برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1324 100 1

نارگیل

/nArgil/

معنی نارگیل در لغت نامه دهخدا

نارگیل. (اِ) نارجیل. گوز هندی. جوز هندی. بارنج. رانج. گردکان هندی. بارنگ. حشرج. جوزالهند. گوز هندو. جوز هندو. نرجیل . آقای دکتر معین در حاشیه ٔبرهان قاطع آرد: پهلوی «انارگیل »، معرب آن نارجیل و نارجیلة. در نامه ٔ پهلوی خسرو کواتان بند 50 آمده : انارگیل که با شکر خورند،به (زبان ) هندو «انارگیل » خوانند و به (زبان ) پارسیک «گوچ هندوک » (گوز هندی ) خوانند، در سانسکریت ناریکلا، ناریکرا و نظایر آن. نارگیل درختی است از انواع نخلها که گلهای نر و ماده ٔ آن بر روی یک درخت است و میوه ٔ درشت آن پوشیده از قسمتی سخت و چوبی و آلبومن آن دارای طبقه ای سفیدرنگ است که 65 درصد آن روغنی دارد که در حدود 26 درجه مایع می شود، این درخت بیشتر در جزایر مرجانی اقیانوس هند می روید. «گل گلاب ص 291» (برهان قاطع چ معین حاشیه ٔ ص 2095). جوز هندی را گویند و مغزی دارد مانند مغز گردکان و بادام و آن را با شیرینی خورند و مقوی است و بعضی از آنها را بر زیریا بالا سوراخ کرده مغز او را بیرون آرند و پوست آن را خالی کرده ظرف غلیان سازند و نوعی از آن بزرگتر است به مقدار هندوانه و صفحه از روی او برداشته آن راخالی کرده ظرف نان و آب کنند و درویشان با خود دارند و آن را کشکول خوانند. (آنندراج ) (انجمن آرای ناصری ). بار درختی هندی که به زبان سانسکریت نارگیلا گویند و این درخت مانند خرمابن دراز باشد و پس از هفت سال بار می دهد و در یک خوشه ٔ آن تا سی و چهل بار دیده شده و گاهی بی بار نباشد و بار این درخت که نارگیل و جوز هندی نیز گویند، دارای مایعی است شیرین و لذیذ مانند شیر. (ناظم الاطباء). || نوعی از غلیان را گویند که به شکل نارگیل ساخته و یا از خود نارگیل ساخته اند. (ناظم الاطباء). رجوع به نارگیله شود.

معنی نارگیل به فارسی

نارگیل
میوهای که درهندوستان وسایرممالک گرمسیربدست، می آید، به هندی آن راناریل گویند
( اسم ) درختی است از تیره نخل ها که ارتفاعش تا ۴٠ متر نیز میرسد و دارای ساقه منتهی به برگ های بزرگ بطول ۴ تا ۵ متر است . این درخت در تمام ایام سال دارای میوه است . میوه اش شفت و گاهی بقطر ۳٠ سانتیمتر و بوزن چند کیلوگرم میرسد . میوه نارگیل که ببازار عرضه میشود پوشیده از الیاف بی شماری است که بجای میان برمیوه هستند و در زیر الیاف پوسته سخت و استخوانی میوه که عبارت از درون میوه است قرار دارد.پس از شکستن این پوسته سخت مغز میوه که همان قسمت خوراکی آن است هویدا میشود.این مغز بصورت یک حفره توخالی است که ضخامت جدار آن بین ۱/۵ تا۲ سانتیمتراست و همان آلبومن میوه میباشد که جنین را نیز در بر دارد. در داخل این حفره مغزی مایعی بنام آب نارگیل که بی رنگ است وجود دارد که دارای اثر کمی ملین است و بعنوان مفرح خورده میشود . میوه نارس نارگیل فاقد مغزاست ولی درعوض درون حفره درون بر را مایعی شیری رنگ باطعم کمی شیرین و مطبوع پر کرده است که بنام شیر نارگیل موسوم است ولی پس از رسیدن کامل میوه در جدار داخلی درون بر رسوب مواد ذخیره یی ( آلبومن ) ایجاد میشود و یک طبقه نرم بضخامت ۱/۵ تا۲ سانتیمتربوجود میاورد که همان قسمت خوراکی میوه است و در حقیقت مغز نارگیل است . از مغز نارگیل روغنی بدست میاورند که بنام کره نارگیل موسوم است و سفید رنگ میباشد این روغن را در تهیه صابون و شمع بکار میبرند و در صورت تصفیه شدن بمصرف تغذیه نیز میرسد جوز هندی بادنج نارجیل جوزالهند رانج . یا نارگیل دریایی . درختی است عظیم از تیره نخل ها که ارتفاعش تا ۳٠ متر میرسد و خاص جزیره موریس و هندوستان است .این گیاه در حقیقت نوعی نارگیل است که دارای میوه ای بیضوی شکل و نسبه بزرگ است و تا ۱۲ کیلوگرم ممکنست وزن آن برسد . اختصاصات میوه این درخت آنست که دارای دو قسمت متقارن است که شبیه دو دانه لوبیا است که از طرف ناف بهم چسبیده باشند . درون برو مغز میوه این گیاه پس از خشک شدن سختی بسیار پیدا میکنند و بمناسبت شکل بیضوی خاصی که هر نیمه میوه دارد از آن جهت ساختن کشکول دراویش استفاده میکنند نارجیل بحری نارجیل دریایی .
...

معنی نارگیل در فرهنگ معین

نارگیل
(اِ.) درخت بلند یک پایة گرمسیری با میوة درشت و بیضی شکل .

معنی نارگیل در فرهنگ فارسی عمید

نارگیل
۱. میوه ای کروی شکل و بزرگ با پوسته ای قهوه ای و سخت و گوشتی سفید که درون آن شیرۀ سفید خوراکی قرار دارد.
۲. درخت این میوه که شبیه درخت خرما است و برگ های بزرگ به درازی دو متر دارد.

نارگیل در دانشنامه ویکی پدیا

نارگیل
نارگیل (نام علمی: Cocos nucifera) از اعضاء خانواده نخلیان (Arecaceae) است و تنها گونه ای است که در سرده نارگیل (Cocos) طبقه بندی می گردد.
واژه نارگیل از واژه «انارگیل» سانسکریت وارد پارسی شده و در زبان پارسی میانه به آن گوچ هندوک می گفتند که این واژه از زبان پارسی میانه وارد زبان عربی شده و به صورت جوز الهند معرب شده است. واژه نارگیل به میوه نخل نارگیل اشاره دارد.
خاستگاه این گیاه یکی از موضوعات مورد بحث است بعضی از کارشناسان معتقدند نارگیل یکی از گیاهان بومی شبه جزیره آسیای جنوب شرقی است درحالیکه برخی دیگر شمال شرقی آمریکای جنوبی را خاستگاه این گیاه می دانند. فسیلهای بدست آمده در نیوزیلند نشان می دهد در حدود ۱۵ میلیون سال پیش گیاهان کوچکی شبیه نارگیل در این ناحیه رویش می کردند. حتی سنگوارههای قدیمی تر که در راجستان در هند کشف شده اند علی رغم خاستگاه نارگیل ها، در بیشتر این مناطق گرمسیری بخصوص در طول خطوط ساحلی استوایی پراکنده هستند. چون میوه نارگیل سبک و شناور است این گیاه به آسانی توسط جریانات دریایی تا مسافتهای طولانی حمل می شود. نخل نارگیل در خاکهای ماسه ای و نمکدار و در مناطق دارای نور خورشید فراوان و بارندگی های منظم (سالانه ۱۰۰–۷۵ سانتیمتر) رشد می کنند بنابراین علت تجمع این گیاه در نواحی کرانه ای تا حدی مشخص می شود. میوه هایی که از دریا در نواحی شمالی مثل نروژ جمع آوری شده اند بسیار زیستا بوده و سپس تحت شرایط مناسب مذکور رشد نموده اند. از این رو نارگیل در جزایر هاوایی یک پلی نزی وارداتی قلمداد می شود که ابتدا دریانوردان پلی نزیایی آن ها را از سرزمینهای مادریشان در اقیانوس آرام جنوبی به این جزایر آوردند. این گیاه به سمت آب خم می شود و هر چه بیشتر رشد می کند، بیشتر خم می شود در نتیجه، خشک میوه آن توسط آب دریا به اطراف پراکنده می شود. پوست سبک این میوه باعث می شود روی سطح آب شناور گردد. وقتی میوه نارگیل به وسیله آب دریا به ساحل برده شد، در طی یک الی دو ماه شروع به سبز کردن برگ کرده سپس تعداد زیادی ریشه بلند درمی آورد. این ریشه های بلند محکم به درختهای در حال رشد می چسبند و در مقابل باد تند ساحلی مقاومت می کنند.
یک عدد نارگیل اندازه متوسط حاوی وزنی در حدود ۳۹۷ گرم با ۱۴۰۵ کالری است. در صورتیکه این میوه را ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نارگیل در دانشنامه آزاد پارسی

نارگیل (coconut)
میوۀ درخت Cocos nucifera، از تیرۀ Arecaceae. در زمین های پست مناطق استوایی می روید. این میوه پوستۀ بیرونی حجیم و الیافی دارد که از آن برای تهیۀ طناب و تور استفاده می کنند. پس از این پوسته مغز نارگیل قرار دارد. پوستۀ سخت این بخش از میوه از گوشت سفیدی تشکیل شده است و داخل آن مایع شفافی، با نام شیر نارگیل، وجود دارد. گوشت و شیر نارگیل مغذی و خوشمزه اند. گوشت سفید نارگیل را به صورت تازه مصرف، یا پیش از استخراج روغن آن را خشک می کنند. در این حالت، میوه تقریباً یک سوم وزن خود را ازدست می دهد. از روغن نارگیل برای تهیه صابون و مارگارین، و نیز در آشپزی استفاده می کنند. پسماند آن غذای دام است.

ارتباط محتوایی با نارگیل

نارگیل در جدول کلمات

معنی نارگیل به انگلیسی

cocoanut (اسم)
نارگیل
coconut (اسم)
نارگیل

معنی کلمه نارگیل به عربی

نارگیل
جوزة الهند
کاکاو

نارگیل را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شکستن نارگیل   • شیر نارگیل   • مضرات نارگیل   • خواص نارگیل برای پوست   • نارگیل در بارداری   • نارگیل خراب   • سایت نارگیل   • خواص نارگیل برای کودکان   • معنی نارگیل   • مفهوم نارگیل   • تعریف نارگیل   • معرفی نارگیل   • نارگیل چیست   • نارگیل یعنی چی   • نارگیل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نارگیل
کلمه : نارگیل
اشتباه تایپی : khv'dg
آوا : nArgil
نقش : اسم
عکس نارگیل : در گوگل

آیا معنی نارگیل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )