برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1315 100 1

نتیجه گرفتن

معنی نتیجه گرفتن در لغت نامه دهخدا

نتیجه گرفتن. [ ن َ ج َ / ج ِ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) فایده بردن. به منفعت رسیدن. سود کردن. سود بردن. || (اصطلاح منطق ) استنتاج. با ترتیب دادن صغری و کبری به نتیجه رسیدن. رجوع به نتیجه شود.

معنی نتیجه گرفتن به فارسی

نتیجه گرفتن
( مصدر) ۱ - فایده بردن سودکردن .۲ - از مقدمات به نتیجه منطقی رسیدن .

معنی نتیجه گرفتن به انگلیسی

gather (فعل)
جمع کردن ، گرد کردن ، گرد امدن ، جمع شدن ، بزرگ شدن ، فراهم اوردن ، نتیجه گرفتن ، اجتماع کردن ، گرد اوری کردن ، استباط کردن
derive (فعل)
مشتق شدن ، نتیجه گرفتن ، استنتاج کردن ، مشتق کردن ، منتج کردن ، ناشی شدن از
conclude (فعل)
خاتمه دادن ، بپایان رساندن ، منعقد کردن ، نتیجه گرفتن ، استنتاج کردن ، ختم کردن
deduce (فعل)
کم کردن ، دریافتن ، نتیجه گرفتن ، استنباط کردن ، تفریق کردن

معنی کلمه نتیجه گرفتن به عربی

نتیجه گرفتن
استنتج

نتیجه گرفتن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دهقانی
منتج
امیرحمزه سعیدی
استنتاج

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اندازه گرفتن   • ویران و خراب   • معنی نتیجه و حاصل کار   • پشتک وارو زدن   • معنی نتیجه گرفتن   • مفهوم نتیجه گرفتن   • تعریف نتیجه گرفتن   • معرفی نتیجه گرفتن   • نتیجه گرفتن چیست   • نتیجه گرفتن یعنی چی   • نتیجه گرفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نتیجه گرفتن
کلمه : نتیجه گرفتن
اشتباه تایپی : kjd[i 'vtjk
عکس نتیجه گرفتن : در گوگل

آیا معنی نتیجه گرفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )