برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1329 100 1

نحسی

/nahsi/

مترادف نحسی: بدیمنی، شئامت، ناخجستگی، نحوست، نکبت

متضاد نحسی: میمنت

معنی نحسی در لغت نامه دهخدا

نحسی. [ ن َ ] (حامص ) بداختری. نافرجامی. شآمت. (از ناظم الاطباء). نامبارکی. شومی. مبارک نبودن. نحس بودن. نحوست :
به قدر هنر جست باید محل
بلندی و نحسی مکن چون زحل.
سعدی.
|| در تداول ، بدادائی. بدپک وپوزی. بهانه گیری بیجا. ننگی.

معنی نحسی به فارسی

نحسی
۱ - شومی شامتنحوست مقابل سعادت .۲ - بدادایی بهانه گیری ( بیشتردرموردکودکان بکاررود).
( مصدر) ۱ - نحوست نشان دادن . ۲ - بدادایی کردن بهانه گیری کردن ( بیشتردر مورد کودکان بکار رود).

معنی نحسی در فرهنگ معین

نحسی
(نَ) [ ع - فا. ] (حامص .) ۱ - شومی ، نامبارکی . ۲ - خشک سالی .
( ~. کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) ۱ - نحوست نشان دادن . ۲ - (عا.) بدادایی کردن .

نحسی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
متضاد خئشبختی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دعای از بین بردن نحسی   • دعا برای رفع سنگینی خانه   • رفع نحسی طالع   • رفع نحوست طالع   • دعای رفع نحسی طالع   • دعای رفع بد بیاری   • دعای رفع بدشانسی   • دعای رفع نحوست   • معنی نحسی   • مفهوم نحسی   • تعریف نحسی   • معرفی نحسی   • نحسی چیست   • نحسی یعنی چی   • نحسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نحسی
کلمه : نحسی
اشتباه تایپی : kpsd
آوا : nahsi
نقش : اسم
عکس نحسی : در گوگل

آیا معنی نحسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )