برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1312 100 1

ناقص العضو

معنی ناقص العضو در لغت نامه دهخدا

ناقص العضو. [ ق ِ صُل ْ ع ُض ْوْ ] (ع ص مرکب ) آنکه در عضوی از اعضای بدنش نقصی و عیبی باشد.

معنی ناقص العضو به فارسی

ناقص العضو
آنکه عضوی از اعضای بدنش ناقص باشد .
آنکه در عضوی از اعضای بدنش نقصی و عیبی باشد .

معنی ناقص العضو در فرهنگ فارسی عمید

ناقص العضو
آن که عضوی از اعضای بدنش ناقص باشد، ناقص عضو، ناقص اندام.

ناقص العضو را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ناقص العضو   • مفهوم ناقص العضو   • تعریف ناقص العضو   • معرفی ناقص العضو   • ناقص العضو چیست   • ناقص العضو یعنی چی   • ناقص العضو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ناقص العضو
کلمه : ناقص العضو
اشتباه تایپی : khrw hguq,
عکس ناقص العضو : در گوگل

آیا معنی ناقص العضو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )