برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1311 100 1

نامسلمان

/nAmosalmAn/

مترادف نامسلمان: بی دین، کافر، بی رحم، سنگدل، نامردم

متضاد نامسلمان: مسلمان

معنی نامسلمان در لغت نامه دهخدا

نامسلمان. [ م ُ س َ ] (ص مرکب ) غیر مسلمان. که بر دین اسلام نیست : دریغا مسلمانیا که از پلیدی [ افشین ]نامسلمان اینها بایست کشید. (تاریخ بیهقی ص 173).
ما گبر قدیم نامسلمانیم
نام آور کفر و ننگ ایمانیم.
عطار.
|| دشنام گونه ای است مسلمانان را، چون ناسید سادات را : اگر دانم که مقصود تو از من کفایت میشود و من تقصیر کنم قوی نامسلمان باشم. (بخاری ).
هنگام سخن مکن قیاسم
زآن دشمن روی نامسلمان.
خاقانی.
|| سنگدل. قسی. بی رحم. (یادداشت مؤلف ) :
آنچه با من در غم آن نامسلمان میرود
باﷲ ار با مؤمن اندر کافرستان میرود.
انوری.
خالی از زلف عنبرافشان تر
چشمی از خال نامسلمان تر.
نظامی.
ای که میگوئی چرا بی دین و دل گردیده ام
چشم های کافر آن نامسلمان را ببین.
صائب.

معنی نامسلمان به فارسی

نامسلمان
(صفت)۱ - آنکه مسلمان نیست غیرمسلمان کافر:[ دریغامسلمانیاکه از پلیدی نامسلمانی ( افشین ) اینهابایست کشید ] ۲ - دشنام گونه ایست مسلمانان را: هنگام سخن مکن قیاسم زان دشمن روی نامسلمان . ( خاقانی ) ۳ - قسی القلب سنگدل : آنچه بامن درغم آن نامسلمان میرود بالله بامومن اندرکافرستان میرود. ( انوری ) مقابل مسلمان .

معنی نامسلمان در فرهنگ معین

نامسلمان
(مُ سَ) [ فا - ع . ] (ص .) ۱ - آن که مسلمان نیست ، کافر. ۲ - دشنام گونه ای است مسلمانان را. ۳ - سنگدل ، قسی القلب .

نامسلمان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا داداکبری
آدم های بی فرهنگ بی اعتقاد به خدا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مسعود جلیلیان نامسلمان   • عکس مسعود جلیلیان با دوست دخترش   • مسعود جلیلیان درد گیانم   • دانلود آهنگ مسعود جلیلیان عروسی 1   • مسعود جلیلیان نا مسلمان   • دانلود آهنگ مسعود جلیلیان مبارکه مبارک   • دانلود آهنگ مسعود جلیلیان نفس   • دانلود آهنگ مسعود جلیلیان عروسی 2   • معنی نامسلمان   • مفهوم نامسلمان   • تعریف نامسلمان   • معرفی نامسلمان   • نامسلمان چیست   • نامسلمان یعنی چی   • نامسلمان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نامسلمان
کلمه : نامسلمان
اشتباه تایپی : khlsglhk
آوا : nAmosalmAn
نقش : صفت
عکس نامسلمان : در گوگل

آیا معنی نامسلمان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )