برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نامتیلاکو

نامتیلاکو را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرسام آرامیس
ناجی خدایان در بیم وگزند.
آسارلودو، نامتیلاکو
نیز نام دارد،
خدایی که پشتیبان زندگی است
که خدایان گمشده و آفریدگانش را راهنماست:
او که خدایان مرده را با افسونگری زنده میسازد،
او که همهی دشمنانمان را نابود میسازد.
منبع: حماسه انوما الیش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نامتیلاکو   • مفهوم نامتیلاکو   • تعریف نامتیلاکو   • معرفی نامتیلاکو   • نامتیلاکو چیست   • نامتیلاکو یعنی چی   • نامتیلاکو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نامتیلاکو
کلمه : نامتیلاکو
اشتباه تایپی : khljdgh;,
عکس نامتیلاکو : در گوگل

آیا معنی نامتیلاکو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )