برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1314 100 1

ناظم شیرازی

معنی ناظم شیرازی در لغت نامه دهخدا

ناظم شیرازی. [ ظِ م ِ ] (اِخ ) معروف به نظاما. از شاعران قرن یازدهم هجری و معاصر باصفویه است ، به روایت نصرآبادی به شغل بنائی اشتغال داشته و مدتی سالم تخلص می کرده سپس تخلص ناظم را اختیار کرده است . او راست :
خرامش گرچه در هر گام صیدی در کمین دارد
نگاهش چون رمیدن توسنی در زیر زین دارد
به جوش کینه کی تسخیر دل ها می توان کردن
حباب از سینه صافی بحر در زیر نگین دارد.
*
ز بس که بخیه ٔ زخمم به روی کار افتاد
به دام افتد اگر رنگ من پریده شود.
رجوع به تذکره ٔ نصرآبادی ص 384و نگارستان سخن ص 117 و روز روشن ص 677 شود.

معنی ناظم شیرازی به فارسی

ناظم شیرازی
معروف به نظاما از شاعران قرن یازدهم هجری و معاصر با صفویه است .

ناظم شیرازی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ناظم شیرازی   • مفهوم ناظم شیرازی   • تعریف ناظم شیرازی   • معرفی ناظم شیرازی   • ناظم شیرازی چیست   • ناظم شیرازی یعنی چی   • ناظم شیرازی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ناظم شیرازی
کلمه : ناظم شیرازی
اشتباه تایپی : khzl advhcd
عکس ناظم شیرازی : در گوگل

آیا معنی ناظم شیرازی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )