کرده است.
نادر المولد
نادر المولد (انگلیسی: Nader Al-Muwallad؛ زادهٔ ۲۳ ژوئیهٔ ۱۹۹۲(1992-07-23)) یک ورزشکار اهل عربستان سعودی است.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه فوتبال الرائد عربستان سعودی و باشگاه فوتبال الشباب عربستان سعودی اشاره کرد.
نادر انتخابی
نادر انتخابی تاریخ نگار و پژوهشگر فلسفه و علوم سیاسی اهل ایران و عضو انجمن بین المللی ایران شناسی است. «ناسیونالیسم و تجدد در ایران و ترکیه» از آثار برجسته اوست. جلسه نقد و معرفی این کتاب در مؤسسه شهر کتاب با حضور مهدی فیروزان، عزت الله فولادوند، حسین شیخ رضایی، محمد دهقانی، پیروز سیار، شهرام اقبال زاده، علی میرزایی و شاپور اعتماد برگزار شد و مهرنامه (شماره هفدهم) نیز پرونده ای را با مقالاتی از متین دفتریان، تورج اتابکی و همچنین مصاحبه ای با نادر انتخابی، به آن اختصاص داد.
نادر انقطاع
نادر انقطاع (متولد ۸ اکتبر، ۱۹۵۵ در چهارراه عزیزخان، خیابان حافظ تهران) دانشمند ایرانی-آمریکایی است. او هم اکنون استاد ندویل رمسی در دانشگاه پنسیلوانیا، در فیلادلفیا، پنسیلوانیا، ایالات متحده است و با دانشکده های مهندسی برق و سیستم ها، مهندسی پزشکی، فیزیک و نجوم همکاری دارد.
نادر انقطاع از پیشتازان رشته نانو تکنولوژی در جهان محسوب می شود. تحقیقات او در زمینه متامواد و نقش نور در نانو تکنولوژی، بر رشته های متعددی از نجوم و علوم کامپیوتر گرفته تا پزشکی و فنون ارتباطات تأثیر گذاشته است. او مشارکت های مهمی در زمینه های متامواد، اپتیک تبدیل، اپتیک پلاسما، نانوفوتونیک، فوتونیک گرافین، نانومواد، اپتیک نانوسکیل، نانو آنتن ها و آنتن های مینیاتوری انجام داده است.
او مدرک لیسانس خود را از دانشگاه تهران، ایران و فوق لیسانس و دکترای خود را از مؤسسه فناوری کالیفرنیا دریافت کرد. او از ۱۹۷۸ به ایالات متحده مهاجرت کرد.
دکتر نادر انقطاع استاد دانشگاه پنسیلوانیا و دانشمند پیشرو جهان در زمینه الکترومغناطیس، موفق به دریافت مدال طلای SPIE (جامعه بین المللی حرفه ای در اپتیک و فوتونیک کاربردی) در سال ۲۰۱۵ شده است. این مدال که در سال های گذشته توسط چارلز هارد تاونز (پدر لیزر) در سال ۱۹۶۴و چارلز کائو (پدرخواندهٔ پهنای باند» «پدر فیبر نوری» یا «پدر ارتباطات با فیبر نوری») در سال ۲۰۰۹ کسب شده است، بالاترین نشان اهدایی SPIE می باشد همچنین در میان دریافت کنندکان این مدال چهره های سرشناس بسیاری در سال های گذشته نیز وجود داشته است. نادر انقطاع از پیشتازان رشته نانو تکنولوژی در جهان محسوب می شود. تحقیقات او در زمینه متامواد و نقش نور در نانو تکنولوژی، بر رشته های متعددی از نجوم و علوم کامپیوتر گرفته تا پزشکی و فنون ارتباطات تأثیر گذاشته است. او مشارکت های مهمی در زمینه های متامواد، اپتیک تبدیل، اپتیک پلاسما، نانوفوتونیک، فوتونیک گرافین، نانومواد، اپتیک نانوسکیل، نانو آنتن ها و آنتن های مینیاتوری انجام داده است. وی همچنین در سال ۲۰۱۲ موفق به دریافت جایزه الکترومغناطیس IEEE شد. از جمله افتخارات دیگر دکتر انقطاع جایزه جرج هیلمیر برای تحقیق برتر در سال ۲۰۰۸ و جایزه محقق جوان بنیاد علوم ملی ایالات متحده در سال ۱۹۸۹ می باشد.
نادر باتمانقلیچ
سپهبد نادر باتمانقلیچ (۱۳۷۰ - ۱۲۸۲)، در دانشکده افسری تهران به تحصیلات نظامی پرداخت. سپس برای ادامهٔ تحصیل عازم سوئیس شد. باتمانقلیچ در سال ۱۳۳۲ به درجه سرلشگری رسید.
در کودتای ۲۸ مرداد به مخالفان دولت دکتر مصدق پیوست و به همراه زاهدی نقشی فعال در شکل گیری کودتا داشت؛ بنابراین پس از انجام کودتا، هنگامی که زاهدی حکم نخست وزیری خود را از نصیری دریافت کرد، باتمانقلیچ نیز از سوی فضل الله زاهدی، به ریاست ستاد ارتش گمارده شد.
وی به همراه فرماندار نظامی وقت تهران تیمور بختیار در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۴ تخریب حظیرةالقدس را آغاز کردند.
او با درجه سپهبدی بازنشسته شد و آخرین سمتش استانداری خراسان و نیابت تولیت آستان قدس رضوی بود.
پس از انقلاب به خاطر مشارکت در کودتای ۲۸ مرداد دستگیر شد و به اعدام و زندان ابد محکوم گردید. اما بعداً به دستور آیت الله خمینی آزاد شد و به آمریکا رفت و در سال ۱۳۷۰ درگذشت.
در پی پیوستن ایران به پیمان بغداد، در تاریخ ۷ اذر ۱۳۳۴ خورشیدی سفرای ایران در کشورهای عضو این پیمان تغییر کرد و باتمانقلیچ به سمت سفیرکبیر ایران در پاکستان منصوب شد.
نادر باتمانقلیچ پس از کودتای ۲۸ مرداد به سمت ریاست ستاد ارتش رسید؛ وی در جریان محاکماتش پس از انقلاب ۱۳۵۷ به نقش ابوالقاسم کاشانی در کودتا اشاره کرد.
بیماری نادر
بیماری نادر (به انگلیسی: Rare disease) که گاه از آن بعنوان بیماری یتیم یا بیماری فقیر نیز یاد می شود، به هر بیماری اشاره دارد که درصد کمی از جمعیت را تحت تاثیر خود قرار دهد.
اغلب بیماری های نادر جزو اختلال های ژنتیکی محسوب می شوند، و حتی اگر علایم آنها خیلی زود ظاهر نشود، در تمام دوران زندگی یک فرد، با او همراه خواهند بود. بسیاری از بیماری های نادر در اوایل زندگی مبتلایان، ظاهر می شوند و در حدود ۳۰ درصد از کودکان مبتلا به بیماری های نادر قبل از رسیدن به سن پنج سالگی خواهند مرد. بدون در نظر گرفتن بیماری های نادری که با چند نقص ژنتیکی همراه هستند و صرفاً با احتساب بیمارانی که تنها یک بیماری تشخیص داده شده دارند، کمبود آنزیم ریبوز-۵- فسفات ایزومراز، در حالِ حاضر، به عنوانِ نادرترین بیماری ژنتیکی شناخته می شود.
گفتنی است که هیچ ملاک قاطعی که مورد توافق عموم باشد برای نادر در نظر گرفتن یک بیماری وجود ندارد. یعنی ممکن است در یک بخش از جهان، و یا نزدِ گروه خاصی از مردم، یک بیماری نادر در نظر گرفته شود امّا همان بیماری در نقطه ای دیگر و نزد مردمانی دیگر هنوز هم بیماری شایع محسوب شود.
پوپه مهدوی نادر
پوپه مهدوی نادر (زاده سال ۱۳۵۲ در تهران) اولین بانوی جهانگرد ایرانی است که با دوچرخه به تمام دنیا سفر کرد او با شعار «عشق، دوستی و صلح جهانی» حرکتش را آغاز کرد.
پوپه مهدوی به عنوان یکی از سه چهره صلح منتخب فستیوال صلح جوانان در سال ۱۳۸۳ معرفی شد. او با اهداف جمع آوری حمایت مالی برای بچه های بی سرپرست، گفتمان عملی با جوانان کشورها، آشنایی با فرهنگ ملل و اقوام مختلف و دیدن نشانه های خداوند در جهان هست به دور دنیا سفر کرد و پس از ۱۶ ماه و ۴ روز به ایران بازگشت.
تپه زندان نادر
تپه زندان نادر مربوط به دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان کبودر آهنگ، بخش مرکزی، روستای نور آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۰۳۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
تپه نادر
تپه نادر مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان تا دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان فریمان، بخش مرکزی، روستای اقرعلیا واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۳ با شمارهٔ ثبت ۱۱۰۹۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
تخت نادر
تخت نادر یکی از دشت های کوهستان الوند است. در ادامهٔ مسیر صعود به قله الوند قرار دارد و محوطه ای به مساحت تقریبی یک و نیم هکتار، با شیب کم و پوشش گیاهی چمن زار کوهستانی را در بر می گیرد. تخت نادر ۲۹۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
در کوهستان الوند علاوه بر قلل مرتفع و شیب دار، دشت های کوچکی وجود دارد؛ که سطح آن ها از چمن زار پوشیده شده و چشمه های بسیار در آن ها جریان دارد. با توجه به این که این دشت ها نسبتاً مسطح هستند، به صورت جایگاهی مناسبی برای استراحت و اتراق کوهنوردان مورد استفاده قرار می گیرند. مهم ترین این دشتک ها عبارتند از: میدان میشان، تخت نادر، چمن شاه نظر و تخت رستم.
تل نادر
تل نادر، روستایی از توابع بخش کوهمره شهرستان کازرون در استان فارس ایران است.
جورج نادر
جورج نادر (انگلیسی: George Nader؛ ۱۹ اکتبر ۱۹۲۱(1921-10-19) – ۴ فوریه ۲۰۰۲(2002-02-04)) یک هنرپیشه اهل ایالات متحده آمریکا بود.
دشتک میل نادر
دشتک میل نادر، روستایی از توابع بخش پشت آب شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
ده نادر
ده نادر، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
دوقلعه نادر
دوقلعه نادر، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران است.
سینما نادر
سینما نادر یک سینما در تهران بوده است.
این سینما در سال ۱۳۱۲ با نام رویال در زمینی به وسعت ۲۵۰۰ متر در خیابان لاله زار، کوچه باربد شروع به کار کرد. بعد از ورشکستگی مالک اولیه توسط شرکت سهامی ایران که چند سینما در لاله زار داشت خریداری شد. در سال ۱۳۴۲ سرقفلی این سینما توسط ناصر مجد بیگدلی و دو شریک دیگر ایشان خریداری و پس از بازسازی با نام سینما نادر در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۴۲ با اکران فیلم مرد میدان شروع به کار مجدد نمود. این سینما تا سال ۱۳۸۸ فعال بوده اما به دلیل ممنوعیت اکران فیلم در این سینما پس از آن تعطیل شده است.
شورش های اواخر حکومت نادر
نادر پس از سوء قصدی که در جنگل های مازندران به او شد دچار تغییرات روحی گردید بطوریکه میرزا مهدی خان استرآبادی در کتاب خود جهانگشای نادری چنین می نویسد:
خدیو بیهمال از بدو حال تا هنگامی که از سفر خوارزم برگشته عازم داغستان شدند، در امر سلطنت و جهانداری یگانه، و در راه و رسم معدلت و عاجزنوازی مردانه بودند. اهالی ایران نیز از خرد و بزرگ و تاجیک و ترک فدویانه نقد جان در راه او می باختند. بعد از آنکه داغستان مسیر کوکبه خلافت مصیر شد، بنابر استیلای وساوس و توهمات چند قرة العین جهانداری و جهانبانی رضا قلی میرزا را، که فرزند مهین و ولیعهدوار شد اولاد بود. از غصه و غم فرزند ارجمند تغییر در احوال ایشان راه یافته آشفته مزاج گشتند.
این کنش روحی نادر سبب تغییر در سیستم و سازمان حکومتی او شد سخت گیری درگرفتن مالیات ها یکی از نشانه های این تغییر بود آنچنانکه میرزا مهدی خان استر آبادی در کتاب خود جهانگشای نادری چنین می نویسد:
ظهور این حرکت بدان تقریب بیشتر سبب شدّت مادّه و از طرفین اسباب وحشت و نفرت آماده گشته، حرکات آن جناب از نظم طبیعی افتاده، و راه مروت بسته، باب ابواب گشودند. باینطریق که عمّال ممالک را در محکمه حساب حاضر می کردند، بی اندیشه روز حساب در مقام مؤاخذه ایّام اخذ و عمل درآمده، بدون اینکه از جانب احدی تقریر و حکایتی یا ادّعاء و شکایتی واقع شود.
شیخ نادر
شیخ نادر (شوش)، روستایی از توابع بخش شاوور شهرستان شوش در استان خوزستان ایران است.
شیو نادر
شیو نادر، (به انگلیسی: Shiv Nadar) (زاده ۱۴ ژوئیه ۱۹۴۵) کارآفرین، سرمایه دار و مدیر ارشد اجرایی هندی است، که در سال ۱۹۹۴ شرکت اچ سی ال را تاسیس نمود. وی در ماه مارس ۲۰۱۴ با دارایی خالص ۸٫۶ میلیارد دلار از سوی مجله فوربز در رتبه پنجم از فهرست ثروتمندترین افراد هند قرار گرفت.
قنات تپه نادر
تپه نادر قناتی است که در روستای کاسف از توابع بخش مرکزی، شهرستان بردسکن در استان خراسان رضوی قرار دارد.
میل نادر
دشتک میل نادر، روستایی از توابع بخش پشت آب شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان ایران است.چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نادر در جدول کلمات

نادر
کمیاب, گرانمایه, کم
بازیگر خانم فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین
مریلا زارعی
بازیگر خانم فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی
مریلا زارعی
برنامه تحلیلی در شبکه چهار با اجرای نادر طالب زاده
راز
تخم جواهر نشانی که نادر شاه افشار به غنیمت آورد
تخت طاووس
جنگی بین نادر و شاه گورکانی
کرنال
ساخته فتحعلی اویسی در سال 63 بر اساس قصه ای از نادر ابراهیمی با بازی خودش | علیرضا مجلل و زنده یاد مهری مهرنیا
مادر
ساخته نادر طریقت با بازی پژمان بازغی و مهناز افشار
خاطره
ساخته نادر طریقت با بازی مهناز افشار | بازغی و پورسرخ
خاطره
فلزی ضعیف و نادر به رنگ سفید تا نقره ای
منیزیم

معنی نادر به انگلیسی

- صفت -
uncommon
غیر عادی ، غریب ، غیر معمولی ، غیر متداول ، نادر ، کمیاب ، غیرمعمول
rare
غریب ، رقیق ، لطیف ، خام ، نادر ، کمیاب ، کم ، نیم پخته ، نایاب
scarce
تنگ ، نادر ، کمیاب ، اندک ، کم ، قلیل
curious
فضول ، کنجکاو ، نادر ، کمیاب
infrequent
نادر ، کمیاب ، کم
paranormal
نادر ، ماورای پدیدههای علمی مکشوف ، فوقالطبیعه

معنی کلمه نادر به عربی

نادر
فضولي , نادر
نادر گیر
محايد
نوعی بازی شبیه جنگ نادر
مدقق
جنگ نادر
مدققون

پیشنهاد شما درباره معنی نادرنام نویسی   |   ورود
فروشگاه کمپونرم افزاری مریم

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی نادر
کلمه : نادر
اشتباه تایپی : khnv
آوا : nAder
نقش : صفت
عکس نادر : در گوگل
جستجوی معنی عبارات مرتبط با نادر در گوگلآیا معنی نادر مناسب بود ؟     بله - خیر     ( امتیاز : 96% )