برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1306 100 1

نتیجه المقال

نتیجه المقال در دانشنامه اسلامی

نتیجه المقال
بار فروشی مازندرانی، محمد حسن (م ۱۳۴۵ ق) مؤلف کتاب رجالی، نتیجة المقال فی علم الرجال، می باشد.
این کتاب، مشتمل بر مقدمه و شش باب است.مقدمه کتاب در تعریف علم رجال، موضوع آن و احتیاج به علم رجال است.مباحث باب های کتاب عبارت اند از:باب اول، کیفیت اعتبار قول علمای علم رجال؛باب دوم، کیفیت رجوع به کتاب های رجالی و اخذ سندهای اخباری که از معصومان (علیهم السّلام) صادر شده اند، تمییز مشترکات، و مشیخه شیخ طوسی و شیخ صدوق، به همراه بررسی تعلیقه های موجود در کتاب الکافی؛باب سوم، اسباب مدح و ذم؛باب چهارم، «عدة» در کلام کلینی؛باب پنجم، اصحاب اجماع؛باب ششم، راویانی که علمای رجال در مورد آنها دچار تشتت آرا هستند.محقق تهرانی در الذریعه این کتاب را با عنوان رجال الشیخ محمد حسن هم فهرست نموده است.
نتیجة المقال فی علم الرجال اثر شیخ محمدحسن بن صفر بارفروش مازندرانی، کتابی است پیرامون علم درایه و رجال به زبان عربی. مؤلف، در روز دوازدهم ماه شوال سال 1284ق، نگارش آن را به پایان رسانده است
این کتاب توسط شیخ باسم محمد اسدی تحقیق و تعلیقه نگاری شده است.
کتاب با دو مقدمه از محقق و نویسنده آغاز و مطالب در شش باب، تنظیم شده است.
در این نوشتار ابتدا کلیاتی در مورد «علم رجال» و چگونگی اعتبار قول علمای رجال بیان شده و ادله و شواهدی که علمای رجال به آن ها استشهاد می کنند تا میزان اعتبار یک روایت و راوی را بسنجند، ذکر گردیده است. در ادامه فنون مربوط به علم رجال و چگونگی جرح و تعدیل روات بیان شده و شروط عدالت یا عدم عدالت و وثاقت و عدم وثاقت رجال حدیث و روات تبیین گردیده است. نویسنده همچنین به معرفی برخی از رجالیون بزرگ شیعه که دیدگاه های رجالی آنان در توثیق یا عدم توثیق روات کاملا راه گشا و مورد اعتبار و قبول است، پرداخته و چگونگی رجوع به کتب رجالی و تشخیص حالات راوی و الفاظ مدح یا ذم راویان حدیث، اصحاب اجماع و معرفی برخی از راویان مورد قبول علمای بزرگ رجال را ذکر نموده و شخصیت روایی آنان را منعکس کرده است.
کتاب بر اساس دو نسخه چاپ سنگی و خطی، ت ...

ارتباط محتوایی با نتیجه المقال

نتیجه المقال را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نتیجه المقال   • مفهوم نتیجه المقال   • تعریف نتیجه المقال   • معرفی نتیجه المقال   • نتیجه المقال چیست   • نتیجه المقال یعنی چی   • نتیجه المقال یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نتیجه المقال
کلمه : نتیجه المقال
اشتباه تایپی : kjd[i hglrhg
عکس نتیجه المقال : در گوگل

آیا معنی نتیجه المقال مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )