برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1266 100 1

نام قدیم شهر یزد

نام قدیم شهر یزد در جدول کلمات

نام قدیم شهر یزد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نام قدیم شهر یزد   • مفهوم نام قدیم شهر یزد   • تعریف نام قدیم شهر یزد   • معرفی نام قدیم شهر یزد   • نام قدیم شهر یزد چیست   • نام قدیم شهر یزد یعنی چی   • نام قدیم شهر یزد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نام قدیم شهر یزد
کلمه : نام قدیم شهر یزد
اشتباه تایپی : khl rndl aiv dcn
عکس نام قدیم شهر یزد : در گوگل

آیا معنی نام قدیم شهر یزد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )