برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1280 100 1

ناله

/nAle/

مترادف ناله: آه، جزع، شیون، فریاد، فغان، تضرع، زاری، گریه، مویه، زوزه، صیحه، ضجه، ندبه، نعره، آوا، نغمه، زخ، ژخ

معنی ناله در لغت نامه دهخدا

نالة. [ل َ ] (ع اِ) گرداگرد حرم یا میدان و ساحت مکه. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). ماحول الحرم اَو ساحة مکه. (معجم متن اللغة) (اقرب الموارد). || نالةالدار؛ قاعتها. (معجم متن اللغة). گشادگی سرای. (منتهی الارب ). میان سرای. (مهذب الاسماء).

ناله. [ ل َ / ل ِ ] (اِمص ) (از: نال ، نالیدن + ه ، پسوند اسم مصدر، اسم معنی ). (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). آواز و صدائی که از روی درد و زاری از آدمی برآید. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). زاری. فغان. (فرهنگ نظام ). آواز بلند که از سوز دل باشد. (غیاث اللغات ).افغان. نال. (انجمن آرا). نالش. آواز بلند که از سوز دل برآید. (آنندراج ). زفیر. (زمخشری ). حنین. أنین. بانگ زار و حزین بیمار و دردمند. ضجه :
به گرد اندرون تیر چون ژاله بود
همه دشت از آن خستگان ناله بود.
فردوسی.
از او بازگشتند با درد و جوش
به تیمار و باناله و باخروش.
فردوسی.
خروشید بسیار و زاری نمود
همی هر زمان ناله را برفزود.
فردوسی.
بیزارم از پیاله وز ارغوان و لاله
ما و خروش و ناله کنجی گرفته تنها.
کسائی.
زائر از تو به خرمی و طرب
درم ازتو به ناله و فریاد.
فرخی.
زدرد دل آن شب بدانسان نوید
که از ناله اش هیچکس نغنوید.
لبیبی.
نباشد بس عجب ناله ز بیمار.
(ویس و رامین ).
دور از تو مرا هجر تو کرده ست بحالی
کز مویه چو موئی شدم ازناله چو نالی.
مسعودسعد.
بار رفتن بر اشتر است ولیک
ناله ٔ بیهده درای کند.
سنائی.
جز ناله کسی همدم من نیست ز مردم
جز سایه کسی همره من نیست ز اصحاب.
خاقانی.
از ره چشم و دهان به اشک و به ناله
راز برون ده که رازدار تو کم شد.
خاقانی.
چندان برآمداز جگر آب ناله ها
کآفاق گشت زهره شکاف از فغان آب.
خاقانی.
در دل خوش ناله ٔ دلسوز هست
با شبه ٔ شب گهر روز هست.
نظامی.
دوش کان شمع نیکوان برخاست
...

معنی ناله به فارسی

ناله
آوازسوزناک، صدایی که ازدردیاازسوزدل بر آید
(اسم) ۱ - آرزوی بلندکه ازسوزدل ازدهان بر آورندوحاکی ازدرد وغم وغصه شکایت باشد: بگرد اندرون تیره چون ژاله بود همه دشت ازان خستگان ناله بود. ۲ - آوازبلند( مطلقا) نعره :[ مغ چون آن حال بدیدسربزمین نهادوناله شادی باسمان رسانید...] ۳ - آوازی که از آلات موسیقی برخیزدنغمه : بانگ جوشیدن می باشدمان ناله بربط و طنبور و رباب . ( منوچهری لغ.) ۴ - نوایی است ازموسیقی .۵- مناجات . ۶- رود کوچک جوی خرد.
محمد افندی بغدادی متخلص به ناله از پارس گویان قرن سیزدهم است .
( صفت ) ناله کننده فریادوفغان کننده : پیش ازین ازناله پردازان اثر پیدا نبود عشق در خلوت سروری داشت بزم آرا نبود. ( رضی دانش آنند.لغ.)
( صفت ) ۱ - بناله پرورده شده . ۲ - پرناله . ۳ - خوشنواخوش نغمه : نیی ناله پرورد ازان چاه ژرف . ( نظامی لغ.)
(مصدر) ناله کردن فغان کردن : دیگ زند ناله که خون خورده ایم ریگ بریزید که خون کرده ایم . ( نظامی لغ.)
( صفت ) ناله کننده فریادوفغان کننده : پیش ازین ازناله پردازان اثر پیدا نبود عشق در خلوت سروری داشت بزم آرا نبود. ( رضی دانش آنند.لغ.)
( صفت ) آنکه ناله کندنالنده .
نالندگی نالانی : یارار گهی بچاره گری یاریم نکرد باری حسن بناله گری یا رشد مرا. ( حسن دهلوی آنند.لغ.)
( صفت ) آنکه مانع ناله کردن شود: گشتی شکار درد ظهوری بخود بناز شادم که دام من نفس ناله گیرتست . ( ظهوری آنند.لغ.)
( مصدر) ۱ - نالیدن .۲ - با آه وزاری التماس و دعاک ...

معنی ناله در فرهنگ معین

ناله
(لَ یا ل ) (اِ.) ۱ - زاری ، صدای ناشی از درد یا ناراحتی . ۲ - نوایی است از موسیقی .

معنی ناله در فرهنگ فارسی عمید

ناله
۱. صدایی که از درد یا از سوز دل برآید، آواز سوزناک.
۲. شکایت.

ناله در جدول کلمات

ناله
حنین
ناله بیمار
انین
ناله درد
اخ
ناله و فغان
ژح,وح
ناله و گریه
لابه
ناله | گریه
شیون
با ناله می اید
اه
صدای ناله در گلو
غرن
مثل ناله و شکایت کردن
نک و نال کردن

معنی ناله به انگلیسی

cry (اسم)
خروش ، گریه ، فریاد ، بانگ ، ناله ، غریو ، زاری ، ضجه ، عجز
grumble (اسم)
گله ، ناله ، لندلند
whimper (اسم)
ناله ، زاری ، شیون
moan (اسم)
شکایت ، ناله ، زاری
wail (اسم)
ناله ، ضجه
groan (اسم)
شکایت ، گله ، ناله
whine (اسم)
ناله ، فغان
dolor (اسم)
پریشانی ، اندوه ، ناله ، مرض دردناک
dolour (اسم)
پریشانی ، اندوه ، ناله ، مرض دردناک
mewling (اسم)
ناله ، نق

معنی کلمه ناله به عربی

ناله
آهة , انين , تذمر , عويل
عويل
آهة , ثغاء , عويل

ناله را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد شصتی
زاری
سارینا سلیمانی
گریه زاری-آه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ناله   • ناله در جدول   • عمل ناله و زاری در جدول   • معنی گریه و زاری در جدول   • مفهوم ناله   • تعریف ناله   • معرفی ناله   • ناله چیست   • ناله یعنی چی   • ناله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ناله
کلمه : ناله
اشتباه تایپی : khgi
آوا : nAle
نقش : اسم
عکس ناله : در گوگل

آیا معنی ناله مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )